Universiteit Leiden

nl en

J Morreau

Hoogleraar Pathologie, in het bijzonder de moleculaire pathologie van erfelijke tumoren

Naam
Prof.dr. J. Morreau
Telefoon
+31 71 526 6630
E-mail
j.morreau@lumc.nl
ORCID iD
0000-0003-0140-443X

Hans Morreau is geregistreerd medisch specialist (patholoog), verbonden aan het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Tevens is hij hoogleraar Pathologie en hoofd Moleculaire Diagnostiek van de Pathologie. In die laatste hoedanigheid is hij teven geregistreerd “klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP)” en KMBP opleider. Hans Morreau is parttime adviseur van GenomeScan, een privaat-publiek bedrijf voor moleculaire diagnostiek.

Meer informatie over J Morreau

Pathologie

De leerstoel van Hans Morreau is primair omschreven als Hoogleraar Pathologie, “in het bijzonder de moleculaire pathologie van erfelijke tumoren”. Dit betrof en betreft de bewustmaking in de gangbare diagnostische pathologie dat erfelijke factoren meegewogen moeten worden in deze analyse. Het vinden van een erfelijke factor kan namelijk consequenties hebben voor de therapeutische keuzes en voor presymptomatische analyse bij familieleden met een verhoogd risico op ziekte(n). Omdat genen betrokken bij een erfelijke maligniteit ook belangrijk zijn bij de ontwikkeling en behandeling van niet erfelijke casus is een zogenaamde “tumor eerst” benadering een belangrijke strategie geworden in het vinden van zowel tumor specifieke afwijkingen alsmede afwijkingen die zowel in de tumor als in de kiembaan worden gevonden.

Naast de bovengenoemde focus als professor heeft Hans Morreau eveneens tot doel gesteld de moleculaire diagnostiek up-to-date te houden en nieuwe testen te introduceren. Tevens wordt meer fundamenteel onderzoek gedaan aan recurrente bijschildklier en schildkliertumoren.   

Hoogleraar Pathologie, in het bijzonder de moleculaire pathologie van erfelijke tumoren

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Pathologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer L1-Q

Contact

Publicaties

  • GenomeScan BV gedetacheerd
  • Cunningham Lindsey Nederland BV. Tussenpersoon
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.