Universiteit Leiden

nl en

Meta Roestenberg

Hoogleraar Humane modellen voor vaccinontwikkeling

Naam
Prof.dr. M. Roestenberg MD
Telefoon
+31 71 526 2102
E-mail
m.roestenberg@lumc.nl

Meta Roestenberg is hoogleraar vaccinologie, en klinisch hoofd van het Controlled Human Infection Center. Zij leidt een translationele onderzoeksgroep gericht op de ontwikkeling van vaccins voor armoede-gerelateerde infectieziekten. In haar (poli)klinische werkzaamheden voert zij het dagelijks management van de vaccinatiepolikliniek LUMC en ziet zij patiënten met (tropische) infectieziekten, parasitaire infecties of complexe vaccinatie vraagstukken. Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Parasitologie, heeft een gastaanstelling bij het Radboud Universitair Medisch Centrum en is lid van de WHO adviescommissie voor malaria vaccins. In de toekomst zal zij zich blijven inzetten voor klinisch translationele innovaties voor vaccins in de bestrijding van infectieziekten die significante morbiditeit en mortaliteit veroorzaken onder de armsten op aarde.

Meer informatie over Meta Roestenberg

Humane modellen voor vaccin ontwikkeling

De toenemende kosten en complexiteit van vaccin ontwikkeling maken het noodzakelijk om de ontwikkelingspijplijn van vaccins te verduurzamen. Experimentele benaderingen zoals gecontroleerde infecties met gezonde vrijwilligers kunnen de ontwikkeling van nieuwe vaccins versnellen door nieuwe vaccins vroeg te testen op werkzaamheid. Deze testen vergroten daardoor ons begrip van gastheer-pathogeen interactie. Als zodanig kunnen we hiermee de kloof tussen fundamenteel en preklinisch vaccinonderzoek opvullen en kennis  genereren die het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe vaccins zal bevorderen. Nog belangrijker: infectiemodellen kunnen een manier zijn om de kosten van onderzoek en ontwikkeling te reduceren en ervoor te zorgen dat gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar kan worden gemaakt voor bevolkingsgroepen wereldwijd, inclusief diegenen die door armoede worden getroffen. Voortdurende investeringen en wetenschappelijke ontwikkeling van deze modellen zullen het inzicht vergroten in hoe en in welke mate menselijke modellen de werkzaamheid van vaccins voorspellen in downstream veldproeven, de opbrengst van (immunologische) correlaties van bescherming verbeteren en de ethische rechtvaardiging van toegevoegde maatschappelijke waarde ten koste van het risico beter kunnen afwegen. Omdat menselijke malaria modellen het meest geavanceerd zijn en hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuw type verzwakt parasiet-vaccin, zijn voortdurende investeringen in deze vaccins nodig om er uiteindelijk voor te zorgen dat de opgedane kennis zich manifesteert in een vaccin dat wereldwijd toepasbaar is. Zoals het onderzoeksveld van malariavaccins ons heeft geleerd, kan de overdracht van menselijke modellen naar endemische gebieden een uitdaging zijn, maar is dit onontbeerlijk om hun volledige potentieel in de vaccinpijplijn te ontketenen.

Wetenschappelijke carrière

Meta Roestenberg studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, waar zij in 2004 cum laude afstudeerde. Gedurende haar opleiding als arts liep zij coschappen in Afrika en Zuid-Oost Azië waar ze kennis maakte met infectieziekten. Na haar afstuderen heeft zij nog enkele maanden in India ervaring opgedaan, waarna ze besloot haar carrière te wijden aan armoede gerelateerde infectieziekten. Ze sloot haar promotie in 2013 cum laude af aan de afdeling Medische Microbiologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum, waar zij een humaan model voor malaria immuniteit ontwikkelde. Ze werd opgeleid in de interne geneeskunde aan het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

In 2014 behaalde zij haar registratie als internist-infectioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum, alwaar zij binnen de infectieziekten werd opgeleid. Met behulp van een prestigieuze Veni beurs van ZonMw en een Gisela Thier fellowship van het LUMC was zij in staat om haar eigen onderzoeksgroep te starten. Inmiddels staat zij internationaal bekend om haar onderzoek naar armoede gerelateerde infectieziekten zoals malaria, schistosomiasis en mijnworm en ontving zij de Boehringer Ingelheim Parasitology Award (2018), de Bailey K. Ashford medaille van de American Society of Tropical Medicine and Hygiene (2020) en de Heineken Young Investigator Award (2020). In 2021 werd zij benoemd tot hoogleraar humane infectiemodellen voor vaccin ontwikkeling. 

Hoogleraar Humane modellen voor vaccinontwikkeling

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Infectieziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.