Universiteit Leiden

nl en

Martin Taphoorn

Hoogleraar Neuro-oncologie

Naam
Prof.dr. M.J.B. Taphoorn
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
m.j.b.taphoorn@lumc.nl
ORCID iD
null

Vanaf juni 2015 ben ik werkzaam in het LUMC als hoogleraar neuro-oncologie, in het bijzonder kwaliteit van leven. Ik werk twee dagen per week in het LUMC, waar ik staflid ben op de afdeling neurologie. Naast patiëntenzorg in de neuro-oncologie ben ik voorzitter van de tumorwerkgroep neuro-oncologie en leid ik het tweewekelijkse MDO neuro-oncologie. Ik ben tevens betrokken bij de opleiding van AIOS neurologie in het LUMC.

Meer informatie over Martin Taphoorn

Vanaf juni 2015 ben ik werkzaam in het LUMC als hoogleraar neuro-oncologie, in het bijzonder kwaliteit van leven. Ik werk twee dagen per week in het LUMC, waar ik staflid ben op de afdeling neurologie. Naast patiëntenzorg in de neuro-oncologie ben ik voorzitter van de tumorwerkgroep neuro-oncologie en leid ik het tweewekelijkse MDO neuro-oncologie. Ik ben tevens betrokken bij de opleiding van AIOS neurologie in het LUMC. 

De overige drie dagen van de week ben ik als neuroloog/neuro-oncoloog verbonden aan het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) in Den Haag, waar mijn zwaartepunt eveneens ligt op de neuro-oncologie.
Ik ben nauw betrokken bij de EORTC Brain Tumour Group en de EORTC Quality of Life Group, waar ik in beide groepen bestuurslid ben geweest.
Momenteel ben ik de voorzitter van de Grant Review Committee van de EORTC Quality of Life Group en voorzitter van de internationale RANO (response assessment in neuro-oncology) PRO (patient-reported outcomes)-werkgroep.

Neuro-oncologie

Neuro-oncologie betreft een relatief klein gebied binnen de oncologie van patiënten die zowel een maligniteit als een progressieve neurologische ziekte hebben. Het gaat veelal om nog ongeneeslijke aandoeningen met een grote morbiditeit door verlies van functies van het zenuwstelsel. Dit heeft grote gevolgen voor het zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Personalised medicine (NWA-onderzoeksagenda) is juist in deze kwetsbare groep patiënten van belang.

De leerstoel neuro-oncologie, in het bijzonder kwaliteit van leven, moet leiden tot een intensieve multidisciplinaire samenwerking binnen de regio Leiden-Den Haag, en gestalte krijgen binnen het Universitair Kankercentrum (UKC) Leiden-Den Haag. De samenwerking betreft zowel de patiëntenzorg als het wetenschappelijk onderzoek. In het kader van de patiëntenzorg ontstaat lateralisatie van de gliomen naar het HMC (het HMC is sinds 2016 een door de NFU erkend Expertisecentrum Gliomen), en van schedelbasistumoren en spinale tumoren naar het LUMC. De kwaliteit van de neuro-oncologische behandelingen en zorg moet met samenwerking en lateralisatie verbeterd worden.

Het wetenschappelijk onderzoek in het LUMC en HMC richt zich op ontwikkeling en toepassing van uitkomstmaten (cognitief functioneren, epilepsie, kwaliteit van leven, beeldvorming) in klinische studies en in de klinische praktijk. Dit onderzoek is ten dele ingebed binnen de neurologie (paroxysmal cerebral disorders), zoekt aansluiting/inbedding bij de neurochirurgie, radiotherapie en oncologie, en heeft verbindingen met de radiologie en medische besliskunde.

Buiten het LUMC is er intensieve onderzoekssamenwerking met het ErasmusMC en de EORTC.

Wetenschappelijke carrière

Tijdens mijn opleiding tot neuroloog in het VUmc Amsterdam heb ik klinische studies verricht bij hersentumorpatiënten naar effecten van de ziekte en behandeling op cognitief functioneren en kwaliteit van leven. Dit heeft geresulteerd in mijn proefschrift: 'Treatment of primary and metastatic brain tumours: beneficial and adverse effects' (23 september 1994, Vrije Universiteit Amsterdam).
Van 1995 tot 2003 heb ik in het UMC Utrecht als senior staflid neurologie (pre)klinisch onderzoek gesuperviseerd, (multicenter) klinische studies verricht, en ik was als copromotor betrokken bij drie neuro-oncologische dissertaties.
Vanaf 2003 ben ik ten dele werkzaam geweest als neuroloog/neuro-oncoloog in het HMC, waar ik tevens opleider Neurologie was van 2011 tot 2015. 
Van 2007 tot 2015 was ik aangesteld als bijzonder hoogleraar neuro-oncologie in het VUmc (promotor van drie neuro-oncologische proefschriften) naast mijn taken in het HMC. 
Van 2012 tot 2016 was ik bestuurslid van de European Association for Neuro-Oncology (EANO) en van 2014 tot 2016 van de European CanCer Organisation (ECCO). 
Van 2009 tot 2011 was ik voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).
Vanaf 2015 ben ik verbonden aan een ordinariaat in het LUMC. Mijn oratie 'Neuro-oncologie, kiezen en delen' hield ik op 8 januari 2016.

Prijzen en eervolle benoemingen

Mijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden heb ik in 1984 cum laude met het artsexamen afgesloten.
Voor een sabbatical Neuro-Oncologie (MD Anderson Houston; Memorial Sloan-Kettering New York, februari-mei 1998) ontving ik via KWF Kankerbestrijding een persoonlijke beurs. Verder ben ik in 2006 genomineerd door de International Society for Quality of Life Research voor het beste artikel over Quality of Life onderzoek in 2005, en ontving ik in 2014 de Abihjit Guha Award van de Indian Society for Neuro-Oncology, voor kwaliteit van leven onderzoek in de neuro-oncologie. 
Sinds januari 2018 ben ik lid van de International Advisory Board van de Lancet Oncology.

Hoogleraar Neuro-oncologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Neurologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.