Universiteit Leiden

nl en

Steef Bartman

Hoogleraar Ondernemingsrecht

Naam
Prof.mr. S.M. Bartman
Telefoon
+31 71 527 7241
E-mail
s.m.bartman@law.leidenuniv.nl

Steef Bartman is sinds 2003 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Instituut van Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden en advocaat bij Bartman Company Law te Baambrugge.

Meer informatie over Steef Bartman

Steef Bartman is al ruim 25 jaar actief als advocaat op het gebied van ondernemingsrecht. Na als partner en of counsel verbonden te zijn geweest aan enkele grote kantoren is hij onlangs zijn eigen kantoor gestart onder naam: Bartman Company Law. Hij adviseert ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en faillissementscuratoren en staat hen bij in onder meer aansprakelijkheidskwesties, medezeggenschapsgeschillen, enquêteprocedures en bij vraagstukken van herstructurering. Ook ondersteunt hij onderzoekscommissies in de publieke en semipublieke sector. Daarnaast treedt hij regelmatig op als arbiter voor het Nederlands Arbitrage Instituut. 

Steef is behalve advocaat ook sinds 2003 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden, Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht, alsmede oprichter en hoofdredacteur van het Engelstalige tijdschrift European Company Law (www.cecl.eu). Hij staat bekend als autoriteit op het gebied van het concernrecht en doorbraak van aansprakelijkheid. Het door hem mede geschreven studieboek Van het concern (8e druk, 2013) wordt veel gebruikt voor zowel studie als in de praktijk. Steef is een veelgevraagd commentator bij rechterlijke uitspraken op zijn gebied en schrijft annotaties voor JOR, Ondernemingsrecht en Ars Aequi.

Steef Bartman heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behaalde zijn doctoraat in 1989 aan de Universiteit van Utrecht met zijn proefschrift ‘Concernbeleid en aansprakelijkheid: over (o.a.) convergentie in rechtsdenken op het gebied van concernverhoudingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland’ (Volume 6 van Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, Groningen, Kluwer 1989).

Hoogleraar Ondernemingsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.19

Contact

 • Bartman S.M., Groot C. de, Nijland J. & Wuisman I.S. (2016), Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, Maandblad voor Ondernemingsrecht 2016(10&11): 227-233.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2015), The Quest for Europe and for European Company Law, European Company Law 12(Issue 2, April): 59.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2015), De 403-verklaring; hoofdelijkheid of borgtocht? Een napleitexercitie, Ars Aequi 2015: 806-812.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2015), Het goudschaaltje van Ingelse. In: Makkink C.G., Nieuwe Weme M.P., Wees A.J. van (red.) Ik ben niet overtuigd, liber amicorum voor Peter Ingelse. Ars Aequi. Nijmegen: Ars Aequi. 43-50.boekdeel
 • Bartman S.M. & Wezeman J.B. (red.) (2015), Uitspraken Ondernemingsrecht, editie 2015. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Noord-Holland 25 maart 2015, Jor 2015,136.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 17 februari 2015, Jor 2015,104.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof 's-Gravenhage 18 maart 2014, Jor 2015,93.annotatie
 • Bartman S.M. (2014), Anders dan het orakel van Delphi, Ondernemingsrecht (17): 723-724.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2014, JOR 2014,9.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 juni 2014, JOR 2014,9.annotatie
 • Bartman S.M. & Kalff D. (2014), Reactie op: 'Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de "governance" van ABN AMRO', Nederlands Juristenblad(17): 1194-1195.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 6 december 2013, Ondernemingsrecht 2014,4.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2013, JOR 2014,1.annotatie
 • Bartman S.M. & Kalff D. (2014), Reactie op: 'Modaliteiten van een duurzaam en efficiënt model voor de "governance" van ABN AMRO', NJB 2014: 869.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2014, Jor 2014,233.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 juni 2014, Jor 2014,230.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 15 oktober 2013, Jor 2014,3.annotatie
 • Bartman S.M. (2013), The Obligation to Contribute in the Case of Group Financing Under Dutch Law: How to Allocate the Pain among Group Members?, European Company Law 10(1): 15-20.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2013), Het jus de non evocando in het ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht 2013(5): 169-170.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2013), Het sneeuwbaleffect van een winstuitkering in de Flex-BV. In: Holtzer M., Solinge G. van (Red.) Geschriften vanwege de Vereninging Corporate Ligation 2012-1013 Serie vanwege het Van der Heijden Instituut nr. 115. Deventer: Kluwer. 149-162.boekdeel
 • Bartman S.M, Dorresteijn, A.F.M, m.m.v. Groot & C. de (2013), Van het concern. Deventer: Kluwer.boek
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 juli 2013, JOR 2013,11 (Doorbraak bestuurdersaansprakelijkheid na doorstart).annotatie
 • Bartman S.M. (2013), Aansprakelijkheid in maatschapsverband, Ars Aequi 62(9): 662-666.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2013), Ondernemingskamer mag foreign desk openen, Ondernemingsrecht 2013(71): 355-356.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2013), Het sneeuwbaleffect van een winstuitkering in de Flex-BV. In: Holtzer H., Leijten A.F.J.A., Oranje D.J. (Red.) Geschriften vanwege de vereniging corporate litigation 2012-2013 Serie vanwege het Van der Heijden Instituut nr. 115. Deventer: Kluwer. 149-161.boekdeel
 • Bartman S.M. & Ingh F.J.P. van der (2013), De economische werkelijkheid in het ondernemingsrecht, meer in het bijzonder het enquêterecht. Een e-maildialoog.. In: Koers, C. (red.) Liber amicorum voor Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol. Serie Onderneming en Recht nr. 79. Deventer: Kluwer. 45-53.boekdeel
 • Bartman S.M. (2013), Amsterdam "Chancery Court" May Open Foreign Desk, European Company Law 10: 107-108.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. & Ingh F.J.P. van den (2013), De economische werkelijkheid in het ondernemingsrecht, meer in het bijzonder in het enquêterecht. In: Busch D., Nieuwe Weme M.P. (Eds.) Christels Koers. Liber Amicorum voor Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol. Serie Onderneming en Recht no. 79. Deventer: Kluwer. 45-53.boekdeel
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 juli 2013, Jor 2013,302.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Leeuwarden 31 juli 2012, JOR 2013; 356-358.annotatie
 • Bartman S.M. & Groot C. de (2012), De aanwijzingsbevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders, een lastig leerstuk. Deventer: Kluwer.boek
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Breda 26 mei 2010, JOR 2012; 539-540.annotatie
 • Bartman S.M. (2012), Grenzeloos enqueterecht, Ars Aequi 61(5): 379-384.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 5 april 2012, Ondernemingsrecht 2012; 389-393.annotatie
 • Bartman S.M. (2012), Curatoren DSB richten hun pijlen op Dirk Scheringa (maar schieten vooralsnog mis), Ondernemingsrecht(13): 584-586.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2012), Op naar de Europese BV, Mr. Hét magazine voor juristen (10): 33.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M. (2012), Draagplicht en draagplichtverdeling bij concernfinanciering: een kwestie van profijt of van solidariteit?, Ars Aequi(10): 830-836.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Groningen 27 juni 2012, JOR 2012; 1376-1377.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Maastricht 1 juni 2011, JOR 2012,12.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 26 maart 2010, AAe 2011; 126-130 (Bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve (wan)betaling. Een klusje voor de business judgment rule?).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam, Ondernemingskamer 10 november 2010, JOR 2011; 59-60 (2011, 6; De With Holding/Lekkerkerker; 403-verklaring).annotatie
 • Bartman S.M. (2011), Responsible Shareholdership and State Intervention: A Supervisor-Forced Transfer of Shares in a Distressed Financial Undertaking under Future Dutch Law, European Company Law 8(6): 228-232.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2011), Responsible Shareholdership: Call for a Derivative Company?, European Company Law 8(6): 227-228.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb. Almelo 2 maart 2011, JOR 2011; 1458-1461 (2011, 166; SNL/ABN Amro, concernfinanciering, hoofdelijkheid en regres).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam (OK) 30 mei 2011, JOR 2011; 1687-1689 (2011, 219; Meavita, concernenquete).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb. Maastricht 10 juni 2011, JOR 2011; 2911-2913 (2011, 357; BAM/Coman Holding, bestuurdersaansprakelijkheid art. 2:11 BW, uitleg 403-verklaring).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb. Utrecht 12 oktober 2011, JOR 2011; 3127-3131 (2011, 382; Aukema q.q./ING ComFin, onrechtmatige daad, aansprakelijkheid financier overname, art. 2:207c BW).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Utrecht 20 mei 2009, JOR 2011,12.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 11 september 2009, AA 2010; 102-105.annotatie
 • Bartman S.M. (2010), Shareholder Democracy a la Dworkin, European Company Law 7(1): 5-12.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. & Holtzer M. (2010), Enqueterecht voorzichtig onder het mes, Ondernemingsrecht(2): 76-86.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Ondernemingskamer 12 januari 2010, JOR 2010; 1044-1046.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Utrecht 24 maart 2010, JOR 2010; 1270-1272.annotatie
 • Bartman S.M. (2010), Aandeelhoudersdemocratie a la Dworkin. In: Hassel K.M. van, Nieuwe Weme M.P. (red.) Willems' Wegen, liber amicorum prof. mr. J.H.M. Willems, serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 102.. Deventer: Kluwer. 33-48.boekdeel
 • Bartman S.M. (23 januari 2009), Rechter gaf DSB te veel ruimte. Het Financieele Dagblad: 9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M. (2009), Administratieplicht en Insolventiewet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6783): 72-76.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2009), Het benoemings- en vetorecht van de Nederlandse Staat in de raad van commissarissen van ING: een vennootschapsrechtelijk dubieuze constructie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 140(6809): 688-793.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2009), Het benoemings- en vetorecht van de Nederlandse Staat in de raad van commissarissen van ING: vervolg naar aanleiding van Kamervragen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6817): 847-850.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2009), EU Law-making and its Impact on national Company Law. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (Red.) Content and Meaning of national Law in the Context of Transnational Law. Munich: Sellier. European Law Publishers. 101-112.boekdeel
 • Bartman S.M. (2009), From Holland with Love!, European Company Law 6(3): 104-104.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M. (2009), Van het concern. Deventer: Kluwer.boek
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam 12 maart 2009, JOR 2009; 1082-1083.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof den Bosch 7 april 2009, JOR 2009; 1264-1268.annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam 9 februari 2009, Ondernemingsrecht 2009; 216-219.annotatie
 • Bartman S.M., Ondernemingsrecht 2009; 48-53.annotatie
 • Bartman S.M. (18 september 2008), Europese SPE kan erg populair worden bij het bedrijfsleven. Het Financiële Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb. Utrecht 12 december 2007, Jor 2008 (2008, 10).annotatie
 • Bartman S.M. (2008), De verweesde onderneming. In: Holtzer M., Leijten A.F.J.A., Oranje D.J. (Red.) Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008, deel 97 in de serie vanwege het Van der Heijden Instituut. Deventer: Kluwer. 269-277.congresbijdrage
 • Bartman S.M. & Holtzer M. (2008), Evenwichtig ondernemingsbestuur in de polder, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2008(3): 57-65.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2008), The Impact of Optional EU Law Making on National Company Law, European Company Law 5(6): 271-276.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Almelo 24 juni 2008, JOR 2008; 1991-1998 (JOR 2008, 227).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Groningen 11 juni 2008, JOR 2008; 1709-1720 (JOR 2008, 194).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 26 maart 2008, JOR 2008; 1132-1145 (JOR 2008, 125).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Roermond 20 februari 2008, JOR 2008; 847-854 (JOR 2008, 92).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam 29 maart 2007, JOR 2008; 316-320 (JOR 2008, 27).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Leeuwarden 31 oktober 2007, JOR 2008; 47-55 (JOR 2008, 7).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Utrecht 12 december 2007, JOR 2008; 67-150 (JOR 2008, 10).annotatie
 • Bartman S.M. (2008), Real Seat in Retreat, European Company Law 5(4): 172-172.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2008), The SPE Revolution, European Company Law 5(6): 270-270.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb. Leeuwarden 31 oktober 2007, Jor 2008 (2008, 7; Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang).annotatie
 • Bartman S.M. (29 september 2007), Beursfonds moet luisteren naar Ondernemingsraad. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M. (2007), From Autonomy of Interests to Concurrence of Interests in Dutch Group Company Law, European Company Law 4(5): 207-210.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2007), Onderzoeksplicht bij tegenstrijdig belang; Biedt de Hoge Raad de praktijk toch een sprankje hoop in ABN Amro-Dijkema q.q.?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6694: 51-54.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bartman S.M. (2007), De verweesde onderneming., Ondernemingsrecht 8: 316-319.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Arnhem 11 september 2007, Jor 2007 (2007, 316; Aansprakelijkheid curator, Praktijkregels Vereniging Insolventierechtadvocaten: Tycho/Hijmans q.q.).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rb Amsterdam 3 oktober 2007, Jor 2007 (2007, 304; Effectenlease: Leaseleed/Dexia).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: HR 14 september 2007, Jor 2007 (2007, 239; Enquêteprocedure: Versatel).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: HR 29 juni 2007, Jor 2007 (2007, 169; Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang: Bruil).annotatie
 • Bartman S.M. (2007), A Convenient Truth, European Company Law 3: 102-102.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2007), Of groups and Ostriches, European Company Law 5: 190-190.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2007), SER-advies fopt werknemers, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 6: 198-198.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (11 mei 2006), Overnamerichtlijn werkt als breekijzer. Het Financiële Dagblad: 11-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M. (11 mei 2006), Komst Europese BV is dringend gewenst.. Het Financiële Dagblad: 11-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M., Koppenol C.L. & Groot C. de (2006), Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.boek
 • Bartman S.M. & Dorresteijn A.F.M. (2006), Van het concern. Deventer: Kluwer.boek
 • Bartman S.M. (2006), The EC Directive on Takeover Bids: Opting in as a Token of Good Corporate Governance.. In: Bartman S.M. (Red.) European Company Law in Accellerated Progress. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.congresbijdrage
 • Bartman S.M. (2006), Doorstartverhaal. In: Kortmann S.C.J.J., et al. (Red.) 10 jaar JOR Alsnog Geannoteerd. Den Haag: SDU.congresbijdrage
 • Bartman S.M., annotatie bij: Rechtbank Roermond 25 oktober 2006, Jor 2006 (2006, 289).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam 18 januari 2006, Ondernemingsrecht 2006; 197-201.annotatie
 • Bartman S.M. (2006), EU back to basics, European Company Law: 4-4.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2006), Crack the OOC-Code!, European Company Law 3: 162-162.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2005), De SE: nuttig vehikel of speeltje voor juristen?. In: Koppenol-Laforce M.E. (Red.) De Europese vennootschap (SE) in de praktijk, serie Praktijkhandleidingen. Deventer: Kluwer. 1-22.boekdeel
 • Bartman S.M. (2005), De katalyserende werking van het tegenstrijdig belang. Een beschouwing naar aanleiding van het Duplicado-arrest., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/6615: 237-243.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2005), De concernenquête na Landis., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/6628: 551-558.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2005), Naschrift op reactie Mr. J.M. Blanco Fernández., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 05/5530: 606-606.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2005), Editorial: The Bonding Hypothesis., European Company Law 05/3: 89-89.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Arnhem 11 oktober 2005, Jor 2005; 2044-2046 (Kombex.Bruil Arnhem; vertegenwoordiging bij (indirect) tegenstrijdig belang).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 8 juli 2005, Jor 2005; 1676-1679 (Lunderstädt/De Kok II; onrechtmatige daad; aansprakelijkheid wegens leeghalen vennootschap).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hoge Raad 17 juni 2005, Jor 2005; 1662-1663 (De Berghorst/Maas; aansprakelijkheid bestuurder en moedervennootschap voor ontbindingsvergoeding).annotatie
 • Bartman S.M. (21 oktober 2004), Fransen winnen slag om SE. Het Financiële Dagblad: 10-10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), 403-verklaring blijft bron van misverstand. Nadere gedachten rond HR 28 juni 2002, NJ 2002, 447 m. nt. Ma (Akzo-ING)., Ondernemingsrecht 1/2: 48-52.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), Verslag congres Van der Heijden Instituut d.d. 7 en 8 november 2003; De werknemer in het ondernemingsrecht., Ondernemingsrecht 3: 79-85.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), De Code Tabaksblat; een juridisch lichtgewicht., Ondernemingsrecht 4: 123-126.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), Analysis and consequences of the EC Directive on Takeover Bids., European Company Law 1: 5-8.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), Corporate Governance; a Challenge to Company Law, European Company Law 2: 14-14.artikel in tijdschrift
 • Bartman S.M. (2004), Voorbij NV en BV, over "corporate governance" en het tekort van ons vennootschapsrecht, inaugurele rede Universiteit van Leiden.. Deventer: Kluwer.boek
 • Bartman S.M., annotatie bij: Hof Amsterdam 26 juli 2001, Jor 2004 (Jor 2004, 94; Hemony/Van der Woude).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: Vzngr. Rb. Amsterdam 8 april 2004, Jor 2004 (2004, 131; Management c.s./ Albert Heijn c.s.).annotatie
 • Bartman S.M., annotatie bij: HR 7 mei 2004, Jor 2004 (Jor 2004, 161; Muller q.q./Rabobank).annotatie
 • Bartman Company Law, Baambrugge Advocatuur