Universiteit Leiden

nl en

Margreet Ahsmann

Emeritus Bijzonder hoogleraar Rechtspleging

Naam
Prof.mr.dr. M.J.A.M. Ahsmann
Telefoon
+31 71 527 1326
E-mail
m.j.a.m.ahsmann@law.leidenuniv.nl

Margreet Ahsmann is van 1 april 2011 tot 1 april 2019 als bijzonder hoogleraar Rechtspleging werkzaam geweest bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over Margreet Ahsmann

Zie voor meer informatie

Van 1976-1991 heeft ze een aanstelling gehad als wetenschappelijk medewerker Romeins recht en van 1991-1996 als universitair hoofddocent Romeins recht. Daarna is ze als rechter benoemd, eerst in Rotterdam en vanaf 2011 in Den Haag. 

Ahsmann geeft cursussen op het gebied van het civiele proces- en bewijsrecht aan rechters en advocaten. In het buitenland heeft ze cursus Vonnis schrijven gegeven aan rechters in Suriname, CuraƧao en Palestina.  

Ahsmann heeft veel gepubliceerd op het terrein van het civiele procesrecht (onder meer het boek De weg naar het civiele vonnis (2e druk Den Haag 2020), een preadvies voor de NVvP (2010) en diverse artikelen over KEI. Het juridisch onderwijs heeft haar warme belangstelling (twee preadviezen voor de NJV 2018, oratie 2012, artikelen in NJB 2015 en 2011). Voorts heeft zij een groot aantal rechtshistorische publicaties op haar naam staan, waaronder haar proefschrift (cum laude), getiteld: Collegia en colleges, Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630, in het bijzonder het disputeren (Duitse bewerking Collegium und Kolleg, Frankfurt am Main 2000); zie verder publicatieoverzicht.

Ahsmann is onder meer lid van de Commissie Geschiedenis Nederlandse Rechtswetenschap (KNAW) en lid van de redactie van het Tijdschrift voor de Procespraktijk. Voorheen was zij onder meer lid Raad van Advies WODC, lid Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek Raad voor de rechtspraak en lid van de Commissie civiel effect.

Emeritus Bijzonder hoogleraar Rechtspleging

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.