Universiteit Leiden

nl en

Willem Zwalve

Emeritus hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht

Naam
Prof.mr. W.J. Zwalve
Telefoon
+31 71 527 7440
E-mail
w.j.zwalve@law.leidenuniv.nl

Willem Zwalve is hoogleraar bij de afdeling Rechtsgeschiedenis, verbonden aan het instituut voor Metajuridica.

Meer informatie over Willem Zwalve

Mijn inspiratie

Er was eens een tijd, nog niet zo lang geleden, waarin het Romeinse recht het gemene recht van Europa is geweest: van Franeker tot Catania en van Oxford tot Kazan werd op alle Europese universiteiten onderwijs verzorgd in het recht van Rome dat tot in de negentiende eeuw werd beschouwd als het  ius commune omnium hominum, het recht dat alle mensen gemeen is. Weliswaar heeft het verschijnen van de “moderne” codificaties van het privaatrecht in de loop van de negentiende en twintigste eeuw daarin verandering gebracht, omdat dit met zich meebracht dat het Romeinse recht dientengevolge in formele zin werd afgeschaft, maar in materiële zin leeft het recht van Rome voort in die wetboeken en vormt het daarom de “trait d’union” tussen het Nederlandse privaatrecht en dat van de ons omringende landen. Zo blijft dus Justinianus’ Corpus Iuris Civilis een bron van inspiratie, niet alleen voor de rechtshistoricus, maar ook voor de civilist: slechts degene die weet waarom een regel is zoals die is, heeft het recht zich met gezag uit te laten over de vraag of de regel zo moet blijven als die is.

Emeritus hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Rechtsgeschiedenis

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.43

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • -
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.