Universiteit Leiden

nl en
Peter van Es notarieel recht

Peter van Es

Universitair hoofddocent

Naam
Dr.mr. P.C. van Es
Telefoon
+31 71 527 7883
E-mail
p.c.vanes@law.leidenuniv.nl

Mr. P.C. van Es (Peter) is universitair hoofddocent Notarieel recht.

Meer informatie over Peter van Es

Mr. P.C. van Es is sinds 2006 Universitair Hoofd Docent Notarieel recht aan de Universiteit Leiden, en verzorgt onder meer de colleges notariële wetgeving, erfrecht en onroerendgoedrecht. Tevens is hij opleidingsdirecteur Notarieel recht.    

Na de studie Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam, is hij tot 1999 werkzaam geweest als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Aansluitend is hij als Universitair Docent Notarieel recht bij de Universiteit Leiden begonnen.   

Mr. P.C. van Es promoveerde in het najaar van 2005 op het proefschrift De actio negatoria; een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het eigendomsrecht. Van zijn hand verschenen ook, Verkrijging door verjaring, Ars Aequi: 2018 (2e druk), Erfrecht van de langstlevende echtgenoot (Mon BW nr. B19), Wolters Kluwer 2019 (2e druk) en een preadvies voor de KNB (2007) over de geheimhoudingsplicht van de notaris. Van Es is vaste medewerker van het WPNR en van JBN.

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.18

Contact

Publicaties

  • Opgenomen in intern register
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.