Universiteit Leiden

nl en

Elise Kortink

Gastmedewerker

Naam
E.D. Kortink MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.d.kortink@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-4867-4173

Kort CV

Elise Kortink is promovenda bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie van de Universiteit Leiden.

Elise behaalde de onderzoeksmaster Ontwikkelingspsychologie, in combinatie met de master Kind- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Leiden in 2017. In 2017 startte zij daarnaast de master Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Elise heeft 2 klinische stages gelopen en deed haar onderzoeksstage bij het Yale Child Study Centre in de Verenigde Staten. Hier zette zij in het Developmental Electrophysiology Lab, onder begeleiding van Dr. Michael Crowley, een onderzoek op waarbij zij moeders en kinderen onderzocht. Dit onderzoek was gebaseerd op haar masterscriptieproject naar hoe verschillen in persoonlijkheid en hechtingsstijl iemands hersenactiviteit (EEG) beïnvloeden wanneer zij sociaal beoordeeld worden door anderen. Haar tweede masterscriptie borduurt hierop voort, en richt zich op het onderzoeken van individuele verschillen in persoonlijkheid en de invloed hiervan op de interactie tussen het hart en het brein tijdens sociale afwijzing.

In september 2018 is Elise begonnen aan haar promotietraject, waarin ze subgroepen van mensen wil onderscheiden die gekenmerkt worden door overeenkomsten in persoonlijkheid, achtergrond en hun fysiologische (EEG/ECG) en gedragsmatige reactie in verschillende sociale contexten. Deze subgroepen kunnen helpen voorspellen wie een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van sociale angststoornis in de adolescentie. Elise richt zich hierbij in het bijzonder op een brein-mechanisme dat voorspelt hoe iemand leert van sociale stimuli en hoe iemand reageert tijdens onzekere sociale situaties.

Onderwijs

 • Academic Skills Tutorial (IBP)
 • Bachelor Thesis
 • Behaviour Training with Children
 • Cognitive Behaviour Therapy with Young People
 • Developmental Psychopathology
 • Interpersonal Professional Skills (IBP)
 • School Psychology

Prijzen

 • NWO Research Talent grant
 • Research Master Thesis award
 • Janneke Fruin Helb Prize
 • LUF International StudyFund grant (LISF)

Links

Linkedin
Researchgate
 

Gastmedewerker

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.