Universiteit Leiden

nl en

Margreet Ahsmann

Bijzonder Hoogleraar Rechtspleging

Naam
Prof.mr.dr. M.J.A.M. Ahsmann
Telefoon
+31 71 527 7762
E-mail
m.j.a.m.ahsmann@law.leidenuniv.nl

M. Ahsmann is sinds 1 april 2011 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Margreet Ahsmann

Mr. Margreet J.A.M. Ahsmann is sinds 1 april 2011 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangesteld als bijzonder hoogleraar Rechtspleging (voor 0.2 fte). Zij is benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij verricht haar werkzaamheden faculteitsbreed, maar in het bijzonder in het Instituut voor Privaatrecht. 

Achtergrond
Margreet Ahsmann (1951) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Na haar studie was ze achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker en universitair hoofddocent bij de vakgroep rechtshistorische vakken en doceerde het Romeinse recht. In 1990 promoveerde zij (cum laude) bij prof. mr. R. Feenstra op een proefschrift getiteld: “Collegia en colleges, Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575- 1630, in het bijzonder het disputeren”.

Rechterlijke macht
Eind 1996 maakte Ahsmann de overstap naar de rechterlijke macht: ze werd rechter in de sector civiel recht van de rechtbank Rotterdam, in 2002 vice-president/ontwikkelingscoördinator. In die functie lag haar focus vooral op de opleiding van nieuwe rechters (raio’ s en rio’ s) alsmede op de bevordering van kwaliteitsaspecten in het werk van de civiele rechter. Van 2007-2011 was zij tevens als lector civiel recht verbonden aan SSR (het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht). In 2011 verwisselde zij de rechtbank Rotterdam voor de rechtbank Den Haag waar ze thans als senior rechter A werkzaam is in team handel. Vanuit beide functies geeft zij vorm aan de doelstellingen van het samenwerkingsconvenant dat de rechtbank Den Haag heeft gesloten met de Leidse Juridische Faculteit, namelijk het bevorderen van de (wetenschappelijke) kennisuitwisseling tussen rechtspraak en de Leidse juridische faculteit.

Onderwijs
Ahsmann heeft veel belangstelling voor het opleiden van rechters en advocaten. Zij geeft cursussen op het gebied van het civiele bewijsrecht aan rechters en advocaten. In Bulgarije heeft zij meegewerkt aan een project “Strenthening the judiciary” (2004) en in het kader van het project “Empowering the Palestinian Judicial System” (2008) heeft zij les gegeven aan Palestijnse rechters. Zij was lid van de commissie Kortmann (2010) en van de visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid  2010-2011.

Publicaties
Tijdens haar werkzaamheden aan de Universiteit Leiden heeft Ahsmann een groot aantal rechtshistorische publicaties op haar naam gezet, waaronder de hierboven reeds genoemde dissertatie. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar onderwerpen op het gebied van het (rechtshistorisch) juridisch onderwijs en de praktijk van het burgerlijk procesrecht. Zij heeft gepubliceerd over de stelplicht en bewijslastverdeling (onder meer een preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 2010), het boek geschreven ‘De weg naar het civiele vonnis’ (Den Haag 2011) en artikelen geschreven over KEI. Ook over het civiel effect heeft zij diverse malen gepubliceerd (NJB 2011 en 2015; publicatie Thorbeckelezing Gent).

Nevenactiviteiten
Ahsmann is onder meer lid van de Commissie Geschiedenis Nederlandse Rechtswetenschap (KNAW), redactielid van het Tijdschrift voor de Procespraktijk, lid van de Commissie civiel effect, lid Raad van Advies WODC, lid Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek Raad voor de rechtspraak, lid Raad van Toezicht Pieterskerk Leiden.

Bijzonder Hoogleraar Rechtspleging

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B331

Contact

 • Ahsmann M.J.A.M. (2017), Formele en materiële procesleiding: over botsende rechtsbeginselen en de rol van de rechter voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2017(2): 48-55.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2017), Van comparitie naar mondelinge behandeling. Over de rol van de advocaat en de pleitnota, Nederlands Juristenblad 2017(33): 2370-2378.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2016), De juridische opleiding en de T-shaped lawyer: hoe leiden universiteiten goede juristen op?. In: De kwaliteit binnen het notariaat. Ars Notariatus nr. 163 Deventer: Wolters Kluwer. 7-25.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (2016), Oraliteit als nieuw beginsel van burgerlijk procesrecht: de pleitnota kan dus pleite!. In: Boom W.H. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., Deugd-Dijkman M. de, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw - privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat. Deventer: Wolters Kluwer. 1-22.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (24 maart 2016), Dicteren en disputeren, rechten studeren in Leiden rond 1600 (Lezing). leiden: Philips van Leiden.overig
 • Ahsmann M.J.A.M. (10 maart 2016), De juridische opleiding: hoe leiden universiteiten goede juristen op? (Lezing). Amsterdam: Landelijk Notarieel Studentencongres.overig
 • Ahsmann M.J.A.M. (13 januari 2016), Oefenrechtbank avant la lettre: een belangrijke verzameling oude Leidse juridische disputaties terug op de plek van herkomst (Lezing). Leiden: UB Leiden.overig
 • Ahsmann M.J.A.M. (2016), Boekbespreking Bespreking van: Groot G. de (2015) Getuigenbewijs in civiele zaken, Burgerlijk Proces & Praktijk, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2016(5): 129-130.boekbespreking
 • Ahsmann M.J.A.M. (2016), Getuigenbewijs in civiele zaken Bespreking van: Groot G. de (2015) Getuigenbewijs in civiele zaken, Burgerlijk Proces & Praktijk, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2016(5): 129-130.boekbespreking
 • Ahsmann M.J.A.M. (2015), Motiveren om te motiveren: Artikel 30p Ontwerp Rechtsvordering en motivering van het civiele vonnis in historisch perspectief, Ars Aequi 2015(11): 939-945.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2015), Civiel effect: keurslijf of keurmerk?, Nederlands Juristenblad 2015(20): 1355-1361.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2015), Het juridisch onderwijs: quo vadis? Thorbecke-colleges. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium.boek
 • Ahsmann M.J.A.M. (2015), KEI: steengoed of drijfzand?, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2015(3): 65-66.artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2014), Comparitie en pleidooien. In: Jongbloed A.W., Ernes L.R.H. (red.) Burgerlijk procesrecht praktisch belicht. Deventer: Wolters Kluwer. 183-209.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (2014), Het nieuwe procesrecht: 'wetgeving zoals wetgeving is bedoeld', Tijdschrift voor de Procespraktijk 2014(4): 101-102.artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2014), Versnelling van doorlooptijden van rechtszaken met 40%: realiteitszin of Haagse bluf?, Nederlands Juristenblad 2014(26): 1742-1749.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. & Oud J.F. (2013), In Sneltreinvaart. Evaluatierapport van de Haagse pilot Procesinnovatie. 's- Gravenhage: Rechtbank Den Haag.rapport
 • Ahsmann M.J.A.M. (2013), Van 'boemeltreinproces' naar 'sneltreinproces'?, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2013(1): 1-2.artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2012), Een leven lang leren, De professionaliteit van een togajurist in de 21e eeuw, De Helling: Tijdschrift voor linkse politiek 2012(3): 12-15.artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2012), Van meesters in de rechten tot priesters van het recht: Feit en fictie in hun opleiding. Den Haag: Boomjuridisch.boek
 • Ahsmann M.J.A.M. (2011), De weg naar het civiele vonnis. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Ahsmann M.J.A.M. (2011), Het civiel effect biedt niet wat het pretendeert, NJB-kronieken (2): 66-69.artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2010), Bewijs: verschuiving van "bewijzen" naar "stellen"?. In: Ahsmann M.J.A.M., Schuurmans Y.E., Wigboldus D.H.J. (red.) Bewijsrecht. Procesrechtelijke reeks Nederlandse Vereniging voor Procesrecht nr. 23 Den Haag: Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. 13-27.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (2010), Informeren, stellen en bewijzen: hoe is het ermee gesteld?, Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 2010(4): 359-373.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2008), 'Hoe nu best pracktijk te leeren?', Een kritische beschouwing over de (herziening) raio-opleiding, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2008(5): 182-188.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2008), Meesterproef gevraagd, Gildemodel voor de advocatuur gemoderniseerd?, Advocatenblad: orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten 2008(16): 700-702.artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M., annotatie bij: Hoge Raad 16 maart 2007, nr. C05/255HR, JBPr 2007,4; 443-457.annotatie
 • Ahsmann M.J.A.M. (2005), Togamaster: een must voor een master in toga?!, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2005(2): 49-55.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (2005), De advocatuur: een nieuwe wereld voor een afgestudeerde jurist in de 17e en 18e eeuw?. In: Otterlo R.C.H. van (red.) De advocatenstage nader bekeken. AdvocatenDossier nr. 16 Den Haag: Elsevier Juridisch. 12-25.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M., annotatie bij: Hoge Raad 24 januari 2003, nr. C01/141HR, JBPr 2003,3; 266-271.annotatie
 • Feenstra R. & m.m.v. Ahsmann M.J.A.M. en Veen T.J. (2003), Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Franeker Universiteit tot 1811 Geschiedenis der Nederlandse Rechtswetenschap nr. VII-3. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.boek
 • Ahsmann M.J.A.M. (2000), Collegium und Kolleg, Der juristische Unterricht an der Universität Leiden 1575- 1630, übersetzt von I. Sagel - Grande nr. 138. Frankfurt am Main: Klostermann.boek
 • Ahsmann M.J.A.M. (1997), Teaching the ius hodiernum: legal education of advocates in the Northern Netherlands (1575-1800), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 65(4): 423-457.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (1995), Henricus Schotanus (1585-1605), Franekers eerste juridische hoogleraar. In: Schotana-Stichting (red.) Gens Schotana III. Gens Schotana nr. 16 Franeker: Schotana-Stichting. 205-247.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (1995), Teaching in collegia: the organization of disputationes at Universities in the Netherlands and in Germany during the 16th and 17th centuries. In: Romano A. (red.) Università in Europa: Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni: Strutture, organizzaizione, funzionamento. Messina. 99-114.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (1995), Van 'delictum' tot 'delict': de gemeenschappelijke wortels van strafrecht en privaatrecht. In: Hol A.M., Solker C.J.J.M. (red.) Over de grenzen van strafrecht en burgerlijk recht. Deventer: Wolters Kluwer. 11-22.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (1994), Bibliotheca E.M. Meijers: een unieke collectie in het Gravensteen te Leiden, Ius civile : officiëel orgaan van de Pitlo-Meijers-Stichting 2(1): 1-16.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (1994), De jurist en zijn bibliotheek, Nederlandse veilingcatalogi 1599-1800. In: Berkvens A.M.J.A., Gehlen A.Fl. (red.) "Tot beter directie van de saken van justiciën", Handelingen van het XIIe Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch congres. Antwerpen-Apeldoorn. 67-87.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (1993), Bibliografie des ouvrages de Félix Bernard Jozef Wubbe. In: Ankum J.A. (red.) Mélanges Felix Wubbe. Fribourg: Editions universitaires. 15-21.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (1993), Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Utrechtse Universiteit tot 1811. Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap nr. VII-2. Amsterdam: North-Holland.boek
 • Ahsmann M.J.A.M. & Strien K. van (1993), Scottisch law Students in Leiden at the end of the seventeenth century: the correspondence of John Clerk, 1694-1697, Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 20(1): 1-65.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (1992), Bespreking van: Ranieri F. (1989) Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich, 16-18. Jahrhundert: A (und) D (= Ius Commune, Sonderhefte, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 40 und 45), Frankfurt am Main 1989-1990, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 60(1): 216-219.boekbespreking
 • Ahsmann M.J.A.M. (1992), Bespreking van: Canoy-Olthoff A.M.M., Nêve P.L. (1990) Holländischer Eleganz gegenüber deutschen Usus modernus Pandectarum? Ein Vergleich des privatlichen Unterrichts in Leiden und an einigen deutschen Universitäten anhand einiger hollandischen und deutscher juristischen Dissertationen über locatio-conductio, Rechtshistorische Reeks van het Gerard Noodt Instituut, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 60(1): 219-221.boekbespreking
 • Ahsmann M.J.A.M. (1992), Bespreking van: Spruit E. (1989) Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw, Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten/Le droit romain, sujet d’une décoration murale du 17e siècle, Carreaux émaillés illustrant les Pandectes de Justinien, Amsterdam-Arnhem 1989, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 60(1): 222-223.boekbespreking
 • Ahsmann M.J.A.M. & Strien K. van (1992), Scottish law Students in Leiden at the end of the seventeenth century: the correspondence of John Clerk, 1694-1697, Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 19(2): 271-330.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (1991), Collegia publica et privata: Duitse import in Nederland rond 1600?, Batavia Academica 9(1): 43-45.artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (1991), Collegia publica et privata: eine Erscheinung deutscher Herkunft an den niederländischen juristischen Fakultäten um 1600?. In: Feenstra R., Coppens E.C. (red.) Die rechtswissenschaftlichen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland in historischer Sicht, Vorträge gehalten auf dem 28. Deutschen Rechtshistorikertag in Nimwegen am 25. September 1990. Nijmegen: Gerard Noodt Instituut. 1-20.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (1990), Collegia en colleges, Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575- 1630, in het bijzonder het disputeren (Dissertatie, Rechtsgeleerdheid, Leiden University) Rechtshistorische studies nr. 1. Groningen: Wolters-Noordhoff. Promotor(en) en Copromotor(en):Feenstra, R.dissertatie
 • Ahsmann M.J.A.M. (1989), Bespreking van: Ranieri F. (1987) Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich, 16-18. Jahrhundert: E (= Ius Commune, Sonderhefte, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 35), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 56(3): 396-398.boekbespreking
 • Ahsmann M.J.A.M. (1987), Bespreking van: Ranieri F. (1986) Juristische Dissertationen deutscher Universitäten, 17-18. Jahrhundert (= Ius Commune, Sonderhefte, Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte, 27), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 55(3): 412-421.boekbespreking
 • Ahsmann M.J.A.M. (1987), Het recht in beeldtaal Bespreking van: Becker-Moelands M.A. (1985) De juridische titelprent in de zeventiende eeuw: het Hof van Holland, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 55(3): 256-257.boekbespreking
 • Ahsmann M.J.A.M. & Rabbie E. (1986), Astraea Lugduno-Batava, A recently found poem by Hugo Grotius on Joost Swanenburch in a juridical disputation of 1599, Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 14(1): 107-121.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (1986), Boekbespreking Bespreking van: M.A. Becker-Moelands (1985) De juridische titelprent in de zeventiende eeuw, het Hof van Holland, Rechtshistorische verkenningen, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 54: 217-221.boekbespreking
 • Ahsmann M.J.A.M. (1986), De juridische faculteit te Franeker 1585-1635, Een studie over de professoren en hun onderwijs met lijsten van verdedigde disputaties, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 54(1): 3-72.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. (1985), Liste des travaux de Robert Feenstra depuis 1974. In: Ankum J.A., Spruit J.E., Feenstra R. (red.) Satura Roberto Feenstra oblata. Fribourg: Éditions universitaires. 15-24.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (1985), Pericula Schotana, Wederwaardigheden onder Franeker juridische professoren ten tijde van Henricus Schotanus (1585-1605). In: Jensma G.T., Smit F.R.H., Engels M.H.H. (red.) Universiteit te Franeker 1585-1811, Bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool. Leeuwarden: Fryske Akademy. 305-320.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. & Feenstra R. (1984), Bibliografie van hoogleraren in de rechten aan de Leidse Universiteit tot 1811 Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap nr. VII-1. Amsterdam: Noord-Holandsche Uitgevers Maatschappij.boek
 • Ahsmann M.J.A.M. (1983), Grotius als rechtsgeleerde. In: Ahsmann M.J.A.M., Ekkart R.E.O., Leeuw R. (red.) Het Delfts orakel Hugo de Groot 1583-1645. Delft: Stedelijk Museum Het Prinsenhof. 87-102.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (1983), Grotius as a jurist. In: Feenstra, R. (red.) Hugo Grotius, a Great European 1583-1645. Delft: Meinema. 37-49.boekdeel
 • Ahsmann M.J.A.M. (1982), Willem de Groot (1597-1662) en zijn studie te Leiden in het licht van brieven van zijn broer Hugo, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 50(4): 371-401.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ahsmann M.J.A.M. & Feenstra R. (1980), Contract: Aspecten van de begrippen contract en contractsvrijheid in historisch perspectief. Deventer: Kluwer.boek