Universiteit Leiden

nl en

Pim Huijgen

Emeritus hoogleraar Notarieel recht

Naam
Prof.mr. W.G. Huijgen
Telefoon
+31 71 527 7887
E-mail
w.g.huijgen@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. Huijgen is sinds 1996 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Notarieel recht.

Meer informatie over Pim Huijgen

W.G. Huijgen studeerde in de tweede helft van de jaren 70 Nederlands recht en Notarieel recht aan de Universiteit Leiden. Na de vervulling van de militaire dienstplicht werkte hij aanvankelijk een aantal jaren als kandidaat-notaris in de praktijk. Vanaf 1987 combineerde hij dat met een wetenschappelijke functie als (hoofd)medewerker Burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Sedert 1996 is hij hoogleraar Notarieel recht aan die universiteit en hij was tot april 2013 tevens notaris te Den Haag.  

Huijgen promoveerde in 1991 op een proefschrift over aansprakelijkheid van de overheid. Voorts zijn van zijn hand verschillende andere boeken verschenen, zoals: Economische eigendom (1995), Koop en verkoop van onroerende zaken (laatste druk 2022), Hypotheek (laatste druk 2016) en – samen met o.a. prof. mr. B.E. Reinhartz – Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (laatste druk 2019) en het Compendium Erfrecht (2022). Hij is voorts hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN). 

Wat betreft het onderwijs (ook post academisch) is hij actief op vrijwel alle deelgebieden van het notariaat, zoals het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, onroerend goedrecht, rechtspersonenrecht en notariële wetgeving. Tevens is hij bestuurslid dan wel lid van de Raad van Toezicht van enige rechtspersonen, waaronder de Stichting Internationaal Juridisch Instituut, de Stichting Beroepsopleiding Notariaat en de Stichting tot bevordering der notariële wetenschap. Daarnaast verzorgde hij bijna 400 publicaties op verschillende deelterreinen van het civiele- en notariële recht.

Emeritus hoogleraar Notarieel recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht
 • Huijgen W.G. (2023), Afrekenen alsof men in de algehele gemeenschap van goederen is gehuwd?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2023(6): 4-6 (JBN 2023/27).
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3.1 (Algemene bepalingen en Inschrijvingen betreffende registergoederen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1717-1726.
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3.1 (Algemene bepalingen en Inschrijvingen betreffende registergoederen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1737-1753.
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3:1 BW (Algemene bepalingen alsmede Inschrijvingen betreffende registergoederen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 25-41.
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3:1 BW (Algemene bepalingen alsmede Inschrijvingen betreffende registergoederen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-14.
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3.9 BW (Rechten van pand en hypotheek). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 205-244.
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 3.9 (Rechten van pand en hypotheek). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1917-1956.
 • Huijgen W.G. (2023), Artikelsgewijs commentaar ad titel 4.1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 2069-2079.
 • Huijgen W.G. (2023), Boeksignalement 'Notariaat en wetgever (Ars Notariatus 179)', Ponder. Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap : 13.
 • Huijgen W.G. (2023), Erfpacht en hypotheek in het licht van art. 5:91 lid 1 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat 2023(2): 4-6 (JBN 2023/7). artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2023), Het lot van een vergoedingsrecht bij besteding van de betreffende gelden aan de kosten der huishouding, Juridische Berichten voor het Notariaat 2023(7-8): 12-14 (JBN 2023/33).
 • Huijgen W.G. (2023), Hypotheek: [Zevende druk]. Monografieën BW. B-serie nr. B12b. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2023), In gesprek met de expert: Prof. mr. W.G. (Pim) Huijgen. voor PE Notariaat - Vakblad voor notarieel Nederland: 12-14. [interview].
 • Huijgen W.G. (2023), Naschrift W.G. Huijgen bij reactie L. Admiraal, Juridische Berichten voor het Notariaat 2023(5): 15-16 (JBN 2023/25).
 • Huijgen W.G. (2023), Notariaat en wetgever: Rede in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de beëindiging van het ambt van hoogleraar notarieel recht aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden op vrijdag 10 februari 2023 Ars Notariatus nr. 179. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (2022), Compendium erfrecht: [Achtste druk]. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2022), Koop en verkoop van onroerende zaken: [Zesde druk] Monografieën privaatrecht nr. 9. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (2022), Commentaar op art. 3:15i en art. 3:15j BW. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.) Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 1269-1271. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2022), Commentaar op titel 4.1 BW. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.) Erfrecht civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-17. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2022), De betekenis van Van de Water/Van Hemme voor het algemeen vermogensrecht. In: Castermans A.G., IJsebrands M., Krans H.B. & Rijen M. van (red.) Parels aan de kroon. Het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht op de bogen van het 30-jarige BW. Deventer: Wolters Kluwer. 81-90. boekdeel
 • Huijgen W.G. & Weijers H.J. (2022), Het Didam-arrest vanuit notarieel perspectief, Juridische Berichten voor het Notariaat 2022(9): 4-8 (JBN 2022/34). artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2022), Kwalitatieve verplichting, Mededingingswet en ontbinding op grond van art. 6:259 lid 1 sub b BW, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2022(1): 4-6 (JBN 2022/1). artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2022), Opnieuw: nieuwe wettelijke maatregelen ter bestrijding van het woningtekort en ter verbetering van de leefbaarheid van wijken in het verschiet, Juridische Berichten voor het Notariaat 2022(4): 4-6 (JBN 2022/14). artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2022), Stedelijke erfpacht bezien vanuit de doorkruisingsproblematiek. In: Verstappen L.C.A. & Vonck F.J. (red.), Erfpacht in Amsterdam? Heeft gemeentelijke erfpacht nu echt z'n langste tijd gehad?. WPNR boekenreeks nr. 14. Den Haag: Sdu. 115-128. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2022), Stedelijke erfpacht bezien vanuit de doorkruisingsproblematiek, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2022(7365): 257-263. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 3-16. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2214-2234. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 30-50. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 1 (Algemene bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2187-2200. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 9 (Rechten van pand en hypotheek). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.) Vermogensrecht. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 255-305. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 3 BW, Titel 9 (Rechten van pand en hypotheek). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2439-2489. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Boek 4 BW, titel 1 (Algemene Bepalingen). In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.) Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2629-2641. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Conceptwetsvoorstel ‘Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur’ vraagt de aandacht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2021(5): 4-6 (JBN 2021/20).
 • Huijgen W.G. (2021), Contractuele duurzaamheidseisen bij nieuwbouw in strijd met art 122 Woningwet, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2021(6): 4-6 (JBN 2021/26). artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2021), De rol van de rechtswetenschap en het notariaat. In: Sombroek-van Doorm M.P., Leun J.P. van der, Ellian A. & Boom W.H. van (red.), Cum Suis: Vriendenboek Carel Stolker. Den Haag: Boom Juridisch. 169-180.
 • Huijgen W.G. (2021), Gehuwd op huwelijkse voorwaarden of toch niet?. In: Biemans J.W.A., Plank P.J. van der & Schoenmaker F.A.M. (red.) Straaten in het notariële rechtsverkeer - Opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Ars Notariatus nr. 174 Deventer: Wolters Kluwer. 127-136. boekdeel
 • Huijgen W.G. (2021), Het verbod van stapeling van zakelijke rechten revisited, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2021(7324): 374-380.
 • Huijgen W.G. (2021), Kan een verkoper met succes een bedenktijd als bedoeld in art. 7:2 lid 2 BW voor zichzelf bedingen?, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2021(9): 1-4 (JBN 2021/37). artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (2020), Commentaar op art. 3:15i en 3:15j BW. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1209-1211.
 • Huijgen W.G. (2020), Commentaar op titel 4.1 BW (art. 4:1 t/m art. 4:8 BW). In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Erfrecht civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-16.
 • Huijgen W.G. (2020), Een (ver)koop: 'As is, where is', Juridische Berichten voor het Notariaat 2020(11): 4-5.
 • Huijgen W.G. (2020), Focus op economische eigendom anno 2020. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Krans H.B. & Wissink A. (red.), Sluitertijd – Reflecties op het werk van Jaap Hijma. Deventer: Wolters Kluwer. 99-108.
 • Huijgen W.G. (2020), Naschrift [bij reactie R.E. Brinkman inzake ‘Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules’], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 151(7265): 27-29.
 • Huijgen W.G. (2020), Over de cautio socini en de beperkte werking van een vaststellingsovereenkomst, Juridische Berichten voor het Notariaat 30(2 / 9): 14-17.
 • Huijgen W.G. & Robbe J. (red.) (2020), Themanummer: 'Publiekrechtelijke aspecten van onroerende zaken'. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. Den Haag: SDU.
 • Huijgen W.G. (2020), Van vervreemding en verjaring , Juridische Berichten voor het Notariaat 2020(6 / 25): 4-6.
 • Huijgen W.G. & Roes B.H.J. (2020), Verleden, heden en toekomst van de Wkpb, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2020(7301): 782-788.
 • Huijgen W.G. (2019), Burgerlijk Wetboek 3. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-16, 28-49, 255-304.
 • Huijgen W.G. (2019), Commentaar op Burgerlijk Wetboek 3 & 4. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 2059-2072, 2084-2105, 2311-2360, 2487-2499.
 • Huijgen W.G. (2019), Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7247): 531-537.
 • Huijgen W.G. (2019), Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1-38.
 • Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.) (2019), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht [Zesde druk]. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijkse voorwaarden. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 243-253.
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijksvermogensrecht. In: Hoog L.M. de, Huijgen W.G., Kolkman W.D. & Verstappen L.C.A. (red.), Rechtspraak, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Sdu. 286-394.
 • Huijgen W.G. (2019), Huwelijksvermogensrecht in faillissement. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 371-380.
 • Huijgen W.G. (2019), Mondelinge afspraak: wanneer is er sprake van economische eigendom?, Juridische Berichten voor het Notariaat 29(7-8): 4-6 (JBN 2019/30).
 • Huijgen W.G. (2019), Naschrift [bij Reacties mr. R.E. Brinkman, mr. T.F.H. Reijnen en mr. E.A. de Jong inzake ‘Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?'], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7237): 366-369.
 • Huijgen W.G. (2019), Pensioen. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 407-432.
 • Hoog L.M. de, Huijgen W.G., Kolkman W.D. & Verstappen L.C.A. (red.) (2019), Rechtspraak, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht [Zesde druk]. Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Sdu.
 • Huijgen W.G. (2019), Samenleven buiten geregistreerd partnerschap. In: Bruijn A.R. de, Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 391-406.
 • Huijgen W.G. (2019), Samenwoners: heeft de vrouw recht op vergoeding van door haar gefinancierde verbouwing van de woning van de man?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2019(10): 7-9 (JBN 2019/41).
 • Huijgen W.G. (2019), Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 150(7225): 79-83.
 • Huijgen W.G. (2018), Burgerlijk Wetboek 4. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Erfrecht civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-16.
 • Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (red.) (2018), Compendium erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2018), Art. 7:15 BW en de nieuwe Omgevingswet, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2018(7179): 65-70.
 • Huijgen W.G. (2018), Burgerlijk Wetboek 3. In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 1137-1139.
 • Huijgen W.G. (2018), Commentaar op art. 3:17, 3:20, 3:27, 3:29 en 4:8 BW. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2018), Compendium Erfrecht. In: Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (red.), Compendium Erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1-49.
 • Huijgen W.G. & Robbe J. (2018), De gewijzigde regeling van de omgevingsvergunning bouwen in de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de notariële praktijk, Tijdschrift voor Bouwrecht 11(2): 129-134 (TBR 2018/17).
 • Huijgen W.G. (2018), Draagplicht en verrekening van de kosten der huishouding. In: Heida A., Lückers M.L.C.C., Vos M.J. & Zonnenberg L.H.M. (red.), EB Klassiek 2018. Deventer: Wolters Kluwer. 61-70.
 • Huijgen W.G. (2018), Enige observaties vanuit het notariaat wat betreft Titel 7.12 BW, Tijdschrift voor Bouwrecht 11(9): 897-903 (TBR 2018/135).
 • Hoog L.M. de & Huijgen W.G. (2018), Geregistreerd partnerschap en het nieuwe huwelijksvermogensrecht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2018(3): 4-5 (JBN 2018/11).
 • Huijgen W.G. (2018), Nieuw huwelijksvermogensrecht: opnieuw een aandachtspunt gesignaleerd, Juridische Berichten voor het Notariaat 2018(7/8): 4-6 (JBN 2018/33).
 • Huijgen W.G. (2018), Notaris dient zorgvuldig om te gaan met VvE-verklaring als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat 2018(1): 3-5 (JBN 2018/1).
 • Huijgen W.G. (2018), Testamentair erfrecht. In: Huijgen W.G., Boelens G.G.B., Reinhartz B.E. & Sonneveldt F. (red.), Compendium Erfrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 141-143.
 • Huijgen W.G. (2017), De nieuwe wet inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (wetsvoorstel 33987), Juridische Berichten voor het Notariaat 2017(10): 12-21 (JBN 2017/45).
 • Huijgen W.G. (2017), Notariaat en integriteit in de registergoederenpraktijk, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7159): 545-550.
 • Huijgen W.G. (2017), Mededelingsplicht uit hoofde van artikel 7:15 BW geldt niet langer ter zake van een bestemmingsplan, Juridische Berichten voor het Notariaat 2017(6): 10-12 (JBN 2017/28).
 • Huijgen W.G. (2017), Levering juridische eigendom na economische eigendomsoverdracht en de onherroepelijke volmacht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2017(4): 9-12 (JBN 2017/17).
 • Huijgen W.G. (2017), Is de regeling van de koop in het Burgerlijk Wetboek een succes?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017(7133): 68-74.
 • Huijgen W.G. (2017), Bijdrage Forumdiscussie. In: , Fiscale vernieuwing op komst? : naar een andere belastingheffing op particulier inkomen/vermogen? (52e Landelijk Notarieel Studentencongres). Ars Notariatus nr. 165. Deventer: Wolters Kluwer. 53-67.
 • Huijgen W.G. (2017), Burgerlijk Wetboek. In: Krans H.B., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek, Boek 3 en 4 (gedeeltelijk). Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 110 pp.
 • Huijgen W.G. (2017), De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling. In: Pol F. van de, Beumers T., Kluiver C. de, Overheul M. & Trapman L. (red.), Vijftig weeffouten in het BW (Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan). Nijmegen: Ars Aequi Libri. 143-148.
 • Huijgen W.G. (2017), Inleiding. In: , Fiscale vernieuwing op komst? : naar een andere belastingheffing op particulier inkomen/vermogen? (52e Landelijk Notarieel Studentencongres). Ars Notariatus nr. 165. Deventer: Wolters Kluwer. 1-2.
 • Huijgen W.G. (2017), Koop en verkoop van onroerende zaken: [Vijfde druk]. Monografieën privaatrecht nr. 9. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2017), Vermogensrecht. In: , Vermogensrecht, Boek 3 (gedeeltelijk). Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 100 pp.
 • Huijgen W.G. (2016), Stedelijke erfpacht in transitie. In: Boom W.H. van, Breedveld-De Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de & Hijma J. (red.), Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer. 223-230.
 • Huijgen W.G. (2016), Appartementsrecht: wie heeft er recht op de verzekeringspenningen?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2016(12): 12-13 (JBN 2016/56).
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 3 BW, Ondernemingsrecht (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht. Deventer: Wolters Kluwer. 1155-1157.
 • Huijgen W.G. (2016), Boek 4, Erfrecht (gedeeltelijk). In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer. 3-17.
 • Huijgen W.G. (2016), De beperkte gemeenschap van goederen na de nota's van wijziging (wo 33987): nog steeds niet doen!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2016(7/8): 14-19 (FTV 2016/33).
 • Huijgen W.G. (2016), De Erfgoedwet ingevoerd, Monumentenwet 1988 ingetrokken, Juridische Berichten voor het Notariaat 2016(10): 6-7 (JBN 2016/44).
 • Huijgen W.G. (2016), Enige vragen rond het wetsvoorstel inzake het verbeteren van het functioneren van de VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7099): 227-231.
 • Huijgen W.G. (2016), Hypotheek: [Zesde druk]. Monografieën BW. B-serie nr. 12b. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2016), Kan een erfrecht-bewind uit een testament naar oud erfrecht op grond van artikel 4:178 lid 2 BW worden opgeheven?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2016(7/8): 13-14 (JBN 2016/36).
 • Huijgen W.G. (2016), Levensverzekering en negatieve nalatenschap, Juridische Berichten voor het Notariaat 2016(3): 9-10 (JBN 2016/15).
 • Huijgen W.G. (2016), Naschrift bij reactie A.A. van Velten inzake verbetering functioneren VvE, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2016(7106): 364-365.
 • Huijgen W.G. (2015), Aansprakelijkheid van de notaris voor onjuist belastingadvies, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2015(7077): 828-833.
 • Huijgen W.G. (2015), Art. 3: 15d en art. 4:7 BW (digitaal). In: Nieuwenhuis H.J., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2015), Beroepsaansprakelijkheid algemeen en van juridische beroepsbeoefenaren. In: , Onrechtmatige daad, supplement 172. Deventer: Kluwer. ca. 70 p.
 • Huijgen W.G. (2015), Bij opstellen koopovereenkomst O.G. heeft notaris een specifieke zorg- en waarschuwingsplicht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(april): 14-16.
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk). In: , Burgerlijk wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 110 p.
 • Huijgen W.G. (2015), Boek 3 (gedeeltelijk). In: , Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 100 p.
 • Huijgen W.G. (2015), De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: nog meer problemen gesignaleerd!, Fiscaal tijdschrift vermogen 2015(Januari): 18-23.
 • Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans C.M., Tervoort A.J.S.M., Wuisman I.S. & Zaman D.F.M.M. (red.) (2015), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst. Ars Notariatus nr. 159. Amsterdam-Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap-Wolters Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2015), Een belangrijk arrest voor het notariaat, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(juli/aug.): 3-6.
 • Huijgen W.G. (2015), Enkele (goederenrechtelijke) capita inzake de regeling van de personenvennootschappen naar huidig en komend recht. In: Huijgen W.G., Meijers V.A.E.M., Stokkermans Chr.M. & et al. (red.), De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst (bundel 159). Ars Notariatus nr. 159. Deventer: Kluwer. 55-63.
 • Huijgen W.G. (2015), Erfpacht/opstal en beëindiging op grond van het algemeen belang; een oude controverse beslecht, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(september): 3-5.
 • Huijgen W.G. (2015), Nieuwe huisvestingswet per 1 januari 2015, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(maart): 5-6.
 • Huijgen W.G. (2015), Problemen rond de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: een vervolg, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(februari): 3-7.
 • Huijgen W.G. (2015), Toepassingsbereik van artikel 7:15 BW beperkt, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(mei): 10-12.
 • Huijgen W.G. (2014), Beperkte Belehrung bij levering van onroerend goed, Juridische Berichten voor het Notariaat 2014(Juli / Augustus): 8 - 9.
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3, BW (gedeeltelijk). In: Bulten C.D.J., Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 3 en 4 (gedeeltelijk) digitaal. In: Stolker C.J.J.M., Nieuwenhuis J.H. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. ca. 100 p.
 • Huijgen W.G. (2014), Boek 4. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Erfrecht, civiel en fiscaal. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2014) Boekbespreking: De flexibiliteit van het recht van erfpacht. Bespreking van: Vonck F.J. (2013), De flexibiliteit van het recht van erfpacht. Den Haag: BoomJuridisch. WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7029): 764-768.
 • Huijgen W.G. (2014), De nieuwe verordening inzake dienstweigering van de KNB, Juridische Berichten voor het Notariaat 2014(april): 3-5.
 • Huijgen W.G. (2014), Het grote huwelijksvermogensrechtdebat, Notariaat magazine 2014(december): .
 • Huijgen W.G. (2014), Hypotheek. Monografieën nieuw BW: commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. B-serie nr. 12b. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2014), Notariële functie en aansprakelijkheid bij koop en verkrijging van onroerend goed, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(december): 6-13.
 • Huijgen W.G. (2014), Opnieuw: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, Fiscaal tijdschrift vermogen 2014(oktober): 5-15.
 • Huijgen W.G. (2014), Wetsvoorstel 33987: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht?, Juridische Berichten voor het Notariaat 2014(november): 6-14.
 • Huijgen W.G. (2014), Zorgplicht van notaris bij aankoop lidmaatschapsrecht in woonvereniging begrensd, Juridische Berichten voor het Notariaat 2014(juni): 9-11.
 • Huijgen W.G. (2013), Geen analoge toepassing regeling huurbeding op het pandrecht, Juridische Berichten voor het Notariaat (oktober): .
 • Huijgen W.G. (2013), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Stolker C.J.J.M. (red.), Onrechtmatige daad, supplement 160. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 1871-1918.
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 3-50.
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 3, titel 1, afdeling 1B. In: Dijk J.M. van, Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Ondernemingsrecht en effectenrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2013), Boek 4. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2259-2271.
 • Huijgen W.G. (2013), Europees hypotheekrecht, Juridische Berichten voor het Notariaat 23(12): 64.
 • Huijgen W.G. (2013), Hoe zat het ook alweer? De notaris en de geldelijke tegenprestatie, Juridische Berichten voor het Notariaat (april): 13-15.
 • Huijgen W.G. (2013), Is de verticale splitsing van erfpacht inderdaad uitgespit? Een reactie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6968): 236-238.
 • Huijgen W.G. (2013), Klachtplicht bij beroepsaansprakelijkheid, Juridische Berichten voor het Notariaat 2013(mei): 5-8.
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 2115-2160.
 • Huijgen W.G. (2013), Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L & Wissink M.H. (red.), Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 247-292.
 • Huijgen W.G. (2012), Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht. In: Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A., Vijfeijken I.J.F.A. & Kolkman W.D. (red.), Tekst & Commentaar, Erfrecht, civiel en fiscaal (vierde druk). Deventer: Kluwer. 3-13.
 • Huijgen W.G. (2012), De notaris en de kunst van 'ieder het zijne', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6954): 910-916.
 • Huijgen W.G. (2012), De strekking van artikel 7:2 lid 1 BW (het schriftelijkheidsvereiste), Juridische Berichten voor het Notariaat (april): 6-9.
 • Huijgen W.G. (2012), Het lusten- en lastenbeding uitgelegd, Juridische Berichten voor het Notariaat (december): 5-6.
 • Huijgen W.G. (2012), Hoofdstukken I, IV (met uitzondering van paragraaf 10), V, VII en VIII. In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2012), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G., Kolkman W.D., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2012), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, 5e druk. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Huijgen W.G. (2012), Uitleg van een erfdienstbaarheid tot doorvaart, Juridische Berichten voor het Notariaat 2012(juli/augustus): 14-15.
 • Huijgen W.G. (2011), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (red.), Onrechtmatige daad, supplement 141 (losbladig ca. 70 pp.). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. & Rijpert B.A.G.P. (2011), Actuele ontwikkelingen rond het recht van erfpacht, Tijdschrift voor Bouwrecht (9): 809-816.
 • Huijgen W.G. (2011), Beroepsaansprakelijkheid van de makelaar, Juridische Berichten voor het Notariaat (januari): 12-14.
 • Huijgen W.G. (2011), Boek 3 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (zesde druk). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2011), Boeken 2, 3 en 4 (gedeeltelijk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (negende druk). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2011), Het slechtste van twee werelden?. In: Breedveld-De Voogd C.G., Esch C.M. van, Heide G.J. van der & et al. (red.), Signora Senatrice (bundel A. Broekers-Knol). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 43-50.
 • Huijgen W.G. (2011), Inleiding op: Het nieuwe notariskantoor. In: Stichting LNSC (red.), Het nieuwe notariskantoor. Deventer: Kluwer. 1-3.
 • Huijgen W.G. (2011), In werking treden van de Wet tot wijziging van het appartementsrecht per 1 juli 2011, Juridische Berichten voor het Notariaat (juli/augustus): 18-19.
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie F.J. Vonck, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6874): 143-144.
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie R.J.L. Timmer, Juridische Berichten voor het Notariaat (februari): 11-12.
 • Huijgen W.G. (2011), Naschrift op reactie V. Tweehuysen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6890): 494-496.
 • Huijgen W.G. (2011), Nieuw huwelijksvermogensrecht: een aandachtspunt voor de onroerend-goedpraktijk, Juridische Berichten voor het Notariaat (december): 7-8.
 • Huijgen W.G. (2011), Verkrijging op grond van artikel 3:105 lid 1 (bevrijdende verjaring), Juridische Berichten voor het Notariaat (september): 3-4.
 • Huijgen W.G., Sluysmans J.A.M.A. & Gouw J.J. van der (2010), Aansprakelijkheid voor graafschade. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P. & Nieuwenhuis J.H. (red.), 40 jaar practicum. Rondom onroerend goed. Meijers-reeks nr. 188. Deventer: Kluwer. 95-102.
 • Huijgen W.G. (2010), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (red.), Verbintenissenrecht, supplement 174 (losbladig). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2010), Eindelijk een uitspraak over artikel 3:24, lid 1BW, Juridische Berichten voor het Notariaat (september): 5-6.
 • Huijgen W.G. (2010), Erfpachtconversie bij appartementen en de rechtsgevolgen daarvan voor de betrokken lasten en beperkingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6859): 740-745.
 • Huijgen W.G. (2010), Erfrecht (3e druk). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar, Erfrecht Relatievermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-11.
 • Huijgen W.G. (2010), Gevolgen van klimaatverandering voor de bouw. In: Braams W., Rijn A. van & Scheltema M. (red.), Klimaat en recht. Deventer: Kluwer. 45-58.
 • Huijgen W.G. (2010), Het notariaat in Québec: een persoonlijke impressie, Notariaat magazine (april): 24-25.
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk I. Geschiedenis van het huwelijksvermogensrecht. In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-35.
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk IV. Huwelijkse voorwaarden (titel 1.8). In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 199-339.
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk V. Huwelijksvermogensrecht en faillissement. In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 373-383.
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VIII. Pensioen. In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 409-428.
 • Huijgen W.G. (2010), Hoofdstuk VII. Samenleven buiten geregistreerd partnerschap. In: Bruijn A.R. de (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Kluwer. 395-408.
 • Huijgen W.G. (2010), Naschrift bij reactie J.C. van der Steur inzake eigendom van netwerken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6830): 123-124.
 • Huijgen W.G. (2010), Opleiding en opvolging. In: Stollenwerck A.H.N. (red.), Martkwerking in het notariaat; droom of nachtmerrie?. Ars Notariatus. Deventer: Kluwer. 114-117.
 • Huijgen W.G. (2010), Opnieuw: huwelijkse voorwaarden en faillissement, Juridische Berichten voor het Notariaat (april): 5-7.
 • Huijgen W.G. (2010), Van notariële praktijk tot notariële wetenschap. In: Schuilwerve L. & Huizen L. van (red.), Juridische beroepengids 2010. Leiden: Jurist & Werk. 38-40.
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M (red.), Onrechtmatige daad, supplement 127 (losbladig ca. 65 pp.). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2009), Aansprakelijkheid van notaris wegens niet informeren over gemeentelijke aanschrijving, Juridische Berichten voor het Notariaat (Oktober): 6-7.
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 2 BW, titels 4 en 5 (gedeeltelijk) en art. 3:15 i - 15 j BW. In: Dijk J.M. van, Leijten A.F.J.A. & Lennarts M.L. (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht & Effectenrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 1-42.
 • Huijgen W.G. (2009), Boek 3 BW, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht, 5e druk. Deventer: Kluwer. 205-243.
 • Huijgen W.G. (2009), Boeken 2, 3 en 4 BW (gedeeltelijk; ca. 265 pp.). In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, 8e druk. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2009), De rechtsgevolgen van 'erfpacht-conversie' voor de op erfpacht rustende lasten en beperkingen. In: Procee J. & Rus-Van der Velde M. (red.), Warme grond (Bundel t.g.v. afscheid mr. J. den Drijver-Van Rijckevorsel). Deventer: Kluwer. 161-169.
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Huwelijksvermogensrecht. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (red.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Den Haag: Sdu. 242-340.
 • Huijgen W.G. (2009), Ieder het zijne in het relatie-vermogensrecht. In: Castermans A.G., Hijma J., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (red.), Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 199-210.
 • Huijgen W.G. (2009), Kabels en leidingen: BW of BP?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6781): 10-13.
 • Huijgen W.G. (2009), Koop van een woning die geen woning bleek te zijn, Juridische Berichten voor het Notariaat (April): 3-4.
 • Huijgen W.G. & Brans E.H.P. (2009), Koude-warmte opslag; de eigendom van bodemenergie en de (on)mogelijkheid van exploitatie, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (3): 93-99.
 • Huijgen W.G. (2009), Nietige koopovereenkomst met gemeente, Juridische Berichten voor het Notariaat (Mei): 10-11.
 • Huijgen W.G. (2009), Notariaat en integriteit, Tijdschrift voor Bouwrecht (3): 220-223.
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (2009), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht (vierde druk). Den Haag: Sdu uitgevers.
 • Huijgen W.G. (2009), Relaties en (huwelijks)vermogensrecht. In: Stollenwerck A.H.N., Groote Wassink F.A., Ebben E.W.J. & Speetjens W.J.J.G. (red.), In dienst van het recht grenzen verleggen. Deventer: Kluwer. 73-83.
 • Huijgen W.G. (2009), Succesvol beroep op ouderdomsclausule, Juridische Berichten voor het Notariaat (Juni): 5-6.
 • Huijgen W.G. (2009), Wie is eigenaar van een net?, Juridische Berichten voor het Notariaat (september): 8-10.
 • Huijgen W.G. (2008), Artikel 5:20 lid 2 BW en het opstalrecht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6771: 754-757.
 • Huijgen W.G. (2008), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: Hondius E. (red.), Verbintenissenrecht (losbladig, 25 blz.). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2008), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2008), Ondanks testamentair vruchtgebruik toepassing van artikel 4:29 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat november: 6-8.
 • Huijgen W.G. (2008), Ouderlijke boedelverdeling met toedeling van recht van vruchtgebruik nietig, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6740: 94-96.
 • Huijgen W.G. (2008), Overlast van buren leidt tot aanpassing van de koopprijs, Juridische Berichten voor het Notariaat juni: 11-14.
 • Huijgen W.G. (2008), Wanneer een domiciliekeuze?, Juridische Berichten voor het Notariaat april: 3-5.
 • Huijgen W.G. (2007), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (red.), Onrechtmatige daad, supplement 107 (losbladig, ca. 100 pp.). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A. & Tonkelaar J.D.A. den (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 133-220.
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2 BW, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3. In: Dijk J.M. van, Dumoulin S.H.M.A. & Tonkelaar J.D.A. den (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht, 4e druk.. Deventer: Kluwer. 315-390.
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 763-851.
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 851-941.
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 4, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 942-943.
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 1, 2, 3. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 945-1020.
 • Huijgen W.G. & Lennarts M.L. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 4, 5, 6. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1020-1100.
 • Huijgen W.G. & Gieske A.J. (2007), Boek 2, Titel 5, Afdeling 8. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1100-1102.
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 1-45.
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1401-1445.
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Wissink M.H. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht 4e druk. Deventer: Kluwer. 233-279.
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 3, Titel 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1633-1679.
 • Huijgen W.G. (2007), Boek 4, Titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek 7e druk. Deventer: Kluwer. 1771-1781.
 • Huijgen W.G. (2007), Dilemma bij de Vormerkung: 'stempelen' of inhoudelijk toetsen?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6726): 843-847.
 • Huijgen W.G. (2007), Hypotheek 4e druk (Monografie Nieuw BW). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. & Pront-Van Bommel S. (2007), Implicaties van de Wkpb voor mededelings- en onderzoeksplichten van de (ver)koper en de notaris, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6730): 921-927.
 • Huijgen W.G. (2007), Positie economisch eigenaar en huurder bij faillissement juridisch eigenaar, Juridische Berichten voor het Notariaat juli/aug.: 14-15.
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2007), Uitleg van een akte van levering bij de overdracht van onroerende zaken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6709: 398-407.
 • Huijgen W.G. (2007), Van opleiding notarieel recht tot notaris, juni: 543-546.
 • Huijgen W.G. (2007), Vervalbeding in huwelijkse voorwaarden onredelijk?, Juridische Berichten voor het Notariaat Februari: 3-4.
 • Huijgen W.G. (2007), Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:30 BW niet snel toegekend, Juridische Berichten voor het Notariaat oktober: 8-11.
 • Huijgen W.G. (2006), Anti-speculatiebeding is niet in strijd met Huisvestingswet, Juridische Berichten voor het Notariaat (juli/aug.): 3-5.
 • Huijgen W.G. (2006), Bodemverontreiniging en de termijn van artikel 7:23 lid 2 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat (okt.): 3-4.
 • Huijgen W.G. (2006), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW) (losbladig, ca. 25 blz.). In: Hondius E.H. (red.), Verbintenissenrecht, Supplement 133.. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2006), Enige vragen rond de afschaffing van het schenkingsverbod tussen echtgenoten, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6677: 595-601.
 • Huijgen W.G. (2006), Geen reflexwerking van algemene voorwaardenregeling ten behoeve van notariskantoor, Juridische Berichten voor het Notariaat (mei 2006): 5-6.
 • Huijgen W.G. (2006), Het eenheidsbeginsel in het zakenrecht. Duijvendijk-Brand A. v. & et al. (red.), Variatie in cassatie. Liber Amicorum (aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen). Deventer: Kluwer. 151-156.
 • Huijgen W.G. (2006), Bespreking van: Velten A.A. (2006), Koop van onroerende zaken nr. 32. Deventer: Kluwer. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Juni): 243-245.
 • Huijgen W.G. (2006), Jurisprudentie Huwelijksvermogensrecht. In: Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (red.), Rechtspraak. Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.. Den Haag: SDU uitgevers. 268-324.
 • Huijgen W.G. (2006), Notariaat in de steigers (voorwoord en bijdrage aan de discussie). Stichting LNSC Leiden (red.), Notariaat in de steigers, (Ars Notariatus 133). 40e Landelijk Notarieel Studentencongres. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2006), Recente ontwikkelingen rond de totstandkoming van de koop van een woning (art. 7:2 BW), Bouwrecht 12(239): 1055-1063.
 • Huijgen W.G. (2006), Titel 1. In: Kolkman W.D., Reinhartz B.E., Verstappen L.C.A. & Vijfeijken I.J.F.A. van (red.), Tekst & Commentaar Erfrecht (tweede druk). Deventer: Kluwer. 1-11.
 • Huijgen W.G., Jong J. de, Ploeger H.D. & Zevenbergen J.A. (2006), Vergroting juridische betrouwbaarheid Kadaster. Delft: Onderzoeksinstituut OTB.
 • Huijgen W.G. (2005), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: Stolker C.J.J.M. (red.), Onrechtmatige daad. (losbladig werk; 110 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2005), De eenheid van het recht, bezien vanuit notarieel perspectief. Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. & Verburg G.J.M. (red.), Rechtseenheid en vermogensrecht. In: Meijers-reeks, nr. 102. . Deventer: Kluwer. 113-120.
 • Huijgen W.G. (2005), De reikwijdte van artikel 7:3 BW, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 763-766.
 • Huijgen W.G. (2005), Duidelijkheid over klachttermijn bij non-conformiteit, Juridische Berichten voor het Notariaat : 52-53.
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht, algemene bepalingen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek.. Deventer: Kluwer. 1645-1655.
 • Huijgen W.G. (2005), Erfrecht bij versterf. In: Huijgen W.G., Kasdorp J.E., Reinhartz B.E. & Zwemmer J.W. (red.), Compendium Erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-37.
 • Huijgen W.G. (2005), Het nieuwe (versterf-) erfrecht van enige afstand bezien. Stichting LNSC Amsterdam (red.), Time-out in het nieuwe erfrecht.. 39e Landelijk Notarieel studentencongres te Amsterdam.. Deventer: Kluwer. 1-12.
 • Huijgen W.G. (2005), Inleiding op 2000 jaar eigendom en beperkte rechten. Huijgen W.G. (red.), 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. Congres inzake 2000 jaar eigendom en beperkte rechten.. Deventer: Kluwer. 1-5.
 • Huijgen W.G. (2005), Kettingbeding inzake grondgebruik niet eenvoudig te wijzigen, Juridische Berichten voor het Notariaat : 3-5.
 • Huijgen W.G. (2005), Kroniek erfrecht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 324-329.
 • Huijgen W.G. (2005), Naamloze vennootschappen en Besloten vennootschappen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 719-1020.
 • Huijgen W.G. (2005), Naschrift inzake: (on)gemeenschap; verdeling of verrekening?, Juridische Berichten voor het Notariaat : 8-8.
 • Huijgen W.G. (2005), Rechten van pand en hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1511-1557.
 • Huijgen W.G. (2005), Tropisch hardhout-verbod in strijd met artikel 3:14 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat : 11-12.
 • Huijgen W.G. (2005), Uitleg van erfstelling ten behoeve van ex-partner, Juridische Berichten voor het Notariaat : 12-14.
 • Huijgen W.G. (2005), Wie zit er op de nieuwe huwelijksgemeenschap te wachten?, NJB-kronieken : 2317-2317.
 • Huijgen W.G. (2004), Algemene bepalingen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-37.
 • Huijgen W.G. (2004), De natuurlijke verbintenis. In: , Verbintenissenrecht (losbladig werk, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Deskundige bijstand bij de koop van onroerende zaken en de invloed op de contractuele verhouding tussen partijen. Hartlief T., Hijma Jac. & Reurich L. (red.), Coherente instrumenten in het contractenrecht. In: Meijers-reeks, nr. 67. . Deventer: Kluwer. 111-127.
 • Huijgen W.G. (2004), Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 BW, Juridische Berichten voor het Notariaat (65): 12-13.
 • Breedveld-de Voogd C.G. & Huijgen W.G. (2004), Naar een beperkte gemeenschap? Niet doen!, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 43-50.
 • Huijgen W.G. & Breedveld-de Voogd C.G. (2004), Naschrift bij reactie prof. mr. L.C.A. Verstappen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6583: 515-517.
 • Huijgen W.G. (2004), Naschrift bij reacties prof. mr H.C.F. Schoordijk en mw mr M.U.M.A. Waaijer-Linders, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6603: 1016-1018.
 • Huijgen W.G. (2004), NV en BV. In: Dumoulin S.H.M.A. & Tonkelaar J.D.A. den (red.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer. 129-441.
 • Huijgen W.G. (2004), Pand en Hypotheek. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 217-263.
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2004), Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed nader bezien, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6595: 840-844.
 • Huijgen W.G. (2004), Verdeling door de executeur-bewindvoerder?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6587: 617-621.
 • Huijgen W.G. (2004), Vraagtekens bij het afwikkelingsbewind, Fiscaal tijdschrift vermogen : 5-11.
 • Huijgen W.G. (2004), Wettelijke verdeling en fidei-commis, Juridische Berichten voor het Notariaat : 10-11.
 • Huijgen W.G. (2003), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overige dienstverleners. In: , Onrechtmatige daad. (losbladig).
 • Huijgen W.G. (2003), Conform uw verwachtingen?. Struiksma J., Velten A.A. van jr., Vlas P. & Waaijer B.C.M. (red.), Vast en Goed (Liber Amicorum Prof. mr A.A. van Velten). Defungeren als notaris wegens bereiken 65jarige leeftijd.. Deventer: Kluwer. 107-114.
 • Huijgen W.G. (2003), Gemeentelijke anti-speculatiebedingen: geldig of niet?, Juridische Berichten voor het Notariaat : 11-12.
 • Huijgen W.G. (2003), Het Rijnzichtarrest en het Ter Kuile Kofmanarrest. Bruijn-Lückers M.L.C.C. de, Giele J.F.M. & et al. (red.), EB Klassiek. . Deventer: Kluwer. 99-102.
 • Huijgen W.G. (2003), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2003), Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6532: 381-384.
 • Huijgen W.G. (2003), Naschrift bij reactie mr. S. Perrick inzake tenietgaan van wilsrechten, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6543: 597-597.
 • Huijgen W.G. (2003), Nieuw erfrecht in werking, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Jan. '03): 2-6.
 • Huijgen W.G. (2003), Nogmaals: verkoop van verontreinigde grond, Juridische Berichten voor het Notariaat (Febr. '03): 10-11.
 • Huijgen W.G. (2003), Pays-Bas: des notaires tres tres liberaux, Notaires Vie Professionelle (juli/aug): 50-51.
 • Huijgen W.G. (2003), Pensioenverevening bij reparatiehuwelijk, Juridische Berichten voor het Notariaat (juli/aug.): 16-18.
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1439-1485.
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1227-1259.
 • Huijgen W.G. (2003), Titels 2.4, 2.5, 3.1 en 3.9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 699-962.
 • Huijgen W.G. (2003), Vereffening van nalatenschap na beneficiaire aanvaarding, Juridische Berichten voor het Notariaat : 15-16.
 • Huijgen W.G. (29 november 2002), Nieuw erfrecht (2). Gastcollege. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheden in het rechtspersonenrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (19 november 2002), Nieuw erfrecht (1). Gastcollege. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2002), Koop van onroerende zaken. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Hypotheekrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (6 november 2002), Nieuw erfrecht. Gastcollege. Den Haag. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht II. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), De gemeenschap van goederen. [overig].
 • Huijgen W.G. (27 september 2002), Nieuw erfrecht. Gastcollege. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht I. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake koop van onroerende zaken. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Internationale Scheidungen und Scheidungsfolgen in Deutschland und in den Niederlanden. [overig].
 • Huijgen W.G. (12 september 2002), Grote projecten en eigendomsvormen. Gastcollege. Scheveningen. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Congres projectontwikkeling nieuw Schiphol (Vereniging voor Bouwrecht). [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Bedrijfsoverdracht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (10 mei 2002), Het web van de notaris. 37e Landelijk notarieel studentencongres. Utrecht. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2002), Actualiteiten onroerend goed. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en bestuursrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Nieuw huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (4 maart 2002), Nieuw erfrecht. Gastcollege. Den Haag. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2002), De receptie van het Romeinse recht en het Notariaat. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Onroerend goed en Bestuursrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: , Onrechtmatige daad. (losbladige, 125 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. & Duijvendijk-Brand J. van (2002), Art. 1: 84 lid 3 BW: huwelijkse voorwaarden of schriftelijke overeenkomst, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6479: 197-198.
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 1-31.
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 3 BW, titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (2e druk). Deventer: Kluwer. 211-256.
 • Huijgen W.G. (2002), Boek 4 NBW, titel 1. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar erfrecht.. Deventer: Kluwer. 1-11.
 • Huijgen W.G. (2002), De natuurlijke verbintenis. In: , Verbintenissenrecht. (losbladige, 25 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2002), De nieuwe regeling inzake de koop van onroerende zaken, Bouwrecht 12: 1003-1010.
 • Huijgen W.G. (2002), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst. In: Gerver P.H.M. (red.), Het Notariaat en de notariële wetenschap op het breukvlak van twee millennia.. Deventer: Kluwer. 43-57.
 • Huijgen W.G. (2002), De verhouding tussen het Nieuwe erfrecht en het overige familierecht. Roes G.N. (red.), Langst leve het Nieuwe erfrecht. . Den Haag: SDU Uitgevers. 63-68.
 • Huijgen W.G. (2002), Een superdemocratische vereniging, Juridische Berichten voor het Notariaat 6(juni): 10-10.
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid adviescommissie. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Functie bij : Lid werkgroep. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Geen verjaring van wilsrechten?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6514: 841-842.
 • Huijgen W.G. (2002), Klankbordcommissie van het Ministerie van Justitie inzake het nieuwe huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2002), Koop breekt geen huur en het huurbeding, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 5(mei): 202-206.
 • Huijgen W.G. (2002), NV en BV, titel 4 en 5. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L., Timmerman L. & Tonkelaar J.A. den (red.), Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-390.
 • Huijgen W.G. (2002), Pas op met contractuele bepalingen inzake woonruimteverdeling, Juridische Berichten voor het Notariaat 5(mei): 6-8.
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (red.) (2002), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Koninklijke Vermande.
 • Huijgen W.G. (2002), Portret van het Notariaat, Ponder 12(Juli): 10-10.
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw huwelijksgoederenrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Actualiteiten onroerend goed. [overig].
 • Huijgen W.G. (31 oktober 2001), Hypotheek. QQ. Zeist. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2001), Hypotheek t.b.v. Grotius Academie. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Jaarvergadering Notariaat. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksvermogensrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Erfpacht en appartement. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Koop van onroerend goed. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht voor Ring Amsterdam. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Vruchtgebruik. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Stapeling van zakelijke rechten. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Nieuw erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijksgoederenrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (16 maart 2001), De ontwikkeling van de notariële wetenschap in verleden, heden en toekomst. jubileumcongres Stichting tot bevordering notariële wetenschap. Amsterdam. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 2 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1389-1433.
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 1183-1213.
 • Huijgen W.G. (2001), Boek 2 Titels 4 en 5 en Boek 3 titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer. 669-929.
 • Huijgen W.G. (2001), De bijzondere griffier van de commissie Boek 4 NWB (erfrecht) van de Eerste Kamer. [overig].
 • Huijgen W.G. (2001), De notaris dient niet op de stoel van de rechter of de wetgever plaats te nemen. Gerver P.H.M. (red.), Luijten en Kleijn nader bekeken. . Ars Notariatus 41-45.
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2001), De Wetgeving op het notarisambt. Deventer: Stichting not.wet / Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2001), Financieringsvoorbehoud en koopovereenkomst, Juridische Berichten voor het Notariaat 4(1): 8-8.
 • Huijgen W.G. (2001), Functie bij : Beroepsopleiding Notariaat. [overig].
 • Huijgen W.G. (red.) (2001), . Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.
 • Huijgen W.G. (red.) (2001), . Juridische Berichten voor het Notariaat.
 • Huijgen W.G. (2001), Huwelijkse voorwaarden en faillissement, Juridische Berichten voor het Notariaat 49(7): 14-15.
 • Huijgen W.G. (2001), La nouvelle loi sur le notariat des Pays-Bas, Notarius International 6(1): 6-12.
 • Huijgen W.G. (2001), Naschrift bij reactie mr. C.A. Kraan inzake Vaststellingsovereenkomst en privéclausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6432: 112-113.
 • Huijgen W.G. (2001), Portret van het notariaat. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2001), Verdeling pensioenrechten na echtscheiding, Juridische Berichten voor het Notariaat 31(4): 14-14.
 • Huijgen W.G. (27 november 2000), Actualiteiten onroerend goed. Cursus PAO Universiteit Leiden. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (20 november 2000), Bodemverontreinigingsclausules. Cursus PAO Erasmus Universiteit. Utrecht. [lezing].
 • Huijgen W.G. (6 november 2000), Bedrijfsoverdracht. Cursus beroepsopleiding notariaat. Utrecht. [lezing].
 • Huijgen W.G. (30 oktober 2000), Onroerend goed en bestuursrecht. Cursus beroepsopleiding notariaat. Nijmegen. [lezing].
 • Huijgen W.G. (20 oktober 2000), Inleiding en voorzitter Studiemiddag Trust. Studiemiddag BNSL. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (16 oktober 2000), Auteursrecht en huwelijksvermogens- en erfrecht. Cursus PAO Universiteit Leiden. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (9 oktober 2000), Huwelijksvermogensrecht. VPFA. Arnhem. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. [overig].
 • Huijgen W.G. (2000), Op het spoor van de concessie. [overig].
 • Huijgen W.G. (29 september 2000), Oppositie bij preadvies familierecht. Jaarvergadering KNB. Maastricht. [lezing].
 • Huijgen W.G. (25 september 2000), Koop van onroerende zaken. Gastcollege VU Amsterdam. Amsterdam. [lezing].
 • Huijgen W.G. (21 september 2000), Juridische en economische eigendom. Lezing. Amsterdam. [lezing].
 • Huijgen W.G. (13 september 2000), Nieuw recht voor koop en onroerende zaken. Lezing KNB. Utrecht. [lezing].
 • Huijgen W.G. (11 september 2000), Huwelijksvermogensrecht. Cursus PAO Universiteit Leiden. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (4 september 2000), Actualiteiten onroerend goed. Cursus. Den Haag. [lezing].
 • Huijgen W.G. (30 augustus 2000), Onroerend goed en Kleijn. Lezing. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (28 augustus 2000), Onroerend goed en bestuursrecht. Cursus beroepsopleiding notariaat. Nijmegen. [lezing].
 • Huijgen W.G. (26 juni 2000), Onroerend goed. Cursus. Wierden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (31 mei 2000), Nieuw erfrecht. Cursus PAO Universiteit Leiden. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (10 mei 2000), Aansprakelijkheid en tuchtrecht van de notaris. Cursus PAO Universiteit Leiden. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (9 mei 2000), De nieuwe verordeningen op het notariaat. Lezing. Den Haag. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2 mei 2000), Onroerend goed en bestuursrecht. Cursus beroepsopleiding notariaat. Utrecht. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (2000), De positie van de langstlevende echtgenoot en de kinderen in het nieuwe erfrecht. [overig].
 • Huijgen W.G. (11 april 2000), Nieuw erfrecht. Lezing. Den Haag. [lezing].
 • Huijgen W.G. (4 april 2000), Koop van onroerende zaken. Cursus beroepsopleiding notariaat. Utrecht. [lezing].
 • Huijgen W.G. (31 maart 2000), Hypotheekrecht. Cursus Grotius Academie. Nijmegen. [lezing].
 • Huijgen W.G. (22 maart 2000), Nieuw erfrecht. Lezing. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (13 maart 2000), Huwelijksvermogensrecht. Cursus VPFA. Ellecom. [lezing].
 • Huijgen W.G. (28 februari 2000), Beperkte rechten. Cursus beroepsopleiding notariaat. Nijmegen. [lezing].
 • Huijgen W.G. (11 januari 2000), Onroerend goed en bestuursrecht. Cursus beroepsopleiding notariaat. Amsterdam. [lezing].
 • Huijgen W.G. (2000), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren en overigen. In: , Losbladige Onrechtmatige Daad, supplement 56. Deventer: Kluwer. 75.
 • Huijgen W.G. (2000), Algehele gemeenschap van goederen afschaffen?!, Fiscaal tijdschrift vermogen : .
 • Huijgen W.G. (2000), Algemene Inleiding. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E. & Soons A.L.M. (red.), Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 15-19.
 • Huijgen W.G. & Soons A.L.M. (2000), Andere wettelijke rechten. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E. & Soons A.L.M. (red.), Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 69-77.
 • Huijgen W.G. (2000), De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-5 BW). In: , Losbladige Verbintenissenrecht, supplement 75. Deventer: Kluwer. 12.
 • Huijgen W.G. & Pleysier A.J.H. (2000), De wetgeving op het notarisambt. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2000), Estate planning en het Romeinse recht, Juridische Berichten voor het Notariaat juni: .
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Eerste Kamer der Staten-Generaal. [overig].
 • Huijgen W.G. (2000), Functie bij : Stichting Beroepsopleiding Notariaat. [overig].
 • Huijgen W.G. (2000), Gevolgen niet authentieke volmacht bij schenking, Juridische Berichten voor het Notariaat juni: .
 • Huijgen W.G. (2000), Het beginsel van de testeervrijheid in het erfrecht, Van Mourikbundel. 85-92.
 • Huijgen W.G. (red.) (2000), . Juridische Berichten voor het Notariaat.
 • Huijgen W.G. (red.) (2000), . Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.
 • Huijgen W.G. & Heuff W. (2000), Hypotheek. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2000), Internationalisering & het notariaat (openingswoord en afsluiting), Verslag van het 34e Landelijk Notarieel Studentencongres te Leiden in 1999. studentencongres. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (2000), Overgangsrecht Wet verevening pensioenrechten, Juridische Berichten voor het Notariaat augustus: .
 • Huijgen W.G. (2000), Testamentair erfrecht. In: Huijgen W.G., Kleijn W.M., Meijer W.R., Mellema-Kranenburg T.J., Pleysier A.J.H., Reinhartz B.E. & Soons A.L.M. (red.), Nieuw Erfrecht. Zeist: Kerckebosch. 119-131.
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 4 Naamloze Vennootschappen. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Timmerman L. (red.), Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 127-252.
 • Huijgen W.G. (2000), Titel 5 Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M., Valk W.L. & Timmerman L. (red.), Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 253-364.
 • Huijgen W.G. (2000), Twee keer een onaanvaardbare doorkruising van publiekrecht, Juridische Berichten voor het Notariaat februari: .
 • Huijgen W.G. (2000), Vaststellingsovereenkomst en privé-clausule, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6419: .
 • Huijgen W.G. (2000), Volledige vergoeding van kosten bezwaarfase, Juridische Berichten voor het Notariaat februari: .
 • Huijgen W.G. (3 november 1999), Bodemverontreiniging bij koop van onroerende zaken. lezing. Vlissingen. [lezing].
 • Huijgen W.G. (1999), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: , Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. Deventer: Kluwer.
 • Huijgen W.G. (1999), Algemene bepalingen. In: , Algemene bepalingen vermogensrecht. Deventer: Kluwer. 1-30.
 • Huijgen W.G. (1999), Beroeps- en dienstenaansprakelijkheid (algemeen). In: , Onrechtmatige daad (losbladig). Deventer: Kluwer. 12.
 • Huijgen W.G. (1999), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer voor Boek 4 NBW (erfrecht). 's-Gravenhage: SDU Uitgevers.
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), De wettelijke gemeenschap van goederen. In: , Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 121-248.
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Geregistreerd partnerschap. In: , Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 497-511.
 • Huijgen W.G. (1999), Geschiedenis, Huwelijkse voorwaarden par. 6 en 11-14, Huwelijksvermogensrecht en faillissement, Samenleven buiten GP en Pensioen. In: Soons A.L.M., Kleijn W.M. & Reinhartz B.E. (red.), Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 177.
 • Huijgen W.G. (red.) (1999), . Juridische Berichten voor het Notariaat.
 • Huijgen W.G. (1999), Koop en verkoop van onroerende zaken. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Huijgen W.G. (1999), Levering onroerende zaak bij wijze van schadevergoeding, Juridische Berichten voor het Notariaat 9(80): 1-12.
 • Reinhartz B.E., Huijgen W.G., Kleijn W.M. & Soons A.L.M. (1999), Omschrijving van aanbrengen en bewijsovereenkomsten. In: , Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht. Deventer: Gouda Quint. 307-327.
 • Huijgen W.G. (1999), Ongerechtvaardigde verrijking bij onroerend goed transactie, Juridische Berichten voor het Notariaat 4: 10-11.
 • Huijgen W.G. (1999), Pand en hypotheek. In: , Vermogensrecht. Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer. 203-247.
 • Huijgen W.G., Nuytinck A.J.M., Verstappen L.C.A. & Wortmann S.F.M. (1999), Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. In: , Rechtspraak huwelijksvermogensrecht. Lelystad: Kon. Vermande. 155-232.
 • Huijgen W.G. (1999), Wat is economische eigendom?, De Wijkersloothbundel. 101-108.
 • Huijgen W.G. (17 december 1998), Splitsing van rechtspersonen. -. 's-Gravenhage. [lezing].
 • Huijgen W.G. (27 november 1998), Discussiant inzake "contractsvrijheid". -. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (22 september 1998), Oppositie bij promotie A.W. Duthler. promotie. Leiden. [lezing].
 • Huijgen W.G. (16 februari 1998), Notariaat in Europees Perspectief. -. Brussel. [lezing].
 • Huijgen W.G. (1998), Aansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren. In: Bloembergen A.R. (red.), Supplement 39 Onrechtmatigedaad. Deventer: Kluwer. VI-2-e.v.
 • Huijgen W.G. (1998), Algemene inleiding. In: , Nieuw Erfrecht, de consequenties voor de praktijk. Deventer: Kluwer. 13-16.
 • Huijgen W.G. (1998), Bijzonder Griffierschap Eerste Kamer der Staten Generaal voor Boek 4 en Titel 7.3 NBW. [overig].
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 2 BW titels 4 en 5. In: , Tekst & Commentaar, Boek 2 BW, titels 4 en 5 (NV en BV). Deventer: Kluwer. 659-883.
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: Nieuwenhuis J.H., Stolker C.J.J.M. & Valk W.L. (red.), Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg.bep en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1291-1334.
 • Huijgen W.G. (1998), Boek 3 BW titels 1 en 9. In: , Tekst & Commentaar Boek 3 BW, titels 1 en 9 (alg. bep. en Pand + hyp). Deventer: Kluwer. 1091-1102.
 • Huijgen W.G. (1998), Een doorkruisingsleer in het huwelijksvermogensrecht?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6324/ 6325: 527-e.v.
 • Huijgen W.G. (red.) (1998), . Juridische Berichten voor het Notariaat.
 • Huijgen W.G. (1998), Moderne formulierboeken en hun electronische pendanten. In: Nève P.L., Schüler P.J., Dievoet G. van, Gehlen A.F.L. & Coppens E.C. (red.), Forma Servata ars Notariatus LXXXV. Deventer: Kluwer. 121-126.
 • Huijgen W.G. (1998), Nietige overeenkomst met de overheid, Juridische Berichten voor het Notariaat 11: 10.
 • Huijgen W.G. (1998), Onrechtmatige overheidsdaad waarheen?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 4: 105-111.
 • Huijgen W.G. (1998), Privaatrechtelijke woonruimteverdelingsbepalingen buiten toepassing, Juridische Berichten voor het Notariaat 9: 10-11.
 • Huijgen W.G. (1998), Supplement 55 Verbintenissenrecht. In: Hondius E.H. (red.), De Natuurlijke Verbintenis art. 6:3-5 BW. Deventer: Kluwer. 3-1-5-14.
 • Huijgen W.G. & Reinhartz B.E. (1998), Testamentair Erfrecht. In: , Nieuw Erfrecht, consequenties voor de praktijk. Zeist: Kerkebosch. 97-119.
 • Huijgen W.G. (1998), Wanneer is er sprake van non-conformiteit?, Juridische Berichten voor het Notariaat 6 (juni): 7-8.
 • Huijgen W.G. (1997), Naschrift [bij de reactie van prof. mr. H.W. Heyman inzake huurder of hypotheekhouder], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 97(6255): 88-89.
 • Huijgen W.G. (1997), Naschrift [bij reactie mr. J.E. Fesevur inzake huurder of hypotheekhouder], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 97(6272): 363-364. artikel in een tijdschrift
 • Huijgen W.G. (1997), Rechtszekerheid of rechtsbescherming?: Taak en plaats van de notaris in het vermogensrecht Ars Notariatus nr. LXXX. Amsterdam / Deventer: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap / Kluwer. boek
 • Huijgen W.G. (1996), Burgerlijk Recht In 25 Adagia. Deventer: Kluwer. boek
 • SDU Hoofdredacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Hoofddocent Stichting Beroepsopleiding Notariaat (onroerend goed)
 • Stichting Fundatie Notelaers Bestuurslid
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.