Universiteit Leiden

nl en

Peter van Es

Portefeuillehouder Onderwijs/Universitair hoofddocent

Naam
Dr.mr. P.C. van Es
Telefoon
+31 71 527 7883
E-mail
p.c.vanes@law.leidenuniv.nl

Mr. P.C. van Es (Peter) is lid van het faculteitsbestuur, portefeuillehouder Onderwijs en universitair hoofddocent Notarieel recht.

Meer informatie over Peter van Es

Mr. P.C. van Es is sinds 2006 Universitair Hoofd Docent Notarieel recht aan de Universiteit Leiden, en verzorgt de colleges Notariële Wetgeving en (tezamen met andere collega’s) Erfrecht en Vennootschapsrecht. Tevens is hij zowel studiecoördinator als scriptiecoördinator van deze afdeling.   

Na de studie Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam, is hij tot 1999 werkzaam geweest als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Aansluitend is hij als Universitair Docent Notarieel recht bij de Universiteit Leiden begonnen.   

Mr. P.C. van Es promoveerde in het najaar van 2005 op het proefschrift “De actio negatoria”; een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het eigendomsrecht. 

Taken portefeuillehouder onderwijs

 • Onderwijs (reguliere bachelor- en masteropleidingen)
 • Nieuwe opleidingen
 • Facultair onderwijs in de Faculteit Governance and Global Affairs / LUC
 • Honours College Law
 • ICT & Onderwijs
 • Internationalisering van onderwijs (reguliere opleidingen)
 • Contacten met het beroepenveld

Portefeuillehouder Onderwijs/Universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C216

Contact

 • Es P.C. van (2015), Inschrijfbaarheid van meerderjarigenbewind en derdenbescherming, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 146(7064): 477-483.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2015), Perikelen rond een bewaringstekort op de kwaliteitsrekening, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(8): 8-11.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2015), Collega-notaris als klachtgerechtigde; op de juiste weg of het spoor bijster, Juridische Berichten voor het Notariaat 2015(22): 3-7.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2015), Inbreng van giften, de legitieme en de langstlevende echtgenoot, Tijdschrift Erfrecht 16(3): 41-44.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van & Boelens G.G.B. (2014), Wettelijke verdeling en fideï-commis; een (on)mogelijke combinatie?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7016): 394-399.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2014), Enige opmerkingen over de nietigheid en vernietigbaarheid van een uiterste wil op grond van vormgebreken, Tijdschrift erfrecht 2014(2): 31-35.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2014), Reactie op J.W.A. Biemans in WPNR (2014) 7019 over concept-wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7029): 762-763.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van & Boelens G.G.B. (2014), Nachrift bij reactie Perrick; wettelijke verdeling en fideï-commis, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7027): 695-696.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2014), Commentaar op art. 3:82 BW. In: Hijma J. (Red.) Vermogensrecht Groene Serie. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Es P.C. van (2014), Innovaties in het notariaat; een wettelijk en tuchtrechtelijk kader, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7020): 471-478.artikel in tijdschrift
 • Van Es P.C. (2013), De en/of-rekening binnen een verzorgingsrelatie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013(6987): 691-694.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2013), Probleemprotocollen; waarneming en toewijzing, JBN 2013(30): 3-9.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2013), De ontaarde hereditatis petitio, Tijdschrift erfrecht 2013(2): 15-19.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2013), Paraaf als ondertekening, JBN 2013(12): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2013), Erfgenaam als legitimaris; enige knelpunten, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2013(6963): 132-136.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2013), Kabels en leidingen, een grensoverschrijdende treurwilg en verkrijging door verjaring; enige ontwikkelingen op het terrein van eigendom en bezit, Tijdschrift voor Privaatrecht 50(2): 1163-1176.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2013), HEMA: Hier Eveneens Mooie Aktes, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2013(62).artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2012), De kat van de buren en de grenzen aan de exclusiviteit van het eigendomsrecht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2012(8): 303-309.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2012), Vermindering van (quasi)-legaten; een terrein vol voetangels en klemmen, Tijdschrift erfrecht(4): 71-75.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2012), Cruijff als commissaris; scoren in de rechtszaal, JBN 2012(juni): 8-11.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2012), Onvoldoende aanduiding van vordering in hypotheekakte; door rectificatie heelbare nietigheid?, JBN(mei): 8-10.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2011), Een gemeenschap binnen een gemeenschap: alle deelgenoten delen mee, JBN(14): 5-7.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2011), Verkrijging door verjaring: ex nunc of ex tunc?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6880): 257-258.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2011), De beperking van de notariële geheimhoudingsplicht in het Wetsvoorstel Hammerstein, JBN(28): 6-8.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2011), De terugwerkende kracht van de verkijgende verjaring; naschrift, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6887): 423-424.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2011), De ouderlijke boedelverdeling en het overgangsrecht, Tijdschrift erfrecht(4): 59-62.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2011), [Bespreking van: Jansen, J.E. (2011) Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring. Den Haag: Boom Juridische uitgevers], WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 652-659.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2011), Het einde van de notaris als klassieke geheimhouder?. In: Stichting LNSC Leiden (red.) Het nieuwe notariskantoor. Ars Notariatus. Deventer: Kluwer. 23-29.boekdeel
 • Es P.C. van (2011), Verkrijging door verjaring. Nijmegen: Ars Aequi.boek
 • Es P.C. van (2011), Art. 3:89 BW. In: Vermogensrecht (losbladig). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Es P.C. van (2011), Art. 3:98 BW. In: Vermogensrecht (losbladig). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Es P.C. van (2011), Art. 3:94 BW. In: Vermogensrecht (losbladig). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Es P.C. van (2011), Art. 3:96 BW. In: Vermogensrecht (losbladig). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Es P.C. van (2010), De eenzijdige cessie-akte bij stille cessie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6832): 147-148.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2010), Afstamming en geheimhouding, JBN Maart(12): 7-9.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2010), Onevenwichtige bedingen; de notaris als evenwichtskunstenaar, JBN(32): 3-6.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2010), Art. 3:94 BW. In: Vermogensrecht (losbladig).. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Es P.C. van (2010), Art. 3:96 BW. In: Vermogensrecht (losbladig).. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Es P.C. van (2010), Het legaat van vruchtgebruik en de inferieure making, Tijdschrift erfrecht: 101-104.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2009), Erfrecht van de langstlevende echtgenoot. Deventer: Kluwer.boek
 • Es P.C. van (2009), De grenzen van art. 4:59 lid 1 BW, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6793): 290-292.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2009), De betekenis van het begrip 'beschikken' in art. 1:438 lid 2 betreffende het meerderjarigenbewind, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6795): 330-332.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2009), Toezicht, tuchtrecht en geheimhouding in het (concept)wetsvoorstel Wijziging van de wet op het notarisambt, JBN Juni(40): 14-17.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2009), De betekenis van de hinderbepaling van art. 5:37 BW, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6810): 709-713.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2009), De actualiteit van een oude controverse rond de boedelafscheiding (art. 1153 (oud) BW), Tijdschrift erfrecht(3): 48-50.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2008), Ouderlijke boedelverdeling en legitieme, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6738(2008): 49-52.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Es P.C. van (2008), Toezicht op naleving Wid / Wet Mot, JBN 2008(1): 3-7.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2008), Onduidelijkheden rond de sommenverzekering als quasi-legaat, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6753(2008): 343-344.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2008), Het paard van Libourel: iets over het vrijgevigheidsvereiste bij giften, Tijdschrift erfrecht 2008(2): 25-29.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2008), De electronische onderhandse akte, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6764(2008): 605-607.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2008), Toekennen van schadevergoeding in een tuchtprocedure: iets over de verhouding tussen tuchtrecht en civiel aansprakelijkheidsrecht, JBN 2008(45): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2008), De rangorde van schuldeisers bij de wettelijke verdeling, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6776(2008): 897-899.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Es P.C. van (2008), Notarieel tuchtrecht en civiel recht: meten met twee maatmannen?. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (Red.) De maatman in het burgerlijk recht (BWKJ 24). Deventer: Kluwer. 207-225.congresbijdrage
 • Es P.C. van (2007), Meer spreken, minder zwijgen? Over geheimhouding, informatieplicht en verschoningsrecht van de notaris. In: Meer spreken, minder zwijgen? Over geheimhouding, informatieplicht en verschoningsrecht van de notaris. Den Haag: Sdu. 13-78.boekdeel
 • Es P.C. van (2007), Splitsing in appartementsrechten: de gevolgen voor bestaande kwalitatieve verplichtingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6725: 837-839.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Es P.C. van (2007), Art. 3:89. In: Jac. Hijma en W.M. Kleijn (red.), Vermogensrecht (losbladig). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Es P.C. van (2007), art. 3:98. In: Jac Hijma en W.M. Kleijn (red.), Vermogensrecht (losbladig). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Es P.C. van (2007), Inkorting van reeds uitgekeerde (quasi)legaten, Tijdschrift erfrecht 2007(5): 81-84.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2007), Doorzoeking en inbeslagneming bij verschoningsgerechtigden, JBN: juridische berichten voor het notariaat december(2007): 7-10.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2006), Ontslag van bestuurders van een BV, JBN: juridische berichten voor het notariaat februari: 14-15.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2006), Enige opmerkingen over de vermindering en inkorting van legaten, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6655: 147-150.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Es P.C. van (2006), Enige opmerkingen over bloedverwantschap en familierechtelijke betrekkingen in verband met artikel 1:197 en artikel 4:10 lid 3 BW, Tijdschrift erfrecht 1: 13-14.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2006), De legitieme en het legaat van vruchtgebruik aan de langstlevende, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6665: 364-367.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Es P.C. van (2006), Het provisieverbod van artikel 12 lid 2 Verordening beroeps- en gedragsregels, JBN: juridische berichten voor het notariaat juni: 11-13.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2006), Het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW, Fiscaal tijdschrift vermogen maart: 28-32.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2006), [Bespreking van: Schols, F.W.J.M. (2006) Quasi-erfrecht (diss. Nijmegen)] Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht: 356-360.boekbespreking
 • Es P.C. van (2006), Gift en vruchtgebruik: de betekenis van art. 4:66 lid 2 en 3 BW, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6684: 737-740.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Es P.C. van (5 oktober 2005), De actio negatoria, een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het eigendomsrecht (Dissertatie) Meijers-reeks nr. 92. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. Promotor(en) en Copromotor(en):Zwalve W.J.dissertatie
 • Es P.C. van (2005), Het voortzettingsbeding in het nieuwe Wetsvoorstel., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 93-94.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2005), Schuldigerkenning uit vrijgevigheid (opeisbaar bij overlijden) als quasi-legaat., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 179-180.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2005), Vergoeding van de kosten van tuchtrechtprocedures., JBN: juridische berichten voor het notariaat dec.'05: 9-10.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2004), Reactie op "Voorstel voor wijziging van art. 4:91 BW" van mw. mr. S.G.M. van Lunsen., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6567: 156-156.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2003), De afwikkeling van een legitiemeschending, in het bijzonder de werking van art. 4:87 lid 3., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6523: 187-191.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2003), De schulden van artikel 4:7 lid 1 onder f., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6531: 367-368.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2003), Naschrift bij reactie op "De afwikkeling van een legitiemeschending, in het bijzonder de werking van art. 4:87 lid 3"., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6544: 610-610.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2002), Enige opmerkingen over de Wet elektronische handtekeningen in het licht van de algemene bewijsrechtelijke bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6474: 107-108.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2002), Nadere opmerkingen over de Wet elektronische handtekeningen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6515: 857-858.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2002), De notaris en de wanpresterende partij., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 853-854.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2002), Enige opmerkingen over de nieuwe regeling van artikel 4:91 NBW., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6487: 337-338.artikel in tijdschrift
 • Es P.C. van (2001), Enige opmerkingen over de bijzondere rekening van artikel 25 Wet op het notarisambt 1999, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6451: 631-634.artikel in tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden