Universiteit Leiden

nl en

Geert Warnar

Universitair Hoofddocent

Naam
Dr. G. Warnar
Telefoon
+31 71 527 2158
E-mail
g.warnar@hum.leidenuniv.nl

Geert Warnar is universitair hoofddocent aan het Leiden University Centre for the Arts in Society.

Meer informatie over Geert Warnar

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Universitair Hoofddocent

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Oude Nederlandse L&C

Werkadres

Reuvens
Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden
Kamernummer 2.28

Contact

 • Warnar G. (2019), Lady Scripture’s Sacred Commitments: Dialogic Understanding in Dutch Religious Literature of the Late Fifteenth Century. In: Melion W.S., Carson Pastan E., Wandel L.P. (red.) Quid est sacramentum? Visual Representation of Sacred Mysteries in Early Modern Europe, 1400-1700. Intersections. Yearbook for Early Modern Studies nr. 65/1 Leiden & Boston: Brill. 494-532. boekdeel
 • Anrooij W. van, Dlabacova A., Geleijns E., Schaeps J., Warnar, G. & Zanen S. van (2020), Inleiding. In: Anrooij W. van, Dlabacova A., Geleijns E., Schaeps J., Warnar, G. & Zanen S. van (red.) Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren. 9-14. boekdeel
 • Anrooij W. van, Dlabacova A., Geleijns E., Schaeps J.M.P., Warnar G. & Zanen S.M.W. van (red.) (2020), Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren. boekredactie
 • Warnar G. (2020), De andere Mertens: De Martijn-dialogen van Jacob van Maerlant als drieluik, Ons Geestelijk Erf 90(4): 231-247. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. & Borreman N. (2020), Felicitas: De Roman van Limborch tussen Brabant en Luxemburg, Spiegel der Letteren 62(1): 1-29. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2020), Zelfportret, spel en sollicitatie: Jan van Boendale in zijn Teesteye. In: Anrooij W. van, Dlabacova A., Geleijns E., Schaeps J., Warnar G. & Zanen S. van (red.) Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. . Hilversum: Verloren. 24-31. boekdeel
 • Warnar G. (2019), The Many Returns of Elckerlijc: Every Man’s Mirror of Salvation. In: Theo d'Haen (red.) Dutch and Flemish Literature as World Literature. New York [etc.]: Bloomsbury, Academic. 54-67. boekdeel
 • Schaeps J.M.P. & Warnar G. (2015), Ruusbroec, Wendel en Bodel Nijenhuis, Nieuw Letterkundig Magazijn : mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 33(1): 33-36. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2015), Elckerlijc in beeld: Jan Provoosts 'Rijkaard en de Dood', Spiegel der Letteren 57(3): 273-289. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2015), Eye to Eye, Text to Image? Jan Provoost’s Sacred Allegory, Jan van Ruusbroec’s Spieghel der eeuwigher salicheit, and Mystical Contemplation in the Late Medieval Low Countries. In: Melion W., Palmer Wandel L. (red.) Image and Incarnation. The Early Modern Doctrine of the Pictorial Image. Intersections. Yearbook for Early Modern Studies nr. 39 Leiden: Brill. 203-230. boekdeel
 • Sturlese L. & Warnar G. (2015), Foreword. In: Abram M., Dlabacova A., Falque I., Signore G. (red.) Mobility of Ideas and Transmission of Texts. Religion, Learning, and Literature in the Rhineland and the Low Countries (ca. 1300-1550). Temi e testi nr. 148 Rome: Edizioni di Storia e Letteratura. vii-xii. boekdeel
 • Warnar, G. (2014), Prelude: Northern Circulation of Fourteenth-Century Mystical Texts [Prelude: Northern Circulation of Fourteenth-Century Mystical Texts] (vertaling Warnar G.). In: Andersen E., Lähnemann H., Simon A. (red.) A Companion to Mysticism and Devotion in Northern Germany in the Late Middle Ages. Brill's Companions to the Christian Tradition nr. 44 Leiden: Brill. 159-179. boekdeel
 • Beccarisi A., Gottschall D., Hoenen M.J.F.M., Mertens Th., Palmer N.F., Schepers K., Schiewer H.-J., Sturlese L. & Suerbaum A. (red.) (2013), Temi e testi Temi e testi nr. 113 en 122. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura. overig
 • Warnar G. (2012), Het verlossende woord. De Utrechtse bijbels (ca. 1430-1480) in context, Ons Geestelijk Erf 83(3): 264-284. artikel in een tijdschrift
 • Heuvel M.E.N. van den, Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Tilanus L., Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (2012), Redactielid Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 10(2). tijdschriftredactie
 • Heuvel M.E.N. van den, Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Tilanus L., Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (2012), Redactielid Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 10(1). tijdschriftredactie
 • Warnar G. (2012), Strijd om de zilveren bal. Onder theologen in de veertiende eeuw. In: Fagel S, Franken a.a.p., Honings R. (red.) Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. Leiden: Leiden University Press. 45-52. congresbijdrage
 • Warnar G. (2012), The Dominican, the Duke and the Book. The Authority of the Word in Dirc van Delft's Tafel vanden kersten ghelove (ca. 1400). In: C. Brusati, K.A.E. Enenkel, W.S. Melion (red.) The Authority of the Word. Reflecting on Image and Text in Northern Europe, 1400-1700. Leiden: Brill. 49-74. congresbijdrage
 • Heuvel M.E.N. van den, Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Tilanus L., Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (2011), Redactielid Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 9(3). tijdschriftredactie
 • Heuvel M.E.N. van den, Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Tilanus L., Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (2011), Redactielid Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 9(2). tijdschriftredactie
 • Warnar G. (2011), The discovery of the dialogue in Dutch medieval literature. A discourse for meditation and disputation. In: Enenkel K., Melion W. (red.) Meditatio - Refashioning the self. Theory and Practice in Late Medieval and Ealy Modern Intellectual Culture. Leiden: Brill. 69-88. congresbijdrage
 • Warnar G. (2011), Theory into Practice: the Theological Tradition in Dutch Medieval Literature (ca. 1300- 1400), Zeitschrift für deutsche Philologie 130(Sonderheft): 266. artikel in een tijdschrift
 • Heuvel M.E.N. van den, Lem G.A.C. van der, Ommen K. van, Tilanus L., Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (2010), Redactielid Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 8(3). tijdschriftredactie
 • Warnar G. (2010), Tauler's minninclich meister. Charisma and authority in the vernacular mystical tradition of the Low Countries and the Rhineland. In: Jansen k.l., Rubin m (red.) Charisma and Religious auuthority . Jewish, Christian and Muslim preaching, 1200-1500. Turnhout: Brepols. 49-72. congresbijdrage
 • Warnar G., Besamusca A.A.M. & Sleiderink R.H. (red.) (2009), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum: Verloren. boekredactie
 • Warnar G., Besamusca A.A.M. & Sleiderink R.H. (2009), Lodewijk van Velthem. Ter inleiding. In: Warnar G, Besamusca a.a.m., Sleiderink R.H. (red.) De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum: Verloren. 7-30. boekdeel
 • Warnar G. (2009), Ruusbroecs Brulocht tussen de preken van Tauler in handschrift en druk, Ons Geestelijk Erf 80(1): 48-63. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2009), Velthem in de Vierde Partie. De verwerking van de geleerdentraditie in het Middelnederlands. In: warnar g, besamusca B, Sleiderink R.H. (red.) De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hlversum: Verloren. 119-142. boekdeel
 • Warnar G. (2008), Boekbespreking Bespreking van: Tervooren H. (2005) Van der Masen tot op den Rijn. Ein Handbuch zur Geschichte der mittelalterlichen volkssprachlichen Literatur im Raum von Rhein und Maas, BMGN 113 123: 135-137. boekbespreking
 • Warnar G. (2008), Leringhen inden boeken. De tekst en de drager in de Nederlandse literatuur van de veertiende eeuw, Spiegel der Letteren 50: 155-171. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2008), Ruusbroec’s Legacy. Mystical Writings and Charismatic Teaching in the Fourteenth Century. In: The Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlands. The Low Countries, Arts and Society in Flanders and The Netherlands Brugge: Ons Erfdeel. 207-211. congresbijdrage
 • Ommen K. van, Vrolijk A.J.M. & Warnar G. (red.) (2007), Aangeraakt. Boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Scaliger Instituut ; Universiteitsbibliotheek. boekredactie
 • Warnar G. (2007), Boze tongen en een doorboord hart. Vorm en inhoud van de oudste liefdesbrief in het Nederlands. In: Ommen K. van, Vrolijk A., Warnar G. (red.) Aangeraakt. Boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek,75). Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 29-33. congresbijdrage
 • Warnar G. (2007), Eene const die maket rike die wille wesen taleman. Over de eerste definitie van retorica in het Nederlands. In: Korevaart K.J.J., Jansen H., Jong J.C. de (red.) Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden. 229-240. congresbijdrage
 • Warnar G. (2007), Eyn leyen bokelijn, dat sal mit bilden al untworpen sijn”. Speculum humanae salvationis in het Nederlands, Spiegel der Letteren 49: 107-122. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2007), Men of Letters. Medieval Dutch Literature and Learning. In: Hoenen M.J.F.M., Cesalli L., Germann N. (red.) University, Council, City. Intellectual Culture on the Rhine (1300-1550). Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale- Rencontres de philosophie médiévale 13. Turnhout: Brepols. 221-246. congresbijdrage
 • Warnar G. (2007), Ruusbroec. Literature and mysticism in the fourteenth century. Leiden: Brill. boek
 • Hoftijzer P.G., Ommen K. van, Warnar G. & Witkam J.J. (red.) (2006), Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers. boekredactie
 • Warnar G. (2006), Dagelijks geloof. Vrouwen en religie in de laatmiddeleeuwse stad. Leiden: Universiteitsbibliotheek. boek
 • Warnar G., Mulder-Bakker A.B., Hart C. 't, Grooten J. & Jong H. de (2006), Dagelijks geloof. Vrouwen en religie in de middeleeuwse stad. Leidse inzending voor de academische jaarprijs 2006. Leiden: Universiteitsbibliotheek. boek
 • Warnar G. (2006), Het boek als bundel. Willem de Vreese en de studie van de Nederlandse letterkunde in de handschriftencultuur van de late Middeleeuwen. In: Hoftijzer Paul, Ommen Kasper van, Warnar Geert, Witkam Jan Just (red.) Bronnen van Kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers. 221-229. congresbijdrage
 • Warnar G. (2006), Ruusbroec in Groenendaal. Mystieke literatuur tussen kennis en kunst. In: Clercq M. de, Bossche S. van den (red.) Zangers der groene waranden. Beelden van de literair-historische groene rand rond Brussel. Leuven: Universitaire Pers Leuven. 11-22. congresbijdrage
 • Warnar G., Strien A. van, Oosterholt J., Kusters W., Hinskens F. & Weerman F. (2006), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 122. tijdschriftredactie
 • Warnar G. (2005), Adelaar of altvader? Bespreking van: Lievens R. (2003) Het evangelie van de wilde adelaar, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 12: 81-84. boekbespreking
 • Warnar G. (2005), Augustijnken in Pruisen. Over de drijfveren van een Middelnederlandse dichter en literatuur binnen de Duitse Orde, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8: 101-139. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2005), Ruusbroec op bed. Over leefregels en leermeesters in Middelnederlandse teksten, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121: 117-130. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2005), Tleven ons heren Jhesu Christi: Female Readers and Dutch Devotional Literature in the Fifteenth Century. In: Dijk M. van, Nip R. (red.) Saints, Scholars, and Politicians. Gender as a Tool in Medieval Studies. Turnhout: Brepols. 25-42. congresbijdrage
 • Warnar G. (2004), Boekbespreking Bespreking van: Faesen R. (2000) Begeerte in het werk van Hadewijch, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120: 170-171. boekbespreking
 • Dalen K. van, Kusters W., Hinskens F., Praamstra O.J., Strien A. van & Warnar G. (2004), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120. tijdschriftredactie
 • Warnar G. (2004), "Ex levitate mulierum": Masculine Mysticism and Jan van Ruusbroec's Perception of Religious Women. In: Hemptinne T. de, Góngora M.E. (red.) The Voice of Silence. Women's Literacy in a Men's Church. Turnhout: Brepols. 193-206. congresbijdrage
 • Warnar G. (2004), Lodewijk van Velthem, de Spiegel historiael en Den lof van Maria. Van handschrift Wroclaw, Universiteitsbibliotheek IV F88e-II naar het bewustzijn van een Nederlandse literatuur in de veertiende eeuw. In: Kiédron S., Kowalska-Szubert A. (red.) Thesaurus polyglottus et flores et flores quadrilingues. Festschrift für Stanislaw Predota. Wroclaw. 709-714. congresbijdrage
 • Warnar G. (2004), Ruusbroec's letters. Mystical Maturity and Age in Medieval Dutch Writing for Women. In: Mulder-Bakker A.B., Nip R. (red.) The Prime of Their Lives: Wise Old Women in Pre-Industrial Europe. Leuven: Peeters. 87-101. congresbijdrage
 • Warnar G. (2004), "Studeren in duytschen boeken van geestelicheden". Het Middelnederlands als literatuurtaal in de veertiende eeuw, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 11: 110-126. artikel in een tijdschrift
 • Anrooij W. van, Hogenelst B.T. & Warnar G. (red.) (2003), Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens . Amsterdam: Amsterdam University Press. boekredactie
 • Warnar G. (2003), De studie van de geestelijke letterkunde tussen 1900-1950. Van Mierlo (1878-1958) en de anderen. In: Anrooij W. van, Hogenelst D., Warnar G. (red.) Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Amsterdam University Press. 179-194. congresbijdrage
 • Warnar G. (2003), Ruusbroec in het middelpunt, maar waarvan? De mysticus en de Middelnederlandse letterkunde, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 10: 15-26. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2003), Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep. boek
 • Warnar G. (2003), Tauler in Groenendaal. Mystik und Gelehrtheit in der mittelniederländische Literatur. In: Lehmann-Benz A., Zellman U., Küsters U. (red.) Schnittpunkte. Deutsch-Niederländische Literaturbeziehungen im späten Mittelalter. Münster. 55-66. congresbijdrage
 • Warnar G. (2002), Boekbespreking Bespreking van: Kock Th. (1999) Die Buchkultur der Devotio moderna. Handschriftenproduktion, Literaturversorgung und Bibliotheksaufbau im Zeitalter des Medienwechsels, Quaerendo 32: 143-146. boekbespreking
 • Warnar G. (2002), Dubbelster of tegenpolen? Boendale en Ruusbroec in de Middelnederlandse letterkunde van de veertiende eeuw. In: Anrooij W. van (red.) Al t'Antwerpen in die stad. Jan van Boendale (1280/90-1351) en de literaire cultuur van zijn tijd. Amsterdam: Prometheus. 31-44. congresbijdrage
 • Warnar G. (2002), Ruh over Ruusbroec, of: een germanist op Ons Geestelijk Erf, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118: 357-361. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2001), Boekbespreking Bespreking van: Freienhagen-Baumgardt K. (1998) Hendrik Herps «Spieghel der volcomenheit» in oberdeutscher Überlieferung. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte niederländischer Mystik im oberdeutschen Raum, Ons Geestelijk Erf 75: 302-304. boekbespreking
 • Warnar G. (2001), Boekbespreking Bespreking van: Schweitzer F.-J. (1997) Meister Eckhart und die Laie. Ein antihierarchischer Dialog des 14. Jahrhunderts aus den Niederlanden, Ons Geestelijk Erf 75: 141-146. boekbespreking
 • Warnar G. (2000), Gemoraliseerde mystiek. De verzen uit Jan van Ruusbroecs «Vanden twaelf beghinen» in handschrift Leiden, UB, Ltk 219, Nieuw letterkundig magazijn 18: 34-37. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (2000), Mystik in der Stadt. Jan van Ruusbroec und die niederländische Literatur des 14. Jahrhunderts. In: Haug W. (red.) Deutsche Mystik im abendländischen Zusammenhang. Neu erschlossene Texte, neue methodische Ansätze, neue theoretische Konzepte. Kolloquium 5.-9. Okt. 1998 in Fischingen, Thurgau. Tübingen: Niemeyer. 682-702. congresbijdrage
 • Warnar G. & Bouwman A.T. (2000), The Bibliotheca Neerlandica Manuscripta as an Electronic Database. Achievements and Expectations. In: Schlusemann R., Hermans J.M.M., Hoogvliet M. (red.) Sources for the History of Medieval Books and Libraries. Groningen, 2000. Groningen: Forsten. 339-352. boekdeel
 • Warnar G. (1999), Die donkerheit vercleren. Over de literair-historische achtergronden van de Middelnederlandse evangeliënharmonie, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 6: 112-126. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (1999), Jan van Ruusbroec and the social position of late medieval mysticism. In: Blockmans W., Janse A. (red.) Showing Status. Representations of Social Positions in the Late Middle Ages.. 365-386. boekdeel
 • Warnar G., Frueters V. & Poel D.E. van der (1999), Redactielid Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 6. tijdschriftredactie
 • Warnar G. (1998), Boekbespreking Bespreking van: Dros I. (1998) Hadewych: visioenen; vert. uit het Middelnederlands, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114. boekbespreking
 • Warnar G. (1998), Redactielid Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde . tijdschriftredactie
 • Anrooij W. van, Poel D.E. van der & Warnar G. (1997), Redactielid Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 4. tijdschriftredactie
 • Warnar G. (1997), Boekbespreking Bespreking van: Brinkman H. (1997) Het handschrift-Jan Phillipsz. Hs. Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Germ. Au. 557, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 280-283. boekbespreking
 • Warnar G. (1997), Een pleidooi voor Panerius, Ons Geestelijk Erf 71: 88-95. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (1997), Een sneeuwbui in het Zaniënwoud. Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113: 101-115. artikel in een tijdschrift
 • Warnar G. (1997), Mysticus aan de lessenaar. Jan van Ruusbroec en de middeleeuwse literatuurtheorie, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 14: 140-145. artikel in een tijdschrift
 • Oosterman J.B., Scheepsma W.F. & Warnar G. (1996), Lezen voor een zuiver gemoed. Over het lezen van Nederlandse geestelijke teksten in de late middeleeuwen. Catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden van 15 november 1996 tot 31 december 1996. Leiden: NN. boek
 • Warnar G. (8 maart 1995), Het ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid (Dissertatie). Amsterdam: NN. Promotor(en) en Copromotor(en):Oostrom F.P. van. dissertatie
 • Warnar G. (1995), Meester Eckart, Walter van Holland en Jan van Ruusbroec. Historische en literaire betrekkingen in de Middelnederlandse mystiek, Ons Geestelijk Erf 69: 3-25. artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.