Universiteit Leiden

nl en

Floor Veldhuis

Promovendus / PhD fellow

Naam
Mr. A.F. Veldhuis
Telefoon
+31 71 527 5310
E-mail
a.f.veldhuis@law.leidenuniv.nl

Floor Veldhuis is sinds april 2022 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als promovendus.

Meer informatie over Floor Veldhuis

Floor Veldhuis studeerde van 2012 tot 2017 Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Zij is cum laude afgestudeerd in de richting Civiel Recht. Na haar master was Floor kort werkzaam als docent bij de afdeling Civiel Recht van de Universiteit Leiden. Floor heeft daarna bijna vijf jaar als advocaat gewerkt in het cassatie- en litigationteam van Pels Rijcken. Zij heeft geprocedeerd in feitelijke instanties en bij de Hoge Raad, in procedures variërend van kort geding tot omvangrijke collectieve acties. Zij hield zich bezig met het burgerlijk recht en procesrecht in brede zin, en meer specifiek met (overheids)aansprakelijkheid, internationaal publiek- en privaatrecht en verbintenissenrecht. Floor publiceert regelmatig in vaktijdschriften. In 2021 heeft zij meegewerkt aan de 26e druk van W. Hugenholtz/W.H. Heemskerk, Hoofdlijnen van het Nederlands Burgerlijk Procesrecht. Naast haar werk als advocaat is Floor gastdocent geweest aan de Universiteit Leiden. Inmiddels is zij volledig teruggekeerd naar de Universiteit: dit keer om onderzoek te doen op het terrein van het beslag- en executierecht.

Het onderzoek van Floor gaat over informatieplichten en transparantie over vermogen in de executiefase. Floor onderzoekt (i) welke informatieplichten (voor schuldenaren en derden) momenteel bestaan in het civiele (proces)recht, (ii) of deze informatieplichten – mede gelet op gesignaleerde knelpunten in de praktijk en Europese en internationale ontwikkelingen – voldoende zijn voor een effectieve tenuitvoerlegging en (iii) op welke wijze de wettelijke regeling zou kunnen worden aangepast (met oog voor de door het EVRM beschermde fundamentele rechten van de schuldeiser en schuldenaar). Floor zal in dat verband onderzoeken of inspiratie kan worden ontleend aan systemen in andere (Europese) rechtsstelsels.

Promovendus / PhD fellow

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.08

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.