Universiteit Leiden

nl en

Henricus Verspaget

Emeritus hoogleraar Biobanking

Naam
Prof.dr.ir. H.W. Verspaget
E-mail
h.w.verspaget@umail.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5769-6887

Hein W. Verspaget is hoogleraar Biobanking van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daarnaast is hij biobankcoördinator van het LUMC en UMC/biobankcoördinator van het LUMC voor het Parelsnoer Instituut van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Tevens is hij staflid van de afdeling Maag-, Darm en Leverziekten van het LUMC. Daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie en lid van het uitvoerend comité van de Nederlandse Donor Feces Bank.

Meer informatie over Henricus Verspaget

Biobank

Doelstelling van de leerstoel Biobanking en van de gecentraliseerde biobankorganisatie in het LUMC, onder leiding van Hein W. Verspaget, is het inrichten van biobanken voor ziektebeelden naar een uniforme en hoge kwaliteit van uitvoering op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving. De biobanken hebben daarbij echter geen directe zorgfunctie voor de patiënten die daaraan deelnemen. Het belang van deelname door de patiënten aan de biobankverzameling wordt wel duidelijk gemaakt middels achtergrond informatie en informed consent, ten einde door biobank-gerelateerd onderzoek te kunnen komen tot verbeteringen in de kennis over ziektebeelden en in de zorg. Resultaten uit dat onderzoek worden daarbij openbaar gemaakt in wetenschappelijke publicaties en gebruikt in cyclische verbeterprocessen van de zorgverlening.  De inter-divisionele biobankorganisatie van het LUMC voorziet daarbij de profileringsgebieden van het onderzoek van een duurzame, kwalitatief hoogstaande en toerekenbare biobank faciliteit die bijdraagt aan de valorisatie van biomedische onderzoeksinspanningen. Dit draagt tevens bij aan een grotere betrokkenheid en (publiek) bewustzijn van de patiënten, artsen en basale onderzoekers aan het grote belang van biobanking voor klinische innovatie.      

Wetenschappelijke carrière

Als opgeleid celbioloog begon Hein W. Verspaget zijn onderzoekerscarrière op het gebied van aandoeningen in het maag-damkanaal in 1979. Hij deed onderzoek naar cellulaire en biochemische veranderingen bij chronische darmontstekingen op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het LUMC. Hij promoveerde in 1987 in Leiden op zijn proefschrift getiteld: Cellular activity in Crohn’s disease, abnormalities in the immune response. Vervolgens deed hij jarenlang onderzoek en begeleiding van onderzoek op Maag-Darmtumoren en op het gebied van leverziekten en levertransplantatie op deze afdeling, waar hij nog steeds actief bij is betrokken. In december 2014 werd hij benoemd tot hoogleraar Biobanking van het Leids Universitair Medisch Centrum. De titel van zijn inaugurele rede was: Biobankieren voor translationeel onderzoek: valuta, regels en speelveld.

Emeritus hoogleraar Biobanking

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Maag-, Darm- en Leverziekten

Publicaties

  • Nederlandse vereniging voor Gastro-Enterologie (NVGE) Bestuurslid
  • Parelsnoerinstituut NFLI (PSI-NFLI) Landelijk biobankcoördinator en lid Centraal team
  • Zon MW Lid VENI-selectiecommissie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.