Universiteit Leiden

nl en

Pim Huijgen

Hoogleraar Notarieel recht

Naam
Prof.mr. W.G. Huijgen
Telefoon
+31 71 527 7887
E-mail
w.g.huijgen@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. Huijgen is sinds 1996 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel recht.

Meer informatie over Pim Huijgen

W.G. Huijgen studeerde in de tweede helft van de jaren 70 Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na de vervulling van de militaire dienstplicht werkte hij aanvankelijk een aantal jaren als kandidaat-notaris in de praktijk. Vanaf 1987 combineerde hij dat met een wetenschappelijke functie als (hoofd)medewerker Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Sedert 1996 is hij hoogleraar Notarieel recht aan die universiteit en hij was tot april 2013 tevens notaris te Den Haag.  

Huijgen promoveerde in 1991 op een proefschrift over aansprakelijkheid van de overheid. Voorts zijn van zijn hand verschillende andere boeken verschenen, zoals: Economische eigendom (1995), Koop en verkoop van onroerende zaken (2012), Hypotheek (2014) en – samen met prof. mr. B.E. Reinhartz – Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (2012). Hij is voorts hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN). 

Wat betreft het onderwijs (ook post academisch) is hij actief op vrijwel alle deelgebieden van het notariaat, zoals het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerend goedrecht, rechtspersonenrecht en notariële wetgeving. Tevens is hij (bestuurs)lid van enige rechtspersonen en commissies, waaronder de Stichting Internationaal Juridisch Instituut, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Commissie Toegang Notariaat (CTN). Daarnaast verzorgde hij meer dan 300 publicaties op verschillende deelterreinen van het civiele- en notariële recht.

Hoogleraar Notarieel recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B235

Contact

 • Huijgen W.G. (2017), Is de regeling van de koop in het Burgerlijk Wetboek een succes?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7133): 68-74.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Levering juridische eigendom na economische eigendomsoverdracht en de onherroepelijke volmacht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(April): 9-12.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Mededelingsplicht uit hoofde van artikel 7:15 BW geldt niet langer ter zake van een bestemmingsplan, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(Juni): 10-12.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Notariaat en integriteit in de registergoederenpraktijk, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7159): 545-550.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Stedelijke erfpacht in transitie. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 223-230.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), Levensverzekering en negatieve nalatenschap, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Maart): 9-10.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Enige vragen rond het wetsvoorstel inzake het verbeteren van het functioneren van de VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7099): 227-231.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Naschrift bij reactie A.A. van Velten inzake verbetering functioneren VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7106): 364-365.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Hypotheek, Monografieën BW. Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2016), De beperkte gemeenschap van goederen na de nota's van wijziging (wo 33987): nog steeds niet doen!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2016(juli/augustus): 14-19.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Kan een erfrecht-bewind uit een testament naar oud erfrecht op grond van artikel 4:178 lid 2 BW worden opgeheven?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Juli): 13-14.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Appartementsrecht: wie heeft er recht op de verzekeringspenningen?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(December): 12-13.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G (2016), De Erfgoedwet ingevoerd, Monumentenwet 1988 ingetrokken, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Oktober): 6-7.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 4, Erfrecht (gedeeltelijk). In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-17.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 3 BW, Ondernemingsrecht (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (red.) Ondernemingsrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1155-1157.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: nog meer problemen gesignaleerd!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2015(Januari): 18-23.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Problemen rond de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: een vervolg, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(februari): 3-7.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Nieuwe huisvestingswet per 1 januari 2015, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(maart): 5-6.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Bij opstellen koopovereenkomst O.G. heeft notaris een specifieke zorg- en waarschuwingsplicht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(april): 14-16.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Toepassingsbereik van artikel 7:15 BW beperkt, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(mei): 10-12.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Beroepsaansprakelijkheid algemeen en van juridische beroepsbeoefenaren. In: Onrechtmatige daad, supplement 172.. Deventer: Kluwer. ca. 70 p.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Een belangrijk arrest voor het notariaat, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(juli/aug.): 3-6.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk). In: Burgerlijk wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 110 p.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 (gedeeltelijk). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 100 p.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Enkele (goederenrechtelijke) capita inzake de regeling van de personenvennootschappen naar huidig en komend recht. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans Chr.M., e.a. (red.) De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst (bundel 159). Ars Notariatus nr. 159. Deventer: Kluwer. 55-63.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Erfpacht/opstal en beëindiging op grond van het algemeen belang; een oude controverse beslecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(september): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Aansprakelijkheid van de notaris voor onjuist belastingadvies, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7077): 828-833.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Art. 3: 15d en art. 4:7 BW (digitaal). In: Nieuwenhuis H.J., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer.boekredactie
 • Huijgen W.G. (2014), Hypotheek Monografieën nieuw BW: commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. B-serie nr. 12b. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2014), De nieuwe verordening inzake dienstweigering van de KNB, JBN 2014(april): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Zorgplicht van notaris bij aankoop lidmaatschapsrecht in woonvereniging begrensd, JBN 2014(juni): 9-11.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Wetsvoorstel 33987: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, JBN 2014(november): 6-14.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Opnieuw: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(oktober): 5-15.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Notariële functie en aansprakelijkheid bij koop en verkrijging van onroerend goed, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(december): 6-13.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3, BW (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (Red.) Ondernemingsrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 4. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (Red.) Erfrecht, civiel en fiscaal Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk) digitaal. In: Stolker C.J.J.M., Nieuwenhuis J.H., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 100 p.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Beperkte Belehrung bij levering van onroerend goed, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(Juli / Augustus): 8 - 9.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Boekbespreking: De flexibiliteit van het recht van erfpacht Bespreking van: Vonck F. J. (2013) De flexibiliteit van het recht van erfpacht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7029): 764-768.boekbespreking
 • Huijgen W.G. (2014), Het grote huwelijksvermogensrechtdebat, Notariaat magazine 2014(december).artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Geen analoge toepassing regeling huurbeding op het pandrecht, JBN(oktober).artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Is de verticale splitsing van erfpacht inderdaad uitgespit? Een reactie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6968): 236-238.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Hoe zat het ook alweer? De notaris en de geldelijke tegenprestatie, JBN(april): 13-15.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3, titel 1, afdeling 1B. In: Dijk J.M. van, Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (Red.) Ondernemingsrecht en effectenrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Stolker C.J.J.M. (Red.) Onrechtmatige daad, supplement 160. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Klachtplicht bij beroepsaansprakelijkheid, JBN 2013(mei): 5-8.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Red.) Vermogensrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 3-50.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L, Wissink M.H. (Red.) Vermogensrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 247-292.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 1871-1918.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2115-2160.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 4. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Burgerlijk Wetboek Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2259-2271.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Europees hypotheekrecht, JBN 23(12): 64.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2012), Hoofdstukken I, IV (met uitzondering van paragraaf 10), V, VII en VIII. In: Bruijn A.R. de (Red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2012), De strekking van artikel 7:2 lid 1 BW (het schriftelijkheidsvereiste), JBN(april): 6-9.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Uitleg van een erfdienstbaarheid tot doorvaart, JBN 2012(juli/augustus): 14-15.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G., Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2012), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, 5e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers.boek
 • Huijgen W.G. (2012), Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht. In: Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A., Kolkman W.D (Red.) Tekst & Commentaar, Erfrecht, civiel en fiscaal (vierde druk). Deventer: Kluwer. 3-13.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2012), Het lusten- en lastenbeding uitgelegd, JBN(december): 5-6.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), De notaris en de kunst van 'ieder het zijne', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6954): 910-916.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Beroepsaansprakelijkheid van de makelaar, JBN(januari): 12-14.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie R.J.L. Timmer, JBN(februari): 11-12.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie F.J. Vonck, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6874): 143-144.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Rijpert B.A.G.P. (2011), Actuele ontwikkelingen rond het recht van erfpacht, Tijdschrift voor Bouwrecht(9): 809-816.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), In werking treden van de Wet tot wijziging van het appartementsrecht per 1 juli 2011, JBN(juli/augustus): 18-19.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Verkrijging op grond van artikel 3:105 lid 1 (bevrijdende verjaring), JBN(september): 3-4.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie V. Tweehuysen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6890): 494-496.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Boeken 2, 3 en 4 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (negende druk). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (Red.) Onrechtmatige daad, supplement 141 (losbladig ca. 70 pp.). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Inleiding op: Het nieuwe notariskantoor. In: Stichting LNSC (red.) Het nieuwe notariskantoor.. Deventer: Kluwer. 1-3.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Boek 3 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (zesde druk). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Het slechtste van twee werelden?. In: Breedveld-De Voogd C.G., Esch C.M. van, Heide G.J. van der, e.a. (red.) Signora Senatrice (bundel A. Broekers-Knol).. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 43-50.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Nieuw huwelijksvermogensrecht: een aandachtspunt voor de onroerend-goedpraktijk, JBN(december): 7-8.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Naschrift bij reactie J.C. van der Steur inzake eigendom van netwerken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6830): 123-124.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Opnieuw: huwelijkse voorwaarden en faillissement, JBN(april): 5-7.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Van notariële praktijk tot notariële wetenschap. In: Schuilwerve L., Huizen L. van (red.) Juridische beroepengids 2010.. Leiden: Jurist & Werk. 38-40.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Erfrecht (3e druk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar, Erfrecht Relatievermogensrecht.. Deventer: Kluwer. 1-11.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (red.) Verbintenissenrecht, supplement 174 (losbladig).. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Het notariaat in Québec: een persoonlijke impressie, Notariaat magazine(april): 24-25.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Gevolgen van klimaatverandering voor de bouw. In: Braams W., Rijn A. van, Scheltema M. (red.) Klimaat en recht.. Deventer: Kluwer. 45-58.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Eindelijk een uitspraak over artikel 3:24, lid 1BW, JBN(september): 5-6.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6859): 740-745.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Opleiding en opvolging. In: Stollenwerck A.H.N. (red.) Martkwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie?. Ars Notariatus. Deventer: Kluwer. 114-117.boekdeel
 • Huijgen W.G., Sluysmans J.A.M.A. & Gouw J.J. van der (2010), Aansprakelijkheid voor graafschade. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) 40 jaar practicum. Rondom onroerend goed. Meijers-reeks nr. 188. Deventer: Kluwer. 95-102.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk I. Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht.. Deventer: Kluwer. 1-35.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk IV. Huwelijkse voorwaarden (titel 1.8). In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht.. Deventer: Kluwer. 199-339.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk V. Huwelijksvermogensrecht en faillissement. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht.. Deventer: Kluwer. 373-383.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VII. Samenleven buiten geregistreerd partnerschap. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht.. Deventer: Kluwer. 395-408.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VIII. Pensioen. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht.. Deventer: Kluwer. 409-428.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Kabels en leidingen: BW of BP?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6781): 10-13.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Relaties en (huwelijks)vermogensrecht. In: Stollenwerck A.H.N., Groote Wassink F.A., Ebben E.W.J., Speetjens W.J.J.G. (Red.) In dienst van het recht grenzen verleggen. Deventer: Kluwer. 73-83.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Notariaat en integriteit, Tijdschrift voor Bouwrecht(3): 220-223.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Brans E.H.P. (2009), Koude-warmte opslag; de eigendom van bodemenergie en de (on)mogelijkheid van exploitatie, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht(3): 93-99.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Koop van een woning die geen woning bleek te zijn, JBN(April): 3-4.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Nietige koopovereenkomst met gemeente, JBN(Mei): 10-11.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Succesvol beroep op ouderdomsclausule, JBN(Juni): 5-6.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Wie is eigenaar van een net?, JBN(september): 8-10.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Huwelijksvermogensrecht. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A., Wortmann S.F.M. (Red.) Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Den Haag: Sdu. 242-340.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H, Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 1-42.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 205-243.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Boeken 2, 3 en 4 BW (gedeeltelijk; ca. 265 pp.). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, 8e druk. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M (Red.) Onrechtmatige daad, supplement 127 (losbladig ca. 65 pp.). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), De rechtsgevolgen van 'erfpacht-conversie' voor de op erfpacht rustende lasten en beperkingen. In: Procee J., Rus-v.d. Velde M. (Red.) Warme grond (Bundel t.g.v. afscheid mr. J. den Drijver-Van Rijckevorsel). Deventer: Kluwer. 161-169.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Ieder het zijne in het relatie-vermogensrecht. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H., Stolker C.J.J.M. (Red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 199-210.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van notaris wegens niet informeren over gemeentelijke aanschrijving, JBN(Oktober): 6-7.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 2 BW, titels 4 en 5 (gedeeltelijk) en art. 3:15 i - 15 j BW. In: Dijk J.M., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (Red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht & Effectenrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (vierde druk). Den Haag: Sdu uitgevers.boek
 • Huijgen W.G. (2008), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2008), Ouderlijke boedelverdeling met toedeling van recht van vruchtgebruik nietig, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6740: 94-96.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huijgen W.G. (2008), Artikel 5:20 lid 2 BW en het opstalrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6771: 754-757.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huijgen W.G. (2008), Wanneer een domiciliekeuze?, JBN april: 3-5.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Overlast van buren leidt tot aanpassing van de koopprijs, JBN juni: 11-14.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Ondanks testamentair vruchtgebruik toepassing van artikel 4:29 BW, JBN november: 6-8.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (Red.) Verbintenissenrecht (losbladig, 25 blz.). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Vervalbeding in huwelijkse voorwaarden onredelijk?, JBN: juridische berichten voor het notariaat Februari: 3-4.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Uitleg van een akte van levering bij de overdracht van onroerende zaken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6709: 398-407.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huijgen W.G. (2007), Positie economisch eigenaar en huurder bij faillissement juridisch eigenaar., JBN: juridische berichten voor het notariaat juli/aug.: 14-15.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:30 BW niet snel toegekend, JBN: juridische berichten voor het notariaat oktober: 8-11.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Dilemma bij de Vormerkung: 'stempelen' of inhoudelijk toetsen?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6726): 843-847.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huijgen W.G. & Pront-Van Bommel S. (2007), Implicaties van de Wkpb voor mededelings- en onderzoeksplichten van de (ver)koper en de notaris., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6730): 921-927.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 1-45.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 233-279.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1633-1679.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 945-1020.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1020-1100.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1100-1102.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1401-1445.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Van opleiding notarieel recht tot notaris, Ars Aequi juni: 543-546.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Hypotheek 4e druk (Monografie Nieuw BW). Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2007), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (Red.) Onrechtmatige daad, supplement 107 (losbladig, ca. 100 pp.). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 763-851.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 851-941.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 942-943.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 4, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1771-1781.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3.. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (Red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 133-220.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3.. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (Red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 315-390.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Geen reflexwerking van algemene voorwaardenregeling ten behoeve van notariskantoor., JBN: juridische berichten voor het notariaat (mei 2006): 5-6.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Anti-speculatiebeding is niet in strijd met Huisvestingswet., JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/aug.): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Enige vragen rond de afschaffing van het schenkingsverbod tussen echtgenoten., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6677: 595-601.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huijgen W.G. (2006), Bodemverontreiniging en de termijn van artikel 7:23 lid 2 BW., JBN: juridische berichten voor het notariaat (okt.): 3-4.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Recente ontwikkelingen rond de totstandkoming van de koop van een woning (art. 7:2 BW)., Bouwrecht 12(239): 1055-1063.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Jurisprudentie Huwelijksvermogensrecht.. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A., Wortmann S.F.M. (Red.) Rechtspraak. Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.. Den Haag: SDU uitgevers. 268-324.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Het eenheidsbeginsel in het zakenrecht. In: Duijvendijk-Brand A. v., e.a. (Red.) Variatie in cassatie. Deventer: Kluwer. 151-156.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2006), Titel 1. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (Red.) Tekst & Commentaar Erfrecht (tweede druk). Deventer: Kluwer. 1-11.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), [Bespreking van: Velten A.A. (2006) Koop van onroerende zaken] Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht(Juni): 243-245.boekbespreking
 • Huijgen W.G. (2006), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW) (losbladig, ca. 25 blz.). In: Hondius E.H. (Red.) Verbintenissenrecht, Supplement 133.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Notariaat in de steigers (voorwoord en bijdrage aan de discussie). In: Stichting LNSC Leiden (Red.) Notariaat in de steigers, (Ars Notariatus 133). Deventer: Kluwer.congresbijdrage
 • Huijgen W.G., Jong J. de, Ploeger H.D. & Zevenbergen J.A. (2006), Vergroting juridische betrouwbaarheid Kadaster. Delft: Onderzoeksinstituut OTB.rapport
 • Huijgen W.G. (2005), Kroniek erfrecht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht: 324-329.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Naschrift inzake: (on)gemeenschap; verdeling of verrekening?, JBN: juridische berichten voor het notariaat: 8-8.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Uitleg van erfstelling ten behoeve van ex-partner., JBN: juridische berichten voor het notariaat: 12-14.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Kettingbeding inzake grondgebruik niet eenvoudig te wijzigen., JBN: juridische berichten voor het notariaat: 3-5.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Het nieuwe (versterf-) erfrecht van enige afstand bezien.. In: Stichting LNSC Amsterdam (Red.) Time-out in het nieuwe erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-12.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2005), Inleiding op 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. In: Huijgen W.G. (Red.) 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. Deventer: Kluwer. 1-5.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2005), Naamloze vennootschappen en Besloten vennootschappen.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 719-1020.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Rechten van pand en hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1511-1557.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht, algemene bepalingen.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 1645-1655.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen.. In: Stolker C.J.J.M. (Red.) Onrechtmatige daad. (losbladig werk; 110 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), De reikwijdte van artikel 7:3 BW, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 763-766.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Duidelijkheid over klachttermijn bij non-conformiteit., JBN: juridische berichten voor het notariaat: 52-53.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Tropisch hardhout-verbod in strijd met artikel 3:14 BW., JBN: juridische berichten voor het notariaat: 11-12.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht bij versterf.. In: Huijgen W.G., Kasdorp J.E., Reinhartz B.E., Zwemmer J.W. (Red.) Compendium Erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-37.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), De eenheid van het recht, bezien vanuit notarieel perspectief.. In: Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L., Verburg G.J.M. (Red.) Rechtseenheid en vermogensrecht. In: Meijers-reeks, nr. 102. Deventer: Kluwer. 113-120.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2005), Wie zit er op de nieuwe huwelijksgemeenschap te wachten?, NJB: 2317-2317.artikel in tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. & Huijgen W.G. (2004), Naar een beperkte gemeenschap? Niet doen!, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 43-50.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Deskundige bijstand bij de koop van onroerende zaken en de invloed op de contractuele verhouding tussen partijen.. In: Hartlief T., Hijma Jac., Reurich L. (Red.) Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. Deventer: Kluwer. 111-127.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2004), Wettelijke verdeling en fidei-commis, JBN: juridische berichten voor het notariaat: 10-11.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Verdeling door de executeur-bewindvoerder?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6587: 617-621.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2004), Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed nader bezien, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6595: 840-844.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), NV en BV. In: Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (Red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer. 129-441.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2004), De natuurlijke verbintenis. In: Verbintenissenrecht (losbladig werk, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Naschrift bij reactie prof. mr. L.C.A. Verstappen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6583: 515-517.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Algemene bepalingen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-37.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2004), Pand en Hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 217-263.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2004), Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat (65): 12-13.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Vraagtekens bij het afwikkelingsbewind, Fiscaal tijdschrift vermogen: 5-11.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Naschrift bij reacties prof. mr H.C.F. Schoordijk en mw mr M.U.M.A. Waaijer-Linders, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6603: 1016-1018.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Nieuw erfrecht in werking, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Jan. '03): 2-6.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6532: 381-384.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Naschrift bij reactie mr. S. Perrick inzake tenietgaan van wilsrechten., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6543: 597-597.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Nogmaals: verkoop van verontreinigde grond., JBN: juridische berichten voor het notariaat (Febr. '03): 10-11.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Pays-Bas: des notaires tres tres liberaux, Notaires Vie Professionelle (juli/aug): 50-51.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Pensioenverevening bij reparatiehuwelijk., JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/aug.): 16-18.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 699-962.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1227-1259.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1439-1485.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overige dienstverleners.. In: Onrechtmatige daad. (losbladig).boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Het Rijnzichtarrest en het Ter Kuile Kofmanarrest.. In: Bruijn-Lückers M.L.C.C. de, Giele J.F.M., e.a. (Red.) EB Klassiek. Deventer: Kluwer. 99-102.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2003), Vereffening van nalatenschap na beneficiaire aanvaarding., JBN: juridische berichten voor het notariaat: 15-16.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Gemeentelijke anti-speculatiebedingen: geldig of niet?, JBN: juridische berichten voor het notariaat: 11-12.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Conform uw verwachtingen?. In: Struiksma J., Velten jr. A.A. van, Vlas P., Waaijer B.C.M. (Red.) Vast en Goed (Liber Amicorum Prof. mr A.A. van Velten). Deventer: Kluwer. 107-114.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2003), Koop en verkoop van onroerende zaken.. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (29 november 2002), Nieuw erfrecht (2) (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. 's-Hertogenbosch. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheden in het rechtspersonenrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (19 november 2002), Nieuw erfrecht (1) (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Koop van onroerende zaken. Den Haag. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Hypotheekrecht. Rotterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (6 november 2002), Nieuw erfrecht (Lezing). Den Haag.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht II. Rotterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), De gemeenschap van goederen. Ede. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (27 september 2002), Nieuw erfrecht (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht I. Rotterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake koop van onroerende zaken. Amersfoort. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden.. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden.. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (12 september 2002), Grote projecten en eigendomsvormen (Lezing). Scheveningen.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Groningen. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Geldrop. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Almelo. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Congres projectontwikkeling nieuw Schiphol (Vereniging voor Bouwrecht). Schiphol Luchthaven. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Oudenbosch. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Bedrijfsoverdracht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Rotterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (10 mei 2002), Het web van de notaris. (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (2002), Actualiteiten onroerend goed.. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Steenwijk. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht.. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Rotterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht.. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht.. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Amersfoort. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Den Haag I. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Den Haag II. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Rijssen. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Bussum. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (4 maart 2002), Nieuw erfrecht (Lezing). Den Haag.overig
 • Huijgen W.G. (2002), De receptie van het Romeinse recht en het Notariaat.. Rome. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Een superdemocratische vereniging., JBN: juridische berichten voor het notariaat 6(juni): 10-10.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Pas op met contractuele bepalingen inzake woonruimteverdeling., JBN: juridische berichten voor het notariaat 5(mei): 6-8.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Duijvendijk-Brand J. van (2002), Art. 1: 84 lid 3 BW: huwelijkse voorwaarden of schriftelijke overeenkomst., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6479: 197-198.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 4 NBW, titel 1.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-11.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst.. In: Gerver P.H.M. (Red.) Het Notariaat en de notariële wetenschap op het breukvlak van twee millennia.. Deventer: Kluwer. 43-57.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 1-31.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 211-256.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), NV en BV, titel 4 en 5.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L., Tonkelaar J.A. den (Red.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-390.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen.. In: Onrechtmatige daad. (losbladige, 125 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), De natuurlijke verbintenis.. In: Verbintenissenrecht. (losbladige, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Koop breekt geen huur en het huurbeding., Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 5(mei): 202-206.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Portret van het Notariaat, Ponder 12(Juli): 10-10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid adviescommissie. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid werkgroep. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2002), Klankbordcommissie van het Ministerie van Justitie inzake het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Den Haag. [overig]overig
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (Red.) (2002), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Koninklijke Vermande.boekredactie
 • Huijgen W.G. (2002), De verhouding tussen het Nieuwe erfrecht en het overige familierecht.. In: Roes G.N. (Red.) Langst leve het Nieuwe erfrecht. Den Haag: SDU Uitgevers. 63-68.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2002), Geen verjaring van wilsrechten?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6514: 841-842.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake de koop van onroerende zaken., Bouwrecht 12: 1003-1010.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw huwelijksgoederenrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Actualiteiten onroerend goed. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (31 oktober 2001), Hypotheek (Lezing). Zeist: Grotius Academie.overig
 • Huijgen W.G. (2001), Hypotheek t.b.v. Grotius Academie. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Jaarvergadering Notariaat. Groningen. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksvermogensrecht. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Erfpacht en appartement. Den Haag. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Koop van onroerend goed. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht voor Ring Amsterdam. Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. Amsterdam (VU). [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. Amsterdam (VU). [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. Utrecht. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Leiden. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Almelo. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksgoederenrecht. Ellecom. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (16 maart 2001), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst (Lezing). Amsterdam.overig
 • Huijgen W.G. (2001), La nouvelle loi sur le notariat des Pays-Bas, Notarius International 6(1): 6-12.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), De notaris dient niet op de stoel van de rechter of de wetgever plaats te nemen. In: Gerver P.H.M. (Red.) Luijten en Kleijn nader bekeken Ars Notariatus. 41-45.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2001), Naschrift bij reactie mr. C.A. Kraan inzake Vaststellingsovereenkomst en privéclausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6432: 112-113.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 Titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 669-929.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1183-1213.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 2 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 1389-1433.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), Verdeling pensioenrechten na echtscheiding, Juridische Berichten voor het Notariaat 31(4): 14-14.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Financieringsvoorbehoud en koopovereenkomst, Juridische Berichten voor het Notariaat 4(1): 8-8.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijkse voorwaarden en faillissement, Juridische Berichten voor het Notariaat 49(7): 14-15.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Portret van het notariaat. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2001), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2001), Redactielid Juridische Berichten voor het Notariaat.tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2001), De bijzondere griffier van de commissie Boek 4 NWB (erfrecht) van de Eerste Kamer. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2001), Functie bij : Beroepsopleiding Notariaat. [overig]overig
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2001), De Wetgeving op het notarisambt.. Deventer: Stichting not.wet / Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (27 november 2000), Actualiteiten onroerend goed (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (20 november 2000), Bodemverontreinigingsclausules (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (6 november 2000), Bedrijfsoverdracht (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (30 oktober 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Nijmegen.overig
 • Huijgen W.G. (20 oktober 2000), Inleiding en voorzitter Studiemiddag Trust (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (16 oktober 2000), Auteursrecht en huwelijksvermogens- en erfrecht (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (9 oktober 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lezing). Arnhem.overig
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. UvA, Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. UvA, Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (29 september 2000), Oppositie bij preadvies familierecht (Lezing). Maastricht.overig
 • Huijgen W.G. (25 september 2000), Koop van onroerende zaken (Lezing). Amsterdam.overig
 • Huijgen W.G. (21 september 2000), Juridische en economische eigendom (Lezing). Amsterdam.overig
 • Huijgen W.G. (13 september 2000), Nieuw recht voor koop en onroerende zaken (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (11 september 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (4 september 2000), Actualiteiten onroerend goed (Lezing). Den Haag.overig
 • Huijgen W.G. (30 augustus 2000), Onroerend goed en Kleijn (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (28 augustus 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Nijmegen.overig
 • Huijgen W.G. (26 juni 2000), Onroerend goed (Lezing). Wierden.overig
 • Huijgen W.G. (31 mei 2000), Nieuw erfrecht (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (10 mei 2000), Aansprakelijkheid en tuchtrecht van de notaris (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (9 mei 2000), De nieuwe verordeningen op het notariaat (Lezing). Den Haag.overig
 • Huijgen W.G. (2 mei 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. VU, Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. VU Amsterdam. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (11 april 2000), Nieuw erfrecht (Lezing). Den Haag.overig
 • Huijgen W.G. (4 april 2000), Koop van onroerende zaken (Lezing). Utrecht.overig
 • Huijgen W.G. (31 maart 2000), Hypotheekrecht (Lezing). Nijmegen.overig
 • Huijgen W.G. (22 maart 2000), Nieuw erfrecht (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (13 maart 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lezing). Ellecom.overig
 • Huijgen W.G. (28 februari 2000), Beperkte rechten (Lezing). Nijmegen.overig
 • Huijgen W.G. (11 januari 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Amsterdam.overig
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2000), De wetgeving op het notarisambt. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. & Heuff W. (2000), Hypotheek. Deventer: Kluwer.boek
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 4 Naamloze Vennootschappen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L. (Red.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-252.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 5 Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L. (Red.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 253-364.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Algemene Inleiding. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (Red.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 15-19.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Soons A.L.M. (2000), Andere wettelijke rechten. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (Red.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 69-77.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Testamentair erfrecht. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (Red.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 119-131.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Twee keer een onaanvaardbare doorkruising van publiekrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat februari.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Volledige vergoeding van kosten bezwaarfase, JBN: juridische berichten voor het notariaat februari.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Het beginsel van de testeervrijheid in het erfrecht. In: Van Mourikbundel. 85-92.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2000), Estate planning en het Romeinse recht, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Gevolgen niet authentieke volmacht bij schenking, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Losbladige Verbintenissenrecht, supplement 75. Deventer: Kluwer. 12.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Internationalisering & het notariaat (openingswoord en afsluiting). In: Verslag van het 34e Landelijk Notarieel Studentencongres te Leiden in 1999. Deventer: Kluwer.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2000), Overgangsrecht Wet verevening pensioenrechten, JBN: juridische berichten voor het notariaat augustus.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Vaststellingsovereenkomst en privé-clausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6419.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Algehele gemeenschap van goederen afschaffen?!, Fiscaal tijdschrift vermogen.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Losbladige Onrechtmatige Daad, supplement 56. Deventer: Kluwer. 75.boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Redactielid Juridische Berichten voor het Notariaat.tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2000), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Eerste Kamer der Staten-Generaal. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Stichting Beroepsopleiding Notariaat. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (3 november 1999), Bodemverontreiniging bij koop van onroerende zaken (Lezing). Vlissingen.overig
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), De wettelijke gemeenschap van goederen. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 121-248.boekdeel
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Geregistreerd partnerschap. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 497-511.boekdeel
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Omschrijving van aanbrengen en bewijsovereenkomsten. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 307-327.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.boek
 • Huijgen W.G. (1999), Geschiedenis, Huwelijkse voorwaarden par. 6 en 11-14, Huwelijksvermogensrecht en faillissement, Samenleven buiten GP en Pensioen. In: Soons A.L.M., Kleijn W.M., Reinhartz B.E. (Red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 177.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Algemene bepalingen. In: Algemene bepalingen vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-30.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Pand en hypotheek. In: Vermogensrecht Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 203-247.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer voor Boek 4 NBW (erfrecht). 's-Gravenhage: SDU Uitgevers.rapport
 • Huijgen W.G. (1999), Redactielid Juridische Berichten voor het Notariaat.tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (1999), Wat is economische eigendom?. In: De Wijkersloothbundel. 101-108.congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (1999), Beroeps- en dienstenaansprakelijkheid (algemeen). In: Onrechtmatige daad (losbladig). Deventer: Kluwer. 12.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Levering onroerende zaak bij wijze van schadevergoeding, Juridische Berichten voor het Notariaat 9(80): 1-12.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1999), Ongerechtvaardigde verrijking bij onroerend goed transactie, Juridische Berichten voor het Notariaat 4: 10-11.artikel in tijdschrift
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (1999), Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. In: Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. Lelystad: Kon. Vermande. 155-232.boekdeel
 • Huijgen W.G. (17 december 1998), Splitsing van rechtspersonen (Lezing). 's-Gravenhage.overig
 • Huijgen W.G. (27 november 1998), Discussiant inzake "contractsvrijheid" (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (22 september 1998), Oppositie bij promotie A.W. Duthler (Lezing). Leiden.overig
 • Huijgen W.G. (16 februari 1998), Notariaat in Europees Perspectief (Lezing). Brussel.overig
 • Huijgen W.G. (1998), Moderne formulierboeken en hun electronische pendanten. In: Nève P.L., Schüler P.J., Dievoet G. van, Gehlen A.F.L., Coppens E.C. (Red.) Forma Servata ars Notariatus LXXXV. Deventer: Kluwer. 121-126.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 2 BW titels 4 en 5. In: Tekst & Commentaar, Boek 2 BW, titels 4 en 5 (NV en BV). Deventer: Kluwer. 659-883.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg. bep. en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1091-1102.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: red: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Red.) Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg.bep en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1291-1334.boekdeel
 • Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (1998), Testamentair Erfrecht. In: Nieuw Erfrecht, consequenties voor de praktijk. Zeist: Kerkebosch. 97-119.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Algemene inleiding. In: Nieuw Erfrecht, de consequenties voor de praktijk. Deventer: Kluwer. 13-16.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Supplement 55 Verbintenissenrecht. In: red. Hondius E.H. (Red.) De Natuurlijke Verbintenis art. 6:3-5 BW. Deventer: Kluwer. 3-1-5-14.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Een doorkruisingsleer in het huwelijksvermogensrecht?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6324/ 6325: 527-e.v.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huijgen W.G. (1998), Wanneer is er sprake van non-conformiteit?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 6 (juni): 7-8.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huijgen W.G. (1998), Onrechtmatige overheidsdaad waarheen?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 4: 105-111.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huijgen W.G. (1998), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Bloembergen A.R. (Red.) Supplement 39 Onrechtmatigedaad. Deventer: Kluwer. VI-2-e.v.boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Redactielid JBN: juridische berichten voor het notariaat.tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (1998), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer der Staten Generaal voor Boek 4 en Titel 7.3 NBW. [overig]overig
 • Huijgen W.G. (1998), Privaatrechtelijke woonruimteverdelingsbepalingen buiten toepassing, JBN: juridische berichten voor het notariaat 9: 10-11.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Huijgen W.G. (1998), Nietige overeenkomst met de overheid, JBN: juridische berichten voor het notariaat 11: 10.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie Plv. lid commissie toegang notariaat
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Voorzitter commissie zij-instroom
 • Internationaal Juridisch Instituut Bestuurslid
 • SDU Hoofdredacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Hoofddocent Stichting Beroepsopleiding Notariaat (onroerend goed)
 • Stichting Fundatie Notelaers Bestuurslid
 • Stichting Leids Notarieel Postdoctoraal Bestuurslid
 • Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap Lid Raad van Toezicht
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Bestuurslid