Universiteit Leiden

nl en

Hans-Jan van Kralingen

PhD-fellow/Gastmedewerker

Naam
Mr. J. van Kralingen BA
Telefoon
+31 71 527 7841
E-mail
j.van.kralingen@law.leidenuniv.nl

Hans-Jan van Kralingen (1988) studeerde Rechtsgeleerdheid (master Civiel recht) en Griekse en Latijnse taal en cultuur (bachelor) aan de Universiteit Leiden en is sinds 1 januari 2013 als promovendus verbonden aan de afdeling Rechtsgeschiedenis.

Meer informatie over Hans-Jan van Kralingen

Curriculum Vitae

Tijdens zijn master Civiel recht heeft hij deelgenomen aan het Talentprogramma van de Graduate School van de Leidse rechtenfaculteit. Sinds januari 2013 is hij werkzaam als PhD-fellow bij de afdeling Rechtsgeschiedenis.

Een romanistische en rechtsvergelijkende studie naar de ondeelbaarheid van het pandrecht

Hans-Jan doet onderzoek naar de ondeelbaarheid van het pandrecht in het Romeinse recht. Het beginsel van de ondeelbaarheid werd in het Europese gemene recht ( ius commune) tot uitdrukking gebracht in het adagium “pignoris causa indivisa est” (cf. D. 21,2,65). Dit adagium heeft vervolgens grote invloed gehad op een aantal moderne codificaties van burgerlijk recht.

Onderzoek

Hans-Jan is geïnteresseerd in de volgende onderwerpen:

  • Romeins recht
  • Europese rechtsgeschiedenis
  • Rechtsvergelijking

PhD-fellow/Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.