Universiteit Leiden

nl en

Paul Parren

Hoogleraar Moleculaire Immunologie

Naam
Prof.dr. P.W.H.I. Parren
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
p.w.h.i.parren@lumc.nl

Paul W.H.I. Parren is gewoon hoogleraar Moleculaire Immunologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij is tevens statutair directeur en hoofd Onderzoek en Ontwikkeling bij LAVA Therapeutics, een startend biotechnogie bedrijf in Utrecht. Hij adviseert Gilde Healthcare, een investeerder in de gezondheidszorg als Operational Partner. Ook is hij lid van de Raad van Bestuur van The Antibody Society en lid van de wetenschappelijke adviesraden voor de jaarlijkse Antibody Engineering and Therapeutics conferenties in de VS en EU, het Viral Immunotherapeutic Consortium dat antilichaamtherapieën tegen verschillende opkomende infectieziekten ontwikkeld en hij is lid van de externe adviesraad voor het Scientific Research Partnership for Neglected Tropical Snakebite (SRPNTS) programma.

Meer informatie over Paul Parren

Immuunherkenning

De leerstoel richt zich op het begrijpen van mechanismes van immuunherkenning op het niveau van individuele moleculen en het stimuleren van de translatie van deze kennis naar toepassingen, therapieën en valorisatie.

Het is Paul Parren’s passie om te begrijpen hoe antilichamen werken. Antilichamen vormen een cruciale schakel in ons immuunsysteem omdat ze in staat zijn om ziekteverwekkers specifiek te herkennen en vervolgens het aangeboren immuunsysteem aan te zetten om deze ziekteverwekkers op te ruimen. Bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen maken we ruim gebruik van deze bijzondere eigenschappen van antilichamen. Begrip van het werkingsmechanisme op het kleinste, moleculaire, niveau leidt tot het verbeteren van de werking van antilichaam-gebaseerde medicijnen met als uiteindelijk doel om levensbedreigende en chronische ziekten te genezen.

Wetenschappelijke carrière

Paul Parren studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde een kandidaatsexamen in Chemische Biologie in 1984 en een doctoraalexamen in Experimentele Oncologie (cum laude) in 1987. Hij verrichte zijn promotieonderzoek bij Prof. dr. Lucien Aarden op de afdeling Autoimmuunziekten in het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB) in Amsterdam waar hij de interactie tussen recombinante (menselijke) antilichamen en het aangeboren afweersysteem onderzocht. Op 12 juni 1992 promoveerde hij bij de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift: “Recombinant antilichamen tegen CD3”. Daarna was hij een Postdoc bij Baxter Diagnostics in Miami, Florida, waar hij onderzoek aan recombinant T-cel receptoren verrichte, en een Postdoc, Assistant en Associate Professor op de afdeling Immunologie van het Scripps Research Institute in La Jolla, Californië in de Verenigde Staten, waar hij onderzoek verrichte aan de rol van antilichamen in de bescherming tegen virusinfecties van o.a. HIV-1 en Ebola virus. Tussen 2002 en 2017 was hij Vice President, Senior Vice President en Wetenschappelijk Directeur bij het Biotechnologiebedrijf Genmab in Utrecht waar hij het preklinisch onderzoek en de ontwikkeling van therapeutische antilichamen leidde. Tussen 2013 en 2018 was hij ere-hoogleraar van translationeel kankeronderzoek aan de Universiteit van Zuid-Denemarken in Odense.  In 2015, werd hij benoemd tot hoogleraar in de Moleculaire Immunologie bij het Leiden Universitair Medisch Centrum. Op 14 september 2015 hield hij zijn oratie getiteld: “Ons afweersysteem: een inspiratiebron voor vernieuwend Geneesmiddelenonderzoek”. In 2018, werd hij tevens hoofd R&D bij het startend biotechnologiebedrijf LAVA Therapeutics dat bispecifieke antilichamen ontwikkeld voor de therapie van kanker. Tenslotte assisteert hij als onafhankelijke adviseur op het gebied van geneesmiddelontwikkeling, octrooien en investeringen in de gezondheidszorg.

Prof. Parren legt zich erop toe om zijn kennis van antilichaambiologie en immunotherapie in te zetten om vernieuwende geneesmiddelen en technologieën te ontwikkelen. Hij heeft een passie voor het onderzoeken en begrijpen van structuur-functie relaties en het vertalen van de hiermee opgebouwde kennis in immunologische toepassingen en de ontwikkeling van geneesmiddelen. Tijdens zijn carrière was hij een uitvinder en ontwikkelaar van de therapeutische antilichamen ofatumumab (Arzerra) en daratumumab (DARZALEX). Ofatumumab is goedgekeurd voor de behandeling van Chronische Lymfatische Leukemie en is in de registratiefase voor Multiple Sclerosis. Ofatumumab ontving in 2011 de Nederlandse Galenusprijs voor meest innovatieve nieuwe medicijn. Daratumumab is wereldwijd goedgekeurd voor de behandeling van Multiple Myeloma. Verder ontwikkelde Paul Parren een aantal klinisch getransleerde technologieën die erop gericht zijn om immunotherapie met antilichamen te verbeteren. Zijn werk heeft tot dusver geleid tot drie therapeutische antilichamen die de prestigieuze “Breakthrough Therapy” aanduiding van de Amerikaanse FDA kregen en hij droeg verder bij aan tien additionele antilichamen die zich in verschillende stadia (fase 1 t/m fase 3) van klinische ontwikkeling bevinden voor de behandeling van verschillende type kanker, autoimmuunziekten en ontstekingsziekten.

Paul Parren ondersteunt antilichaam-gerelateerd wetenschappelijk onderzoek zowel in als buiten de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie bij het LUMC, met het doel om geavanceerde technologieën en geneesmiddelontwikkeling te implementeren en innovatie, translatie en disseminatie van kennis van therapeutische antilichamen te stimuleren.

Prijzen en eervolle benoemingen

Paul Parren heeft een groot aantal publicaties in de wetenschappelijke en de octrooi-literatuur. Hij is een auteur op 200+ wetenschappelijke publicaties. Hij was een editor voor speciale edities van het tijdschrift Current Opinion in Immunology (2008 & 2016) en Methods (2014). Hij is een uitvinder op 47 patentfamilies die in 60 VS en 50 EU octrooien resulteerden, naast een groot aantal octrooien in andere landen. In totaal is hij een auteur op 77 gepubliceerde PCT octrooi aanvragen. Hij was een voorzitter bij 40+ wetenschappelijke congressen en gaf meer dan 190 orale presentaties op internationale wetenschappelijke en zakelijke congressen, inclusief 12 plenaire keynotes. In 2017, ontving hij de Utrecht award for excellence in Pharmaceutical Science.

Paul Parren was de initiatiefnemer en organisator van het Nederlandse Complement Congres en het Europese Antibody Engineering and Therapeutics congres.

Hoogleraar Moleculaire Immunologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Immunohematologie en Bloedtransfusie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • Antibody Engineering and Therapeutics Conference Scientific advisory board
  • GENMAB BV Senior vice-president
  • Keystone Symposia on molecular and cellular biology Scientific advisory board
  • The Antibody Society President
  • The Scripps Research Institute Consultant
  • Thirp Bridge Consultant
  • University of Southern Denmark Adjunct Professor
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.