Universiteit Leiden

nl en

Melle van der Molen

Universitair docent

Naam
Dr. M.J.W. van der Molen
Telefoon
+31 71 527 6042
E-mail
m.j.w.van.der.molen@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0431-7630

Kort cv

Melle van der Molen is als universitair docent werkzaam in de sectie Onderwijs- en ontwikkelingspyschologie van het instituut Psychologie van de Universiteit Leiden. 

Melle heeft is in 2007 afgestudeerd in de specialisatie klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 is hij gepromoveerd aan dezelfde universiteit onder supervisie van Prof. K. Richard Ridderinkhof and Dr. Ger J.A. Ramakers. In zijn promotieonderzoek, getiteld “Profiling fragile X syndrome in males: A psychophysiological and neuropsychological approach” , heeft Melle onderzoek gedaan naar de gevolgen van genetische afwijkingen op hersenontwikkeling en cognitieve functies in fragiele X syndroom. In 2011 heeft Melle als post-doc onderzoek gedaan naar neurocognitieve endofenotypes van sociale angststoornis in het lab van Prof. Michiel Westenberg, waarna hij in 2013 in dienst is getreden als universitair docent.

Onderzoek

Mijn werk ligt op het snijvlak van cognitieve neurowetenschappen en klinische ontwikkelingspsychologie. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het gebruik maken van een 'multi-method' benadering, waarbij cognitieve screening, hersenonderzoek en geavanceerde statistische methoden worden gecombineerd om transdiagnostische 'markers' te ontdekken van psychologische stoornissen.

Onderwijs

 • Psychodiagnostiek (Cursus coördinator, Bachelor Jaar 2) 
 • Gene-environment interactions in developmental psychopathology (Curus coördinator, Research Master) 
 • Bachelor Project (supervisor) 
 • Honours research bachelor project (supervisor) 
 • Master Thesis (supervisor) 
 • Onderzoeksstage (supervisor)

Prijzen en Beurzen

 • NWO Research Talent grant toegekend aan Elise Kortink, MSc (K€233,-). Rol: principal investigator
 • NWO poster prijs (1e plaats)

Begeleiding promovendi

 • Elise Kortink, MSc. “Changing minds in social anxiety: A developmental network approach to cognitive biase modification”. Gesubsidieerd met een NWO research talent grant. 2018-2022.
 • Anita Harrewijn, Shy parent, shy Child? Delineating psychophysiological endophenotypes of social anxiety disorder, 2018

Registraties

 • Basiskwalificatie onderwijs
 • Basisregistratie psychodiagnostiek (Nederlands Instituut van Psychologen)

Lidmaatschap wetenschappelijke verenigingen

 • Society for Psychophysiological Research (SPR)
 • FLUX Society for Developmental Cognitive Neuroscience
 • European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN)
 • International Society for Developmental Psychobiology (ISDP)

Relevante links

LinkedIn profiel
Twitter
Research Gate profiel
www.mellevandermolen.com

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B44

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.