Universiteit Leiden

nl en

Suzanne van de Groep

Promovendus / gast

Naam
S.W. van de Groep
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
s.w.van.de.groep@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-6135-0053

Kort CV

Suzanne van de Groep is promovendus in het Brain and Development Research Center, dat deel uitmaakt van de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Suzanne heeft een onderzoeksmaster Ontwikkelingspsychologie gevolgd aan Universiteit Leiden en heeft deze cum laude afgerond in 2016. Voor haar masterscriptie was Suzanne betrokken bij het longitudinale BRAINTIME onderzoek. Haar scriptie richtte zich op de relatie tussen prosociaal gedrag en beloningsgevoeligheid.

Suzanne ging vanaf september 2016 aan de slag als onderzoeksassistent in het Brain and Development Research Center. In januari 2017 begon ze aan haar PhD-project, wat zich richt op de neurale basis van prosociale ontwikkeling in de adolescentie, onder supervisie van dr. Kiki Zanolie en prof. dr. Eveline Crone. Voor haar PhD-project houdt ze zich bezig met alle fases (bijv. design, dataverzameling, analyses, schrijven) van een groot onderzoeksproject naar de ontwikkeling van prosociaal gedrag in de adolescentie, genaamd ‘BrainLinks’. In dit onderzoek, waaraan 150 adolescenten en hun ouders zullen deelnemen, zullen verschillende technieken worden gebruikt (bijv. MRI, hormoondata, gedragstaken, vragenlijsten, dagelijkse dagboeken en ouderrapportages) om de ontwikkeling van prosociaal gedrag in de adolescentie te bestuderen. Suzanne onderzoekt prosociale ontwikkeling vanuit een multi-dimensionaal perspectief, waarbij ze focust op verschillende vormen en ontvangers van prosociaal gedrag, maar ook op de rol van individuele verschillen en sociale context.

cv in pdf

Onderzoek

Suzanne houdt zich bezig met alle fases (bijv. design, dataverzameling, analyses, schrijven) van een groot onderzoeksproject naar de ontwikkeling van prosociaal gedrag in de adolescentie, genaamd ‘BrainLinks’. In dit onderzoek, waaraan 150 adolescenten en hun ouders zullen deelnemen, zullen verschillende technieken worden gebruikt (bijv. MRI, hormoondata, gedragstaken, vragenlijsten, dagelijkse dagboeken en ouderrapportages) om de ontwikkeling van prosociaal gedrag in de adolescentie te bestuderen. Suzanne onderzoekt prosociale ontwikkeling vanuit een multi-dimensionaal perspectief, waarbij ze focust op verschillende vormen en ontvangers van prosociaal gedrag, maar ook op de rol van individuele verschillen en sociale context.

Onderwijs

  • Bachelor thesis supervisie
  • (Research) master thesis supervisie
  • Onderzoeksstage supervisie
  • Docent Clinical Child and Adolescent Psychology

Betrokken promotoren

Relevante links

Promovendus / gast

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.