Universiteit Leiden

nl en

Melle van der Molen

Universitair docent

Naam
Dr. M.J.W. van der Molen
Telefoon
+31 71 527 6042
E-mail
m.j.w.van.der.molen@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0431-7630

Melle van der Molen doet onderzoek op het snijvlak van cognitieve neurowetenschappen en klinische ontwikkelingspsychologie.

Meer informatie over Melle van der Molen

Melle van der Molen doet onderzoek op het snijvlak van cognitieve neurowetenschappen en klinische ontwikkelingspsychologie. 

Onderzoek

Het werk van Van der Molen ligt op het snijvlak van cognitieve neurowetenschappen en klinische ontwikkelingspsychologie. Een belangrijk onderdeel van zijn werk is het gebruik maken van een 'multi-method' benadering, waarbij cognitieve screening, hersenonderzoek en geavanceerde statistische methoden worden gecombineerd om transdiagnostische 'markers' te ontdekken van psychologische stoornissen.

In 2018 heeft Van der Molen het CoDAP Lab opgericht. In dit lab wordt onderzoek gedaan naar Cognitieve, Ontwikkelings- en Affectieve Psychofysiologie. Een belangrijke onderzoekslijn op dit moment betreft "Biases in social-evaluative feedback-guided learning in anxiety". Met behulp van elektrofysiologie (EEG/EKG) en gedrags- en vragenlijstgegevens wordt onderzoek gedaan naar individuele verschillen in de reactie op sociaal-evaluatieve stressoren en het leren van sociaal-evaluatieve feedback. Daarnaast maken onderzoekers in dit lab gebruik van netwerk analyses (bijvoorbeeld community structure analyses, minimum spanning tree analyses en graph theory) om subgroep profielen te detecteren in gedrags- en hersendata, om zo heterogeniteit tussen psychologische stoornissen beter te begrijpen. Ook helpen deze netwerkanalyses mogelijk in de vroege detectie van psychologische problematiek.

Onderwijs

 • Developmental Psychophysiology & Psychopathology (Research Master, Course Coordinator)
 • Research Apprenticeship Psychology (Coordinator)
 • Bachelor Project (Supervisor)
 • (Research) Master Thesis (Supervisor)
 • Research Internship (Supervisor)

Loopbaan

Melle van der Molen is momenteel werkzaam als universitair docent in de sectie Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie van het instituut Psychologie van de Universiteit Leiden. 

In 2007 is Van der Molen afgestudeerd in de specialisatie klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 is hij gepromoveerd aan dezelfde universiteit onder supervisie van Prof. K. Richard Ridderinkhof and Dr. Ger J.A. Ramakers. In zijn promotieonderzoek heeft Van der Molen onderzoek gedaan naar de gevolgen van genetische afwijkingen op hersenontwikkeling en cognitieve functies in fragiele X syndroom. In 2011 is hij naar Universiteit Leiden gekomen om als post-doc onderzoek te doen naar neurocognitieve endofenotypes van sociale angststoornis in het lab van Prof. Michiel Westenberg. In 2012 is Van der Meulen aangesteld als universitair docent in met als expertisegebied 'Neurocognitieve en Klinische-Ontwikkelingspsychologie'.

Begeleiding promovendi

 • Hanjie Liu, MSc. "The dynamic brain network architecture of reinforcement learning in social anxiety". 2022-2026.
 • Elise Kortink, MSc. “Changing minds in social anxiety: A developmental network approach to cognitive biase modification”. Gesubsidieerd met een NWO research talent grant. 2018-2022.
 • Anita Harrewijn, "Shy parent, shy Child? Delineating psychophysiological endophenotypes of social anxiety disorder", 2018.

Subsidies en Prijzen

 • Credibility in Neuroscience Team Award (2023). Uitgereikt door The British Neuroscience Association aan de #EEGManylabs Project Team.
 • NWO Research Talent grant Elise Kortink, MSc (€233K). Rol: hoofdonderzoeker.
 • Leiden Family Lab study of Social Anxiety Disorder (2011-2018; Rol: Co-PI; instituutsfinanciering €120K).
 • Prijs om te reizen naar de  European Science Foundation conferentie over met het onderwerp “Gene Expression to Neurobiology and Behavior: Human Brain Development and Developmental Disorders" (Saint Feliu de Guixols, Spanje, September 2009).
 • NWO poster prijs (1e plaats).
 • Socrates-Erasmus beurs om zes maanden te verblijven bij Fondazione Santa Lucia (IRCCS) en de Universiteit Sapienza Rome, Italië (2006).

Registraties

 • Basiskwalificatie onderwijs
 • Basisregistratie psychodiagnostiek (Nederlands Instituut voor Psychologen)

Lidmaatschap wetenschappelijke verenigingen

 • Society for Psychophysiological Research (SPR)
 • FLUX Society for Developmental Cognitive Neuroscience
 • European Society for Cognitive and Affective Neuroscience (ESCAN)
 • International Society for Developmental Psychobiology (ISDP)

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B44

Contact

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.