Universiteit Leiden

nl en

Menno Huisman

Hoogleraar - Trombose en Hemostase

Naam
Prof.dr. M.V. Huisman
Telefoon
+31 71 526 3761
E-mail
mvhuisman@lumc.nl

Hoogleraar - Trombose en Hemostase

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Algemene Inwendige Geneeskunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C7-68g

Contact

Hoogleraar

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Algemene Inwendige Geneeskunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • Kennisinstituut Medisch Specialisten, Orde Medisch Specialisten voorzitter commissie nieuwe consensus antitrombotisch beleid
  • Kennisinstituut Medische Specialisten, Orde Medisch Specialisten commissielid leidraad NOACS
  • ZonMw-GGG en VWS penvoerder