Universiteit Leiden

nl en

Tim van Lit

Buitenpromovendus

Naam
T.J. van Lit MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
t.j.van.lit@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0984-0463

Tim van Lit is sinds april 2021 verbonden aan het Van Vollenhoven Instituut als buitenpromovendus.

Meer informatie over Tim van Lit

Leiden Law Blog

Tim van Lit behaalde in 2017 zijn masterdiploma ‘Criminal Justice’ aan de Universiteit Leiden, waarna hij in dienst is gegaan bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). De KMar is het vierde onderdeel (de militaire politie) binnen de Nederlandse krijgsmacht. In 2019 rondde Tim zijn militaire en politie-training af aan de Koninklijke Militaire Academie en het opleidingscentrum van de KMar. Sinds 2019 is Tim door de KMar ingezet in binnen- en buitenland.

Zijn huidige onderzoek gaat over geweldgebruik door de KMar. Meer specifiek gaat dit onderzoek over de vraag hoe organisatiefactoren zoals opleiding, organisatiecultuur en leiderschap van invloed zijn op de individuele discretionaire beslissing van marechaussees om geweld te gebruiken. Dit onderzoek raakt aan andere onderzoeksvelden zoals onderzoek naar politiestijlen, militarisering, organisatiesociologie en discretionaire besluitvorming.

In algemene zin is Tim geïnteresseerd in vraagstukken die te maken hebben met legitimiteit, verantwoording en ethiek in het onderzoeksdomein van de rechtssociologie.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Van Vollenhoven Instituut
  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.