Universiteit Leiden

nl en

Peter van Es

Universitair hoofddocent

Naam
Dr.mr. P.C. van Es
Telefoon
+31 71 527 7883
E-mail
p.c.vanes@law.leidenuniv.nl

Mr. P.C. van Es (Peter) is lid van het faculteitsbestuur, portefeuillehouder Onderwijs en universitair hoofddocent Notarieel recht.

Meer informatie over Peter van Es

Mr. P.C. van Es is sinds 2006 Universitair Hoofd Docent Notarieel recht aan de Universiteit Leiden, en verzorgt de colleges Notariële Wetgeving en (tezamen met andere collega’s) Erfrecht en Vennootschapsrecht. Tevens is hij zowel studiecoördinator als scriptiecoördinator van deze afdeling.   

Na de studie Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam, is hij tot 1999 werkzaam geweest als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Aansluitend is hij als Universitair Docent Notarieel recht bij de Universiteit Leiden begonnen.   

Mr. P.C. van Es promoveerde in het najaar van 2005 op het proefschrift “De actio negatoria”; een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het eigendomsrecht. 

Taken portefeuillehouder onderwijs

 • Onderwijs (reguliere bachelor- en masteropleidingen)
 • Nieuwe opleidingen
 • Facultair onderwijs in de Faculteit Governance and Global Affairs / LUC
 • Honours College Law
 • ICT & Onderwijs
 • Internationalisering van onderwijs (reguliere opleidingen)
 • Contacten met het beroepenveld

Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.18

Contact

Publicaties

 • Opgenomen in intern register

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie