Universiteit Leiden

nl en

Pim Huijgen

Hoogleraar Notarieel recht

Naam
Prof.mr. W.G. Huijgen
Telefoon
+31 71 527 7887
E-mail
w.g.huijgen@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. Huijgen is sinds 1996 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel recht.

Meer informatie over Pim Huijgen

W.G. Huijgen studeerde in de tweede helft van de jaren 70 Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na de vervulling van de militaire dienstplicht werkte hij aanvankelijk een aantal jaren als kandidaat-notaris in de praktijk. Vanaf 1987 combineerde hij dat met een wetenschappelijke functie als (hoofd)medewerker Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Sedert 1996 is hij hoogleraar Notarieel recht aan die universiteit en hij was tot april 2013 tevens notaris te Den Haag.  

Huijgen promoveerde in 1991 op een proefschrift over aansprakelijkheid van de overheid. Voorts zijn van zijn hand verschillende andere boeken verschenen, zoals: Economische eigendom (1995), Koop en verkoop van onroerende zaken (2012), Hypotheek (2014) en – samen met prof. mr. B.E. Reinhartz – Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (2012). Hij is voorts hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN). 

Wat betreft het onderwijs (ook post academisch) is hij actief op vrijwel alle deelgebieden van het notariaat, zoals het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerend goedrecht, rechtspersonenrecht en notariële wetgeving. Tevens is hij (bestuurs)lid van enige rechtspersonen en commissies, waaronder de Stichting Internationaal Juridisch Instituut, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Commissie Toegang Notariaat (CTN). Daarnaast verzorgde hij meer dan 300 publicaties op verschillende deelterreinen van het civiele- en notariële recht.

Hoogleraar Notarieel recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B235

Contact

 • Huijgen W.G. (2017), Mededelingsplicht uit hoofde van artikel 7:15 BW geldt niet langer ter zake van een bestemmingsplan, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(Juni): 10-12.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Notariaat en integriteit in de registergoederenpraktijk, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7159): 545-550.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Is de regeling van de koop in het Burgerlijk Wetboek een succes?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7133): 68-74.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Burgerlijk Wetboek. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek, Boek 3 en 4 (gedeeltelijk). Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 110 pp.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), Koop en verkoop van onroerende zaken (Monografieën Privaatrecht). Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2017), De nieuwe wet inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (wetsvoorstel 33987), JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(Oktober): 12-21.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling. In: Huijgen W.G. (red.) Vijftig weeffouten in het BW (Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 143-148.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), Vermogensrecht. In: Vermogensrecht, Boek 3 (gedeeltelijk). Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 100 pp.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), Levering juridische eigendom na economische eigendomsoverdracht en de onherroepelijke volmacht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(April): 9-12.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Stedelijke erfpacht in transitie. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 223-230.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 3 BW, Ondernemingsrecht (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (red.) Ondernemingsrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1155-1157.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), Hypotheek, Monografieën BW. Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2016), Levensverzekering en negatieve nalatenschap, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Maart): 9-10.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Appartementsrecht: wie heeft er recht op de verzekeringspenningen?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(December): 12-13.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Naschrift bij reactie A.A. van Velten inzake verbetering functioneren VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7106): 364-365.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Kan een erfrecht-bewind uit een testament naar oud erfrecht op grond van artikel 4:178 lid 2 BW worden opgeheven?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Juli): 13-14.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), De beperkte gemeenschap van goederen na de nota's van wijziging (wo 33987): nog steeds niet doen!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2016(juli/augustus): 14-19.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Enige vragen rond het wetsvoorstel inzake het verbeteren van het functioneren van de VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7099): 227-231.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 4, Erfrecht (gedeeltelijk). In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-17.boekdeel
 • Huijgen W.G (2016), De Erfgoedwet ingevoerd, Monumentenwet 1988 ingetrokken, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Oktober): 6-7.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Aansprakelijkheid van de notaris voor onjuist belastingadvies, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7077): 828-833.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Art. 3: 15d en art. 4:7 BW (digitaal). In: Nieuwenhuis H.J., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk). In: Burgerlijk wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 110 p.boekdeel
 • Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer.boekredactie
 • Huijgen W.G. (2015), De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: nog meer problemen gesignaleerd!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2015(Januari): 18-23.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Beroepsaansprakelijkheid algemeen en van juridische beroepsbeoefenaren. In: Onrechtmatige daad, supplement 172. Deventer: Kluwer. ca. 70 p.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Een belangrijk arrest voor het notariaat, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(juli/aug.): 3-6.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Erfpacht/opstal en beëindiging op grond van het algemeen belang; een oude controverse beslecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(september): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Enkele (goederenrechtelijke) capita inzake de regeling van de personenvennootschappen naar huidig en komend recht. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans Chr.M., e.a. (red.) De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst (bundel 159). Ars Notariatus nr. 159 Deventer: Kluwer. 55-63.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Problemen rond de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: een vervolg, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(februari): 3-7.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Bij opstellen koopovereenkomst O.G. heeft notaris een specifieke zorg- en waarschuwingsplicht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(april): 14-16.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 (gedeeltelijk). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 100 p.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Toepassingsbereik van artikel 7:15 BW beperkt, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(mei): 10-12.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Nieuwe huisvestingswet per 1 januari 2015, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(maart): 5-6.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), De nieuwe verordening inzake dienstweigering van de KNB, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(april): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk) digitaal. In: Stolker C.J.J.M., Nieuwenhuis J.H., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 100 p.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3, BW (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (red.) Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Beperkte Belehrung bij levering van onroerend goed, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(Juli / Augustus): 8 - 9.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 4. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Opnieuw: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(oktober): 5-15.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Boekbespreking: De flexibiliteit van het recht van erfpacht Bespreking van: Vonck F. J. (2013) De flexibiliteit van het recht van erfpacht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7029): 764-768.boekbespreking
 • Huijgen W.G. (2014), Hypotheek Monografieën nieuw BW: commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. B-serie nr. 12b. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2014), Notariële functie en aansprakelijkheid bij koop en verkrijging van onroerend goed, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(december): 6-13.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Zorgplicht van notaris bij aankoop lidmaatschapsrecht in woonvereniging begrensd, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(juni): 9-11.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Het grote huwelijksvermogensrechtdebat, Notariaat magazine 2014(december).artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Wetsvoorstel 33987: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(november): 6-14.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Geen analoge toepassing regeling huurbeding op het pandrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat (oktober).artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L, Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 247-292.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Hoe zat het ook alweer? De notaris en de geldelijke tegenprestatie, JBN: juridische berichten voor het notariaat (april): 13-15.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Klachtplicht bij beroepsaansprakelijkheid, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2013(mei): 5-8.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3, titel 1, afdeling 1B. In: Dijk J.M. van, Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (red.) Ondernemingsrecht en effectenrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Stolker C.J.J.M. (red.) Onrechtmatige daad, supplement 160. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2115-2160.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 4. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2259-2271.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1871-1918.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Is de verticale splitsing van erfpacht inderdaad uitgespit? Een reactie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6968): 236-238.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 3-50.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Europees hypotheekrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 23(12): 64.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), De notaris en de kunst van 'ieder het zijne', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6954): 910-916.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Het lusten- en lastenbeding uitgelegd, JBN: juridische berichten voor het notariaat (december): 5-6.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Uitleg van een erfdienstbaarheid tot doorvaart, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2012(juli/augustus): 14-15.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Hoofdstukken I, IV (met uitzondering van paragraaf 10), V, VII en VIII. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G., Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2012), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, 5e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers.boek
 • Huijgen W.G. (2012), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2012), De strekking van artikel 7:2 lid 1 BW (het schriftelijkheidsvereiste), JBN: juridische berichten voor het notariaat (april): 6-9.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht. In: Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A., Kolkman W.D (red.) Tekst & Commentaar, Erfrecht, civiel en fiscaal (vierde druk). Deventer: Kluwer. 3-13.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Beroepsaansprakelijkheid van de makelaar, JBN: juridische berichten voor het notariaat (januari): 12-14.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie F.J. Vonck, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6874): 143-144.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), In werking treden van de Wet tot wijziging van het appartementsrecht per 1 juli 2011, JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/augustus): 18-19.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Nieuw huwelijksvermogensrecht: een aandachtspunt voor de onroerend-goedpraktijk, JBN: juridische berichten voor het notariaat (december): 7-8.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Boeken 2, 3 en 4 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (negende druk). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (red.) Onrechtmatige daad, supplement 141 (losbladig ca. 70 pp.). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Het slechtste van twee werelden?. In: Breedveld-De Voogd C.G., Esch C.M. van, Heide G.J. van der, e.a. (red.) Signora Senatrice (bundel A. Broekers-Knol). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 43-50.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Inleiding op: Het nieuwe notariskantoor. In: Stichting LNSC (red.) Het nieuwe notariskantoor. Deventer: Kluwer. 1-3.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie V. Tweehuysen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6890): 494-496.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie R.J.L. Timmer, JBN: juridische berichten voor het notariaat (februari): 11-12.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Verkrijging op grond van artikel 3:105 lid 1 (bevrijdende verjaring), JBN: juridische berichten voor het notariaat (september): 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Boek 3 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (zesde druk). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Rijpert B.A.G.P. (2011), Actuele ontwikkelingen rond het recht van erfpacht, Tijdschrift voor Bouwrecht (9): 809-816.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Opnieuw: huwelijkse voorwaarden en faillissement, JBN: juridische berichten voor het notariaat (april): 5-7.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Gevolgen van klimaatverandering voor de bouw. In: Braams W., Rijn A. van, Scheltema M. (red.) Klimaat en recht. Deventer: Kluwer. 45-58.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Opleiding en opvolging. In: Stollenwerck A.H.N. (red.) Martkwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie?. Ars Notariatus Deventer: Kluwer. 114-117.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (red.) Verbintenissenrecht, supplement 174 (losbladig). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Van notariële praktijk tot notariële wetenschap. In: Schuilwerve L., Huizen L. van (red.) Juridische beroepengids 2010. Leiden: Jurist & Werk. 38-40.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Het notariaat in Québec: een persoonlijke impressie, Notariaat magazine (april): 24-25.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VII. Samenleven buiten geregistreerd partnerschap. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 395-408.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Eindelijk een uitspraak over artikel 3:24, lid 1BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat (september): 5-6.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6859): 740-745.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk V. Huwelijksvermogensrecht en faillissement. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 373-383.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VIII. Pensioen. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 409-428.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk I. Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-35.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk IV. Huwelijkse voorwaarden (titel 1.8). In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 199-339.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Erfrecht (3e druk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar, Erfrecht Relatievermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-11.boekdeel
 • Huijgen W.G., Sluysmans J.A.M.A. & Gouw J.J. van der (2010), Aansprakelijkheid voor graafschade. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) 40 jaar practicum. Rondom onroerend goed. Meijers-reeks nr. 188 Deventer: Kluwer. 95-102.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Naschrift bij reactie J.C. van der Steur inzake eigendom van netwerken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6830): 123-124.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Brans E.H.P. (2009), Koude-warmte opslag; de eigendom van bodemenergie en de (on)mogelijkheid van exploitatie, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (3): 93-99.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Wie is eigenaar van een net?, JBN: juridische berichten voor het notariaat (september): 8-10.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Kabels en leidingen: BW of BP?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6781): 10-13.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Ieder het zijne in het relatie-vermogensrecht. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 199-210.boekdeel
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (vierde druk). Den Haag: Sdu uitgevers.boek
 • Huijgen W.G. (2009), De rechtsgevolgen van 'erfpacht-conversie' voor de op erfpacht rustende lasten en beperkingen. In: Procee J., Rus-v.d. Velde M. (red.) Warme grond (Bundel t.g.v. afscheid mr. J. den Drijver-Van Rijckevorsel). Deventer: Kluwer. 161-169.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Koop van een woning die geen woning bleek te zijn, JBN: juridische berichten voor het notariaat (April): 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Huwelijksvermogensrecht. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A., Wortmann S.F.M. (red.) Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Den Haag: Sdu. 242-340.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van notaris wegens niet informeren over gemeentelijke aanschrijving, JBN: juridische berichten voor het notariaat (Oktober): 6-7.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Notariaat en integriteit, Tijdschrift voor Bouwrecht (3): 220-223.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Nietige koopovereenkomst met gemeente, JBN: juridische berichten voor het notariaat (Mei): 10-11.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 205-243.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Boeken 2, 3 en 4 BW (gedeeltelijk; ca. 265 pp.). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, 8e druk. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Succesvol beroep op ouderdomsclausule, JBN: juridische berichten voor het notariaat (Juni): 5-6.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Relaties en (huwelijks)vermogensrecht. In: Stollenwerck A.H.N., Groote Wassink F.A., Ebben E.W.J., Speetjens W.J.J.G. (red.) In dienst van het recht grenzen verleggen. Deventer: Kluwer. 73-83.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H, Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 1-42.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M (red.) Onrechtmatige daad, supplement 127 (losbladig ca. 65 pp.). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 2 BW, titels 4 en 5 (gedeeltelijk) en art. 3:15 i - 15 j BW. In: Dijk J.M., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht & Effectenrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2008), Artikel 5:20 lid 2 BW en het opstalrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6771: 754-757.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (red.) Verbintenissenrecht (losbladig, 25 blz.). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2008), Ouderlijke boedelverdeling met toedeling van recht van vruchtgebruik nietig, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6740: 94-96.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Wanneer een domiciliekeuze?, JBN: juridische berichten voor het notariaat april: 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2008), Overlast van buren leidt tot aanpassing van de koopprijs, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni: 11-14.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Ondanks testamentair vruchtgebruik toepassing van artikel 4:29 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat november: 6-8.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 1-45.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1401-1445.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1633-1679.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Hypotheek 4e druk (Monografie Nieuw BW). Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2007), Dilemma bij de Vormerkung: 'stempelen' of inhoudelijk toetsen?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6726): 843-847.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Uitleg van een akte van levering bij de overdracht van onroerende zaken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6709: 398-407.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 945-1020.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1100-1102.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Van opleiding notarieel recht tot notaris, juni: 543-546.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Positie economisch eigenaar en huurder bij faillissement juridisch eigenaar., JBN: juridische berichten voor het notariaat juli/aug.: 14-15.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 851-941.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 233-279.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1020-1100.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 4, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1771-1781.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:30 BW niet snel toegekend, JBN: juridische berichten voor het notariaat oktober: 8-11.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3.. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 133-220.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (red.) Onrechtmatige daad, supplement 107 (losbladig, ca. 100 pp.). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 763-851.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3.. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 315-390.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Vervalbeding in huwelijkse voorwaarden onredelijk?, JBN: juridische berichten voor het notariaat Februari: 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Pront-Van Bommel S. (2007), Implicaties van de Wkpb voor mededelings- en onderzoeksplichten van de (ver)koper en de notaris., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6730): 921-927.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 942-943.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Jurisprudentie Huwelijksvermogensrecht.. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A., Wortmann S.F.M. (red.) Rechtspraak. Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.. Den Haag: SDU uitgevers. 268-324.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Titel 1. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Tekst & Commentaar Erfrecht (tweede druk). Deventer: Kluwer. 1-11.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Anti-speculatiebeding is niet in strijd met Huisvestingswet., JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/aug.): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Recente ontwikkelingen rond de totstandkoming van de koop van een woning (art. 7:2 BW)., Bouwrecht 12(239): 1055-1063.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Bodemverontreiniging en de termijn van artikel 7:23 lid 2 BW., JBN: juridische berichten voor het notariaat (okt.): 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G., Jong J. de, Ploeger H.D. & Zevenbergen J.A. (2006), Vergroting juridische betrouwbaarheid Kadaster. Delft: Onderzoeksinstituut OTB.rapport
 • Huijgen W.G. (2006), Het eenheidsbeginsel in het zakenrecht. In: Duijvendijk-Brand A. v., e.a. (red.) Variatie in cassatie. Deventer: Kluwer. 151-156.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2006), Enige vragen rond de afschaffing van het schenkingsverbod tussen echtgenoten., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6677: 595-601.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW) (losbladig, ca. 25 blz.). In: Hondius E.H. (red.) Verbintenissenrecht, Supplement 133.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Notariaat in de steigers (voorwoord en bijdrage aan de discussie). In: Stichting LNSC Leiden (red.) Notariaat in de steigers, (Ars Notariatus 133). Deventer: Kluwer.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2006), Bespreking van: Velten A.A. (2006) Koop van onroerende zaken, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Juni): 243-245.boekbespreking
 • Huijgen W.G. (2006), Geen reflexwerking van algemene voorwaardenregeling ten behoeve van notariskantoor., JBN: juridische berichten voor het notariaat (mei 2006): 5-6.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht, algemene bepalingen.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 1645-1655.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), De reikwijdte van artikel 7:3 BW, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 763-766.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht bij versterf.. In: Huijgen W.G., Kasdorp J.E., Reinhartz B.E., Zwemmer J.W. (red.) Compendium Erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-37.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), De eenheid van het recht, bezien vanuit notarieel perspectief.. In: Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L., Verburg G.J.M. (red.) Rechtseenheid en vermogensrecht. In: Meijers-reeks, nr. 102. Deventer: Kluwer. 113-120.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2005), Uitleg van erfstelling ten behoeve van ex-partner., JBN: juridische berichten voor het notariaat : 12-14.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Het nieuwe (versterf-) erfrecht van enige afstand bezien.. In: Stichting LNSC Amsterdam (red.) Time-out in het nieuwe erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-12.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2005), Duidelijkheid over klachttermijn bij non-conformiteit., JBN: juridische berichten voor het notariaat : 52-53.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Kroniek erfrecht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 324-329.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Inleiding op 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. In: Huijgen W.G. (red.) 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. Deventer: Kluwer. 1-5.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2005), Naschrift inzake: (on)gemeenschap; verdeling of verrekening?, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 8-8.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Kettingbeding inzake grondgebruik niet eenvoudig te wijzigen., JBN: juridische berichten voor het notariaat : 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Naamloze vennootschappen en Besloten vennootschappen.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 719-1020.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Rechten van pand en hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1511-1557.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Wie zit er op de nieuwe huwelijksgemeenschap te wachten?, NJB-kronieken : 2317-2317.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen.. In: Stolker C.J.J.M. (red.) Onrechtmatige daad. (losbladig werk; 110 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Tropisch hardhout-verbod in strijd met artikel 3:14 BW., JBN: juridische berichten voor het notariaat : 11-12.artikel in een tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. & Huijgen W.G. (2004), Naar een beperkte gemeenschap? Niet doen!, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 43-50.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Verdeling door de executeur-bewindvoerder?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6587: 617-621.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat (65): 12-13.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Deskundige bijstand bij de koop van onroerende zaken en de invloed op de contractuele verhouding tussen partijen.. In: Hartlief T., Hijma Jac., Reurich L. (red.) Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. Deventer: Kluwer. 111-127.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2004), Vraagtekens bij het afwikkelingsbewind, Fiscaal tijdschrift vermogen : 5-11.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Pand en Hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 217-263.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2004), Wettelijke verdeling en fidei-commis, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 10-11.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), NV en BV. In: Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer. 129-441.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2004), De natuurlijke verbintenis. In: Verbintenissenrecht (losbladig werk, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2004), Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed nader bezien, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6595: 840-844.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Naschrift bij reacties prof. mr H.C.F. Schoordijk en mw mr M.U.M.A. Waaijer-Linders, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6603: 1016-1018.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Naschrift bij reactie prof. mr. L.C.A. Verstappen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6583: 515-517.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Algemene bepalingen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-37.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Het Rijnzichtarrest en het Ter Kuile Kofmanarrest.. In: Bruijn-Lückers M.L.C.C. de, Giele J.F.M., e.a. (red.) EB Klassiek. Deventer: Kluwer. 99-102.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2003), Nieuw erfrecht in werking, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Jan. '03): 2-6.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Nogmaals: verkoop van verontreinigde grond., JBN: juridische berichten voor het notariaat (Febr. '03): 10-11.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Naschrift bij reactie mr. S. Perrick inzake tenietgaan van wilsrechten., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6543: 597-597.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1227-1259.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Gemeentelijke anti-speculatiebedingen: geldig of niet?, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 11-12.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1439-1485.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Pays-Bas: des notaires tres tres liberaux, Notaires Vie Professionelle (juli/aug): 50-51.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6532: 381-384.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overige dienstverleners.. In: Onrechtmatige daad. (losbladig)..boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Vereffening van nalatenschap na beneficiaire aanvaarding., JBN: juridische berichten voor het notariaat : 15-16.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Conform uw verwachtingen?. In: Struiksma J., Velten jr. A.A. van, Vlas P., Waaijer B.C.M. (red.) Vast en Goed (Liber Amicorum Prof. mr A.A. van Velten). Deventer: Kluwer. 107-114.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2003), Pensioenverevening bij reparatiehuwelijk., JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/aug.): 16-18.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 699-962.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Koop en verkoop van onroerende zaken.. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (29 november 2002), Nieuw erfrecht (2) (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. 's-Hertogenbosch. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheden in het rechtspersonenrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (19 november 2002), Nieuw erfrecht (1) (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Koop van onroerende zaken. Den Haag. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Hypotheekrecht. Rotterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (6 november 2002), Nieuw erfrecht (Lezing). Den Haag.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht II. Rotterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), De gemeenschap van goederen. Ede. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (27 september 2002), Nieuw erfrecht (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht I. Rotterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake koop van onroerende zaken. Amersfoort. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden.. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden.. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (12 september 2002), Grote projecten en eigendomsvormen (Lezing). Scheveningen.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Groningen. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Geldrop. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Almelo. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Congres projectontwikkeling nieuw Schiphol (Vereniging voor Bouwrecht). Schiphol Luchthaven. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Oudenbosch. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Bedrijfsoverdracht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Rotterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (10 mei 2002), Het web van de notaris. (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Actualiteiten onroerend goed.. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Steenwijk. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht.. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Rotterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht.. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht.. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Amersfoort. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Den Haag I. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Den Haag II. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Rijssen. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Bussum. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (4 maart 2002), Nieuw erfrecht (Lezing). Den Haag.overig
 • Huijgen W.G. (2002), De receptie van het Romeinse recht en het Notariaat.. Rome. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (red.) (2002), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Koninklijke Vermande.boekredactie
 • Huijgen W.G. (2002), Portret van het Notariaat, Ponder 12(Juli): 10-10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Een superdemocratische vereniging., JBN: juridische berichten voor het notariaat 6(juni): 10-10.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 1-31.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 4 NBW, titel 1.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-11.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Pas op met contractuele bepalingen inzake woonruimteverdeling., JBN: juridische berichten voor het notariaat 5(mei): 6-8.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Klankbordcommissie van het Ministerie van Justitie inzake het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Geen verjaring van wilsrechten?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6514: 841-842.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), De natuurlijke verbintenis.. In: Verbintenissenrecht. (losbladige, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), De verhouding tussen het Nieuwe erfrecht en het overige familierecht.. In: Roes G.N. (red.) Langst leve het Nieuwe erfrecht. Den Haag: SDU Uitgevers. 63-68.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen.. In: Onrechtmatige daad. (losbladige, 125 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Duijvendijk-Brand J. van (2002), Art. 1: 84 lid 3 BW: huwelijkse voorwaarden of schriftelijke overeenkomst., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6479: 197-198.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake de koop van onroerende zaken., Bouwrecht 12: 1003-1010.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 211-256.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid adviescommissie. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Koop breekt geen huur en het huurbeding., Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 5(mei): 202-206.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), NV en BV, titel 4 en 5.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L., Tonkelaar J.A. den (red.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-390.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst.. In: Gerver P.H.M. (red.) Het Notariaat en de notariële wetenschap op het breukvlak van twee millennia.. Deventer: Kluwer. 43-57.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid werkgroep. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw huwelijksgoederenrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Actualiteiten onroerend goed. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (31 oktober 2001), Hypotheek (Lezing). Zeist: Grotius Academie.overig
 • Huijgen W.G. (2001), Hypotheek t.b.v. Grotius Academie. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Jaarvergadering Notariaat. Groningen. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksvermogensrecht. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Erfpacht en appartement. Den Haag. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Koop van onroerend goed. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht voor Ring Amsterdam. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. Amsterdam (VU). [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. Amsterdam (VU). [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Almelo. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksgoederenrecht. Ellecom. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (16 maart 2001), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst (Lezing). Amsterdam.overig
 • Huijgen W.G. (2001), Functie bij : Beroepsopleiding Notariaat. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 2 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1389-1433.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), Portret van het notariaat. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijkse voorwaarden en faillissement, Juridische Berichten voor het Notariaat 49(7): 14-15.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1183-1213.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2001), De Wetgeving op het notarisambt.. Deventer: Stichting not.wet / Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2001), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht .tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2001), De notaris dient niet op de stoel van de rechter of de wetgever plaats te nemen. In: Gerver P.H.M. (red.) Luijten en Kleijn nader bekeken. Ars Notariatus. 41-45.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2001), De bijzondere griffier van de commissie Boek 4 NWB (erfrecht) van de Eerste Kamer. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Naschrift bij reactie mr. C.A. Kraan inzake Vaststellingsovereenkomst en privéclausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6432: 112-113.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 Titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 669-929.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), Redactielid Juridische Berichten voor het Notariaat .tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2001), Financieringsvoorbehoud en koopovereenkomst, Juridische Berichten voor het Notariaat 4(1): 8-8.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Verdeling pensioenrechten na echtscheiding, Juridische Berichten voor het Notariaat 31(4): 14-14.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), La nouvelle loi sur le notariat des Pays-Bas, Notarius International 6(1): 6-12.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (27 november 2000), Actualiteiten onroerend goed (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (20 november 2000), Bodemverontreinigingsclausules (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (6 november 2000), Bedrijfsoverdracht (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (30 oktober 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Nijmegen.overig
 • Huijgen W.G. (20 oktober 2000), Inleiding en voorzitter Studiemiddag Trust (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (16 oktober 2000), Auteursrecht en huwelijksvermogens- en erfrecht (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (9 oktober 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lezing). Arnhem.overig
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. UvA, Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. UvA, Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (29 september 2000), Oppositie bij preadvies familierecht (Lezing). Maastricht.overig
 • Huijgen W.G. (25 september 2000), Koop van onroerende zaken (Lezing). Amsterdam.overig
 • Huijgen W.G. (21 september 2000), Juridische en economische eigendom (Lezing). Amsterdam.overig
 • Huijgen W.G. (13 september 2000), Nieuw recht voor koop en onroerende zaken (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (11 september 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (4 september 2000), Actualiteiten onroerend goed (Lezing). Den Haag.overig
 • Huijgen W.G. (30 augustus 2000), Onroerend goed en Kleijn (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (28 augustus 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Nijmegen.overig
 • Huijgen W.G. (26 juni 2000), Onroerend goed (Lezing). Wierden.overig
 • Huijgen W.G. (31 mei 2000), Nieuw erfrecht (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (10 mei 2000), Aansprakelijkheid en tuchtrecht van de notaris (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (9 mei 2000), De nieuwe verordeningen op het notariaat (Lezing). Den Haag.overig
 • Huijgen W.G. (2 mei 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. VU, Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. VU Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (11 april 2000), Nieuw erfrecht (Lezing). Den Haag.overig
 • Huijgen W.G. (4 april 2000), Koop van onroerende zaken (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (31 maart 2000), Hypotheekrecht (Lezing). Nijmegen.overig
 • Huijgen W.G. (22 maart 2000), Nieuw erfrecht (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (13 maart 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lezing). Ellecom.overig
 • Huijgen W.G. (28 februari 2000), Beperkte rechten (Lezing). Nijmegen.overig
 • Huijgen W.G. (11 januari 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Amsterdam.overig
 • Huijgen W.G. & Soons A.L.M. (2000), Andere wettelijke rechten. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (red.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 69-77.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 5 Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L. (red.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 253-364.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Algehele gemeenschap van goederen afschaffen?!, Fiscaal tijdschrift vermogen .artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Losbladige Onrechtmatige Daad, supplement 56. Deventer: Kluwer. 75.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Heuff W. (2000), Hypotheek. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2000), Het beginsel van de testeervrijheid in het erfrecht. In: Van Mourikbundel.. 85-92.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2000), Redactielid Juridische Berichten voor het Notariaat .tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 4 Naamloze Vennootschappen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L. (red.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-252.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Eerste Kamer der Staten-Generaal. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2000), Volledige vergoeding van kosten bezwaarfase, JBN: juridische berichten voor het notariaat februari.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2000), De wetgeving op het notarisambt. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2000), Gevolgen niet authentieke volmacht bij schenking, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Vaststellingsovereenkomst en privé-clausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6419.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Stichting Beroepsopleiding Notariaat. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2000), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Losbladige Verbintenissenrecht, supplement 75. Deventer: Kluwer. 12.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Internationalisering & het notariaat (openingswoord en afsluiting). In: Verslag van het 34e Landelijk Notarieel Studentencongres te Leiden in 1999. Deventer: Kluwer.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2000), Overgangsrecht Wet verevening pensioenrechten, JBN: juridische berichten voor het notariaat augustus.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Testamentair erfrecht. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (red.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 119-131.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht .tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2000), Twee keer een onaanvaardbare doorkruising van publiekrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat februari.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Estate planning en het Romeinse recht, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Algemene Inleiding. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (red.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 15-19.boekdeel
 • Huijgen W.G. (3 november 1999), Bodemverontreiniging bij koop van onroerende zaken (Lezing). Vlissingen.overig
 • Huijgen W.G. (1999), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer voor Boek 4 NBW (erfrecht). 's-Gravenhage: SDU Uitgevers.rapport
 • Huijgen W.G. (1999), Beroeps- en dienstenaansprakelijkheid (algemeen). In: Onrechtmatige daad (losbladig). Deventer: Kluwer. 12.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Levering onroerende zaak bij wijze van schadevergoeding, Juridische Berichten voor het Notariaat 9(80): 1-12.artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1999), Ongerechtvaardigde verrijking bij onroerend goed transactie, Juridische Berichten voor het Notariaat 4: 10-11.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1999), Algemene bepalingen. In: Algemene bepalingen vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-30.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Wat is economische eigendom?. In: De Wijkersloothbundel.. 101-108.'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (1999), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.boek
 • Huijgen W.G. (1999), Pand en hypotheek. In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 203-247.boekdeel
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (1999), Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. In: Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. Lelystad: Kon. Vermande. 155-232.boekdeel
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Geregistreerd partnerschap. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 497-511.boekdeel
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), De wettelijke gemeenschap van goederen. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 121-248.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Redactielid Juridische Berichten voor het Notariaat .tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (1999), Geschiedenis, Huwelijkse voorwaarden par. 6 en 11-14, Huwelijksvermogensrecht en faillissement, Samenleven buiten GP en Pensioen. In: Soons A.L.M., Kleijn W.M., Reinhartz B.E. (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 177.boekdeel
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Omschrijving van aanbrengen en bewijsovereenkomsten. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 307-327.boekdeel
 • Huijgen W.G. (17 december 1998), Splitsing van rechtspersonen (Lezing). 's-Gravenhage.overig
 • Huijgen W.G. (27 november 1998), Discussiant inzake "contractsvrijheid" (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (22 september 1998), Oppositie bij promotie A.W. Duthler (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (16 februari 1998), Notariaat in Europees Perspectief (Lezing). Brussel.overig
 • Huijgen W.G. (1998), Nietige overeenkomst met de overheid, JBN: juridische berichten voor het notariaat 11: 10.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Onrechtmatige overheidsdaad waarheen?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 4: 105-111.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Een doorkruisingsleer in het huwelijksvermogensrecht?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6324/ 6325: 527-e.v.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Privaatrechtelijke woonruimteverdelingsbepalingen buiten toepassing, JBN: juridische berichten voor het notariaat 9: 10-11.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Redactielid JBN: juridische berichten voor het notariaat .tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg. bep. en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1091-1102.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (1998), Testamentair Erfrecht. In: Nieuw Erfrecht, consequenties voor de praktijk. Zeist: Kerkebosch. 97-119.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 2 BW titels 4 en 5. In: Tekst & Commentaar, Boek 2 BW, titels 4 en 5 (NV en BV). Deventer: Kluwer. 659-883.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Supplement 55 Verbintenissenrecht. In: red. Hondius E.H. (red.) De Natuurlijke Verbintenis art. 6:3-5 BW. Deventer: Kluwer. 3-1-5-14.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Moderne formulierboeken en hun electronische pendanten. In: Nève P.L., Schüler P.J., Dievoet G. van, Gehlen A.F.L., Coppens E.C. (red.) Forma Servata ars Notariatus LXXXV. Deventer: Kluwer. 121-126.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Algemene inleiding. In: Nieuw Erfrecht, de consequenties voor de praktijk. Deventer: Kluwer. 13-16.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Bloembergen A.R. (red.) Supplement 39 Onrechtmatigedaad. Deventer: Kluwer. VI-2-e.v.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Wanneer is er sprake van non-conformiteit?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 6 (juni): 7-8.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer der Staten Generaal voor Boek 4 en Titel 7.3 NBW. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: red: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg.bep en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1291-1334.boekdeel
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie Plv. lid commissie toegang notariaat
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Voorzitter commissie zij-instroom
 • Internationaal Juridisch Instituut Bestuurslid
 • SDU Hoofdredacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Hoofddocent Stichting Beroepsopleiding Notariaat (onroerend goed)
 • Stichting Fundatie Notelaers Bestuurslid
 • Stichting Leids Notarieel Postdoctoraal Bestuurslid
 • Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap Lid Raad van Toezicht
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Bestuurslid