Universiteit Leiden

nl en

Frans van Lunteren

Hoogleraar Geschiedenis van de natuurwetenschappen

Naam
Prof.dr. F.H. van Lunteren
Telefoon
+31 71 527 8412
E-mail
vlunteren@strw.leidenuniv.nl

Frans van Lunteren is Professor Geschiedenis van de Natuurwetenschappen bij de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Frans van Lunteren

Het onderzoek van Frans van Lunteren richt zich sinds zijn promotie vooral op de Nederlandse natuurwetenschappen tussen 1815 en 1940, in het bijzonder op de natuurkunde. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoudelijke ontwikkeling, maar ook om de wisselwerking tussen wetenschap en maatschappij zowel in praktische als in culturele zin. Een voorbeeld hiervan zijn de door Van Lunteren bestudeerde discussies rond 1900 over determinisme en causaliteit binnen verschillende takken van wetenschap en cultuur.

Verder is Van Lunteren geïnteresseerd in de rol van instituties als universiteiten, onderzoeksinstituten (bijvoorbeeld het KNMI), de KNAW en Nederlandse overheid, alsmede in de geleidelijke internationalisering van de wetenschap. De laatste jaren is Van Lunteren zich ook gaan bezighouden met de materiële aspecten van de wetenschap, in het bijzonder instrumenten.

STRW page

Hoogleraar Geschiedenis van de natuurwetenschappen

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Sterrewacht
 • Sterrewacht

Werkadres

Oortgebouw
Niels Bohrweg 2
2333 CA Leiden
Kamernummer 456

Contact

 • Lunteren F.H. van (2016), Clocks to Computers: A Machine-Based "Big Picture" of the History of Modern Science, 107(4): 762-776.artikel in tijdschrift
 • Delft D., van, Lunteren F.H. van, Otterspeer W., Oudes C.J., Schoonhoven M. van, Snoo G.R. de & Veen R.J.M. van (2016), From Cabinet of Curiosities to Science park. 200 years Faculty of Science Leiden University. Leiden: Leiden University Press.boek
 • Achbari A. & Lunteren F.H. van (2016), Dutch Skies, Global Laws: The British Creation of “Buys Ballot’s Law”, Historical Studies in the Natural Sciences 46(1): 1-43.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Delft, D. van, Lunteren F. van, Otterspeer W., Oudes C., Schoonhoven M. van, Snoo G.R. de & Veen R. van (2015), Van Kabinet naar Science park. 200 jaar Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden. Leiden: LEI Universiteit.boek
 • Lunteren F.H. van & Hollestelle M.J. (2013), Paul Ehrenfest and the dilemmas of modernity, Isis 104: 504-536.artikel in tijdschrift
 • Lunteren F.H. van (2013), Astronomers and the making of modern physics. In: Maas A., Schatz H. (Red.) Physics as a Calling: Science for Society. Leiden: Leiden University Press. 15-45.boekdeel
 • Lunteren F.H. van (2013), Het ontstaan van het systeem van bètadisciplines: de natuurkunde, Studium: tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis/ Revue d'histoire des sciences et des universités 6: 91-112.artikel in tijdschrift
 • Lunteren F.H. van (2013), Casper Hakfoort (1955-1999), Studium: tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis/ Revue d'histoire des sciences et des universités 6: 318-321.artikel in tijdschrift
 • Lunteren F.H. van (2013), Review of Zekerheden in waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900 [Bespreking van: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden] 128.boekbespreking
 • Lunteren F.H. van (30 januari 2009), De glimlach van de Cheshire kat : over nut en noodzaak van wetenschapgeschiedenis (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • VU Amsterdam Research and teaching