Universiteit Leiden

nl en

Pim Huijgen

Hoogleraar Notarieel recht / Afdelingsvoorzitter

Naam
Prof.mr. W.G. Huijgen
Telefoon
+31 71 527 7887
E-mail
w.g.huijgen@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. Huijgen is sinds 1996 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel recht.

Meer informatie over Pim Huijgen

W.G. Huijgen studeerde in de tweede helft van de jaren 70 Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na de vervulling van de militaire dienstplicht werkte hij aanvankelijk een aantal jaren als kandidaat-notaris in de praktijk. Vanaf 1987 combineerde hij dat met een wetenschappelijke functie als (hoofd)medewerker Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Sedert 1996 is hij hoogleraar Notarieel recht aan die universiteit en hij was tot april 2013 tevens notaris te Den Haag.  

Huijgen promoveerde in 1991 op een proefschrift over aansprakelijkheid van de overheid. Voorts zijn van zijn hand verschillende andere boeken verschenen, zoals: Economische eigendom (1995), Koop en verkoop van onroerende zaken (laatste druk 2017), Hypotheek (laatste druk 2016) en – samen met prof. mr. B.E. Reinhartz – Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (laatste druk 2019). Hij is voorts hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN). 

Wat betreft het onderwijs (ook post academisch) is hij actief op vrijwel alle deelgebieden van het notariaat, zoals het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerend goedrecht, rechtspersonenrecht en notariële wetgeving. Tevens is hij bestuurslid dan wel lid van de Raad van Toezicht van enige rechtspersonen, waaronder de Stichting Internationaal Juridisch Instituut, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Stichting tot bevordering der notariële wetenschap. Daarnaast verzorgde hij meer dan 350 publicaties op verschillende deelterreinen van het civiele- en notariële recht.

Hoogleraar Notarieel recht / Afdelingsvoorzitter

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.17

Contact

 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2187-2200. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-16. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 30-50. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2214-2234. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 9 (Rechten van pand en hypotheek). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 255-305. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 9 (Rechten van pand en hypotheek). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2439-2489. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 4 BW, titel 1 (Algemene Bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2629-2641. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Conceptwetsvoorstel ‘Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur’ vraagt de aandacht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2021(5 / 20): 4-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2021), Contractuele duurzaamheidseisen bij nieuwbouw in strijd met art 122 Woningwet, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2021(6 / 26): 4-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2021), De rol van de rechtswetenschap en het notariaat. In: Sombroek-van Doorm, M.P.; Leun, J.P. van der; Ellian, A.; Boom, W.H. van (red.) Cum Suis: Vriendenboek Carel Stolker. Den Haag: Boom Juridisch. 169-180. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Het verbod van stapeling van zakelijke rechten revisited, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2021(7324): 374-380. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2021), Kan een verkoper met succes een bedenktijd als bedoeld in art. 7:2 lid 2 BW voor zichzelf bedingen?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2021(9): 1-4. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2020), Commentaar op art. 3:15i en 3:15j BW. In: Bulten, C.D.J.; Leijten, A.F.J.A.; Lennarts, M.L. (red.) Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 1209-1211. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2020), Commentaar op titel 4.1 BW (art. 4:1 t/m art. 4:8 BW). In: Kolkman, W.D.; Reinhartz, B.E.; Verstappen, L.C.A.; Vijfeijken, I.J.F.A. van (red.) Erfrecht civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-16. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2020), Een (ver)koop: 'As is, where is', JBN: juridische berichten voor het notariaat 2020(11): 4-5. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2020), Focus op economische eigendom anno 2020. In: Breedveld-de Voogd, C.G.; Castermans, A.G.; Krans, H.B.; Wissink, A. (red.) Sluitertijd – Reflecties op het werk van Jaap Hijma. Deventer: Wolters Kluwer. 99-108. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2020), Naschrift [bij reactie R.E. Brinkman inzake ‘Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules’], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 151(7265): 27-29. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2020), Over de cautio socini en de beperkte werking van een vaststellingsovereenkomst, JBN: juridische berichten voor het notariaat 30(2 / 9): 14-17. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Robbe J. (2020), Themanummer: 'Publiekrechtelijke aspecten van onroerende zaken' Redactielid WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2020(7301). tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2020), Van vervreemding en verjaring , Juridische Berichten voor het Notariaat 2020(6 / 25): 4-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. Roes B.H.J. (2020), Verleden, heden en toekomst van de Wkpb, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2020(7301): 782-788. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2019), Burgerlijk Wetboek 3. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-16, 28-49, 255-304. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Commentaar op Burgerlijk Wetboek 3 & 4. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2059-2072, 2084-2105, 2311-2360, 2487-2499. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7247): 531-537. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2019), Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1-38. boekdeel
 • Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.) (2019), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht [Zesde druk]. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijkse voorwaarden. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 243-253. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijksvermogensrecht. In: Hoog L.M. de, Huijgen W.G., Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. (red.) Rechtspraak, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Sdu rechtspraakreeks Den Haag: Sdu. 286-394. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijksvermogensrecht in faillissement. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 371-380. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Mondelinge afspraak: wanneer is er sprake van economische eigendom?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 29(7-8 / 30): 4-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2019), Naschrift [bij Reacties mr. R.E. Brinkman, mr. T.F.H. Reijnen en mr. E.A. de Jong inzake ‘Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?'], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7237): 366-369. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2019), Pensioen. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 407-432. boekdeel
 • Hoog L.M. de, Huijgen W.G., Kolkman W.D. & Verstappen L.C.A. (red.) (2019), Rechtspraak, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht [Zesde druk] Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Sdu. boekredactie
 • Huijgen W.G. (2019), Samenleven buiten geregistreerd partnerschap. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G., Reinhartz B.E. (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 391-406. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2019), Samenwoners: heeft de vrouw recht op vergoeding van door haar gefinancierde verbouwing van de woning van de man?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2019(10): 7-9. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2019), Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7225): 79-83. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2018), Burgerlijk Wetboek 4. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Erfrecht civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-16. boekdeel
 • Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (red.) (2018), Compendium erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Huijgen W.G. (2018), Art. 7:15 BW en de nieuwe Omgevingswet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2018(7179): 65-70. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2018), Burgerlijk Wetboek 3. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (red.) Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 1137-1139. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2018), Commentaar op art. 3:17, 3:20, 3:27, 3:29 en 4:8 BW. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2018), Compendium Erfrecht. In: Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E., Sonneveldt F. (red.) Compendium Erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1-49. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Robbe J. (2018), De gewijzigde regeling van de omgevingsvergunning bouwen in de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de notariële praktijk, Tijdschrift voor Bouwrecht 2018(2): 129-134. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2018), Draagplicht en verrekening van de kosten der huishouding. In: Heida A., Lückers M.L.C.C., Vos M.J., Zonnenberg L.H.M. (red.) EB Klassiek 2018. Deventer: Wolters Kluwer. 61-70. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2018), Enige observaties vanuit het notariaat wat betreft Titel 7.12 BW, Tijdschrift voor Bouwrecht 2018(135): 897-903. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hoog L.M. de & Huijgen W.G. (2018), Geregistreerd partnerschap en het nieuwe huwelijksvermogensrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2018(3): 4-5. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2018), Nieuw huwelijksvermogensrecht: opnieuw een aandachtspunt gesignaleerd, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2018(33): 4-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2018), Notaris dient zorgvuldig om te gaan met VvE-verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2018(1): 3-5. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2018), Testamentair erfrecht. In: Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E., Sonneveldt F. (red.) Compendium Erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 141-143. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), De nieuwe wet inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (wetsvoorstel 33987), JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(10): 12-21. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Notariaat en integriteit in de registergoederenpraktijk, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7159): 545-550. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Mededelingsplicht uit hoofde van artikel 7:15 BW geldt niet langer ter zake van een bestemmingsplan, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(6): 10-12. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Levering juridische eigendom na economische eigendomsoverdracht en de onherroepelijke volmacht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(4): 9-12. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Is de regeling van de koop in het Burgerlijk Wetboek een succes?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7133): 68-74. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2017), Bijdrage Forumdiscussie. In: Fiscale vernieuwing op komst? : naar een andere belastingheffing op particulier inkomen/vermogen? (52e Landelijk Notarieel Studentencongres). Ars Notariatus nr. 165 Deventer: Wolters Kluwer. 53-67. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), Burgerlijk Wetboek. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek, Boek 3 en 4 (gedeeltelijk). Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 110 pp. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling. In: Pol F. van de , Beumers T., Kluiver C. de, Overheul M., Trapman L. (red.) Vijftig weeffouten in het BW (Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan). Nijmegen: Ars Aequi Libri. 143-148. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), Inleiding. In: Fiscale vernieuwing op komst? : naar een andere belastingheffing op particulier inkomen/vermogen? (52e Landelijk Notarieel Studentencongres). Ars Notariatus nr. 165 Deventer: Wolters Kluwer. 1-2. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2017), Koop en verkoop van onroerende zaken (Monografieën Privaatrecht). Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2017), Vermogensrecht. In: Vermogensrecht, Boek 3 (gedeeltelijk). Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 100 pp. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), Stedelijke erfpacht in transitie. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 223-230. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), Appartementsrecht: wie heeft er recht op de verzekeringspenningen?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(December): 12-13. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 3 BW, Ondernemingsrecht (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (red.) Ondernemingsrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1155-1157. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 4, Erfrecht (gedeeltelijk). In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-17. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2016), De beperkte gemeenschap van goederen na de nota's van wijziging (wo 33987): nog steeds niet doen!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2016(juli/augustus): 14-19. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), De Erfgoedwet ingevoerd, Monumentenwet 1988 ingetrokken, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Oktober): 6-7. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Enige vragen rond het wetsvoorstel inzake het verbeteren van het functioneren van de VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7099): 227-231. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Hypotheek, Monografieën BW. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2016), Kan een erfrecht-bewind uit een testament naar oud erfrecht op grond van artikel 4:178 lid 2 BW worden opgeheven?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Juli): 13-14. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Levensverzekering en negatieve nalatenschap, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2016(Maart): 9-10. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2016), Naschrift bij reactie A.A. van Velten inzake verbetering functioneren VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7106): 364-365. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Aansprakelijkheid van de notaris voor onjuist belastingadvies, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7077): 828-833. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Art. 3: 15d en art. 4:7 BW (digitaal). In: Nieuwenhuis H.J., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Beroepsaansprakelijkheid algemeen en van juridische beroepsbeoefenaren. In: Onrechtmatige daad, supplement 172. Deventer: Kluwer. ca. 70 p. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Bij opstellen koopovereenkomst O.G. heeft notaris een specifieke zorg- en waarschuwingsplicht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(april): 14-16. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk). In: Burgerlijk wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 110 p. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 (gedeeltelijk). In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 100 p. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: nog meer problemen gesignaleerd!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2015(Januari): 18-23. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer. boekredactie
 • Huijgen W.G. (2015), Een belangrijk arrest voor het notariaat, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(juli/aug.): 3-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Enkele (goederenrechtelijke) capita inzake de regeling van de personenvennootschappen naar huidig en komend recht. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans Chr.M., e.a. (red.) De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst (bundel 159). Ars Notariatus nr. 159 Deventer: Kluwer. 55-63. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2015), Erfpacht/opstal en beëindiging op grond van het algemeen belang; een oude controverse beslecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(september): 3-5. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Nieuwe huisvestingswet per 1 januari 2015, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(maart): 5-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Problemen rond de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: een vervolg, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(februari): 3-7. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2015), Toepassingsbereik van artikel 7:15 BW beperkt, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2015(mei): 10-12. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Beperkte Belehrung bij levering van onroerend goed, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(Juli / Augustus): 8 - 9. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3, BW (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (red.) Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk) digitaal. In: Stolker C.J.J.M., Nieuwenhuis J.H., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. ca. 100 p. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 4. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2014), Boekbespreking: De flexibiliteit van het recht van erfpacht Bespreking van: Vonck F. J. (2013) De flexibiliteit van het recht van erfpacht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7029): 764-768. boekbespreking
 • Huijgen W.G. (2014), De nieuwe verordening inzake dienstweigering van de KNB, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(april): 3-5. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Het grote huwelijksvermogensrechtdebat, Notariaat magazine 2014(december). artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Hypotheek Monografieën nieuw BW: commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. B-serie nr. 12b. Deventer: Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2014), Notariële functie en aansprakelijkheid bij koop en verkrijging van onroerend goed, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(december): 6-13. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Opnieuw: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(oktober): 5-15. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Wetsvoorstel 33987: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(november): 6-14. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2014), Zorgplicht van notaris bij aankoop lidmaatschapsrecht in woonvereniging begrensd, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2014(juni): 9-11. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Geen analoge toepassing regeling huurbeding op het pandrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat (oktober). artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Stolker C.J.J.M. (red.) Onrechtmatige daad, supplement 160. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 3-50. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1871-1918. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3, titel 1, afdeling 1B. In: Dijk J.M. van, Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (red.) Ondernemingsrecht en effectenrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 4. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2259-2271. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Europees hypotheekrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat 23(12): 64. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Hoe zat het ook alweer? De notaris en de geldelijke tegenprestatie, JBN: juridische berichten voor het notariaat (april): 13-15. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Is de verticale splitsing van erfpacht inderdaad uitgespit? Een reactie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6968): 236-238. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Klachtplicht bij beroepsaansprakelijkheid, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2013(mei): 5-8. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2115-2160. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L, Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 247-292. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2012), Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht. In: Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A., Kolkman W.D (red.) Tekst & Commentaar, Erfrecht, civiel en fiscaal (vierde druk). Deventer: Kluwer. 3-13. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2012), De notaris en de kunst van 'ieder het zijne', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6954): 910-916. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), De strekking van artikel 7:2 lid 1 BW (het schriftelijkheidsvereiste), JBN: juridische berichten voor het notariaat (april): 6-9. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Het lusten- en lastenbeding uitgelegd, JBN: juridische berichten voor het notariaat (december): 5-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2012), Hoofdstukken I, IV (met uitzondering van paragraaf 10), V, VII en VIII. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2012), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer. boek
 • Huijgen W.G., Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2012), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, 5e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers. boek
 • Huijgen W.G. (2012), Uitleg van een erfdienstbaarheid tot doorvaart, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2012(juli/augustus): 14-15. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (red.) Onrechtmatige daad, supplement 141 (losbladig ca. 70 pp.). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Rijpert B.A.G.P. (2011), Actuele ontwikkelingen rond het recht van erfpacht, Tijdschrift voor Bouwrecht (9): 809-816. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Beroepsaansprakelijkheid van de makelaar, JBN: juridische berichten voor het notariaat (januari): 12-14. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Boek 3 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (zesde druk). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Boeken 2, 3 en 4 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (negende druk). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Het slechtste van twee werelden?. In: Breedveld-De Voogd C.G., Esch C.M. van, Heide G.J. van der, e.a. (red.) Signora Senatrice (bundel A. Broekers-Knol). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 43-50. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), Inleiding op: Het nieuwe notariskantoor. In: Stichting LNSC (red.) Het nieuwe notariskantoor. Deventer: Kluwer. 1-3. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2011), In werking treden van de Wet tot wijziging van het appartementsrecht per 1 juli 2011, JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/augustus): 18-19. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie F.J. Vonck, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6874): 143-144. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie R.J.L. Timmer, JBN: juridische berichten voor het notariaat (februari): 11-12. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie V. Tweehuysen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6890): 494-496. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Nieuw huwelijksvermogensrecht: een aandachtspunt voor de onroerend-goedpraktijk, JBN: juridische berichten voor het notariaat (december): 7-8. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2011), Verkrijging op grond van artikel 3:105 lid 1 (bevrijdende verjaring), JBN: juridische berichten voor het notariaat (september): 3-4. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G., Sluysmans J.A.M.A. & Gouw J.J. van der (2010), Aansprakelijkheid voor graafschade. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) 40 jaar practicum. Rondom onroerend goed. Meijers-reeks nr. 188 Deventer: Kluwer. 95-102. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (red.) Verbintenissenrecht, supplement 174 (losbladig). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Eindelijk een uitspraak over artikel 3:24, lid 1BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat (september): 5-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6859): 740-745. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Erfrecht (3e druk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar, Erfrecht Relatievermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-11. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Gevolgen van klimaatverandering voor de bouw. In: Braams W., Rijn A. van, Scheltema M. (red.) Klimaat en recht. Deventer: Kluwer. 45-58. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Het notariaat in Québec: een persoonlijke impressie, Notariaat magazine (april): 24-25. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk I. Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-35. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk IV. Huwelijkse voorwaarden (titel 1.8). In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 199-339. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk V. Huwelijksvermogensrecht en faillissement. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 373-383. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VIII. Pensioen. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 409-428. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VII. Samenleven buiten geregistreerd partnerschap. In: Bruijn A.R. de (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 395-408. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Naschrift bij reactie J.C. van der Steur inzake eigendom van netwerken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6830): 123-124. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Opleiding en opvolging. In: Stollenwerck A.H.N. (red.) Martkwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie?. Ars Notariatus Deventer: Kluwer. 114-117. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2010), Opnieuw: huwelijkse voorwaarden en faillissement, JBN: juridische berichten voor het notariaat (april): 5-7. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2010), Van notariële praktijk tot notariële wetenschap. In: Schuilwerve L., Huizen L. van (red.) Juridische beroepengids 2010. Leiden: Jurist & Werk. 38-40. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M (red.) Onrechtmatige daad, supplement 127 (losbladig ca. 65 pp.). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van notaris wegens niet informeren over gemeentelijke aanschrijving, JBN: juridische berichten voor het notariaat (Oktober): 6-7. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 2 BW, titels 4 en 5 (gedeeltelijk) en art. 3:15 i - 15 j BW. In: Dijk J.M., Leijten A.F.J.A., Lennarts M.L. (red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht & Effectenrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H, Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 1-42. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 205-243. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Boeken 2, 3 en 4 BW (gedeeltelijk; ca. 265 pp.). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, 8e druk. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), De rechtsgevolgen van 'erfpacht-conversie' voor de op erfpacht rustende lasten en beperkingen. In: Procee J., Rus-v.d. Velde M. (red.) Warme grond (Bundel t.g.v. afscheid mr. J. den Drijver-Van Rijckevorsel). Deventer: Kluwer. 161-169. boekdeel
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Huwelijksvermogensrecht. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A., Wortmann S.F.M. (red.) Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Den Haag: Sdu. 242-340. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Ieder het zijne in het relatie-vermogensrecht. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 199-210. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Kabels en leidingen: BW of BP?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6781): 10-13. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Koop van een woning die geen woning bleek te zijn, JBN: juridische berichten voor het notariaat (April): 3-4. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Brans E.H.P. (2009), Koude-warmte opslag; de eigendom van bodemenergie en de (on)mogelijkheid van exploitatie, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (3): 93-99. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Nietige koopovereenkomst met gemeente, JBN: juridische berichten voor het notariaat (Mei): 10-11. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Notariaat en integriteit, Tijdschrift voor Bouwrecht (3): 220-223. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (vierde druk). Den Haag: Sdu uitgevers. boek
 • Huijgen W.G. (2009), Relaties en (huwelijks)vermogensrecht. In: Stollenwerck A.H.N., Groote Wassink F.A., Ebben E.W.J., Speetjens W.J.J.G. (red.) In dienst van het recht grenzen verleggen. Deventer: Kluwer. 73-83. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2009), Succesvol beroep op ouderdomsclausule, JBN: juridische berichten voor het notariaat (Juni): 5-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2009), Wie is eigenaar van een net?, JBN: juridische berichten voor het notariaat (september): 8-10. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Artikel 5:20 lid 2 BW en het opstalrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6771: 754-757. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (red.) Verbintenissenrecht (losbladig, 25 blz.). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2008), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2008), Ondanks testamentair vruchtgebruik toepassing van artikel 4:29 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat november: 6-8. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Ouderlijke boedelverdeling met toedeling van recht van vruchtgebruik nietig, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6740: 94-96. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Overlast van buren leidt tot aanpassing van de koopprijs, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni: 11-14. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2008), Wanneer een domiciliekeuze?, JBN: juridische berichten voor het notariaat april: 3-5. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (red.) Onrechtmatige daad, supplement 107 (losbladig, ca. 100 pp.). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3.. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 133-220. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3.. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 315-390. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 763-851. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 851-941. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 942-943. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 945-1020. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1020-1100. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1100-1102. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 1-45. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1401-1445. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Wissink M.H. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 233-279. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1633-1679. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 4, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1771-1781. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2007), Dilemma bij de Vormerkung: 'stempelen' of inhoudelijk toetsen?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6726): 843-847. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Hypotheek 4e druk (Monografie Nieuw BW). Deventer: Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. & Pront-Van Bommel S. (2007), Implicaties van de Wkpb voor mededelings- en onderzoeksplichten van de (ver)koper en de notaris, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6730): 921-927. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Positie economisch eigenaar en huurder bij faillissement juridisch eigenaar, JBN: juridische berichten voor het notariaat juli/aug.: 14-15. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Uitleg van een akte van levering bij de overdracht van onroerende zaken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6709: 398-407. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Van opleiding notarieel recht tot notaris, juni: 543-546. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Vervalbeding in huwelijkse voorwaarden onredelijk?, JBN: juridische berichten voor het notariaat Februari: 3-4. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2007), Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:30 BW niet snel toegekend, JBN: juridische berichten voor het notariaat oktober: 8-11. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Anti-speculatiebeding is niet in strijd met Huisvestingswet, JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/aug.): 3-5. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Bodemverontreiniging en de termijn van artikel 7:23 lid 2 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat (okt.): 3-4. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW) (losbladig, ca. 25 blz.). In: Hondius E.H. (red.) Verbintenissenrecht, Supplement 133.. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Enige vragen rond de afschaffing van het schenkingsverbod tussen echtgenoten, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6677: 595-601. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Geen reflexwerking van algemene voorwaardenregeling ten behoeve van notariskantoor, JBN: juridische berichten voor het notariaat (mei 2006): 5-6. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Het eenheidsbeginsel in het zakenrecht. In: Duijvendijk-Brand A. v., e.a. (red.) Variatie in cassatie. Deventer: Kluwer. 151-156. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2006), Bespreking van: Velten A.A. (2006) Koop van onroerende zaken, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Juni): 243-245. boekbespreking
 • Huijgen W.G. (2006), Jurisprudentie Huwelijksvermogensrecht.. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A., Wortmann S.F.M. (red.) Rechtspraak. Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.. Den Haag: SDU uitgevers. 268-324. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2006), Notariaat in de steigers (voorwoord en bijdrage aan de discussie). In: Stichting LNSC Leiden (red.) Notariaat in de steigers, (Ars Notariatus 133). Deventer: Kluwer. congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2006), Recente ontwikkelingen rond de totstandkoming van de koop van een woning (art. 7:2 BW), Bouwrecht 12(239): 1055-1063. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2006), Titel 1. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Tekst & Commentaar Erfrecht (tweede druk). Deventer: Kluwer. 1-11. boekdeel
 • Huijgen W.G., Jong J. de, Ploeger H.D. & Zevenbergen J.A. (2006), Vergroting juridische betrouwbaarheid Kadaster. Delft: Onderzoeksinstituut OTB. rapport
 • Huijgen W.G. (2005), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen.. In: Stolker C.J.J.M. (red.) Onrechtmatige daad. (losbladig werk; 110 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), De eenheid van het recht, bezien vanuit notarieel perspectief.. In: Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L., Verburg G.J.M. (red.) Rechtseenheid en vermogensrecht. In: Meijers-reeks, nr. 102. Deventer: Kluwer. 113-120. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2005), De reikwijdte van artikel 7:3 BW, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 763-766. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Duidelijkheid over klachttermijn bij non-conformiteit, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 52-53. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht, algemene bepalingen.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 1645-1655. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht bij versterf.. In: Huijgen W.G., Kasdorp J.E., Reinhartz B.E., Zwemmer J.W. (red.) Compendium Erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-37. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Het nieuwe (versterf-) erfrecht van enige afstand bezien.. In: Stichting LNSC Amsterdam (red.) Time-out in het nieuwe erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-12. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2005), Inleiding op 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. In: Huijgen W.G. (red.) 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. Deventer: Kluwer. 1-5. congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2005), Kettingbeding inzake grondgebruik niet eenvoudig te wijzigen, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 3-5. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Kroniek erfrecht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 324-329. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Naamloze vennootschappen en Besloten vennootschappen.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 719-1020. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Naschrift inzake: (on)gemeenschap; verdeling of verrekening?, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 8-8. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Rechten van pand en hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1511-1557. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2005), Tropisch hardhout-verbod in strijd met artikel 3:14 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 11-12. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Uitleg van erfstelling ten behoeve van ex-partner, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 12-14. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2005), Wie zit er op de nieuwe huwelijksgemeenschap te wachten?, NJB-kronieken : 2317-2317. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Algemene bepalingen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-37. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2004), De natuurlijke verbintenis. In: Verbintenissenrecht (losbladig werk, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Deskundige bijstand bij de koop van onroerende zaken en de invloed op de contractuele verhouding tussen partijen.. In: Hartlief T., Hijma Jac., Reurich L. (red.) Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. Deventer: Kluwer. 111-127. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2004), Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat (65): 12-13. artikel in een tijdschrift
 • Breedveld-de Voogd C.G. & Huijgen W.G. (2004), Naar een beperkte gemeenschap? Niet doen!, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 43-50. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Naschrift bij reactie prof. mr. L.C.A. Verstappen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6583: 515-517. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Naschrift bij reacties prof. mr H.C.F. Schoordijk en mw mr M.U.M.A. Waaijer-Linders, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6603: 1016-1018. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), NV en BV. In: Dumoulin S.H.M.A., Tonkelaar J.D.A. den (red.) Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer. 129-441. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2004), Pand en Hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 217-263. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2004), Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed nader bezien, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6595: 840-844. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Verdeling door de executeur-bewindvoerder?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6587: 617-621. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Vraagtekens bij het afwikkelingsbewind, Fiscaal tijdschrift vermogen : 5-11. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2004), Wettelijke verdeling en fidei-commis, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 10-11. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overige dienstverleners.. In: Onrechtmatige daad. (losbladig).. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Conform uw verwachtingen?. In: Struiksma J., Velten jr. A.A. van, Vlas P., Waaijer B.C.M. (red.) Vast en Goed (Liber Amicorum Prof. mr A.A. van Velten). Deventer: Kluwer. 107-114. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2003), Gemeentelijke anti-speculatiebedingen: geldig of niet?, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 11-12. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Het Rijnzichtarrest en het Ter Kuile Kofmanarrest.. In: Bruijn-Lückers M.L.C.C. de, Giele J.F.M., e.a. (red.) EB Klassiek. Deventer: Kluwer. 99-102. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2003), Koop en verkoop van onroerende zaken.. Deventer: Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2003), Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6532: 381-384. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Naschrift bij reactie mr. S. Perrick inzake tenietgaan van wilsrechten, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6543: 597-597. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Nieuw erfrecht in werking, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Jan. '03): 2-6. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Nogmaals: verkoop van verontreinigde grond, JBN: juridische berichten voor het notariaat (Febr. '03): 10-11. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Pays-Bas: des notaires tres tres liberaux, Notaires Vie Professionelle (juli/aug): 50-51. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Pensioenverevening bij reparatiehuwelijk, JBN: juridische berichten voor het notariaat (juli/aug.): 16-18. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1439-1485. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1227-1259. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 699-962. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2003), Vereffening van nalatenschap na beneficiaire aanvaarding, JBN: juridische berichten voor het notariaat : 15-16. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (29 november 2002), Nieuw erfrecht (2) (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. 's-Hertogenbosch. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Den Haag. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheden in het rechtspersonenrecht. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (19 november 2002), Nieuw erfrecht (1) (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (2002), Koop van onroerende zaken. Den Haag. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Utrecht. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Hypotheekrecht. Rotterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (6 november 2002), Nieuw erfrecht (Lezing). Den Haag. overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. Den Haag. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht II. Rotterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), De gemeenschap van goederen. Ede. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (27 september 2002), Nieuw erfrecht (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht I. Rotterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake koop van onroerende zaken. Amersfoort. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Utrecht. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden.. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden.. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (12 september 2002), Grote projecten en eigendomsvormen (Lezing). Scheveningen. overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Utrecht. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Groningen. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Geldrop. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Almelo. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Congres projectontwikkeling nieuw Schiphol (Vereniging voor Bouwrecht). Schiphol Luchthaven. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Oudenbosch. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Bedrijfsoverdracht. Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Rotterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (10 mei 2002), Het web van de notaris. (Lezing). Utrecht. overig
 • Huijgen W.G. (2002), Actualiteiten onroerend goed.. Utrecht. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Steenwijk. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht.. Utrecht. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Rotterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht.. Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht.. Utrecht. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Amersfoort. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Den Haag II. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Den Haag I. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht.. Rijssen. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. Bussum. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (4 maart 2002), Nieuw erfrecht (Lezing). Den Haag. overig
 • Huijgen W.G. (2002), De receptie van het Romeinse recht en het Notariaat.. Rome. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen.. In: Onrechtmatige daad. (losbladige, 125 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Duijvendijk-Brand J. van (2002), Art. 1: 84 lid 3 BW: huwelijkse voorwaarden of schriftelijke overeenkomst, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6479: 197-198. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 211-256. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 1-31. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 4 NBW, titel 1.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-11. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), De natuurlijke verbintenis.. In: Verbintenissenrecht. (losbladige, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake de koop van onroerende zaken, Bouwrecht 12: 1003-1010. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst.. In: Gerver P.H.M. (red.) Het Notariaat en de notariële wetenschap op het breukvlak van twee millennia.. Deventer: Kluwer. 43-57. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), De verhouding tussen het Nieuwe erfrecht en het overige familierecht.. In: Roes G.N. (red.) Langst leve het Nieuwe erfrecht. Den Haag: SDU Uitgevers. 63-68. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2002), Een superdemocratische vereniging, JBN: juridische berichten voor het notariaat 6(juni): 10-10. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid adviescommissie. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid werkgroep. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Geen verjaring van wilsrechten?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6514: 841-842. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), Klankbordcommissie van het Ministerie van Justitie inzake het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Den Haag. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2002), Koop breekt geen huur en het huurbeding, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 5(mei): 202-206. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2002), NV en BV, titel 4 en 5.. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L., Tonkelaar J.A. den (red.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-390. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2002), Pas op met contractuele bepalingen inzake woonruimteverdeling, JBN: juridische berichten voor het notariaat 5(mei): 6-8. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (red.) (2002), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Koninklijke Vermande. boekredactie
 • Huijgen W.G. (2002), Portret van het Notariaat, Ponder 12(Juli): 10-10. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw huwelijksgoederenrecht. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Actualiteiten onroerend goed. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (31 oktober 2001), Hypotheek (Lezing). Zeist: Grotius Academie. overig
 • Huijgen W.G. (2001), Hypotheek t.b.v. Grotius Academie. Utrecht. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Jaarvergadering Notariaat. Groningen. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksvermogensrecht. Utrecht. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Erfpacht en appartement. Den Haag. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Koop van onroerend goed. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht voor Ring Amsterdam. Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. Amsterdam (VU). [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. Amsterdam (VU). [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. Utrecht. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Leiden. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. Almelo. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksgoederenrecht. Ellecom. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (16 maart 2001), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst (Lezing). Amsterdam. overig
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 2 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (Eds.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1389-1433. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1183-1213. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 Titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 669-929. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2001), De bijzondere griffier van de commissie Boek 4 NWB (erfrecht) van de Eerste Kamer. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), De notaris dient niet op de stoel van de rechter of de wetgever plaats te nemen. In: Gerver P.H.M. (red.) Luijten en Kleijn nader bekeken. Ars Notariatus. 41-45. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2001), De Wetgeving op het notarisambt.. Deventer: Stichting not.wet / Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2001), Financieringsvoorbehoud en koopovereenkomst, Juridische Berichten voor het Notariaat 4(1): 8-8. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Functie bij : Beroepsopleiding Notariaat. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2001), Redactielid Juridische Berichten voor het Notariaat . tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2001), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht . tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijkse voorwaarden en faillissement, Juridische Berichten voor het Notariaat 49(7): 14-15. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), La nouvelle loi sur le notariat des Pays-Bas, Notarius International 6(1): 6-12. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Naschrift bij reactie mr. C.A. Kraan inzake Vaststellingsovereenkomst en privéclausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6432: 112-113. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2001), Portret van het notariaat. Deventer: Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2001), Verdeling pensioenrechten na echtscheiding, Juridische Berichten voor het Notariaat 31(4): 14-14. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (27 november 2000), Actualiteiten onroerend goed (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (20 november 2000), Bodemverontreinigingsclausules (Lezing). Utrecht. overig
 • Huijgen W.G. (6 november 2000), Bedrijfsoverdracht (Lezing). Utrecht. overig
 • Huijgen W.G. (30 oktober 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Nijmegen. overig
 • Huijgen W.G. (20 oktober 2000), Inleiding en voorzitter Studiemiddag Trust (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (16 oktober 2000), Auteursrecht en huwelijksvermogens- en erfrecht (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (9 oktober 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lezing). Arnhem. overig
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. UvA, Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. UvA, Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (29 september 2000), Oppositie bij preadvies familierecht (Lezing). Maastricht. overig
 • Huijgen W.G. (25 september 2000), Koop van onroerende zaken (Lezing). Amsterdam. overig
 • Huijgen W.G. (21 september 2000), Juridische en economische eigendom (Lezing). Amsterdam. overig
 • Huijgen W.G. (13 september 2000), Nieuw recht voor koop en onroerende zaken (Lezing). Utrecht. overig
 • Huijgen W.G. (11 september 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (4 september 2000), Actualiteiten onroerend goed (Lezing). Den Haag. overig
 • Huijgen W.G. (30 augustus 2000), Onroerend goed en Kleijn (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (28 augustus 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Nijmegen. overig
 • Huijgen W.G. (26 juni 2000), Onroerend goed (Lezing). Wierden. overig
 • Huijgen W.G. (31 mei 2000), Nieuw erfrecht (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (10 mei 2000), Aansprakelijkheid en tuchtrecht van de notaris (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (9 mei 2000), De nieuwe verordeningen op het notariaat (Lezing). Den Haag. overig
 • Huijgen W.G. (2 mei 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Utrecht. overig
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. VU, Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. VU Amsterdam. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (11 april 2000), Nieuw erfrecht (Lezing). Den Haag. overig
 • Huijgen W.G. (4 april 2000), Koop van onroerende zaken (Lezing). Utrecht. overig
 • Huijgen W.G. (31 maart 2000), Hypotheekrecht (Lezing). Nijmegen. overig
 • Huijgen W.G. (22 maart 2000), Nieuw erfrecht (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (13 maart 2000), Huwelijksvermogensrecht (Lezing). Ellecom. overig
 • Huijgen W.G. (28 februari 2000), Beperkte rechten (Lezing). Nijmegen. overig
 • Huijgen W.G. (11 januari 2000), Onroerend goed en bestuursrecht (Lezing). Amsterdam. overig
 • Huijgen W.G. (2000), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Losbladige Onrechtmatige Daad, supplement 56. Deventer: Kluwer. 75. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Algehele gemeenschap van goederen afschaffen?!, Fiscaal tijdschrift vermogen . artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Algemene Inleiding. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (red.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 15-19. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Soons A.L.M. (2000), Andere wettelijke rechten. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (red.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 69-77. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Losbladige Verbintenissenrecht, supplement 75. Deventer: Kluwer. 12. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2000), De wetgeving op het notarisambt. Deventer: Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2000), Estate planning en het Romeinse recht, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Eerste Kamer der Staten-Generaal. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Stichting Beroepsopleiding Notariaat. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (2000), Gevolgen niet authentieke volmacht bij schenking, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Het beginsel van de testeervrijheid in het erfrecht. In: Van Mourikbundel.. 85-92. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2000), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht . tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (2000), Redactielid Juridische Berichten voor het Notariaat . tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. & Heuff W. (2000), Hypotheek. Deventer: Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2000), Internationalisering & het notariaat (openingswoord en afsluiting). In: Verslag van het 34e Landelijk Notarieel Studentencongres te Leiden in 1999. Deventer: Kluwer. congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (2000), Overgangsrecht Wet verevening pensioenrechten, JBN: juridische berichten voor het notariaat augustus. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Testamentair erfrecht. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E., Soons A.L.M. (red.) Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 119-131. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 4 Naamloze Vennootschappen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L. (red.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-252. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 5 Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L. (red.) Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 253-364. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2000), Twee keer een onaanvaardbare doorkruising van publiekrecht, JBN: juridische berichten voor het notariaat februari. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Vaststellingsovereenkomst en privé-clausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6419. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2000), Volledige vergoeding van kosten bezwaarfase, JBN: juridische berichten voor het notariaat februari. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (3 november 1999), Bodemverontreiniging bij koop van onroerende zaken (Lezing). Vlissingen. overig
 • Huijgen W.G. (1999), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. Deventer: Kluwer. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Algemene bepalingen. In: Algemene bepalingen vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-30. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Beroeps- en dienstenaansprakelijkheid (algemeen). In: Onrechtmatige daad (losbladig). Deventer: Kluwer. 12. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer voor Boek 4 NBW (erfrecht). 's-Gravenhage: SDU Uitgevers. rapport
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), De wettelijke gemeenschap van goederen. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 121-248. boekdeel
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Geregistreerd partnerschap. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 497-511. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Geschiedenis, Huwelijkse voorwaarden par. 6 en 11-14, Huwelijksvermogensrecht en faillissement, Samenleven buiten GP en Pensioen. In: Soons A.L.M., Kleijn W.M., Reinhartz B.E. (red.) Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 177. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Redactielid Juridische Berichten voor het Notariaat . tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (1999), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. boek
 • Huijgen W.G. (1999), Levering onroerende zaak bij wijze van schadevergoeding, Juridische Berichten voor het Notariaat 9(80): 1-12. artikel in een tijdschrift
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Omschrijving van aanbrengen en bewijsovereenkomsten. In: Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 307-327. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Ongerechtvaardigde verrijking bij onroerend goed transactie, Juridische Berichten voor het Notariaat 4: 10-11. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1999), Pand en hypotheek. In: Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 203-247. boekdeel
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (1999), Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. In: Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. Lelystad: Kon. Vermande. 155-232. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1999), Wat is economische eigendom?. In: De Wijkersloothbundel.. 101-108. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Huijgen W.G. (17 december 1998), Splitsing van rechtspersonen (Lezing). 's-Gravenhage. overig
 • Huijgen W.G. (27 november 1998), Discussiant inzake "contractsvrijheid" (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (22 september 1998), Oppositie bij promotie A.W. Duthler (Lezing). Leiden. overig
 • Huijgen W.G. (16 februari 1998), Notariaat in Europees Perspectief (Lezing). Brussel. overig
 • Huijgen W.G. (1998), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Bloembergen A.R. (red.) Supplement 39 Onrechtmatigedaad. Deventer: Kluwer. VI-2-e.v. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Algemene inleiding. In: Nieuw Erfrecht, de consequenties voor de praktijk. Deventer: Kluwer. 13-16. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer der Staten Generaal voor Boek 4 en Titel 7.3 NBW. [overig] overig
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 2 BW titels 4 en 5. In: Tekst & Commentaar, Boek 2 BW, titels 4 en 5 (NV en BV). Deventer: Kluwer. 659-883. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: red: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. (red.) Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg.bep en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1291-1334. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg. bep. en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1091-1102. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Een doorkruisingsleer in het huwelijksvermogensrecht?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6324/ 6325: 527-e.v. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Redactielid JBN: juridische berichten voor het notariaat . tijdschriftredactie
 • Huijgen W.G. (1998), Moderne formulierboeken en hun electronische pendanten. In: Nève P.L., Schüler P.J., Dievoet G. van, Gehlen A.F.L., Coppens E.C. (red.) Forma Servata ars Notariatus LXXXV. Deventer: Kluwer. 121-126. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Nietige overeenkomst met de overheid, JBN: juridische berichten voor het notariaat 11: 10. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Onrechtmatige overheidsdaad waarheen?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 4: 105-111. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Privaatrechtelijke woonruimteverdelingsbepalingen buiten toepassing, JBN: juridische berichten voor het notariaat 9: 10-11. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1998), Supplement 55 Verbintenissenrecht. In: red. Hondius E.H. (red.) De Natuurlijke Verbintenis art. 6:3-5 BW. Deventer: Kluwer. 3-1-5-14. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (1998), Testamentair Erfrecht. In: Nieuw Erfrecht, consequenties voor de praktijk. Zeist: Kerkebosch. 97-119. boekdeel
 • Huijgen W.G. (1998), Wanneer is er sprake van non-conformiteit?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 6 (juni): 7-8. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Voorzitter commissie zij-instroom
 • Internationaal Juridisch Instituut Bestuurslid
 • SDU Hoofdredacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Hoofddocent Stichting Beroepsopleiding Notariaat (onroerend goed)
 • Stichting Fundatie Notelaers Bestuurslid
 • Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap Lid Raad van Toezicht
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.