Universiteit Leiden

nl en

Mathilde Witkam

Duale promovendus/gast

Naam
M. Witkam MSc
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
m.witkam@fgga.leidenuniv.nl

Mathilde Witkam participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague. Werktitel proefschrift: 'Een herwaardering van vertrouwen - Bevordert open(over)heid het publieke vertrouwen?'

Meer informatie over Mathilde Witkam

Mathilde Witkam (LL.M) is als jurist werkzaam bij de Waarderingskamer, de landelijke toezichthouder op de WOZ-uitvoering. Dit betreft de waardering van onroerende zaken door gemeenten, onder andere voor belastingdoeleinden. De missie van de Waarderingskamer luidt: “De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ”.

Deze missie nodigt uit tot nader onderzoek naar de oorzaken van en verschillende tussen het publieke vertrouwen in lokale overheden. Aansluitend op een breed onderzoeksveld naar vertrouwen in de overheid, richt dit onderzoek zich op het effect van verschillende aspecten van open overheid op het vertrouwen van burgers.

Duale promovendus/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Contact

Promovendus / gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde
  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.