Universiteit Leiden

nl en

Machteld Claessens

Promovendus / buiten

Naam
Mr. M. Claessens
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.claessens@law.leidenuniv.nl

Titel onderzoek: De autonomie van voor de rechtsstaat belangrijke instituten bij hun financiering door de overheid.

Promovendus / buiten

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht
  • Barkhuysen T. & Claessens M., annotatie bij: Hoge Raad 3 juni 2016, nr. 14/06007, ECLI:NL:HR:2016:1049. NJ 2017(7): 775-778 (NJ 2017/46 NJ 2017/46 Ontvankelijkheid vordering belangenorganisatie m.b.t. hoogte instellingscollegegeld (collegegeld voor tweede, volgtijdige studie)). Annotatie
  • Barkhuysen T. & Claessens M., annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 9 december 2015, nr. 201500469/1/A2, ECLI:NL:RVS:2015:3729. AB 2017(4): 180-184 (AB 2017/27 AB 2017/27 Intrekking diploma. Ondanks het ontbreken van een uitdrukkelijke wettelijke grondslag is de rector bevoegd tot intrekking van een diploma.). Annotatie
  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.