Universiteit Leiden

nl en

Somayeh Djafari

Buitenpromovendus

Naam
S. Djafari
Telefoon
+31 71 527 5200
E-mail
somie.djafari@gmail.com

Somayeh Djafari is een scientist innovator bij TNO op de afdeling Strategy & Analytics Policy. Zij is gespecialiseerd in dataficatie, digitalisering, het algemeen bestuursrecht en het Europeesrecht. Haar onderzoek gaat over de inzet van kunstmatige intelligentie en algoritme in de publieke sector.

Meer informatie over Somayeh Djafari

Biografie

Als een allround onderzoeker begeleidt Somayeh publieke en private partijen intensief bij complexe (bestuursrechtelijke) vraagstukken. Zij brengt in kaart waar de spanningen zijn tussen wet- en regelgeving en innovaties die door technologie worden gedreven. Daarnaast adviseert zij hoe met deze spanningen om te gaan.

Met haar thematische aanpak adviseert Somayeh publieke en private partijen over onderwerpen die in de nabije toekomst voor hen van belang zijn. Zo houdt Somayeh zich momenteel bezig met de dynamiek tussen technologie-gedreven innovatie en juridische vraagstukken in de digitale transformatie in de informatiehuishouding binnen de overheid.

Somayeh studeerde Staats- en bestuursrecht en Conflict Studies aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze bij TNO en eLaw kwam, heeft ze deelgenomen aan de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en de Nationale DenkTank.

Onderzoek

Haar promotieonderzoek gaat over de juridische gevolgen van de inzet van zelflerende systemen zoals algoritme bij besluitvormingsproces. Voor meer informatie over haar onderzoek zie de Engelse pagina.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.