Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Pim Huijgen

Hoogleraar Notarieel recht

Naam Prof.mr. W.G. Huijgen
Telefoon +31 71 527 7887
E-mail w.g.huijgen@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. Huijgen is sinds 1996 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel recht.

Meer informatie Pim Huijgen

W.G. Huijgen studeerde in de tweede helft van de jaren 70 Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na de vervulling van de militaire dienstplicht werkte hij aanvankelijk een aantal jaren als kandidaat-notaris in de praktijk. Vanaf 1987 combineerde hij dat met een wetenschappelijke functie als (hoofd)medewerker Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Sedert 1996 is hij hoogleraar Notarieel recht aan die universiteit en hij was tot april 2013 tevens notaris te Den Haag.  

Huijgen promoveerde in 1991 op een proefschrift over aansprakelijkheid van de overheid. Voorts zijn van zijn hand verschillende andere boeken verschenen, zoals: Economische eigendom (1995), Koop en verkoop van onroerende zaken (2012), Hypotheek (2014) en – samen met prof. mr. B.E. Reinhartz – Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (2012). Hij is voorts hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN). 

Wat betreft het onderwijs (ook post academisch) is hij actief op vrijwel alle deelgebieden van het notariaat, zoals het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerend goedrecht, rechtspersonenrecht en notariële wetgeving. Tevens is hij (bestuurs)lid van enige rechtspersonen en commissies, waaronder de Stichting Internationaal Juridisch Instituut, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Commissie Toegang Notariaat (CTN). Daarnaast verzorgde hij meer dan 300 publicaties op verschillende deelterreinen van het civiele- en notariële recht.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Plv. lid commissie toegang notariaat
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Voorzitter commissie zij-instroom
Internationaal Juridisch Instituut
Bestuurslid
SDU
Hoofdredacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
Stichting Beroepsopleiding Notariaat
Hoofddocent Stichting Beroepsopleiding Notariaat (onroerend goed)
Stichting Fundatie Notelaers
Bestuurslid
Stichting Leids Notarieel Postdoctoraal
Bestuurslid
Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap
Lid Raad van Toezicht
Stichting Beroepsopleiding Notariaat
Bestuurslid