Universiteit Leiden

nl en

Pim Huijgen

Emeritus hoogleraar Notarieel recht

Naam
Prof.mr. W.G. Huijgen
Telefoon
+31 71 527 7887
E-mail
w.g.huijgen@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. Huijgen is sinds 1996 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel recht.

Meer informatie over Pim Huijgen

W.G. Huijgen studeerde in de tweede helft van de jaren 70 Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na de vervulling van de militaire dienstplicht werkte hij aanvankelijk een aantal jaren als kandidaat-notaris in de praktijk. Vanaf 1987 combineerde hij dat met een wetenschappelijke functie als (hoofd)medewerker Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Sedert 1996 is hij hoogleraar Notarieel recht aan die universiteit en hij was tot april 2013 tevens notaris te Den Haag.  

Huijgen promoveerde in 1991 op een proefschrift over aansprakelijkheid van de overheid. Voorts zijn van zijn hand verschillende andere boeken verschenen, zoals: Economische eigendom (1995), Koop en verkoop van onroerende zaken (laatste druk 2022), Hypotheek (laatste druk 2016) en – samen met o.a. prof. mr. B.E. Reinhartz – Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (laatste druk 2019) en het Compendium Erfrecht (2022). Hij is voorts hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN). 

Wat betreft het onderwijs (ook post academisch) is hij actief op vrijwel alle deelgebieden van het notariaat, zoals het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerend goedrecht, rechtspersonenrecht en notariële wetgeving. Tevens is hij bestuurslid dan wel lid van de Raad van Toezicht van enige rechtspersonen, waaronder de Stichting Internationaal Juridisch Instituut, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Stichting tot bevordering der notariële wetenschap. Daarnaast verzorgde hij bijna 400 publicaties op verschillende deelterreinen van het civiele- en notariële recht.

Emeritus hoogleraar Notarieel recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht
 • Huijgen W.G. (2024), De practycke van de notaris na bijna 25 jaar. In: Burgerhart W., Haar J.H.M. ter, Hoops B., Kolkman W.D. & Visser I. (red.), Met grootse passen door het recht = Footprints in law: Liber Amicorum aangeboden aan prof. mr. L.C.A. Verstappen ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum. Ars Notariatus nr. 183. Deventer: Wolters Kluwer. 363-369. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2024), Wat wordt bedoeld met: ‘de wettelijke gemeenschap van goederen’ in huwelijkse voorwaarden van na 31 december 2017?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2024(3): 4-5 (JBN 2024/10). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2024), Laatste wijzigingen Huisvestingswet, Juridische Berichten voor het Notariaat 2024(5): 4-6 (JBN 2024/20). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2023), Notariaat en wetgever: rede in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de beëindiging van het ambt van hoogleraar notarieel recht aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden op vrijdag 10 februari 2023. Ars Notariatus nr. 179. Deventer: Wolters Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2023), Naschrift W.G. Huijgen bij reactie L. Admiraal, Juridische Berichten voor het Notariaat 2023(5): 15-16 (JBN 2023/25). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3.1 (Algemene bepalingen en Inschrijvingen betreffende registergoederen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1737-1753. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3.9 (Rechten van pand en hypotheek). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1917-1956. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3:1 BW (Algemene bepalingen alsmede Inschrijvingen betreffende registergoederen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 25-41. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3.9 BW (Rechten van pand en hypotheek). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 205-244. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2023), Boeksignalement 'Notariaat en wetgever (Ars Notariatus 179)', Ponder. Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 47: 13. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3.1 (Algemene bepalingen en Inschrijvingen betreffende registergoederen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1717-1726. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 4.1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 2069-2079. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3:1 BW (Algemene bepalingen alsmede Inschrijvingen betreffende registergoederen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-14. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2023), Het lot van een vergoedingsrecht bij besteding van de betreffende gelden aan de kosten der huishouding, Juridische Berichten voor het Notariaat 2023(7-8): 12-14 (JBN 2023/33). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2023), Afrekenen alsof men in de algehele gemeenschap van goederen is gehuwd?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2023(6): 4-6 (JBN 2023/27). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2023), Erfpacht en hypotheek in het licht van art. 5:91 lid 1 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat 2023(2): 4-6 (JBN 2023/7). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2023), Hypotheek: [zevende druk]. Monografieën BW. B-serie nr. B12b. Deventer: Wolters Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2022), Kwalitatieve verplichting, Mededingingswet en ontbinding op grond van art. 6:259 lid 1 sub b BW, Juridische Berichten voor het Notariaat 2022(1): 4-6 (JBN 2022/1). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2022), Stedelijke erfpacht bezien vanuit de doorkruisingsproblematiek, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2022(7365): 257-263. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (2022), Compendium erfrecht: [Achtste druk]. Deventer: Wolters Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. & Weijers H.J. (2022), Het Didam-arrest vanuit notarieel perspectief, Juridische Berichten voor het Notariaat 2022(9): 4-8 (JBN 2022/34). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2022), Commentaar op art. 3:15i en art. 3:15j BW. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1269-1271. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2022), Commentaar op titel 4.1 BW. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Erfrecht civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-17. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2022), Koop en verkoop van onroerende zaken: [Zesde druk]. Monografieën privaatrecht nr. 9. Deventer: Wolters Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2022), Stedelijke erfpacht bezien vanuit de doorkruisingsproblematiek. In: Verstappen L.C.A. & Vonck F.J. (red.), Erfpacht in Amsterdam? Heeft gemeentelijke erfpacht nu echt z'n langste tijd gehad?. WPNR boekenreeks nr. 14. Den Haag: Sdu. 115-128. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2022), De betekenis van Van de Water/Van Hemme voor het algemeen vermogensrecht. In: Castermans A.G., IJsebrands M., Krans H.B. & Rijen M. van (red.) Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW. Deventer: Wolters Kluwer. 81-90. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2022), Opnieuw: nieuwe wettelijke maatregelen ter bestrijding van het woningtekort en ter verbetering van de leefbaarheid van wijken in het verschiet, Juridische Berichten voor het Notariaat 2022(4): 4-6 (JBN 2022/14). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2021), De rol van de rechtswetenschap en het notariaat. In: Sombroek-van Doorm M.P., Leun J.P. van der, Ellian A. & Boom W.H. van (red.), Cum Suis: Vriendenboek Carel Stolker. Den Haag: Boom Juridisch. 169-180. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Contractuele duurzaamheidseisen bij nieuwbouw in strijd met art 122 Woningwet, Juridische Berichten voor het Notariaat 2021(6): 4-6 (JBN 2021/26). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 30-50. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Gehuwd op huwelijkse voorwaarden of toch niet?. In: Biemans J.W.A., Plank P.J. van der & Schoenmaker F.A.M. (red.) Straaten in het notariële rechtsverkeer - Opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Ars Notariatus nr. 174 Deventer: Wolters Kluwer. 127-136. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 2187-2200. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 2214-2234. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 9 (Rechten van pand en hypotheek). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 2439-2489. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 4 BW, titel 1 (Algemene Bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 2629-2641. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Kan een verkoper met succes een bedenktijd als bedoeld in art. 7:2 lid 2 BW voor zichzelf bedingen?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2021(9): 1-4 (JBN 2021/37). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-16. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 9 (Rechten van pand en hypotheek). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 255-305. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Conceptwetsvoorstel ‘Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur’ vraagt de aandacht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2021(5): 4-6 (JBN 2021/20). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2021), Het verbod van stapeling van zakelijke rechten revisited, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2021(7324): 374-380. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2020), Naschrift [bij reactie R.E. Brinkman inzake ‘Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules’], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 151(7265): 27-29. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2020), Focus op economische eigendom anno 2020. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Krans H.B. & Wissink A. (red.), Sluitertijd – Reflecties op het werk van Jaap Hijma. Deventer: Wolters Kluwer. 99-108. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2020), Commentaar op titel 4.1 BW (art. 4:1 t/m art. 4:8 BW). In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Erfrecht civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-16. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2020), Commentaar op art. 3:15i en 3:15j BW. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1209-1211. Boekdeel
 • Huijgen W.G. & Robbe J. (red.) (2020), Themanummer: 'Publiekrechtelijke aspecten van onroerende zaken'. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. Den Haag: SDU. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (2020), Een (ver)koop: 'As is, where is', Juridische Berichten voor het Notariaat 2020(11): 4-5. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Roes B.H.J. (2020), Verleden, heden en toekomst van de Wkpb, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2020(7301): 782-788. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2020), Van vervreemding en verjaring , Juridische Berichten voor het Notariaat 2020(6 / 25): 4-6. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2020), Over de cautio socini en de beperkte werking van een vaststellingsovereenkomst, Juridische Berichten voor het Notariaat 30(2 / 9): 14-17. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.) (2019), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht [Zesde druk]. Deventer: Wolters Kluwer. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijkse voorwaarden. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 243-253. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Samenleven buiten geregistreerd partnerschap. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 391-406. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Pensioen. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 407-432. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Samenwoners: heeft de vrouw recht op vergoeding van door haar gefinancierde verbouwing van de woning van de man?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2019(10): 7-9 (JBN 2019/41). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijksvermogensrecht. In: Hoog L.M. de, Huijgen W.G., Kolkman W.D. & Verstappen L.C.A. (red.), Rechtspraak, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Sdu. 286-394. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Burgerlijk Wetboek 3. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-16, 28-49, 255-304. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Commentaar op Burgerlijk Wetboek 3 & 4. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 2059-2072, 2084-2105, 2311-2360, 2487-2499. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Mondelinge afspraak: wanneer is er sprake van economische eigendom?, Juridische Berichten voor het Notariaat 29(7-8): 4-6 (JBN 2019/30). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2019), Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1-38. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijksvermogensrecht in faillissement. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 371-380. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7247): 531-537. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2019), Naschrift [bij Reacties mr. R.E. Brinkman, mr. T.F.H. Reijnen en mr. E.A. de Jong inzake ‘Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?'], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7237): 366-369. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2019), Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7225): 79-83. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Hoog L.M. de, Huijgen W.G., Kolkman W.D. & Verstappen L.C.A. (red.) (2019), Rechtspraak, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht [Zesde druk]. Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Sdu. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (2018), Commentaar op art. 3:17, 3:20, 3:27, 3:29 en 4:8 BW. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2018), Testamentair erfrecht. In: Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (red.), Compendium Erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 141-143. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2018), Enige observaties vanuit het notariaat wat betreft Titel 7.12 BW, Tijdschrift voor Bouwrecht 11(9): 897-903 (TBR 2018/135). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2018), Burgerlijk Wetboek 3. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1137-1139. Boekdeel
 • Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (red.) (2018), Compendium erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (2018), Burgerlijk Wetboek 4. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Erfrecht civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-16. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2018), Compendium Erfrecht. In: Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (red.), Compendium Erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1-49. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2018), Nieuw huwelijksvermogensrecht: opnieuw een aandachtspunt gesignaleerd, Juridische Berichten voor het Notariaat 2018(7/8): 4-6 (JBN 2018/33). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2018), Draagplicht en verrekening van de kosten der huishouding. In: Heida A., Lückers M.L.C.C., Vos M.J. & Zonnenberg L.H.M. (red.), EB Klassiek 2018. Deventer: Wolters Kluwer. 61-70. Boekdeel
 • Hoog L.M. de & Huijgen W.G. (2018), Geregistreerd partnerschap en het nieuwe huwelijksvermogensrecht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2018(3): 4-5 (JBN 2018/11). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2018), Notaris dient zorgvuldig om te gaan met VvE-verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat 2018(1): 3-5 (JBN 2018/1). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Robbe J. (2018), De gewijzigde regeling van de omgevingsvergunning bouwen in de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de notariële praktijk, Tijdschrift voor Bouwrecht 11(2): 129-134 (TBR 2018/17). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2018), Art. 7:15 BW en de nieuwe Omgevingswet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2018(7179): 65-70. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Is de regeling van de koop in het Burgerlijk Wetboek een succes?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7133): 68-74. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Levering juridische eigendom na economische eigendomsoverdracht en de onherroepelijke volmacht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2017(4): 9-12 (JBN 2017/17). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Mededelingsplicht uit hoofde van artikel 7:15 BW geldt niet langer ter zake van een bestemmingsplan, Juridische Berichten voor het Notariaat 2017(6): 10-12 (JBN 2017/28). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), De nieuwe wet inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (wetsvoorstel 33987), Juridische Berichten voor het Notariaat 2017(10): 12-21 (JBN 2017/45). Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Koop en verkoop van onroerende zaken: [Vijfde druk]. Monografieën privaatrecht nr. 9. Deventer: Wolters Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2017), Inleiding. In: , Fiscale vernieuwing op komst? : naar een andere belastingheffing op particulier inkomen/vermogen? (52e Landelijk Notarieel Studentencongres). Ars Notariatus nr. 165. Deventer: Wolters Kluwer. 1-2. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), Bijdrage Forumdiscussie. In: , Fiscale vernieuwing op komst? : naar een andere belastingheffing op particulier inkomen/vermogen? (52e Landelijk Notarieel Studentencongres). Ars Notariatus nr. 165. Deventer: Wolters Kluwer. 53-67. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling. In: Pol F. van de, Beumers T., Kluiver C. de, Overheul M. & Trapman L. (red.), Vijftig weeffouten in het BW (Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan). Nijmegen: Ars Aequi Libri. 143-148. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), Vermogensrecht. In: , Vermogensrecht, Boek 3 (gedeeltelijk). Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 100 pp. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), Notariaat en integriteit in de registergoederenpraktijk, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7159): 545-550. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Hypotheek: [Zesde druk]. Monografieën BW. B-serie nr. 12b. Deventer: Wolters Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2016), Appartementsrecht: wie heeft er recht op de verzekeringspenningen?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2016(12): 12-13 (JBN 2016/56). Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Kan een erfrecht-bewind uit een testament naar oud erfrecht op grond van artikel 4:178 lid 2 BW worden opgeheven?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2016(7/8): 13-14 (JBN 2016/36). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), De beperkte gemeenschap van goederen na de nota's van wijziging (wo 33987): nog steeds niet doen!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2016(7/8): 14-19 (FTV 2016/33). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Enige vragen rond het wetsvoorstel inzake het verbeteren van het functioneren van de VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7099): 227-231. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Naschrift bij reactie A.A. van Velten inzake verbetering functioneren VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7106): 364-365. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), De Erfgoedwet ingevoerd, Monumentenwet 1988 ingetrokken, Juridische Berichten voor het Notariaat 2016(10): 6-7 (JBN 2016/44). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Stedelijke erfpacht in transitie. In: Boom W.H. van, Breedveld-De Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de & Hijma J. (red.), Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 223-230. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 3 BW, Ondernemingsrecht (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1155-1157. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 4, Erfrecht (gedeeltelijk). In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-17. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), Levensverzekering en negatieve nalatenschap, Juridische Berichten voor het Notariaat 2016(3): 9-10 (JBN 2016/15). 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: nog meer problemen gesignaleerd!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2015(Januari): 18-23. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk). In: , Burgerlijk wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 110 p. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Nieuwe huisvestingswet per 1 januari 2015, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(maart): 5-6. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Erfpacht/opstal en beëindiging op grond van het algemeen belang; een oude controverse beslecht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(september): 3-5. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Bij opstellen koopovereenkomst O.G. heeft notaris een specifieke zorg- en waarschuwingsplicht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(april): 14-16. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 (gedeeltelijk). In: , Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 100 p. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Toepassingsbereik van artikel 7:15 BW beperkt, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(mei): 10-12. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst. Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (2015), Problemen rond de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: een vervolg, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(februari): 3-7. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Beroepsaansprakelijkheid algemeen en van juridische beroepsbeoefenaren. In: , Onrechtmatige daad, supplement 172. Deventer: Kluwer. ca. 70 p. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Een belangrijk arrest voor het notariaat, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(juli/aug.): 3-6. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Enkele (goederenrechtelijke) capita inzake de regeling van de personenvennootschappen naar huidig en komend recht. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans Chr.M. & et al. (red.), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst (bundel 159). Ars Notariatus nr. 159. Deventer: Kluwer. 55-63. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Aansprakelijkheid van de notaris voor onjuist belastingadvies, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7077): 828-833. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Art. 3: 15d en art. 4:7 BW (digitaal). In: Nieuwenhuis H.J., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Zorgplicht van notaris bij aankoop lidmaatschapsrecht in woonvereniging begrensd, Juridische Berichten voor het Notariaat 2014(juni): 9-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Wetsvoorstel 33987: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2014(november): 6-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 4. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014) Boekbespreking: De flexibiliteit van het recht van erfpacht. Bespreking van: Vonck F.J. (2013), De flexibiliteit van het recht van erfpacht. Den Haag: BoomJuridisch. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7029): 764-768. Boekbespreking
 • Huijgen W.G. (2014), De nieuwe verordening inzake dienstweigering van de KNB, Juridische Berichten voor het Notariaat 2014(april): 3-5. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk) digitaal. In: Stolker C.J.J.M., Nieuwenhuis J.H. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 100 p. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Hypotheek. Monografieën nieuw BW: commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. B-serie nr. 12b. Deventer: Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2014), Opnieuw: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(oktober): 5-15. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3, BW (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Notariële functie en aansprakelijkheid bij koop en verkrijging van onroerend goed, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(december): 6-13. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Beperkte Belehrung bij levering van onroerend goed, Juridische Berichten voor het Notariaat 2014(Juli / Augustus): 8 - 9. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Het grote huwelijksvermogensrechtdebat, Notariaat magazine 2014(december): . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 4. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2259-2271. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Europees hypotheekrecht, Juridische Berichten voor het Notariaat 23(12): 64. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2115-2160. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 247-292. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3, titel 1, afdeling 1B. In: Dijk J.M. van, Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht en effectenrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Is de verticale splitsing van erfpacht inderdaad uitgespit? Een reactie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6968): 236-238. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Hoe zat het ook alweer? De notaris en de geldelijke tegenprestatie, Juridische Berichten voor het Notariaat (april): 13-15. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Stolker C.J.J.M. (red.), Onrechtmatige daad, supplement 160. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 3-50. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 1871-1918. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Geen analoge toepassing regeling huurbeding op het pandrecht, Juridische Berichten voor het Notariaat (oktober): . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Klachtplicht bij beroepsaansprakelijkheid, Juridische Berichten voor het Notariaat 2013(mei): 5-8. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G., Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2012), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, 5e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers. Boek
 • Huijgen W.G. (2012), De strekking van artikel 7:2 lid 1 BW (het schriftelijkheidsvereiste), Juridische Berichten voor het Notariaat (april): 6-9. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht. In: Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. & Kolkman W.D. (red.), Tekst & Commentaar, Erfrecht, civiel en fiscaal (vierde druk). Deventer: Kluwer. 3-13. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2012), Hoofdstukken I, IV (met uitzondering van paragraaf 10), V, VII en VIII. In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2012), De notaris en de kunst van 'ieder het zijne', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6954): 910-916. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Het lusten- en lastenbeding uitgelegd, Juridische Berichten voor het Notariaat (december): 5-6. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2012), Uitleg van een erfdienstbaarheid tot doorvaart, Juridische Berichten voor het Notariaat 2012(juli/augustus): 14-15. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Beroepsaansprakelijkheid van de makelaar, Juridische Berichten voor het Notariaat (januari): 12-14. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (red.), Onrechtmatige daad, supplement 141 (losbladig ca. 70 pp.). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), In werking treden van de Wet tot wijziging van het appartementsrecht per 1 juli 2011, Juridische Berichten voor het Notariaat (juli/augustus): 18-19. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Het slechtste van twee werelden?. In: Breedveld-De Voogd C.G., Esch C.M. van, Heide G.J. van der & et al. (red.), Signora Senatrice (bundel A. Broekers-Knol). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 43-50. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie F.J. Vonck, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6874): 143-144. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Rijpert B.A.G.P. (2011), Actuele ontwikkelingen rond het recht van erfpacht, Tijdschrift voor Bouwrecht (9): 809-816. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Inleiding op: Het nieuwe notariskantoor. In: Stichting LNSC (red.), Het nieuwe notariskantoor. Deventer: Kluwer. 1-3. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Verkrijging op grond van artikel 3:105 lid 1 (bevrijdende verjaring), Juridische Berichten voor het Notariaat (september): 3-4. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Boeken 2, 3 en 4 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (negende druk). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Nieuw huwelijksvermogensrecht: een aandachtspunt voor de onroerend-goedpraktijk, Juridische Berichten voor het Notariaat (december): 7-8. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie R.J.L. Timmer, Juridische Berichten voor het Notariaat (februari): 11-12. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie V. Tweehuysen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6890): 494-496. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Boek 3 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (zesde druk). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk I. Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht. In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-35. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk V. Huwelijksvermogensrecht en faillissement. In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 373-383. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk IV. Huwelijkse voorwaarden (titel 1.8). In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 199-339. Boekdeel
 • Huijgen W.G., Sluysmans J.A.M.A. & Gouw J.J. van der (2010), Aansprakelijkheid voor graafschade. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P. & Nieuwenhuis J.H. (red.), 40 jaar practicum. Rondom onroerend goed. Meijers-reeks nr. 188. Deventer: Kluwer. 95-102. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6859): 740-745. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (red.), Verbintenissenrecht, supplement 174 (losbladig). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Van notariële praktijk tot notariële wetenschap. In: Schuilwerve L. & Huizen L. van (red.), Juridische beroepengids 2010. Leiden: Jurist & Werk. 38-40. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Erfrecht (3e druk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar, Erfrecht Relatievermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-11. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Gevolgen van klimaatverandering voor de bouw. In: Braams W., Rijn A. van & Scheltema M. (red.), Klimaat en recht. Deventer: Kluwer. 45-58. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Opleiding en opvolging. In: Stollenwerck A.H.N. (red.), Martkwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie?. Ars Notariatus. Deventer: Kluwer. 114-117. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VII. Samenleven buiten geregistreerd partnerschap. In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 395-408. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VIII. Pensioen. In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 409-428. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Naschrift bij reactie J.C. van der Steur inzake eigendom van netwerken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6830): 123-124. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Het notariaat in Québec: een persoonlijke impressie, Notariaat magazine (april): 24-25. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Opnieuw: huwelijkse voorwaarden en faillissement, Juridische Berichten voor het Notariaat (april): 5-7. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Eindelijk een uitspraak over artikel 3:24, lid 1BW, Juridische Berichten voor het Notariaat (september): 5-6. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Relaties en (huwelijks)vermogensrecht. In: Stollenwerck A.H.N., Groote Wassink F.A., Ebben E.W.J. & Speetjens W.J.J.G. (red.), In dienst van het recht grenzen verleggen. Deventer: Kluwer. 73-83. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Succesvol beroep op ouderdomsclausule, Juridische Berichten voor het Notariaat (Juni): 5-6. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Kabels en leidingen: BW of BP?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6781): 10-13. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Boeken 2, 3 en 4 BW (gedeeltelijk; ca. 265 pp.). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, 8e druk. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (vierde druk). Den Haag: Sdu uitgevers. Boek
 • Huijgen W.G. (2009), Ieder het zijne in het relatie-vermogensrecht. In: Castermans A.G., Hijma J., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (red.), Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 199-210. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), De rechtsgevolgen van 'erfpacht-conversie' voor de op erfpacht rustende lasten en beperkingen. In: Procee J. & Rus-Van der Velde M. (red.), Warme grond (Bundel t.g.v. afscheid mr. J. den Drijver-Van Rijckevorsel). Deventer: Kluwer. 161-169. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 1-42. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Koop van een woning die geen woning bleek te zijn, Juridische Berichten voor het Notariaat (April): 3-4. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Wie is eigenaar van een net?, Juridische Berichten voor het Notariaat (september): 8-10. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 205-243. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Notariaat en integriteit, Tijdschrift voor Bouwrecht (3): 220-223. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Brans E.H.P. (2009), Koude-warmte opslag; de eigendom van bodemenergie en de (on)mogelijkheid van exploitatie, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (3): 93-99. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M (red.), Onrechtmatige daad, supplement 127 (losbladig ca. 65 pp.). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van notaris wegens niet informeren over gemeentelijke aanschrijving, Juridische Berichten voor het Notariaat (Oktober): 6-7. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 2 BW, titels 4 en 5 (gedeeltelijk) en art. 3:15 i - 15 j BW. In: Dijk J.M. van, Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht & Effectenrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Huwelijksvermogensrecht. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (red.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Den Haag: Sdu. 242-340. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Nietige koopovereenkomst met gemeente, Juridische Berichten voor het Notariaat (Mei): 10-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2008), Ouderlijke boedelverdeling met toedeling van recht van vruchtgebruik nietig, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6740: 94-96. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Wanneer een domiciliekeuze?, Juridische Berichten voor het Notariaat april: 3-5. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (red.), Verbintenissenrecht (losbladig, 25 blz.). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2008), Overlast van buren leidt tot aanpassing van de koopprijs, Juridische Berichten voor het Notariaat juni: 11-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Artikel 5:20 lid 2 BW en het opstalrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6771: 754-757. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Ondanks testamentair vruchtgebruik toepassing van artikel 4:29 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat november: 6-8. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Positie economisch eigenaar en huurder bij faillissement juridisch eigenaar, Juridische Berichten voor het Notariaat juli/aug.: 14-15. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Dilemma bij de Vormerkung: 'stempelen' of inhoudelijk toetsen?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6726): 843-847. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Pront-Van Bommel S. (2007), Implicaties van de Wkpb voor mededelings- en onderzoeksplichten van de (ver)koper en de notaris, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6730): 921-927. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1100-1102. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1633-1679. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Hypotheek 4e druk (Monografie Nieuw BW). Deventer: Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 942-943. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 233-279. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 945-1020. Boekdeel
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Uitleg van een akte van levering bij de overdracht van onroerende zaken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6709: 398-407. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:30 BW niet snel toegekend, Juridische Berichten voor het Notariaat oktober: 8-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Van opleiding notarieel recht tot notaris, juni: 543-546. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 1-45. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1401-1445. Boekdeel
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1020-1100. Boekdeel
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 851-941. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A. & Tonkelaar J.D.A. den (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 315-390. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Vervalbeding in huwelijkse voorwaarden onredelijk?, Juridische Berichten voor het Notariaat Februari: 3-4. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (red.), Onrechtmatige daad, supplement 107 (losbladig, ca. 100 pp.). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 763-851. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 4, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1771-1781. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A. & Tonkelaar J.D.A. den (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 133-220. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Anti-speculatiebeding is niet in strijd met Huisvestingswet, Juridische Berichten voor het Notariaat (juli/aug.): 3-5. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Bodemverontreiniging en de termijn van artikel 7:23 lid 2 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat (okt.): 3-4. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Recente ontwikkelingen rond de totstandkoming van de koop van een woning (art. 7:2 BW), Bouwrecht 12(239): 1055-1063. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Titel 1. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Tekst & Commentaar Erfrecht (tweede druk). Deventer: Kluwer. 1-11. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Notariaat in de steigers (voorwoord en bijdrage aan de discussie). Stichting LNSC Leiden (red.), Notariaat in de steigers, (Ars Notariatus 133). 40e Landelijk Notarieel Studentencongres. Deventer: Kluwer. 'Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2006), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW) (losbladig, ca. 25 blz.). In: Hondius E.H. (red.), Verbintenissenrecht, Supplement 133.. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G., Jong J. de, Ploeger H.D. & Zevenbergen J.A. (2006), Vergroting juridische betrouwbaarheid Kadaster. Delft: Onderzoeksinstituut OTB. Rapport
 • Huijgen W.G. (2006), Jurisprudentie Huwelijksvermogensrecht. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (red.), Rechtspraak. Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.. Den Haag: SDU uitgevers. 268-324. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Het eenheidsbeginsel in het zakenrecht. Duijvendijk-Brand A. v. & et al. (red.), Variatie in cassatie. Liber Amicorum (aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen). Deventer: Kluwer. 151-156. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2006), Bespreking van: Velten A.A. (2006), Koop van onroerende zaken nr. 32. Deventer: Kluwer. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Juni): 243-245. Boekbespreking
 • Huijgen W.G. (2006), Geen reflexwerking van algemene voorwaardenregeling ten behoeve van notariskantoor, Juridische Berichten voor het Notariaat (mei 2006): 5-6. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Enige vragen rond de afschaffing van het schenkingsverbod tussen echtgenoten, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6677: 595-601. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Naschrift inzake: (on)gemeenschap; verdeling of verrekening?, Juridische Berichten voor het Notariaat : 8-8. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Rechten van pand en hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1511-1557. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (red.), Onrechtmatige daad. (losbladig werk; 110 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), De reikwijdte van artikel 7:3 BW, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 763-766. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Inleiding op 2000 jaar eigendom en beperkte rechten. Huijgen W.G. (red.), 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. Congres inzake 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. Deventer: Kluwer. 1-5. 'Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2005), Wie zit er op de nieuwe huwelijksgemeenschap te wachten?, NJB-kronieken : 2317-2317. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), De eenheid van het recht, bezien vanuit notarieel perspectief. Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. & Verburg G.J.M. (red.), Rechtseenheid en vermogensrecht. In: Meijers-reeks, nr. 102. . Deventer: Kluwer. 113-120. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2005), Het nieuwe (versterf-) erfrecht van enige afstand bezien. Stichting LNSC Amsterdam (red.), Time-out in het nieuwe erfrecht.. 39e Landelijk Notarieel studentencongres te Amsterdam.. Deventer: Kluwer. 1-12. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2005), Uitleg van erfstelling ten behoeve van ex-partner, Juridische Berichten voor het Notariaat : 12-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Kettingbeding inzake grondgebruik niet eenvoudig te wijzigen, Juridische Berichten voor het Notariaat : 3-5. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Naamloze vennootschappen en Besloten vennootschappen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 719-1020. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht, algemene bepalingen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 1645-1655. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Kroniek erfrecht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 324-329. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Tropisch hardhout-verbod in strijd met artikel 3:14 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat : 11-12. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht bij versterf. In: Huijgen W.G., Kasdorp J.E., Reinhartz B.E. & Zwemmer J.W. (red.), Compendium Erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-37. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Duidelijkheid over klachttermijn bij non-conformiteit, Juridische Berichten voor het Notariaat : 52-53. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Vraagtekens bij het afwikkelingsbewind, Fiscaal tijdschrift vermogen : 5-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat (65): 12-13. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Algemene bepalingen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-37. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2004), Naschrift bij reacties prof. mr H.C.F. Schoordijk en mw mr M.U.M.A. Waaijer-Linders, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6603: 1016-1018. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), NV en BV. In: Dumoulin S.H.M.A. & Tonkelaar J.D.A. den (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer. 129-441. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2004), De natuurlijke verbintenis. In: , Verbintenissenrecht (losbladig werk, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Naschrift bij reactie prof. mr. L.C.A. Verstappen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6583: 515-517. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. & Huijgen W.G. (2004), Naar een beperkte gemeenschap? Niet doen!, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 43-50. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Deskundige bijstand bij de koop van onroerende zaken en de invloed op de contractuele verhouding tussen partijen. Hartlief T., Hijma Jac. & Reurich L. (red.), Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. . Deventer: Kluwer. 111-127. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2004), Wettelijke verdeling en fidei-commis, Juridische Berichten voor het Notariaat : 10-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Verdeling door de executeur-bewindvoerder?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6587: 617-621. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2004), Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed nader bezien, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6595: 840-844. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Pand en Hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 217-263. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Vereffening van nalatenschap na beneficiaire aanvaarding, Juridische Berichten voor het Notariaat : 15-16. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Nieuw erfrecht in werking, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Jan. '03): 2-6. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Pensioenverevening bij reparatiehuwelijk, Juridische Berichten voor het Notariaat (juli/aug.): 16-18. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overige dienstverleners. In: , Onrechtmatige daad. (losbladig). Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Naschrift bij reactie mr. S. Perrick inzake tenietgaan van wilsrechten, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6543: 597-597. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Gemeentelijke anti-speculatiebedingen: geldig of niet?, Juridische Berichten voor het Notariaat : 11-12. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6532: 381-384. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Conform uw verwachtingen?. Struiksma J., Velten A.A. van jr., Vlas P. & Waaijer B.C.M. (red.), Vast en Goed (Liber Amicorum Prof. mr A.A. van Velten). Defungeren als notaris wegens bereiken 65jarige leeftijd.. Deventer: Kluwer. 107-114. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2003), Nogmaals: verkoop van verontreinigde grond, Juridische Berichten voor het Notariaat (Febr. '03): 10-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 699-962. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Pays-Bas: des notaires tres tres liberaux, Notaires Vie Professionelle (juli/aug): 50-51. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1227-1259. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1439-1485. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Het Rijnzichtarrest en het Ter Kuile Kofmanarrest. Bruijn-Lückers M.L.C.C. de, Giele J.F.M. & et al. (red.), EB Klassiek. . Deventer: Kluwer. 99-102. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2002), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst. In: Gerver P.H.M. (red.), Het Notariaat en de notariële wetenschap op het breukvlak van twee millennia.. Deventer: Kluwer. 43-57. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 1-31. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Portret van het Notariaat, Ponder 12(Juli): 10-10. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Koop van onroerende zaken. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheden in het rechtspersonenrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Pas op met contractuele bepalingen inzake woonruimteverdeling, Juridische Berichten voor het Notariaat 5(mei): 6-8. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Koop breekt geen huur en het huurbeding, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 5(mei): 202-206. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 4 NBW, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-11. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: , Onrechtmatige daad. (losbladige, 125 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (red.) (2002), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Koninklijke Vermande. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (2002), Klankbordcommissie van het Ministerie van Justitie inzake het nieuwe huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. & Duijvendijk-Brand J. van (2002), Art. 1: 84 lid 3 BW: huwelijkse voorwaarden of schriftelijke overeenkomst, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6479: 197-198. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), De verhouding tussen het Nieuwe erfrecht en het overige familierecht. Roes G.N. (red.), Langst leve het Nieuwe erfrecht. . Den Haag: SDU Uitgevers. 63-68. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht II. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), NV en BV, titel 4 en 5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L. & Tonkelaar J.A. den (red.), Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-390. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), De natuurlijke verbintenis. In: , Verbintenissenrecht. (losbladige, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), De gemeenschap van goederen. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 211-256. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid adviescommissie. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake koop van onroerende zaken. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht I. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid werkgroep. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Hypotheekrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Geen verjaring van wilsrechten?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6514: 841-842. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Congres projectontwikkeling nieuw Schiphol (Vereniging voor Bouwrecht). [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake de koop van onroerende zaken, Bouwrecht 12: 1003-1010. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Actualiteiten onroerend goed. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Bedrijfsoverdracht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), De receptie van het Romeinse recht en het Notariaat. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2002), Een superdemocratische vereniging, Juridische Berichten voor het Notariaat 6(juni): 10-10. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Naschrift bij reactie mr. C.A. Kraan inzake Vaststellingsovereenkomst en privéclausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6432: 112-113. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (31 oktober 2001), Hypotheek. QQ. Zeist. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2001), De notaris dient niet op de stoel van de rechter of de wetgever plaats te nemen. Gerver P.H.M. (red.), Luijten en Kleijn nader bekeken. . Ars Notariatus 41-45. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2001), Hypotheek t.b.v. Grotius Academie. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 Titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 669-929. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijkse voorwaarden en faillissement, Juridische Berichten voor het Notariaat 49(7): 14-15. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Actualiteiten onroerend goed. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Verdeling pensioenrechten na echtscheiding, Juridische Berichten voor het Notariaat 31(4): 14-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Portret van het notariaat. Deventer: Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2001), De Wetgeving op het notarisambt. Deventer: Stichting not.wet / Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2001), Erfpacht en appartement. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksvermogensrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), De bijzondere griffier van de commissie Boek 4 NWB (erfrecht) van de Eerste Kamer. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), La nouvelle loi sur le notariat des Pays-Bas, Notarius International 6(1): 6-12. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 2 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1389-1433. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), Financieringsvoorbehoud en koopovereenkomst, Juridische Berichten voor het Notariaat 4(1): 8-8. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (red.) (2001), . Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (2001), Koop van onroerend goed. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht voor Ring Amsterdam. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1183-1213. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksgoederenrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw huwelijksgoederenrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (red.) (2001), . Juridische Berichten voor het Notariaat. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Functie bij : Beroepsopleiding Notariaat. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Jaarvergadering Notariaat. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2000), Gevolgen niet authentieke volmacht bij schenking, Juridische Berichten voor het Notariaat juni: . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 4 Naamloze Vennootschappen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Timmerman L. (red.), Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-252. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Vaststellingsovereenkomst en privé-clausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6419: . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2000), De wetgeving op het notarisambt. Deventer: Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 5 Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Timmerman L. (red.), Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 253-364. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Twee keer een onaanvaardbare doorkruising van publiekrecht, Juridische Berichten voor het Notariaat februari: . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Volledige vergoeding van kosten bezwaarfase, Juridische Berichten voor het Notariaat februari: . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Internationalisering & het notariaat (openingswoord en afsluiting), Verslag van het 34e Landelijk Notarieel Studentencongres te Leiden in 1999. studentencongres. Deventer: Kluwer. 'Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2000), Testamentair erfrecht. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E. & Soons A.L.M. (red.), Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 119-131. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: , Losbladige Verbintenissenrecht, supplement 75. Deventer: Kluwer. 12. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Overgangsrecht Wet verevening pensioenrechten, Juridische Berichten voor het Notariaat augustus: . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Algehele gemeenschap van goederen afschaffen?!, Fiscaal tijdschrift vermogen : . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: , Losbladige Onrechtmatige Daad, supplement 56. Deventer: Kluwer. 75. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Stichting Beroepsopleiding Notariaat. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. & Heuff W. (2000), Hypotheek. Deventer: Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. & Soons A.L.M. (2000), Andere wettelijke rechten. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E. & Soons A.L.M. (red.), Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 69-77. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Algemene Inleiding. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E. & Soons A.L.M. (red.), Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 15-19. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Het beginsel van de testeervrijheid in het erfrecht, Van Mourikbundel. 85-92. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (2000), Estate planning en het Romeinse recht, Juridische Berichten voor het Notariaat juni: . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (20 november 2000), Bodemverontreinigingsclausules. Cursus PAO Erasmus Universiteit. Utrecht. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Huijgen W.G. (red.) (2000), . Juridische Berichten voor het Notariaat. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (red.) (2000), . Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Eerste Kamer der Staten-Generaal. [overig]. Overig
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Geregistreerd partnerschap. In: , Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 497-511. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Pand en hypotheek. In: , Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 203-247. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: , Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. Deventer: Kluwer. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Beroeps- en dienstenaansprakelijkheid (algemeen). In: , Onrechtmatige daad (losbladig). Deventer: Kluwer. 12. Boekdeel
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), De wettelijke gemeenschap van goederen. In: , Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 121-248. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. Boek
 • Huijgen W.G. (1999), Algemene bepalingen. In: , Algemene bepalingen vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-30. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer voor Boek 4 NBW (erfrecht). 's-Gravenhage: SDU Uitgevers. Rapport
 • Huijgen W.G. (red.) (1999), . Juridische Berichten voor het Notariaat. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (1999), Wat is economische eigendom?, De Wijkersloothbundel. 101-108. Non-refereed' congrespublicatie
 • Huijgen W.G. (1999), Levering onroerende zaak bij wijze van schadevergoeding, Juridische Berichten voor het Notariaat 9(80): 1-12. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (1999), Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. In: , Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. Lelystad: Kon. Vermande. 155-232. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Ongerechtvaardigde verrijking bij onroerend goed transactie, Juridische Berichten voor het Notariaat 4: 10-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Omschrijving van aanbrengen en bewijsovereenkomsten. In: , Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 307-327. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Geschiedenis, Huwelijkse voorwaarden par. 6 en 11-14, Huwelijksvermogensrecht en faillissement, Samenleven buiten GP en Pensioen. In: Soons A.L.M., Kleijn W.M. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 177. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Nietige overeenkomst met de overheid, Juridische Berichten voor het Notariaat 11: 10. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Bloembergen A.R. (red.), Supplement 39 Onrechtmatigedaad. Deventer: Kluwer. VI-2-e.v. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Privaatrechtelijke woonruimteverdelingsbepalingen buiten toepassing, Juridische Berichten voor het Notariaat 9: 10-11. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg.bep en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1291-1334. Boekdeel
 • Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (1998), Testamentair Erfrecht. In: , Nieuw Erfrecht, consequenties voor de praktijk. Zeist: Kerkebosch. 97-119. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Moderne formulierboeken en hun electronische pendanten. In: Nève P.L., Schüler P.J., Dievoet G. van, Gehlen A.F.L. & Coppens E.C. (red.), Forma Servata ars Notariatus LXXXV. Deventer: Kluwer. 121-126. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Supplement 55 Verbintenissenrecht. In: Hondius E.H. (red.), De Natuurlijke Verbintenis art. 6:3-5 BW. Deventer: Kluwer. 3-1-5-14. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 2 BW titels 4 en 5. In: , Tekst & Commentaar, Boek 2 BW, titels 4 en 5 (NV en BV). Deventer: Kluwer. 659-883. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Wanneer is er sprake van non-conformiteit?, Juridische Berichten voor het Notariaat 6 (juni): 7-8. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Onrechtmatige overheidsdaad waarheen?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 4: 105-111. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (red.) (1998), . Juridische Berichten voor het Notariaat. Boekredactie
 • Huijgen W.G. (1998), Algemene inleiding. In: , Nieuw Erfrecht, de consequenties voor de praktijk. Deventer: Kluwer. 13-16. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Een doorkruisingsleer in het huwelijksvermogensrecht?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6324/ 6325: 527-e.v. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer der Staten Generaal voor Boek 4 en Titel 7.3 NBW. [overig]. Overig
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: , Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg. bep. en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1091-1102. Boekdeel
 • Huijgen W.G. (1997), Rechtszekerheid of rechtsbescherming?: Taak en plaats van de notaris in het vermogensrecht. Ars Notariatus nr. LXXX. Amsterdam / Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap / Kluwer. Boek
 • Huijgen W.G. (1997), Naschrift [bij de reactie van prof. mr. H.W. Heyman inzake huurder of hypotheekhouder], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 97(6255): 88-89. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1997), Naschrift [bij reactie mr. J.E. Fesevur inzake huurder of hypotheekhouder], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 97(6272): 363-364. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1996), Burgerlijk Recht In 25 Adagia. Deventer: Kluwer. Boek

Activiteiten

 • SDU Hoofdredacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Hoofddocent Stichting Beroepsopleiding Notariaat (onroerend goed)
 • Stichting Fundatie Notelaers Bestuurslid
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.