Universiteit Leiden

nl en

Kartica van der Zon

Docent

Naam
Mr. K.A.M. van der Zon
Telefoon
+31 71 527 6144
E-mail
k.a.m.van.der.zon@law.leidenuniv.nl

Mw. mr. K.A.M. van der Zon (1983) is vanaf 1 september 2011 aangesteld als promovenda bij de afdeling jeugdrecht van de Universiteit Leiden. Zij schrijft een proefschrift over de rechtspositie van pleegkinderen. Haar onderzoek wordt gefinancieerd door Stichting Maan.

Meer informatie over Kartica van der Zon

 

Kartica van der Zon (1983) studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast volgde zij een minor ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie was zij werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam als junior docent op het gebied van het jeugd- en familierecht en tevens als onderzoeksmedewerkster bij het Centre voor Children's Rights Amsterdam. Van 2009-2011 werkte zij als jurist op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming bij Defence for Children  - ECPAT, een NGO die zich inzet voor kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Op 1 september 2011 is zij aan de Universiteit Leiden gestart met een proefschrift over de rechtspositie van pleegkinderen.

Onderzoek

Titel onderzoek: Het pleegkind in het Nederlandse recht.

Kartica van der Zon werkt aan een proefschrift over de rechtspositie van pleegkinderen in het Nederlandse recht. In dit proefschrift zal een beoordeling en analyse worden gemaakt van de rechtspositie van het pleegkind op basis van empirische gegevens betreffende de ervaringen en beleving van het pleegkind. Het gaat hierbij om een brede invalshoek: waar krijgt een pleegkind in een traject van pleeggezinplaatsing zoal mee te maken, wat zijn de ervaringen, en waar liggen in dit opzicht juridische knelpunten? Wat die rechtspositie betreft zal niet alleen worden gelet op bestaande regelgeving maar ook op de gevolgen die de aanbevelingen van het VN-Comité en de UN Guidelines voor die regelgeving behoren te hebben.

Onderwijs

Kartica van der Zon geeft onderwijs op het gebied van jeugdzorg en jeugdbescherming in de Bachelor en in de Master Jeugdrecht. Ze is coördinator van het vak juridische aspecten van kindermishandeling dat onderdeel uit maakt van de minor kindermishandeling. Ook begeleidt ze studenten bij het schrijven van hun bachelor- of masterscriptie.

Publicaties

Kartica van der Zon publiceert op het terrein van jeugdzorg en jeugdbescherming, en de rechtspositie van de minderjarige. Zij werkt mee aan Commentaar Jeugdrecht (verschijningsdatum voorjaar 2013) en de Kinderrechtenmonitor.

 

Docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Zon K.A.M. van der & Bruning M.R. (4 juni 2017), Lezing over de participatie van kinderen in jeugdbeschermingszaken (Lezing). Dublin: World Congress on Family Law and Children’s Rights.overig
 • Jong-de Kruijf M.P. de & Zon K.A.M. van der (2015), Hoger beroep tegen een uithuisplaatsingsbeslissing en de rol van de minderjarige, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2015(november): 298-307.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zon K.A.M. van der (2013), Artikelsgewijs commentaar bij hoofdstuk IVA Wet op de jeugdzorg (gesloten jeugdzorg). In: Bruning M.R., Liefaard T., Vlaardingerbroek P. (red.) Jeugdrecht 2013-2014. Sdu Commentaar Jeugdrecht Den Haag: SDU. 820-867.boekdeel
 • Zon K.A.M. van der (2013), Artikelsgewijs commentaar bij IVRK artikelen. In: Bruning M.R., Liefaard T., Vlaardingerbroek P. (red.) Jeugdrecht 2013-2014. Sdu Commentaar Jeugdrecht Den Haag: SDU. 1432-1439.boekdeel
 • Zon K.A.M. van der (2013), Chroninsche problemen in de pleegzorg. In: Bruning M.R., Liefaard T. (red.) Ondertoezichtstelling 90 jaar - versleten of vitaal. Monografiëen jeugdrecht nr. 1 Den Haag: Sdu uitgevers. 125-134.boekdeel
 • Bruning M.R., Vonk M.J. & Zon K.A.M. van der (2013), Gezinssituatie en Alternatieve Zorg. In: Kinderrechtenmonitor 2013- adviezen aan de kinderombudsman. Leiden: Universiteit Leiden en CBS. 26-49.boekdeel
 • Zon K.A.M. van der (2013), Kinderrechten in de pleegzorg - Over continuiteit en veiligheid, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 35(4): 98-103.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. & Zon K.A.M. van der (2013), Out of home, out of right? Rechten van minderjarigen bij uithuisplaatsing, NJCM-Bulletin 38(4): 500-514.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R., Brink Y.N. van den, Jong-de Kruijf M.P. de, Olthof I.W.M. & Zon K.A.M. van der (2012), Kinderrechtenmonitor 2012 - Adviezen aan de Kinderombudsman. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Doek J.E., Bruning M.R., Zon K.A.M & van der (2012), Veldtekening middenveld kinderrechten Vlaanderen. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Kleijbergen K. & Zon K.A.M. van der (2010), [Bespreking van: Beek, F. van & Rutjes, L. (2009) Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg, wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen. S.l.: Stichting Alexander], .artikel in een tijdschrift
 • Zon K.A.M. van der (2010), Jongeren over hulpverlening, Tijdschrift Kindermishandeling .'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Zon K.A.M. van der (2010), kinderen evalueren de jeugdzorg, Tijdschrift Kindermishandeling .'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bruning M.R. & Zon K.A.M. van der (2010), Participatie en autonomie van kinderen bij (gesloten) jeugdzorg en jeugdbescherming. In: Graaf J.H. de (red.) Rechten van het kind en autonomie. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 131-150.boekdeel
 • SSR docent cursus jeugdrecht

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie