Universiteit Leiden

nl en

Kim de Jong

Universitair docent

Naam
Dr. K. de Jong
Telefoon
+31 71 527 7995
E-mail
k.de.jong@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Kim de Jong promoveerde in 2012 binnen klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. Daarvoor, in 2000, behaalde ze de mastergraad in klinische psychologie en in psychologische methoden aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van de mastergraad ging ze werken als toegepast onderzoeker bij GGZ Noord-Holland-Noord, waar ze in totaal 12 jaar werkzaam was. In 2008 bracht ze een bezoek van vier maanden aan Brigham Young University in Provo, Utah, om samen te werken met Michael J. Lambert, die outcome monitoring feedback geïntroduceerd heeft. Verder werkte Kim de Jong als onderzoeker bij het Erasmus MC van 2010 tot 2013. Ze heeft tevens gewerkt als cognitief gedragstherapeut in een kleine groepspraktijk in Amsterdam.
Ze begon als UD in Leiden in 2013, maar kreeg de NWO Rubicon subsidie toegewezen gekregen in april 2013, waardoor ze de gelegenheid kreeg om een jaar aan de University of Pennsylvania te samen te werken met Robert J. DeRubeis. Sinds september 2014 is ze weer terug in Leiden als UD bij klinische psychologie.

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op Routine Outcome Monitoring (ROM) en het geven van feedback aan therapeuten over hoe hun patiënten vooruitgaan in de behandeling. ROM is in de afgelopen 10 jaar wereldwijd op grote schaal geïmplementeerd in GGZ instellingen en hoewel onderzoek aantoont dat ROM een effectieve methode is om uitkomsten te verbeteren, is er aardig wat variatie in hoe groot het effect is. Mijn onderzoek richt zich op het identificeren van effectieve elementen van ROM feedback. Mijn interesse ligt daarbij vooral bij de rol van de therapeut. Ik heb onderzoek gedaan naar de invloed van persoonlijkheidskenmerken, competentie, feedback voorkeur en motivationele aspecten in relatie tot (negatieve) feedback. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar feedback interventies in nieuwe settings (bijv. groepstherapie) en succesfactoren voor implementatie. Tot slot ben ik geinteresseerd in het ontwikkelen van nieuwe methoden en het toepassen van statistische technieken die om kunnen gaan met de complexe data uit naturalistische settings.

Subsidies en prijzen

 • Outstanding Early Career Achievement Award van de Society for Psychotherapy Research (2018)
 • NWO Rubicon (2013)
 • Nominatie PhD prize for best article in academic year 2010-2011, Institute of Psychology, Leiden University (2011)
 • Travel Award, Stichting Catharina van Tussenbroek Fonds (2009)
 • Travel Award, Society for Psychotherapy Research (2009)
 • Beurs voor buitenland bezoek, Stichting Dr. Muller Vaderlandschfonds (2008)

Andere professionele activiteiten

 • ROM commissie (lid) - Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
 • Netwerk Bruikbaar onderzoek voor beleid en praktijk (lid) - ZorgOnderzoek Nederland (ZonMw)
 • Begeleidingscommissie onderzoek “Gebruik ROM in de GGZ” - Trimbos instituut, in opdracht van het ministerie van VWS
 • Adviserend redacteur - Psychotherapy Research

Relevante links

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B31

Contact

Publicaties

 • Kim de Jong Psychologie freelance waarnemend basispsycholoog
 • HSK groep Onderzoekssupervisie GZIOS

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie