Universiteit Leiden

nl en

Karishma Chafekar

Duale promovendus/gast

Naam
Drs. K. Chafekar
Telefoon
+31 70 800 9500
E-mail
k.chafekar@fgga.leidenuniv.nl

Karishma Chafekar participeert als duale promovenda in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague. Werktitel proefschrift: 'Military oaths of allegiance: ritual and commitment'.

Meer informatie over Karishma Chafekar

Meer informatie over Karishma Chafekar

Karishma Chafekar behaalde in 2007 haar doctoraal in de studie Engelse taal en cultuur aan de Universiteit van Utrecht, met als specialisatie internationale betrekkingen. Zij studeerde af op het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid en de trans-Atlantische relatie.

Na haar studie werkte zij in de Tweede Kamer aan een project over ondernemerschap en het mkb. Vervolgens bracht zij op het ministerie van SZW het Europees Sociaal Fonds onder de aandacht van Nederlandse onderwijsinstellingen, organisaties, bedrijven en burgers. Uiteindelijk is Karishma, tegen alle verwachtingen in, Engelse les gaan geven op een middelbare school. Dit bleek een schot in de roos. Naast haar baan behaalde ze haar docentlicentie in een educatieve master (2013) aan de universiteit van Utrecht.

In haar huidige functie beweegt ‘Miss Chafekar’ zich in een fascinerende militaire omgeving aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) voor het TalenCentrum Defensie (TCD). Zij doceert er academisch Engelse vaardigheden en Engelse communicatieve vaardigheden in een internationale militaire context aan cadetten en adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), de Koninklijke Militaire Academie (KMA) alsook voor de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW).

Door haar opleiding en werk met aspirant officieren raakte zij mateloos geïnteresseerd in civiel-militaire relaties, militaire diplomatie, speech act theory, en securitisation theory. Zij besloot zich verder te verdiepen in militaire eden in civiel-militaire relaties van democratische rechtsstaten, wat de basis vormt van haar promotieonderzoek. Zij zou graag van gedachten wisselen met academici, (vlag- en opper) officieren, officer-scholars, beleidsmakers, juristen, rechters, filosofen en politici om haar wetenschappelijke onderzoek te versterken.

Duale promovendus/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.