Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Menno Huisman

Hoogleraar - Trombose en Hemostase


Naam Prof.dr. M.V. Huisman
Telefoon +31 71 526 3761
E-mail mvhuisman@lumc.nl
Hoogleraar - Trombose en Hemostase
Faculteit Geneeskunde
Divisie 2
Algemene Inwendige Geneeskunde
Werkadres
LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C7-68g
Contact
+31 71 526 3761
mvhuisman@lumc.nl
Hoogleraar
Faculteit Geneeskunde
Divisie 2
Algemene Inwendige Geneeskunde
Werkadres
LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Contact
+31 71 526 2085
m.v.huisman@lumc.nl
Kennisinstituut Medisch Specialisten, Orde Medisch Specialisten
voorzitter commissie nieuwe consensus antitrombotisch beleid
Kennisinstituut Medische Specialisten, Orde Medisch Specialisten
commissielid leidraad NOACS
ZonMw-GGG en VWS
penvoerder