Universiteit Leiden

nl en

Steef Bartman

Emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht

Naam
Prof.mr. S.M. Bartman
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
s.m.bartman@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-7365-7025

Steef Bartman is emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn doctoraat behaalde hij in 1989 aan de Universiteit van Utrecht met zijn proefschrift "Concernbeleid en aansprakelijkheid: over (o.a.) convergentie in rechtsdenken op het gebied van concernverhoudingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland" (Volume 6 van Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, Groningen, Kluwer 1989).

Meer informatie over Steef Bartman

Zie voor meer informatie

Persoonlijke website

Bartman is al ruim 25 jaar actief als advocaat op het gebied van ondernemingsrecht. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij zijn eigen kantoor gestart. Hij adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in onder meer aansprakelijkheidskwesties, medezeggenschapsgeschillen, enquêteprocedures en bij vraagstukken van herstructurering. Ook ondersteunt hij onderzoekscommissies in de publieke en semipublieke sector. Daarnaast treedt hij regelmatig op als arbiter voor het Nederlands Arbitrage Instituut. 

Van 2003 tot zijn emeritaat in 2018 was Bartman hoogleraar Ondernemingsrecht bij het Instituut voor Privaatrecht, afdeling Ondernemingsrecht. In die periode richtte hij het Engelstalige tijdschrift European Company Law (www.cecl.eu) op, waarvan hij tevens hoofdredacteur is.

De expertise van Bartman ligt op het gebied van het concernrecht en doorbraak van aansprakelijkheid, en het Europees Ondernemingsrecht. Het door hem mede geschreven studieboek Van het concern (8e druk, 2013) wordt veel gebruikt voor zowel studie als in de praktijk. Bartman was en is een veelgevraagd commentator bij rechterlijke uitspraken op zijn gebied en schrijft annotaties voor JOR, Ondernemingsrecht en Ars Aequi.

Emeritus hoogleraar Ondernemingsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2021), De Shell Nigeria-arresten van het hof Den Haag, een doorbraak bij internationale milieuschade?, Ars Aequi 70(4): 384-391. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2021), The Shell Nigeria Judgments by the Court of Appeal of the Hague, a Breakthrough in the Field of International Environmental Damage?: UK Law and Dutch Law on Parental Liability Compared, European Company Law 18(3): 97-105. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Gelderland 25 juli 2019, nr. NL18.18879, JOR 2020,2 (JOR 2020/28 Ondeugdelijke betonvloer - verhanging van bedrijfsactiviteiten, doorbraak van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid). annotatie
 • Winter J.W., Jongh J.M. de, Hijink J.B.S., Timmerman L., Solinge G. van, Lennarts M.L., Wezeman J.B., Bulten C.D.J., Bartman S.M., Lokin E.C.H.J., Wuisman I.S., Vletter-Van Dort H.M., Schwarz C.A., Verbrugh M.A., Roest J., Raaijmakers G.T.M.J., Koster H., Kemp B., Olaerts M., Joosen E.P.M., Boschma H.E., Verdam A.F., Schutte-Veenstra J.N., Willems J.H.M. & Rensen G.C.J. (2020), Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer, Ondernemingsrecht 2020(7): 471-474 (2020/86). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 17 januari 2020, nr. 18/01948, AA 2020,3; 274-277 (ECLI:NL:HR:2020:73 (Ingwersen q.q./Source BV c.s.); Selectieve rechtspraak bij bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling?). annotatie
 • Bartman S.M. (2019), Editorial: The Adopted Proposal for an EU Directive on Cross-Border Operations: A Realistic Compromise, European Company Law 16(5): 140-142. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26 maart 2019, nr. 200.216.372_01, AA 2019,11; 875-879 (Groepsaansprakelijkheid in concernverband; Rechtbank Den Haag 27 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 (Novomatic c.s./Betsoft c.s.) en Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 26 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1151 (Detacom/KSD c.s.)). annotatie
 • Bartman S.M. (2019), Iets over groepsaansprakelijkheid in concernverband. In: JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink. ZIFO-reeks Deventer: Wolters Kluwer. 11-20. boekdeel
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019, JOR 2019,5 (JOR 2019/101 Matrassen Hannibal – bestuurdersaansprakelijkheid). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Kantonrechter Rb. Noord-Holland 7 augustus 2018, JOR 2019,7/8 (JOR 2019/156 K&P Makelaars – verhanging van bedrijfsactiviteiten, vereenzelviging, doorbraak van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 mei 2019, JOR 2019,7/8 (JOR 2019/157 Tieben – verhanging van bedrijfsactiviteiten, doorbraak van aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 19 april 2019, JOR 2019,11 (JOR 2019/244 Xando – doorbraak wegens risicovolle concernstructuur). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 29 maart 2019, nr. 18/01396, AA 2019,6; 482-486 (ECLI:​NL:​HR:​2019:​467, NJ 2019/157 (Mandir); Toerekening van kennis aan een rechtspersoon: mijmeringen bij een Hindoestaanse tempel). annotatie
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 22 december 2017, AA 2018,11; 913-919 (Commissaris en tegenstrijdig belang: handelt de Ondernemingskamer contra legem?; ECLI:NL:GHAMS:2017:5354, JOR 2018/210, m.nt. C.D.J. Bulten (Intergamma)). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 24 maart 2017, AA 2018,3; 235-238 (Doorbraak van aansprakelijkheid en onderkapitalisatie bij het gebruik van special purpose vehicles; ECLI:NL:HR:2017:484 (Hanzevast/G4 Beheer)). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 26 juli 2018, nr. 200.159.002/01 OK, JOR 2018,11; 3277-3279 (JOR 2018/275 SNS-enquêteprocedure). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Den Haag 5 september 2017, nr. 200.192.670/01, JOR 2018,1; 36-39 (JOR 2018/2). annotatie
 • Bartman S.M. & Kraan J. van der, annotatie bij: Hoge Raad 31 maart 2017, nr. 16/00335, AA 2017,11; 921-927 (Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid conform artikel 2:404 BW; ECLI:NL:HR:2017:546 (SNS/Curatoren c.s.)). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 oktober 2016, nr. 200.192.987/01 OK, AA 2017,2; 113-118 (Concern governance en de rol van de COR; ECLI:NL:GHAMS:2016:3966 (COR NS/NS Groep NV)). annotatie
 • Bartman S.M. (2017), Failliete moeder, onwillige dochter: for better and for worse? Reactie op W.J.M. van Andel en M.E. ten Brinke ‘Wetgever, maak de curator slagvaardiger in concernverhoudingen!' in TvI 2017/1, Tijdschrift voor Insolventierecht 2017(5): 205-208 (TvI 2017/33). artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. & Hanegraaf C.E.J.M., annotatie bij: Hoge Raad 17 februari 2017, nr. 15/03646, AA 2017,6; 523-527 (Indirect bestuurder rechtspersoon dient eigen onschuld te bewijzen; ECLI:NL:HR:2017:275 (Kampschöer/Le Roux)). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Den Haag 26 april 2017, nr. C/09/510578 / HA ZA 16-549, JOR 2017,7/8; 2161-2162 (JOR 2017/194). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2017, nr. 200.200.898/01 OK, JOR 2017,4; 1135-1137 (JOR 2017/96). annotatie
 • Bartman S.M. (2016), Dutch Supreme Court at a Loss over Groups, European Company Law 13(4): 123-128. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., Groot C. de, Nijland J. & Wuisman I.S. (2016), Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(10&11): 227-233. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2016), Hoge Raad weet zich niet goed raad met het concern, Ondernemingsrecht 2016(10/11): 365-370 (2016/77). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Midden-Nederland 22 juni 2016, nr. 4805965 UC EXPL 16-2423 JH/1050, JOR 2016,10 (JOR 2016/267). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 9 december 2015, nr. 200.164.221/01 OK tot en met 200.164.221/06 OK, JOR 2016,1 (JOR 2016/7). annotatie
 • Bartman S.M. (2016), Piercing the Corporate Veil in Haitian Poisoning Affair Rejected in First Instance: German HELM AG Not Found Liable under Dutch Corporate Law, European Company Law 13(3): 105-116. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., Dorresteijn A.F.M. & Olaerts M. (2016), Van het concern: [Negende druk]. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Bartman S.M. (2015), De 403-verklaring; hoofdelijkheid of borgtocht? Een napleitexercitie, Ars Aequi 2015: 806-812. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2015), De ondergang van Imtech, Ondernemingsrecht 2015(15): 542-543. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2015), Het goudschaaltje van Ingelse. In: Makkink C.G., Nieuwe Weme M.P., Wees A.J. van (red.) Ik ben niet overtuigd, liber amicorum voor Peter Ingelse. Ars Aequi Nijmegen: Ars Aequi. 43-50. boekdeel
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 17 februari 2015, JOR 2015,4 (JOR 2015/104). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Noord-Holland 25 maart 2015, JOR 2015,5 (JOR 2015/136). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Rotterdam 29 september 2015, nr. HARK 15-498, JOR 2015: (JOR 2015/295). annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof 's-Gravenhage 18 maart 2014, JOR 2015,4 (JOR 2015/93). annotatie
 • Bartman S.M. (2015), The Quest for Europe and for European Company Law: Come and Join Us!, European Company Law 12(2): 59-60. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. & Wezeman J.B. (red.) (2015), Uitspraken Ondernemingsrecht, editie 2015. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Bartman S.M. (2014), Anders dan het orakel van Delphi, Ondernemingsrecht (17): 723-724. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2014, JOR 2014,9. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2013, JOR 2014,1. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 juni 2014, JOR 2014,9. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 6 december 2013, Ondernemingsrecht 2014,4. annotatie
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Amsterdam 23 July 2014, Jor 2014,233. annotatie
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 June 2014, Jor 2014,230. annotatie
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 15 October 2013, Jor 2014,3. annotatie
 • Bartman S.M. & Kalff D. (2014), Reactie op: 'Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de "governance" van ABN AMRO', NJB-kronieken 2014: 869. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. & Kalff D. (2014), Reactie op: 'Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de "governance" van ABN AMRO', Nederlands Juristenblad (17): 1194-1195. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2013), Aansprakelijkheid in maatschapsverband, Ars Aequi 62(9): 662-666. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2013), Amsterdam "Chancery Court" May Open Foreign Desk, European Company Law 10: 107-108. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotation: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 July 2013, Jor 2013,302. annotatie
 • Bartman S.M. & Ingh F.J.P. van der (2013), De economische werkelijkheid in het ondernemingsrecht, meer in het bijzonder het enquêterecht. Een e-maildialoog. In: Busch D., Nieuwe Weme M.P. (red.) Christels Koers. Liber amicorum voor Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol. Serie Onderneming en Recht nr. 79 Deventer: Kluwer. 45-53. boekdeel
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 juli 2013, JOR 2013,11. annotatie
 • Bartman S.M. (2013), Het jus de non evocando in het ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht 2013(5): 169-170. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2013), Het sneeuwbaleffect van een winstuitkering in de Flex-BV. In: Holtzer H., Leijten A.F.J.A., Oranje D.J. (red.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut nr. 115 Deventer: Kluwer. 149-161. boekdeel
 • Bartman S.M. (2013), Ondernemingskamer mag foreign desk openen, Ondernemingsrecht 2013(71): 355-356. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2013), The Obligation to Contribute in the Case of Group Financing Under Dutch Law: How to Allocate the Pain among Group Members?, European Company Law 10(1): 15-20. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M, Dorresteijn, A.F.M, m.m.v. Groot & C. de (2013), Van het concern. Deventer: Kluwer. boek
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Leeuwarden 31 juli 2012, JOR 2013; 356-358. annotatie
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Maastricht 1 June 2011, JOR 2012,12. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Breda 26 mei 2010, JOR 2012; 539-540. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 april 2012, Ondernemingsrecht 2012; 389-393. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Groningen 27 juni 2012, JOR 2012; 1376-1377. annotatie
 • Bartman S.M. (2012), Curatoren DSB richten hun pijlen op Dirk Scheringa (maar schieten vooralsnog mis), Ondernemingsrecht (13): 584-586. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2012), De aanwijzingsbevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, een lastig leerstuk Deventer: Kluwer. boek
 • Bartman S.M. (2012), Draagplicht en draagplichtverdeling bij concernfinanciering: een kwestie van profijt of van solidariteit?, Ars Aequi (10): 830-836. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2012), Grenzeloos enqueterecht, Ars Aequi 61(5): 379-384. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2012), Op naar de Europese BV, Mr. Hét magazine voor juristen (10): 33. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M., annotation: Rechtbank Utrecht 20 May 2009, JOR 2011,12. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb. Utrecht 12 oktober 2011, JOR 2011; 3127-3131. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb. Maastricht 10 juni 2011, JOR 2011; 2911-2913. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb. Almelo 2 maart 2011, JOR 2011; 1458-1461. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam, Ondernemingskamer 10 november 2010, JOR 2011; 59-60. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (OK) 30 mei 2011, JOR 2011; 1687-1689. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 26 maart 2010, AA 2011; 126-130. annotatie
 • Bartman S.M. (2011), Responsible Shareholdership and State Intervention: A Supervisor-Forced Transfer of Shares in a Distressed Financial Undertaking under Future Dutch Law, European Company Law 8(6): 228-232. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2011), Responsible Shareholdership: Call for a Derivative Company?, European Company Law 8(6): 227-228. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2010), Aandeelhoudersdemocratie a la Dworkin. In: Hassel K.M. van, Nieuwe Weme M.P. (red.) Willems' Wegen, liber amicorum prof. mr. J.H.M. Willems, serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 102. Deventer: Kluwer. 33-48. boekdeel
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 11 september 2009, AA 2010; 102-105. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Ondernemingskamer 12 januari 2010, JOR 2010; 1044-1046. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Utrecht 24 maart 2010, JOR 2010; 1270-1272. annotatie
 • Bartman S.M. & Holtzer M. (2010), Enqueterecht voorzichtig onder het mes, Ondernemingsrecht (2): 76-86. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2010), Shareholder Democracy a la Dworkin, European Company Law 7(1): 5-12. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (23 januari 2009), Rechter gaf DSB te veel ruimte. Het Financieele Dagblad: 9. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M. (2009), Administratieplicht en Insolventiewet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6783): 72-76. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam 9 februari 2009, Ondernemingsrecht 2009; 216-219. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam 12 maart 2009, JOR 2009; 1082-1083. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof den Bosch 7 april 2009, JOR 2009; 1264-1268. annotatie
 • Bartman S.M. (2009), EU Law-making and its Impact on national Company Law. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (red.) Content and Meaning of national Law in the Context of Transnational Law. Munich: Sellier. European Law Publishers. 101-112. boekdeel
 • Bartman S.M. (2009), From Holland with Love!, European Company Law 6(3): 104-104. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2009), Het benoemings- en vetorecht van de Nederlandse Staat in de raad van commissarissen van ING: een vennootschapsrechtelijk dubieuze constructie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 140(6809): 688-693. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2009), Het benoemings- en vetorecht van de Nederlandse Staat in de raad van commissarissen van ING: vervolg naar aanleiding van Kamervragen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6817): 847-850. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M. (2009), Van het concern Deventer: Kluwer. boek
 • Bartman S.M., Ondernemingsrecht 2009; 48-53. annotatie
 • Bartman S.M. (18 september 2008), Europese SPE kan erg populair worden bij het bedrijfsleven. Het Financiële Dagblad. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Roermond 20 februari 2008, JOR 2008; 847-854. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Almelo 24 juni 2008, JOR 2008; 1991-1998. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Leeuwarden 31 oktober 2007, JOR 2008; 47-55. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam 29 maart 2007, JOR 2008; 316-320. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb. Utrecht 12 december 2007, Jor 2008. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Utrecht 12 december 2007, JOR 2008; 67-150. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 26 maart 2008, JOR 2008; 1132-1145. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Groningen 11 juni 2008, JOR 2008; 1709-1720. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2008), De verweesde onderneming. In: Holtzer M., Leijten A.F.J.A., Oranje D.J. (red.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008, deel 97 in de serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deventer: Kluwer. 269-277. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Bartman S.M. & Holtzer M. (2008), Evenwichtig ondernemingsbestuur in de polder, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2008(3): 57-65. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2008), Real Seat in Retreat, European Company Law 5(4): 172-172. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2008), The Impact of Optional EU Law Making on National Company Law, European Company Law 5(6): 271-276. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2008), The SPE Revolution, European Company Law 5(6): 270-270. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb. Leeuwarden 31 oktober 2007, Jor 2008. annotatie
 • Bartman S.M. (29 september 2007), Beursfonds moet luisteren naar Ondernemingsraad. De Volkskrant. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M. (2007), A Convenient Truth, European Company Law 3: 102-102. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Arnhem 11 september 2007, Jor 2007. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: HR 29 juni 2007, Jor 2007. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: HR 14 september 2007, Jor 2007. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb Amsterdam 3 oktober 2007, Jor 2007. annotatie
 • Bartman S.M. (2007), De verweesde onderneming, Ondernemingsrecht 8: 316-319. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2007), From Autonomy of Interests to Concurrence of Interests in Dutch Group Company Law, European Company Law 4(5): 207-210. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2007), Of groups and Ostriches, European Company Law 5: 190-190. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2007), Onderzoeksplicht bij tegenstrijdig belang; Biedt de Hoge Raad de praktijk toch een sprankje hoop in ABN Amro-Dijkema q.q.?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6694: 51-54. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2007), SER-advies fopt werknemers, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 6: 198-198. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (11 mei 2006), Komst Europese BV is dringend gewenst. Het Financiële Dagblad: 11-11. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M. (11 mei 2006), Overnamerichtlijn werkt als breekijzer. Het Financiële Dagblad: 11-11. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Roermond 25 oktober 2006, Jor 2006. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam 18 januari 2006, Ondernemingsrecht 2006; 197-201. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2006), Crack the OOC-Code!, European Company Law 3: 162-162. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2006), Doorstartverhaal. In: Kortmann S.C.J.J., et al. (red.) 10 jaar JOR Alsnog Geannoteerd. Den Haag: SDU. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Bartman S.M. (2006), EU back to basics, European Company Law : 4-4. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., Koppenol C.L. & Groot C. de (2006), Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff. boek
 • Bartman S.M. (2006), The EC Directive on Takeover Bids: Opting in as a Token of Good Corporate Governance.. In: Bartman S.M. (red.) European Company Law in Accellerated Progress. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M. (2006), Van het concern. Deventer: Kluwer. boek
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 8 juli 2005, Jor 2005; 1676-1679. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 17 juni 2005, Jor 2005; 1662-1663. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Arnhem 11 oktober 2005, Jor 2005; 2044-2046. annotatie
 • Bartman S.M. (2005), De concernenquête na Landis, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/6628: 551-558. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2005), De katalyserende werking van het tegenstrijdig belang. Een beschouwing naar aanleiding van het Duplicado-arrest, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/6615: 237-243. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2005), De SE: nuttig vehikel of speeltje voor juristen?. In: Koppenol-Laforce M.E. (red.) De Europese vennootschap (SE) in de praktijk, serie Praktijkhandleidingen. Deventer: Kluwer. 1-22. boekdeel
 • Bartman S.M. (2005), Editorial: The Bonding Hypothesis, European Company Law 05/3: 89-89. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2005), Naschrift op reactie Mr. J.M. Blanco Fernández, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/5530: 606-606. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (21 oktober 2004), Fransen winnen slag om SE. Het Financiële Dagblad: 10-10. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), 403-verklaring blijft bron van misverstand. Nadere gedachten rond HR 28 juni 2002, NJ 2002, 447 m. nt. Ma (Akzo-ING), Ondernemingsrecht 1/2: 48-52. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), Analysis and consequences of the EC Directive on Takeover Bids, European Company Law 1: 5-8. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: HR 7 mei 2004, Jor 2004. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam 26 juli 2001, Jor 2004. annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Vzngr. Rb. Amsterdam 8 april 2004, Jor 2004. annotatie
 • Bartman S.M. (2004), Corporate Governance; a Challenge to Company Law, European Company Law 2: 14-14. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), De Code Tabaksblat; een juridisch lichtgewicht, Ondernemingsrecht 4: 123-126. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), Verslag congres Van der Heijden Instituut d.d. 7 en 8 november 2003; De werknemer in het ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht 3: 79-85. artikel in een tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), Voorbij NV en BV, over "corporate governance" en het tekort van ons vennootschapsrecht, inaugurele rede Universiteit van Leiden.. Deventer: Kluwer. boek
 • Bartman Company Law, Baambrugge Advocatuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.