Universiteit Leiden

nl en

Pim Huijgen

Emeritus hoogleraar Notarieel recht

Naam
Prof.mr. W.G. Huijgen
Telefoon
+31 71 527 7887
E-mail
w.g.huijgen@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. Huijgen is sinds 1996 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel recht.

Meer informatie over Pim Huijgen

W.G. Huijgen studeerde in de tweede helft van de jaren 70 Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na de vervulling van de militaire dienstplicht werkte hij aanvankelijk een aantal jaren als kandidaat-notaris in de praktijk. Vanaf 1987 combineerde hij dat met een wetenschappelijke functie als (hoofd)medewerker Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Sedert 1996 is hij hoogleraar Notarieel recht aan die universiteit en hij was tot april 2013 tevens notaris te Den Haag.  

Huijgen promoveerde in 1991 op een proefschrift over aansprakelijkheid van de overheid. Voorts zijn van zijn hand verschillende andere boeken verschenen, zoals: Economische eigendom (1995), Koop en verkoop van onroerende zaken (laatste druk 2022), Hypotheek (laatste druk 2016) en – samen met o.a. prof. mr. B.E. Reinhartz – Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (laatste druk 2019) en het Compendium Erfrecht (2022). Hij is voorts hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN). 

Wat betreft het onderwijs (ook post academisch) is hij actief op vrijwel alle deelgebieden van het notariaat, zoals het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerend goedrecht, rechtspersonenrecht en notariële wetgeving. Tevens is hij bestuurslid dan wel lid van de Raad van Toezicht van enige rechtspersonen, waaronder de Stichting Internationaal Juridisch Instituut, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Stichting tot bevordering der notariële wetenschap. Daarnaast verzorgde hij bijna 400 publicaties op verschillende deelterreinen van het civiele- en notariële recht.

Emeritus hoogleraar Notarieel recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Publicaties

 • Huijgen W.G. (2023), In gesprek met de expert: Prof. mr. W.G. (Pim) Huijgen. voor PE Notariaat - Vakblad voor notarieel Nederland: 12-14. [interview]. Optreden voor tv, radio of in andere publieke media
 • Huijgen W.G. (19 november 2002), Nieuw erfrecht (1). Gastcollege. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (10 mei 2002), Het web van de notaris. 37e Landelijk notarieel studentencongres. Utrecht. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (6 november 2002), Nieuw erfrecht. Gastcollege. Den Haag. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (12 september 2002), Grote projecten en eigendomsvormen. Gastcollege. Scheveningen. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (29 november 2002), Nieuw erfrecht (2). Gastcollege. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (27 september 2002), Nieuw erfrecht. Gastcollege. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (4 maart 2002), Nieuw erfrecht. Gastcollege. Den Haag. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (16 maart 2001), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst. jubileumcongres Stichting tot bevordering notariële wetenschap. Amsterdam. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (31 maart 2000), Hypotheekrecht. Cursus Grotius Academie. Nijmegen. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (9 mei 2000), De nieuwe verordeningen op het notariaat. Lezing. Den Haag. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (2 mei 2000), Onroerend goed en bestuursrecht. Cursus beroepsopleiding notariaat. Utrecht. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (11 april 2000), Nieuw erfrecht. Lezing. Den Haag. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (27 november 2000), Actualiteiten onroerend goed. Cursus PAO Universiteit Leiden. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (6 november 2000), Bedrijfsoverdracht. Cursus beroepsopleiding notariaat. Utrecht. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (20 oktober 2000), Inleiding en voorzitter Studiemiddag Trust. Studiemiddag BNSL. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (21 september 2000), Juridische en economische eigendom. Lezing. Amsterdam. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (31 mei 2000), Nieuw erfrecht. Cursus PAO Universiteit Leiden. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (11 september 2000), Huwelijksvermogensrecht. Cursus PAO Universiteit Leiden. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (28 augustus 2000), Onroerend goed en bestuursrecht. Cursus beroepsopleiding notariaat. Nijmegen. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (11 januari 2000), Onroerend goed en bestuursrecht. Cursus beroepsopleiding notariaat. Amsterdam. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (28 februari 2000), Beperkte rechten. Cursus beroepsopleiding notariaat. Nijmegen. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (10 mei 2000), Aansprakelijkheid en tuchtrecht van de notaris. Cursus PAO Universiteit Leiden. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (13 september 2000), Nieuw recht voor koop en onroerende zaken. Lezing KNB. Utrecht. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (4 september 2000), Actualiteiten onroerend goed. Cursus. Den Haag. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (30 augustus 2000), Onroerend goed en Kleijn. Lezing. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (26 juni 2000), Onroerend goed. Cursus. Wierden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (25 september 2000), Koop van onroerende zaken. Gastcollege VU Amsterdam. Amsterdam. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (29 september 2000), Oppositie bij preadvies familierecht. Jaarvergadering KNB. Maastricht. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (9 oktober 2000), Huwelijksvermogensrecht. VPFA. Arnhem. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (30 oktober 2000), Onroerend goed en bestuursrecht. Cursus beroepsopleiding notariaat. Nijmegen. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (4 april 2000), Koop van onroerende zaken. Cursus beroepsopleiding notariaat. Utrecht. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (13 maart 2000), Huwelijksvermogensrecht. Cursus VPFA. Ellecom. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (16 oktober 2000), Auteursrecht en huwelijksvermogens- en erfrecht. Cursus PAO Universiteit Leiden. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (22 maart 2000), Nieuw erfrecht. Lezing. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (3 november 1999), Bodemverontreiniging bij koop van onroerende zaken. lezing. Vlissingen. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (27 november 1998), Discussiant inzake "contractsvrijheid". -. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (16 februari 1998), Notariaat in Europees Perspectief. -. Brussel. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (22 september 1998), Oppositie bij promotie A.W. Duthler. promotie. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (17 december 1998), Splitsing van rechtspersonen. -. 's-Gravenhage. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • SDU Hoofdredacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Hoofddocent Stichting Beroepsopleiding Notariaat (onroerend goed)
 • Stichting Fundatie Notelaers Bestuurslid
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.