Universiteit Leiden

nl en

Fouten documenteren is makkelijk, maar er is hoop!

Vlak voor zijn vertrek komt de nieuwe publicatie uit van antropoloog Jan van der Ploeg over herbebossing in de Filipijnen. Hij gaat op weg naar de Salomonseilanden met een positieve boodschap: "Er is hoop op een betere toekomst."

Gebrek aan succes niet alleen door boeren

Samen met bioloog Merlijn van Weerd en community organiser Marites Balbas van de Mabuwaya Foundation, schreef Jan van der Ploeg het artikel ‘Reforestation and producer organizations in the Philippines’ voor het tijdschrift European Tropical Forest Research Network News over effectieve organisatie bij herbebossingsprojecten. "Documenteren wat de afgelopen twaalf jaar van herbebossing in graslanden is misgegaan, is makkelijk; de uitdaging zit in het voorkomen dat de fouten zich herhalen," bepleit het artikel.

In duurzaam beheer en behoud van bebossing speelt de organisatie van boeren een grote rol. Hun organisatie bleek niet altijd in staat de bossen of hun eigen leden goed te onderhouden, zeker wanneer de financiële steun van buitenaf ophield. Het is echter kwalijk dat het gebrek aan succes van de herbebossingsprojecten, zoals zo vaak, uitsluitend wordt toegeschreven aan de houding en organisatie van de boeren. "Als je de problemen wilt verhelpen, is het essentieel om de verschillende posities en verantwoordelijkheden tussen de lokale bevolking, de overheidsinstanties en NGO’s te begrijpen."

Nieuw project en betere toekomst

In 2012 begon de San Isidro Rainforestation Association (SIRA) samen met de Mabuwaya Foundation met een groot restauratieproject gefinancierd door het Global Environment fonds van de Verenigde Naties. Dit project implementeerde de lessen geleerd uit voorgaande projecten en met succes. Ondanks dat het nog jaren zal duren voor de 11.000 geplante bomen vruchten geven en er een nieuw regenwoud is, ziet Van der Ploeg de huidige resultaten als een teken van hoop "op een betere toekomst voor mens en bossen in de Noordelijke Sierra Madre."

Zelf gaat Jan van der Ploeg ook een nieuwe toekomst tegemoet. Woensdag 26 augustus vliegt hij naar de Salomonseilanden om daar aan de slag te gaan bij het onderzoeksprogramma van WorldFish. Hij zal daar drie jaar onderzoek doen naar duurzaamheid en verbetering van watercultuur.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.