Universiteit Leiden

nl en

Jeanin van Hooft

Hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten

Naam
Prof.dr. J.E. van Hooft MD PhD MBA
Telefoon
+31 71 526 5217
E-mail
j.e.van_hooft@lumc.nl

Jeanin E. van Hooft is hoogleraar Maag-, Darm en Leverziekten en tevens hoofd van de LUMC-afdeling Maag-, Darm en Leverziekten. Zij heeft zitting in de wetenschapsraad van de Dutch Pancreatic Cancer Group, is voorzitter van de Pancreatitis Werkgroep Nederland en secretaris van de United European Gastroenterology (UEG). Daarnaast is ze mede-oprichtster en lid van de internationale organisatie Vrouwen in Endoscopie en heeft zitting in de werkgroep Gelijkheid en Diversiteit van de UEG.

Meer informatie over Jeanin van Hooft

Jeanin E. van Hooft is hoogleraar Maag-, Darm en Leverziekten en tevens hoofd van de LUMC-afdeling Maag-, Darm en Leverziekten. Zij heeft zitting in de wetenschapsraad van de Dutch Pancreatic Cancer Group, is voorzitter van de Pancreatitis Werkgroep Nederland en secretaris van de United European Gastroenterology (UEG). Daarnaast is ze mede-oprichtster en lid van de internationale organisatie Vrouwen in Endoscopie en heeft zitting in de werkgroep Gelijkheid en Diversiteit van de UEG.

Maag-, Darm en Leverziekten

Maag-, Darm en Leverziekten is een vakgebied dat zich bezighoudt met ziekten aan slokdarm, maag, darm, lever en alvleesklier. Hierbij kan het gaan om ontstekingen zoals de ziekte van Crohn (darmontsteking) en pancreatitis (alvleesklierontsteking), maar ook om kwaadaardige aandoeningen waarbij te denken valt aan dikkedarmkanker, slokdarmkanker of alvleesklierkanker. Al deze aandoeningen zijn onlosmakelijk verbonden met endoscopie, het onderzoek waarbij met een scoop gekeken wordt in de slokdarm, maag of darm of naar organen zoals de alvleesklier bij een endoscopie met een geïntegreerde echografie. 

De endoscopie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een techniek waarbij het ging om het vaststellen van een diagnose, naar een mogelijkheid de vastgestelde ziekte te behandelen. Denk hierbij aan het weghalen van kleine kwaadaardigheden in de darm, maar ook aan het uitruimen van collecties met ontstekingsweefsel die kunnen ontstaan bij een alvleesklierontsteking. De komende jaren zal er meer en meer minimaal invasief, met de scoop, mogelijk zijn. Hierbij is het van belang om in goede samenwerking met de aanpalende specialismen zoals de chirurgie en interventieradiologie te onderzoeken welke diagnostiek en behandeling het beste is voor die ene patiënt met een spijsverteringsaandoening, waarbij de voorkeur van de patiënt ook een belangrijke rol speelt.

Wetenschappelijke carrière

Jeanin E. van Hooft heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen en haar opleiding tot Maag-, Darm en Leverarts aan de Universiteit van Amsterdam gedaan, alwaar zij ook haar promotieonderzoek heeft verricht. De titel van haar proefschrift (2010) luidt ‘Endoscopic treatment of gastrointestinal strictures’. Vervolgens specialiseerde Van Hooft zich in interventie-endoscopie, in het bijzonder van de galwegen en het pancreas. Galweg- en pancreasproblematiek in bredere zin is ook haar focus aangaande onderzoek. Zij werd in december 2020 benoemd tot hoogleraar Maag-, Darm en Leverziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij sprak haar inauguratie uit in september 2022, onder de titel “de scope van verbinden”.

Inmiddels doet Van Hooft meer dan 15 jaar onderzoek op het gebied van interventie-endoscopie, ziekten van de alvleesklier, galwegen en gastrointestinale oncologie. Zij heeft ruim 300 wetenschappelijke publicaties, diverse reviews op uitnodiging en meerdere boekhoofdstukken op haar naam staan. Zij bekleedt een aantal nationale en internationale functies bij wetenschappelijke organisaties. Zo is zij secretaris van de United European Gastroenterology en heeft zitting in o.a. de wetenschapsraad van de Dutch Pancreatic Cancer Group en is voorzitter van de Pancreatitis Werkgroep Nederland.

Van 2016 tot 2021 was zij voorzitter van de richtlijnencommissie van de European Society of Gastrointestinal Endoscopy en was 6 jaar lang betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Oncologie. Tevens was zij 10 jaar lang intensief actief bij de organisatie van een 2-tal toonaangevende endoscopiecongressen.

Tot op heden gaf ze meer dan 400 lezingen en presentaties op internationale congressen en was zij in 2019 visiting professor aan zowel Johns Hopkins als Mayo Clinics Florida, klinieken waarmee zij op onderzoeksgebied nauwe relaties onderhoudt. In 2023 bezocht zij in de USA als visiting professor de University of Chicago, the Cleveland Clinincs, Penn State University en Weill Cornell.

Van Hooft zit in de redactieraad van Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy en is internationaal reviewer voor de toonaangevende endoscopische tijdschriften Endoscopy en Gastrointestinal Endoscopy.

Naast interesse in de medische wetenschappen heeft Van Hooft ook interesse in bedrijfs- en bestuurskunde, wat blijkt uit een afgeronde Master in Business Administration.

Hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Maag-, Darm- en Leverziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • Holland Health clinic Adviseur wetenschappelijke gezondheidsraad
  • van Hooft consultancy Advies ontwikkelingen endoscopie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.