Universiteit Leiden

nl en

Pim Huijgen

Emeritus hoogleraar Notarieel recht

Naam
Prof.mr. W.G. Huijgen
Telefoon
+31 71 527 7887
E-mail
w.g.huijgen@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. Huijgen is sinds 1996 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel recht.

Meer informatie over Pim Huijgen

W.G. Huijgen studeerde in de tweede helft van de jaren 70 Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na de vervulling van de militaire dienstplicht werkte hij aanvankelijk een aantal jaren als kandidaat-notaris in de praktijk. Vanaf 1987 combineerde hij dat met een wetenschappelijke functie als (hoofd)medewerker Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Sedert 1996 is hij hoogleraar Notarieel recht aan die universiteit en hij was tot april 2013 tevens notaris te Den Haag.  

Huijgen promoveerde in 1991 op een proefschrift over aansprakelijkheid van de overheid. Voorts zijn van zijn hand verschillende andere boeken verschenen, zoals: Economische eigendom (1995), Koop en verkoop van onroerende zaken (laatste druk 2022), Hypotheek (laatste druk 2016) en – samen met o.a. prof. mr. B.E. Reinhartz – Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (laatste druk 2019) en het Compendium Erfrecht (2022). Hij is voorts hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN). 

Wat betreft het onderwijs (ook post academisch) is hij actief op vrijwel alle deelgebieden van het notariaat, zoals het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerend goedrecht, rechtspersonenrecht en notariële wetgeving. Tevens is hij bestuurslid dan wel lid van de Raad van Toezicht van enige rechtspersonen, waaronder de Stichting Internationaal Juridisch Instituut, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Stichting tot bevordering der notariële wetenschap. Daarnaast verzorgde hij bijna 400 publicaties op verschillende deelterreinen van het civiele- en notariële recht.

Emeritus hoogleraar Notarieel recht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Notarieel Recht

Publicaties

Activiteiten

  • SDU Hoofdredacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
  • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Hoofddocent Stichting Beroepsopleiding Notariaat (onroerend goed)
  • Stichting Fundatie Notelaers Bestuurslid
  • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.