Universiteit Leiden

nl en

Hanneke Palmen

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. J.M.H. Palmen
Telefoon
+31 71 527 8528
E-mail
j.m.h.palmen@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2850-4318

Hanneke Palmen is sinds 2012 als universitair docent verbonden aan het Instituut Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Hanneke Palmen

Algemeen

Hanneke Palmen is sinds 2012 als universitair docent verbonden aan het Instituut Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Na haar studie ontwikkelingspsychologie (Universiteit Utrecht) promoveerde ze in 2009 bij de afdeling Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht op een longitudinaal onderzoek naar vriendschappen van agressieve kinderen. Daarna was zij werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam, waar zij onder andere werkte bij het TransAM onderzoek, een longitudinaal panel onderzoek naar jong volwassenen, dat onder andere de ontwikkeling van sociale (criminele en niet-criminele) relaties van deze jongeren in kaart brengt.

Onderzoek

Hanneke’s onderzoeksinteresse gaat uit naar de sociale context van crimineel gedrag.

Hanneke is als senior onderzoeker betrokken bij de LIC study (Life in Custody-study) dat het Instituut Strafrecht & Criminologie uitvoert in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit survey-onderzoek beoogt de relatie tussen het werkklimaat van het personeel en het leefklimaat van de gedetineerden in kaart te brengen, evenals de consequenties van het werkklimaat en het leefklimaat voor de gedetineerden tijdens detentie en na detentie in alle Nederlandse gevangenissen. Binnen de LIC- study is zij als co-promotor betrokken bij het onderzoeksproject: “Bezoek in Nederlandse gevangenissen: een studie naar de determinanten en gevolgen van bezoek tijdens detentie”.

Hanneke is ook werkzaam bij het Prison Project, waarbinnen haar onderzoek zich richt op de rol die de sociale context (sociale relaties, sociale netwerken) van gedetineerden speelt in hun leven voor, tijdens en na detentie. Binnen het prison project is zij als co-promotor betrokken bij het onderzoeksproject:” Het effect van gevangenisstraf op de woonsituatie van (ex)gedetineerden”.

Onderwijs

Hanneke verzorgt binnen de Bachelor Criminologie het vak M&T1 (BA1) en begeleidt studenten bij hun Master thesis. Tevens is zij Bachelor Coördinator en lid van de Opleidingscommissie Criminologie. Hanneke neemt namens de Criminologie Opleiding van de Universiteit Leiden zitting in de Raad van Advies van het Criminologisch Netwerk Nederland (CNN). 

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.25

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.