Universiteit Leiden

nl en

Merlijn van Weerd

Promovendus / gast

Naam
Drs. M. van Weerd
Telefoon
+31 71 527 1484
E-mail
merlijnvanweerd@yahoo.com

Voor meer informatie, zie de Engelse versie.

Promovendus / gast

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
  • CML/Conservation Biology

Werkadres

Van Steenis
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden

Contact

Coördinator externe samenwerking

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut CA/Ontwikkelingssociologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden