Universiteit Leiden

nl en

Margreet Ahsmann

Emeritus Bijzonder hoogleraar Rechtspleging

Naam
Prof.mr.dr. M.J.A.M. Ahsmann
Telefoon
+31 71 527 1326
E-mail
m.j.a.m.ahsmann@law.leidenuniv.nl

M. Ahsmann is sinds 1 april 2011 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Margreet Ahsmann

Mr. Margreet J.A.M. Ahsmann is sinds 1 april 2011 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangesteld als bijzonder hoogleraar Rechtspleging (voor 0.2 fte). Zij is benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij verricht haar werkzaamheden faculteitsbreed, maar in het bijzonder in het Instituut voor Privaatrecht. 

Achtergrond
Margreet Ahsmann (1951) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Na haar studie was ze achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker en universitair hoofddocent bij de vakgroep rechtshistorische vakken en doceerde het Romeinse recht. In 1990 promoveerde zij (cum laude) bij prof. mr. R. Feenstra op een proefschrift getiteld: “Collegia en colleges, Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575- 1630, in het bijzonder het disputeren”.

Rechterlijke macht
Eind 1996 maakte Ahsmann de overstap naar de rechterlijke macht: ze werd rechter in de sector civiel recht van de rechtbank Rotterdam, in 2002 vice-president/ontwikkelingscoördinator. In die functie lag haar focus vooral op de opleiding van nieuwe rechters (raio’ s en rio’ s) alsmede op de bevordering van kwaliteitsaspecten in het werk van de civiele rechter. Van 2007-2011 was zij tevens als lector civiel recht verbonden aan SSR (het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht). In 2011 verwisselde zij de rechtbank Rotterdam voor de rechtbank Den Haag waar ze thans als senior rechter A werkzaam is in team handel. Vanuit beide functies geeft zij vorm aan de doelstellingen van het samenwerkingsconvenant dat de rechtbank Den Haag heeft gesloten met de Leidse Juridische Faculteit, namelijk het bevorderen van de (wetenschappelijke) kennisuitwisseling tussen rechtspraak en de Leidse juridische faculteit.

Onderwijs
Ahsmann heeft veel belangstelling voor het opleiden van rechters en advocaten. Zij geeft cursussen op het gebied van het civiele bewijsrecht aan rechters en advocaten. In Bulgarije heeft zij meegewerkt aan een project “Strenthening the judiciary” (2004) en in het kader van het project “Empowering the Palestinian Judicial System” (2008) heeft zij les gegeven aan Palestijnse rechters. Zij was lid van de commissie Kortmann (2010) en van de visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid  2010-2011.

Publicaties
Tijdens haar werkzaamheden aan de Universiteit Leiden heeft Ahsmann een groot aantal rechtshistorische publicaties op haar naam gezet, waaronder de hierboven reeds genoemde dissertatie. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar onderwerpen op het gebied van het (rechtshistorisch) juridisch onderwijs en de praktijk van het burgerlijk procesrecht. Zij heeft gepubliceerd over de stelplicht en bewijslastverdeling (onder meer een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 2010), het boek geschreven ‘De weg naar het civiele vonnis’ (Den Haag 2011) en artikelen geschreven over KEI. Ook over het civiel effect heeft zij diverse malen gepubliceerd (NJB 2011 en 2015; publicatie Thorbeckelezing Gent).

Nevenactiviteiten
Ahsmann is onder meer lid van de Commissie Geschiedenis Nederlandse Rechtswetenschap (KNAW), redactielid van het Tijdschrift voor de Procespraktijk, lid van de Commissie civiel effect, lid Raad van Advies WODC, lid Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek Raad voor de rechtspraak, lid Raad van Toezicht Pieterskerk Leiden.

Emeritus Bijzonder hoogleraar Rechtspleging

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.