Universiteit Leiden

nl en

Paul Parren

Hoogleraar Moleculaire Immunologie

Naam
Prof.dr. P.W.H.I. Parren
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
p.w.h.i.parren@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-4365-3859

Paul W.H.I. Parren is gewoon hoogleraar Moleculaire Immunologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij is tevens Oprichter en Wetenschappelijk Directeur bij Gyes B.V, dat zich richt op de ontwikkeling van multispecifieke therapeutische antilichamen. Hij adviseert biotech bedrijven en Farma op het gebied van de ontwikkeling van therapeutische antilichamen en octrooien vanuit Sparring Bioconsult BV. Hij adviseert Gilde Healthcare, een investeerder in de gezondheidszorg als Operational Partner. Ook is hij lid van de Raad van Bestuur van The Antibody Society (voorzitter) en lid van de wetenschappelijke adviesraden voor de jaarlijkse Antibody Engineering and Therapeutics conferenties in de VS en EU, Keystone Symposia in Moleculaire en Cellulaire Biologie, en het Center of Excellence in Translational Research Consortium, La Jolla Institute of Immunology.

Meer informatie over Paul Parren

Paul W.H.I. Parren is gewoon hoogleraar Moleculaire Immunologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij is tevens Oprichter en Wetenschappelijk Directeur bij Gyes B.V, dat zich richt op de ontwikkeling van multispecifieke therapeutische antilichamen. Hij adviseert biotech bedrijven en Farma op het gebied van de ontwikkeling van therapeutische antilichamen en octrooien vanuit Sparring Bioconsult BV. Hij adviseert Gilde Healthcare, een investeerder in de gezondheidszorg als Operational Partner. Ook is hij lid van de Raad van Bestuur van The Antibody Society (voorzitter) en lid van de wetenschappelijke adviesraden voor de jaarlijkse Antibody Engineering and Therapeutics conferenties in de VS en EU, Keystone Symposia in Moleculaire en Cellulaire Biologie, en het Center of Excellence in Translational Research Consortium, La Jolla Institute of Immunology.

Immuunherkenning

De leerstoel richt zich op het begrijpen van mechanismes van immuunherkenning op het niveau van individuele moleculen en het stimuleren van de translatie van deze kennis naar toepassingen, therapieën en valorisatie.

Het is Paul Parren’s passie om te begrijpen hoe antilichamen werken. Antilichamen vormen een cruciale schakel in ons immuunsysteem omdat ze in staat zijn om ziekteverwekkers specifiek te herkennen en vervolgens het aangeboren immuunsysteem aan te zetten om deze ziekteverwekkers op te ruimen. Bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen maken we ruim gebruik van deze bijzondere eigenschappen van antilichamen. Begrip van het werkingsmechanisme op het kleinste, moleculaire, niveau leidt tot het verbeteren van de werking van antilichaam-gebaseerde medicijnen met als uiteindelijk doel om levensbedreigende en chronische ziekten te genezen.

Wetenschappelijke carrière

Paul Parren studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde een kandidaatsexamen in Chemische Biologie in 1984 en een doctoraalexamen in Experimentele Oncologie (cum laude) in 1987. Hij verrichte zijn promotieonderzoek bij Prof. dr. Lucien Aarden op de afdeling Autoimmuunziekten in het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB) in Amsterdam waar hij de interactie tussen recombinante (menselijke) antilichamen en het aangeboren afweersysteem onderzocht. Op 12 juni 1992 promoveerde hij bij de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift: “Recombinant antilichamen tegen CD3”. Daarna was hij een Postdoc bij Baxter Diagnostics in Miami, Florida, waar hij onderzoek aan recombinante T-cel receptoren verrichtte, en een Postdoc, Assistant en Associate Professor op de afdeling Immunologie van het Scripps Research Institute in La Jolla, Californië in de Verenigde Staten, waar hij onderzoek verrichtte aan de rol van antilichamen in de bescherming tegen virusinfecties van o.a. HIV-1 en Ebola virus. Tussen 2002 en 2017 was hij Vice President, Senior Vice President en Wetenschappelijk Directeur bij het Biotechnologiebedrijf Genmab in Utrecht waar hij het preklinisch onderzoek en de ontwikkeling van therapeutische antilichamen leidde. Van 2018 tot 2023 was hij uitvoerend Vice-President en hoofd Onderzoek en Ontwikkeling bij LAVA Therapeutics, een biotechnologiebedrijf in Utrecht en Philadelphia, VS dat mede onder zijn leiding een beursgang onderging. Tussen 2013 en 2018 was hij ere-hoogleraar van translationeel kankeronderzoek aan de Universiteit van Zuid-Denemarken in Odense.  In 2015, werd hij benoemd tot hoogleraar in de Moleculaire Immunologie bij het Leiden Universitair Medisch Centrum. Op 14 september 2015 hield hij zijn oratie getiteld: “Ons afweersysteem: een inspiratiebron voor vernieuwend

Geneesmiddelenonderzoek”. In 2018, werd hij hoofd R&D bij het biotechnologiebedrijf LAVA Therapeutics dat bispecifieke antilichamen ontwikkeld voor het recruiteren van gamma-delta T cellen voor therapie van kanker. Tenslotte assisteert hij als onafhankelijke adviseur op het gebied van geneesmiddelontwikkeling, octrooien en investeringen in de gezondheidszorg.

Prof. Parren legt zich erop toe om zijn kennis van antilichaambiologie en immunotherapie in te zetten om vernieuwende geneesmiddelen en technologieën te ontwikkelen. Hij heeft een passie voor het onderzoeken en begrijpen van structuur-functie relaties en het vertalen van de hiermee opgebouwde kennis in immunologische toepassingen en de ontwikkeling van geneesmiddelen. Tijdens zijn carrière was hij uitvinder van de therapeutische antilichamen ofatumumab (Arzerra, Kesimpta), daratumumab (Darzalex, Darzalex-Faspro), teprotumumab (Tepezza), tisotumab vedotin (Tivdak), amivantamab (Rybrevant) en epcoritamab (Epkinly). Zijn onderzoek droeg bij aan de ontwikkeling van teplizumab (Tzield), teclistamab (Tevayli) and talquetamab (Talvey). Ofatumumab werd in 2009 geregistreerd als Arzerra voor de behandeling van Chronische Lymfatische Leukemie en in 2020 als Kesimpta in een subcutane formulering voor de behandeling van Multiple Sclerosis. Ofatumumab ontving in 2011 de Nederlandse Galenusprijs voor meest innovatieve nieuwe medicijn. Ofatumumab (Arzerra) heeft sindsdien voor de behandeling van kanker een transitie doorgemaakt naar compassionate-use en oncologie-toegangsprogramma’s.  Daratumumab is sinds 2015 geregistreerd voor de behandeling van Multiple Myeloma. Teprotumumab werd in 2020 geregistreerd voor de behandeling van Grave’s oogziekte. Tisotumab vedotin en amivantamab zijn respectievelijk in 2021 goedgekeurd voor de behandeling van baarmoederhalskanker en niet-kleincellige longkanker. Epcoritamab is door de FDA in de VS goedgekeurd voor de behandeling van R/R Diffuus grootcellig B-cellymfoom. Verder ontwikkelde Paul Parren een aantal klinisch getransleerde technologieën (DuoBody, HexaBody en Gammabody) die erop gericht zijn om immunotherapie met antilichamen te verbeteren. Vier therapeutische bispecifieke antilichamen gebaseerd op de DuoBody technologie hebben regulatoire goedkeuring verkregen. Zijn werk heeft tot dusver geleid tot zeven therapeutische antilichamen die de prestigieuze “Breakthrough Therapy” aanduiding van de Amerikaanse FDA kregen en hij droeg verder bij aan acht additionele antilichamen die zich in verschillende stadia van klinische ontwikkeling bevinden voor o.a. de behandeling van verschillende type kanker en de ziekte van Parkinson.

Paul Parren ondersteunt antilichaam-gerelateerd wetenschappelijk onderzoek zowel in als buiten de afdeling Immunologie bij het LUMC, met het doel om geavanceerde technologieën en geneesmiddelontwikkeling te implementeren en innovatie, translatie en disseminatie van kennis van therapeutische antilichamen te stimuleren.

Prijzen en eervolle benoemingen

Paul Parren heeft een groot aantal publicaties in de wetenschappelijke en de octrooi-literatuur. Hij is een auteur op 230+ wetenschappelijke publicaties. Hij was een editor voor speciale edities van het tijdschrift Current Opinion in Immunology (2008 & 2016) en Methods (2014) en Frontiers in Immunology in 2022. Hij is uitvinder op 61 patentfamilies die in 226 octrooien in de EU, VS en Japan resulteerden, naast een groot aantal octrooien in andere landen. In totaal is hij een uitvinder op 92 gepubliceerde PCT octrooi-aanvragen. Hij was voorzitter bij 50+ wetenschappelijke congressen en gaf meer dan 240 orale presentaties op internationale wetenschappelijke en zakelijke congressen, inclusief 15 plenaire keynotes. In 2017, ontving hij de Utrecht award for excellence in Pharmaceutical Science.

Paul Parren was de initiatiefnemer en organisator van het Nederlandse Complement Congres en het Europese Antibody Engineering and Therapeutics congres. Hij organizeerde het Keystone Symposium Antibodies as Drugs in 2018 en in 2024.

Hoogleraar Moleculaire Immunologie

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 4
 • Immunologie
 • IHB Moleculaire Biologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

 • The Antibody Society Board Member and Chairperson
 • Gyes BV Founder and CSO
 • LAVA Therapeutics Senior Advisor
 • Center of Excellence in Translational Research Consortium, La Jolla Institute for Immunology Scientific Advisory Board Chairperson
 • Antibody Industrial Symposium Scientific Advisory Board member
 • Gilde Healthcare Operational Partner
 • Sparring Biologics & Sparring Bioconsult BV CEO en biotech consultant
 • Antibody Engineering and Therapeutics Conference (Informa Connect Ltd) Member Scientific Advisory Board
 • Keystone Symposia on molecular and cellular biology Scientific Advisory Board member
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.