Universiteit Leiden

nl en

Evert Scholte

Bijzonder Hoogleraar Speciaal Onderwijs en Jeugdzorg

Naam
Prof.dr. E.M. Scholte
Telefoon
+31 71 527 4056
E-mail
scholte@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Evert Scholte (1950) is bijzonder hoogleraar met als leeropdracht de integratie van (jeugd)zorg en speciaal onderwijs. Hij promoveerde in 1988 op een onderzoek naar preventieve hulp­ver­lening aan jeugdigen met politiecontacten. Van 1983 tot 1997 was hij werkzaam bij het Centrum Onderzoek Jeugdhulpver­lening (COJ) van de Universiteit Leiden. Sinds 1998 werkt hij bij de afdeling Orthopedagogiek van het Instituut Pedagogische Wetenschappen, eerst als univer­sitair docent en vanaf 2002 als universitair hoofddocent. Sinds 2006 is hij bijzonder hoog­leraar. 

CV E.M. Scholte (2014)

Onderzoek

In het onderzoek gaat de aandacht uit naar de psychosociale voorwaarden die een rol spelen bij cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelings­problemen. Het onderzoek is sterk praktijkgericht. Het gaat er om toe­passingen te ontwikkelen die de orthope­dagogische hulpverlening kunnen bevorderen, zoals wetenschappelijke onderbouwing van instru­menten voor diagnostiek en indica­tiestelling. Daarnaast ligt de focus op implemen­tatie van effectieve orthopedagogische behandelingen voor personen die vanwege ontwikkelings­stoornissen een beroep moeten doen op (jeugd)zorg en/of speciaal onderwijs.

Registraties

 • GZ-psycholoog BIG nummer 49052551225 (niet practiserend)
 • Lid ISED

Oratie

Meervoudig effectief. Een verhandeling over orthopedagogiek, jeugdzorg en speciaal onderwijs (9 mei 2008)

Promovendi

 • Regina Stoutjesdijk, 'Children with emotional and behavioral disorders in special education' (2014) (met prof. dr. H. Swaab)
 • Eirini Manti, ‘From categories to dimensions to evaluations’ (2013) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)
 • Jarymcke Maljaars, ‘Communication problems in children with autism and intellectual disability: depicting the phenotype’ (2012) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)
 • Annelies Spek, ‘Cognitive profiles of adults with the autistic disorder or Asperger Syndrome’ (2010) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)
 • Josette Wulffaert, ‘Genetic syndromes in the family: child characteristics and parenting stress in Angelman, CHARGE, Cornelia de Lange, Rett and Prader-Willi syndrome’ (2010) (met prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes)

Openbare presentaties

 • Workshop ‘Leerbelemmeringen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen’.
 • Workshop ‘Onderkennen van leerproblemen met de LVT’.
 • Workshop ‘Onderwijsondersteuning bij ASS: de visie van leraren’.
 • Instrumentontwikkeling passend onderwijs:  ‘Het vraagprofielinstrument. Inhoud en verantwoording’

 

Zie Engelstalig profiel Evert Scholte

Bijzonder Hoogleraar Speciaal Onderwijs en Jeugdzorg

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Orthopedagogiek

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B55

Contact

 • Opmeer H., Kuiper C., Swaab J.T. & Scholte E.M (2016), Characteristics of children in foster care, family-style group care, and residential care: A scoping review, Journal of Child and Family Studies 25(8): 2357-2371.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Stoutjesdijk R., Scholte E.M. & Swaab J.T. (2016), Behavioral and academic progress of children displaying substantive ADHD behaviors in special education: A 1-year follow-up, Journal of Attention Disorders 20(1): 21-33.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Soenen S., Van Berckelaer-Onnes I.A. & Scholte E.M. (2016), A comparison of support for two groups of young adults with mild intellectual disability, British Journal of Learning Disability 44(2): 146-158.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Stoutjesdijk R., Scholte E.M. & Swaab H. (2016), Impact of family functioning on classroom problem behavior of children with emotional and behavioral disorders in special education, Journal of Emotional and Behavioral Disorders 24(4): 199-210.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Menken H., Willemse N. & Scholte E.M. (2014), Psychosociale vaardigheden bij schoolgaande kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen met ASS, ADHD en/of ODD/CD . Amsterdam: SWP.boek
 • Bijstra J., Scholte E.M. & Van Zoest K. (2014), Het Vraagprofiel Instrument (VPI). Inhoud en verantwoording 2014. Renn4 / OC&W. Groningen / Den Haag.rapport
 • Scholte E.M. & Van der Ploeg J. (2015), The family questionnaire: A measure to assess the quality of family functioning, Journal of Family Issues 36(13): 1810-1828.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Manti E., Scholte E.M. & Van Berckelaer-Onnes I.A. (2013), Exploration of teaching strategies that stimulate the growth of academic skills of children with ASD in special education school, European Journal of Special Needs Education 28(1): 64-77.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Bijstra J., Van Zoest K. & Scholte E.M. (2013), Het vraagprofielinstrument (VPI). Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument., Orthopedagogiek: theorie en praktijk 52: 106-113.artikel in tijdschrift
 • Maljaars J., Noens I., Scholte E.M. & Van Berckelaer-Onnes I.A. (2013), Taalbegrip als struikelblok. Een onderzoek naar receptieve en expressieve taalvaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie 38(2): 62-74.artikel in tijdschrift
 • Maljaars J.P.W., Noens I.L.J., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2012), Evaluation of the criterion and convergent validity of the Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders in young and low-functioning children, Autism: The International Journal of Research and Practice 16(5): 487-497.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Tuijl J.P., Scholte E.M., Craen A.J.M. de & Mast R.C. van der (2012), Screening for cognitive impairment in older general hospital patiens: Comparison of the Six-Item Cognitive Impairment Test with the Mini-Mental State Examination, International Journal of Geriatric Psychiatry 27: 755-762.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Maljaars J.P.W., Noens I.L.J., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2012), Level of sense-making in children with autistic disorder and intellectual disability: Patterns of delay and deviance in development, Research in Autism Spectrum Disorders 6: 806-814.artikel in tijdschrift (refereed)
 • De la Marche W., Noens I.L.J., Luts J., Scholte E.M., Huffel S. van & Steyaert J. (2012), Quantitative autism traits in first degree relatives: Evidence for the broader autism phenotype in fathers, but not in mothers and siblings, Autism : The International Journal of Research and Practice 16(3): 247-260.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Stoutjesdijk R., Scholte E.M. & Swaab H. (2012), Special needs characteristics of children with emotional and behavioral disorders that affect inclusion in regular education, Journal of Emotional and Behavioral Disorders 20: 92-104.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Soenen S., Berckelaer-Onnes I.A. van & Scholte E.M. (2012), Pathways to care of individuals with mild intellectual disability, Journal of Cognitive Education and Psychology 11: 57-78.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Noens I.L.J., De la Marche W. & Scholte E.M. (2012), SRS-A: Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Handleiding met test- en testuitslagformulieren. Amsterdam: Hogrefe. [overig]overig
 • Maljaars J.P.W., Noens I.L.J., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2012), Language in Low-Functioning Children with Autistic Disorder: Differences Between Receptive and Expressive Skills and Concurrent Predictors of Language, Journal of Autism and Developmental Disorders 42(10): 2181-2191.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Spek A.A., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2011), Local information processing in adults with high functioning autism and Asperger syndrome: The usefulness of neuropsychological tests and self-reports, Journal of Autism and Developmental Disorders 41(7): 859-869.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Maljaars J.P.W., Noens I.L.J., Scholte E.M., Verpoorten R.A.W. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2011), Visual local and global processing in low-functioning deaf individuals with and without autism spectrum disorder, Journal of Intellectual Disability Research 55(1): 95-105.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (Red.) (2011), Orthopedagogische probleemvelden en voorzieningen in Nederland. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.boekredactie
 • Maljaars J.P.W., Noens I.L.J., Jansen R.M., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2011), Intentional communication in nonverbal and verbal low-functioning children with autism, Journal of communication disorders 44(6): 601-614.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Manti E., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2011), Development of children with Autism Spectrum Disorders in Special Needs Education Schools in the Netherlands: A 3 year Follow-up Study, European Journal of Special Needs Education 4: 411-427.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M., Stoutjesdijk R. & Ploeg J.D. van der (2011), Social-emotional detachment as predictor of future aggressive and antisocial behaviour: A one year follow-up of children with EBD. In: Weisstub D.N., Paulus C. (Red.) Abstracts of the XXXIInd International Congress on Law and Mental Health. 256-256.congresbijdrage
 • Scholte E.M. & Ploeg D.A. van der (2011), Leervoorwaardentest (LVT). Handleiding met test- en testuitslagformulieren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. [overig]overig
 • Scholte E.M. & Noens I.L.J. (2011), BRIEF - Behavior Rating Inventory Executive Functioning: Handleiding met test- en testuitslagformulieren. Amsterdam: Hogrefe. [overig]overig
 • Schoot D. & Scholte E.M. (2011), Leerbelemmeringen bij angstig-depressieve kinderen in speciaal onderwijs en jeugdzorg. Amsterdam: SWP.boek
 • Cappers K. & Scholte E.M. (2011), Leerbelemmeringen bij antisociale leerlingen, Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk 50: 293-305.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (2011), Evidence-based practice in de jeugdzorg. In: Ploeg J.D. van der, Scholte E.M. (Red.) Orthpedagogische probleemvelden en voorzieningen in Nederland. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 391-418.boekdeel
 • Scholte E.M. & Stoutjesdijk R. (2011), Speciaal onderwijs en jeugdzorg. In: Duits N., Bartels J.A.C. (Red.) Jeugdpsychiatrie en recht. Assen: Van Gorcum. 46-53.boekdeel
 • Erlings M., Stoutjesdijk R. & Scholte E.M. (2010), Cliënttevredenheid in speciale jeugdzorg: Twee instrumenten nader onderzocht, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 49: 197-206.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M., Stoutjesdijk R., Oudheusden M.A.G. van, Lodewijks H. & Ploeg J.D. van der (2010), Screening of egocentric and unemotional characteristics in incarcerated and community children, International Journal of Law and Psychiatry 33(3): 164-170.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wulffaert J., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2010), Maternal parenting stress in families with a child with Angelman syndrome or Prader-Willi syndrome, Journal of Intellectual & Developmental Disability 35: 165-174.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Baardewijk Y., Andershed H., Stegge H., Nilsson K.W., Scholte E.M. & Vermeiren R. (2010), Development and tests of the short versions of the youth psychopathic traits inventory and the youth psychopathic traits inventory child version, European Journal of Psychological Assessment 26: 122-128.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Stoutjesdijk R. & Scholte E.M. (2010), Behavioural and academic outcomes for students with emotional and behavioral disorders in special education. In: Knorth E.J., Kalverboer M.E., Knot-Dikscheit J. (Red.) Inside out. Leuven/Apeldoorn: Garant. 475-478.boekdeel
 • Duijn G. van, Dijkxhoorn Y.M., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2010), The development of adaptive skills in young people with Down syndrome, Journal of Intellectual Disability Research 54(11): 943-954.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Spek A.A., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2010), Theory of mind in adults with HFA and Asperger Syndrome, Journal of Autism and Developmental Disorders 40(3): 280-289.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Soenen S., Berckelaer-Onnes I.A. van & Scholte E.M. (2009), Patterns of intellectual, adaptive and behavioral functioning in individuals with mild mental retardation, Research in Developmental Disabilities 30(3): 433-444.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Duijn G. van, Dijkxhoorn Y.M., Noens I.L.J., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2009), Vineland screener 0-12 years research-version. Constructing a screening instrument to assess adaptive behaviour, International Journal of Methods in Psychiatric Research 18(2): 110-117.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wulffaert J., Berckelaer-Onnes I.A. van, Kroonenberg P.M., Scholte E.M., Bhuiyan Z. & Hennekam R. (2009), Simultaneous analysis of the behavioural phenotype, physical factors, and parenting stress in people with Cornelia de Lange syndrome, Journal of Intellectual Disability Research 53(7): 604-619.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wulffaert J., Scholte E.M., Dijkxhoorn Y.M., Bergman J.E.H., Ravenswaaij M.A. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2009), Parenting stress in Charge Syndrome and the relationship with child characteristics, Journal of Developmental and Physical Disabilities 21(4): 301-313.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Manti E., Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van & Ploeg J.D. van der (2009), Social and emotional detachment: A cross-cultural comparison of the non-disruptive behavioural psychopathic traits in children, Criminal Behaviour and Mental Health 19: 178-192.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Manti E., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2009), A cross-cultural comparison of childhood development disorders between schoolchildren in the Netherlands and Greece, European Journal of Special Needs Education 24: 439-456.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van & Ploeg J.D. van der (2009), A rating scale to screen symptoms of psychiatric disorders in children, European Journal of Special Needs Education 23: 47-62.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Spek A.A., Schatorje T., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2009), Verbal fluency in adults with high functioning autism or Asperger syndrome, Neuropsychologia 47: 652-656.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Spek A.A., Berckelaer-Onnes I.A. van & Scholte E.M. (2009), Brief report: The use of WAIS-III in adults with HFA and Asperger Syndrome, Journal of Autism and Developmental Disorders 38(4): 782-787.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Stoutjesdijk R. & Scholte E.M. (2009), Cluster 4 speciaal onderwijs: Een vergelijking tussen leerlingen op cluster 4 scholen en cluster 4 rugzakleerlingen, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 48(4): 161-169.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2009), Prevalentie van gezinsproblemen in Nederland, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 48(4): 151-160.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wulffaert J., Berckelaer-Onnes I.A. van & Scholte E.M. (2009), Autistic disorder symptoms in Rett syndrome, Autism : The International Journal of Research and Practice 13(6): 567-581.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Spek A.A., Scholte E.M. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2009), Cognitieve kenmerken van volwassenen met de autistische stoornis en de stoornis van Asperger aan de hand van de WAIS-III, GZ-Psychologie 1: 24-29.artikel in tijdschrift
 • Scholte E.M. (9 mei 2008), Meervoudig Effectief. Een verhandeling over othopedagogiek, jeugdzorg en speciaal onderwijs (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van & Ploeg J.D. van der (2008), A rating scale to screen symptoms of psychiatric disorders in children, European Journal of Special Needs Education 23(1): 47-62.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Spek A., Berckelaer-Onnes I.A. van & Scholte E.M. (2008), The use of WAIS-III in adults with HFA and Asperger Syndrome, Journal of Autism and Developmental Disorders 38(4): 782-787.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg D.A. van der (2008), Social and emotional detachment in Dutch children, International Journal of Law and Psychiatry 31(3): 280-286.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Baardewijk Y., Stegge H., Andershed H., Thomaes S., Scholte E.M. & Vermeiren R. (2008), Measuring psychopathic traits in children throught self-report. The development of the Youth Psychopathic traits Inventory - Child Version, International Journal of Law and Psychiatry 31: 199-209.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M., Duijn G. van, Dijkxhoorn Y.M., Noens I.L.J. & Berckelaer-Onnes I.A. van (2008), De Vineland Screener 0-6 jaar. Leiden: Pits.boek
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van, Ploeg J.D. van der & Bergh P.M. van den (2008), Parental reports of Symptoms of Childhood Disorders in Dutch Children, Adolescence 172: 847-859.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van, Ploeg D.A. van der & Bergh P.M. van den (2008), Parental reports of Symptoms of Childhood Disorders in Dutch Children, Family Therapy 3: 177-189.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2007), The development of a rating scale to screen social and emotional detachment in children and adolescents, International Journal of Methods in Psychiatric Research 16(3): 137-149.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van & Ploeg J.D. van der (2007), The development of children with ADHD in day treatment centres after school hours, European Journal of Special Needs Education 22(1): 93-105.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Doreleijers Th.A.H. (2007), The screening of serious and violent juvenile offenders, Crime and Justice 35: 37-45.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Doreleijers Th.A.H., Scholte E.M. & Vermeiren R.R.J.M. (2007), Co-occurrence of serious and violent delinquency with other problems, Crime and Justice 35: 526-533.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg D.A. van der (2007), Sociaal emotionele onthechting, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 46(4): 169-178.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van & Oudheusden M.A.G. van (2007), Speciale kinderen in ontwikkeling. Diagnostiek en behandeling in het cluster 4 onderwijs. Utrecht: DeGraaff.boek
 • Scholte E.M. (2007), Kinderen met autisme in het speciaal onderwijs - een empirisch onderzoek. In: Noens I.L.J., IJzendoorn M.H. van (Red.) Autisme in Orthopedagogisch Perspectief. Amsterdam: Boom Academic. 211-222.boekdeel
 • Loeber R., Slot W., Bartels A., Orobio de Castro B., Dekovic M., Doreleijers T.A.H., Donker A.G., Hofstra A., Janssens J.M.A.M., Junger M., Junger-Tas J., Meeus W., Scholte E.M., Vermeiren R.R.J.M., Verhulst F.C., Laan P.H. van der & Wijk A. van (2007), Serious and violent juvenile delinquency: An update, Crime and Justice 35: 503-592.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg D.A. van der (2006), Residential treatment of youngsters with severe behavioral problems, Journal of Adolescence 29: 641-654.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg D.A. van der (2006), Prevalentie van sociaal-emotionele problemen bij schoolgaande, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 45: 15-22.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg D.A. van der (2006), Prevalentie van sociaal emotionele problemen bij jonge kinderen. In: Aalvoort D. van der (Red.) Ontwikkelen ingewikkeld? Vormen van diagnostiek en behandeling van gedragproblemen bij jonge kinderen. Amsterdam: SWP. 11-18.boekdeel
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van & Oudheusden M.A.G. van (2006), Leerlingen met sociaal emotionele problematiek in het speciaal onderwijs. Leiden: Universiteit Leiden?Pedologisch Instituut Leiden.rapport
 • Scholte E.M. (2 juli 2005), Parental perceptions of social and emotional deteachment in children and adolescents (Lezing). Paris.overig
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2005), Sociaal Emotionele Vragenlijst ( octrooi nr. ISBN 9031344206). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. [overig]overig
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2005), AVL-vragenlijst ( octrooi nr. ISBN 9031344230). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. [overig]overig
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2005), Sleutel ADHD-vragenlijst ( octrooi nr. ISBN 9031344257). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. [overig]overig
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2005), Handleiding Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV) ( octrooi nr. ISBN 9031344214). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. [overig]overig
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2005), Handleiding ADHD-vragenlijst (AVL) ( octrooi nr. ISBN 903144249). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. [overig]overig
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2005), Handleiding Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO) ( octrooi nr. ISBN 9031345016). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. [overig]overig
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van & Quartel M. (2005), Leerlingen met sociaal-emotionele problematiek in het speciaal onderwijs. Leiden: Afdeling Orthopedagogiek/PI-Leiden.rapport
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van & Quartel M. (2005), Gedrags- en kinderpsychiatrische problematiek van leerlingen in het cluster-4 onderwijs, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 6(44): 261-269.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (2005), Psychosociale jeugdzorg: Naar een empirisch onderbouwde diagnostiek en behandeling. In: IJzendoorn M.H. van, Frankrijker H. de (Red.) Pedagogiek in beeld. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 221-237.boekdeel
 • Scholte E.M. (2005), Sociaal ecologische analyse. In: Hermanns J.M.A. (Red.) Handboek jeugdzorg. Deel 1: Stromingen en specifieke doelgroepen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 203-225.boekdeel
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2005), Emotionele verwaarlozing, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 44: 50-76.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vermeulen P., Berckelaer-Onnes I.A. van & Scholte E.M. (2005), Vroeg-versus-laattijdige diagnose van autismespectrumstoornissen bij normaal- tot hoogbegaafde personen, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie 30(1): 29-46.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2004), Het oordeel van ouders over ADHD-gedragingen bij kinderen, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 43: 414-422.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (2004), Aggression and antisocial behaviour in Dutch Schools (Lezing). Amsterdam.overig
 • Scholte E.M. (2004), Control and support in residential care (Lezing). Oslo.overig
 • Veerman J.W., Kemp R.A.T. de, Brink L.T. ten, Slot W. & Scholte E.M. (2003), The implementation of a Dutch families first program, Child Psychiatry and Human Development 33: 227-244.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2003), Effectiveness of residential treatment methods for youngsters with severe behavioural problems: Findings from a one year follow-up study in Holland, International Journal of Child & Family Welfare 8: 185-197.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Segers T., Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2003), Omgangsprojecten onder de loep, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 42: 131-142.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2003), Alarmerend veel hulpverleners ontevreden met hun werk, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 42: 436-446.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2003), Arbeidsatisfactie onder leerkrachten, Pedagogiek 23: 276-290.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2003), Arbeidsatisfactieindex. Handleiding voor hulpverleners in de jeugdzorg (ASI-J). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.boek
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2003), Arbeidsatisfactieindex. Handleiding voor leerkrachten in het basis en voortgezet onderwijs (ASI-L). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.boek
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2003), Arbeidsatisfactie in het onderwijs en de jeugdzorg. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.boek
 • Scholte E.M. (2003), Leerlingen met sociaal emotionele problematiek in het speciaal onderwijs. onbekend: SW Orthopedagogiek.rapport
 • Scholte E.M. (2002), Basisdiagnostiek in de jeugdbescherming.. Amsterdam. [overig]overig
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van & Ploeg J.D. van der (2002), Factorial validity, reliability, of assessments and prevalence of ADHD behavioural' symptoms' in day and residential treatment centres for children with behavioural problems, International Journal of Methods in Psychiatric Research 11(1): 33-44.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (2002), Het ambulante veld in de jeugdzorg. In: Ploeg J.D. van der (Red.) Orthopedagogische werkvelden in Nederland. Apeldoorn: Garant. 33-60.boekdeel
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2002), De pedagoog aan het werk. In: Ploeg J.D. van der (Red.) Orthopedagogische werkvelden in beeld. Apeldoorn: Garant. 177-194.boekdeel
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2002), Hulpverlening bij meervoudige psychosociale problemen van jeugdigen. In: Vyt A., Aken M.A.G. van, Bosch J.D., Gaag R.J. van der, Ruijssenaars A.J.J.M. (Red.) Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek, en kinderpsychiatrie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 80-117.boekdeel
 • Scholte E.M. (2002), Psychosociale Jeugdzorg: Naar een empirisch onderbouwde diagnostiek en behandeling.. In: IJzendoorn M.H. van, Frankrijker H. de (Red.) Pedagogiek in beeld: Inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 221-237.boekdeel
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2002), De ontwikkeling van ADHD-jeugdigen in dagcentra, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 41: 559-573.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2002), De gz-psycholoog in woorden en getallen, Psycholoog: 195-198.artikel in tijdschrift
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2002), De gz-psycholoog in beeld. Amsterdam: NIP / NVO.rapport
 • Scholte E.M. (14 juni 2001), Pedagogy, Child Welfare and Residential Care in the Netherlands (Lezing). London.overig
 • Scholte E.M. & Doreleijers Th.A.H. (2001), Screening van ernstige en gewelddadige jeugdcriminaliteit. In: Loeber R., Slot W., Sergeant J. (Red.) Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: Omvang, oorzaken en interventies. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 245-264.boekdeel
 • Doreleijers Th.A.H., Scholte E.M. & Matser D. (2001), Het samengaan van ernstige en geweldsdelinquentie met andere problemen. In: Loeber R., Slot N.W., Sergeant J. (Red.) Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: Omvang, oorzaken en interventies. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 129-149.boekdeel
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2001), Kindermishandeling in Vlaanderen: populatie, achtergronden en werkwijze van vertrouwenscentra, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie 26(4): 142-157.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2001), De ontwikkeling van kinderen met ADHD. Diagnostiek en effectieve behandeling in de jeugdzorg.. Utrecht: De Graaff uitgevers.boek
 • Scholte E.M. (2001), Redactielid International Journal of Child and Family Welfare.tijdschriftredactie
 • Scholte E.M., Berckelaer-Onnes I.A. van & Ploeg J.D. van der (2001), DSM IV related ADHD symptom rating by professional care takers in residential treatment centres, Journal of Child Psychology and Psychiatry 42(3): 341-346.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (13 september 2000), Workshop basisdiagnostiek (Lezing). De Reehorst, Ede.overig
 • Scholte E.M. (10 mei 2000), Psychosocial characteristics, treatment and development of hyperactive children in Day-Care Centres in Holland (Lezing). MECC, Maastricht.overig
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2000), Exploring factors governing successful residential treatment of youngsters with serious behavioural difficulties. Findings from a longitudinal study in Holland, Childhood : A Global Journal of Child Research 7: 129-153.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (2000), The nature of the beast: psychopathy and youth, Contemporary Psychology 45: 611-614.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (2000), Anti-social behavior in young people: a major new review, Journal of Adolescence 23: 365-367.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Casas F., Cornejo J.M., Colton M. & Scholte E.M. (2000), Perceptions of stigmatization and satisfaction with services received among users of social welfare services for the child and the family in 3 European regions, Social Indicators Research 51: 287-308.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2000), Homeless youth and parenting, International Journal of Child and Family Welfare 4: 235-246.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (2000), Nieuwe programma's voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 5: 221-235.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (2000), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); een stoornis met vraagtekens, Justitiële Verkenningen 3: 37-50.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (2000), Protocol Explicitering Besluitvorming Raadsadvies voor de raad voor de kinderbescherming. In: Pameijer N., Prins P. (Red.) Protocollen in de jeugdzorg. Lisse: Swets & Zeitlinger. 73-91.boekdeel
 • Scholte E.M. (1999), Factors predicting continued violence into young adulthood, Journal of Adolescence 22: 3-20.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M., Colton M, Casas F., Drakeford M, Roberts S & Williams M. (1999), Perceptions of stigma and user involvement in child welfare services, British Journal of Social Work 29: 373-391.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (1999), Allocation of care for juveniles 'at risk' for emotional and behavioural difficulties: Practice and opportunities., International Journal of Child & Family Welfare 4: 112-129.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (1999), Homeless youth and parenting., International Journal of Child & Family Welfare 4(3): 235-247.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Douma M. (1999), Validiteit en betrouwbaarheid van de VSPS., Kind en Adolescent 20: 22-43.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (1999), De ontwikkeling en toetsing van de ADHD-vragenlijst., Kind en Adolescent 20: 76-92.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (1999), ADHD in kort bestek. Achtergronden, diagnostiek en hulpverlening.. Utrecht: SWP Uitgeverij.boek
 • Scholte E.M. (1999), Aandachtsgebieden bij psychosociale basisdiagnostiek.. In: Knorth E.J., Smit M. (Red.) Planmatig handelen in de jeugdhulpverlening.. Leuven/Apeldoorn: Garant. 115-134.boekdeel
 • Scholte E.M. (1999), Sociaal-ecologische analyse.. In: Hermanns J., Nijnatten C. van, Smit M., Verheij F., Zwiep C. (Red.) Handboek Jeugdzorg.. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 1-26.boekdeel
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (1999), Allocation of care for juveniles 'at risk'.. In: Colle H.E. (Red.) Handbuch Heimerziehung und Pflegekinderwesen in Europa - Handbook residential and foster care in Europe.. Neuwied: Luchterhand. 695-703.boekdeel
 • Meeuws W.H.J., Kroneman M., Junger M., Ossebaard H., Scholte E.M., Slot W., Vinken H. & Wilde E.J. de (1999), Risicogedrag van adolescenten. Negen contra-intuïtieve stellingen. Assen: Van Gorcum.boek
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (1999), Basic care in Residential Centers: Practice and Opportunities. In: Colla H.E., Gabriel T., Millham S., Muller-Teusler S., Winkler M. (Red.) Handbuch Heimerziehung und Pflegekinderwesen in Europa - Handbook residential and foster care in Europe. Neuwied: Luchterhand. 695-703.boekdeel
 • Scholte E.M. (1998), Psychological risk characteristics of children in welfare programs in Holland. The role of risk-factor analysis in the planning of welfare services for children., Childhood : A Global Journal of Child Research 5: 185-205.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (1998), Job satisfaction in residential care., International Journal of Child & Family Welfare 3: 228-241.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M., Colton M & Casas F. (1998), Psychosociale jeugdzorg en (dis)kwalificatie: de visies van cliënten en hulpverleners., Tijdschrift voor Orthopedagogiek 3: 97-111.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (1998), Arbeidssatisfactie onder groepsleiders., Tijdschrift voor Orthopedagogiek 37: 404-421.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (1998), Handleiding van de Vragenlijst ADHD-problemen.. Lisse: Swets & Zeitlinger.boek
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (1998), Job-satisfaction in residential care. (Lezing). Paris.overig
 • Scholte E.M. (1998), Factors predicting efficacy of residential treatment for juveniles with serious behavioral problems. (Lezing). Paris.overig
 • Colton M, Casas F., Drakeford M, Roberts S, Williams M. & Scholte E.M. (1997), Stigma, Social Exclusion and Child Welfare: An International Comparative Study. Aldershot: Avebury-Ashgate Publishing Ltd.boek
 • Scholte E.M. & Ploeg J.D. van der (1997), Homeless Youth. Londen: Sage.boek
 • Scholte E.M. (1997), Social Welfare in Holland. In: Colton M (Red.) Stigma, Social Exclusion and Child Welfare. Aldershot: Avebury-Ashgate Publishing Ltd. 34-54.boekdeel
 • Scholte E.M. (1997), Research Findings for Holland. In: Colton M (Red.) Stigma, Social Exclusion and Child Welfare. Aldershot: Avebury-Ashgate Publishing Ltd. 95-118.boekdeel
 • Scholte E.M. (1997), Comparative Findings: The view of service users and service providers. In: Colton M (Red.) Stigma, Social Exclusion and Child Welfare. Aldershot: Avebury-Ashgate Publishing Ltd. 133-161.boekdeel
 • Scholte E.M. (1997), Effectiviteit van centra voor opvoeding, scholing en verzorging: uitvallers en blijvers. In: Gerris J (Red.) Jongeren problematiek: hulpverlening en gezinsproblematiek. Assen: Van Gorcum en Comp.. 40-58.boekdeel
 • Scholte E.M. (1997), Diagnostiek door de Raad voor de Kinderbescherming en de Gezinsvoogdij. In: Ploeg J.D. van der, Janssens J.M.A.M., Bruyn E.E.J. de (Red.) Diagnostiek in de Jeugdzorg. Groningen: Wolters Noordhoff. 11-32.boekdeel
 • Colton M, Drakeford M, Roberts S, Scholte E.M., Casas F. & Williams M. (1997), Social Workers, Parents and Stigma, Child and Family Social Work 2(4): 247-257.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Colton M, Drakeford M, Roberts S, Scholte E.M., Casas F. & Williams M. (1997), Child Welfare and Stigma, Childhood : A Global Journal of Child Research 4(3): 265-283.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (1997), Criteria for Residential and Foster Care, Journal of Child Psychology and Psychiatry 38: 657-666.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (1997), Welke jeugdigen lopen 'echt' risico?, Tijdschrift voor Adolescentenzorg (TIAZ) 3(1): 9-15.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Scholte E.M. (1997), Longitidinal research into juveniles with police contacts (Lezing). Noordwijkerhout.overig
 • Scholte E.M. (1997), Analyse van de hulpvraag en het hulpaanbod in de regio Rotterdam e.o. (Lezing). Rotterdam.overig
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (1997), Groepsleiding: Tevreden mensen?, SPH : Tijdschrift voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (5): 4-8.artikel in tijdschrift
 • Ploeg J.D. van der & Scholte E.M. (1997), Redactielid International Journal of Child & Family Welfare 1-3.tijdschriftredactie
 • Drakeford M, Colton M, Scholte E.M., Casas F., Williams M. & Roberts S (1997), Social Policy and Stigma, International Journal of Child Psychology and Psychiatry 38: 657-666.artikel in tijdschrift (refereed)
 • NJI lid erkenningscommissie
 • stichting Post-Doctorale Beroeps Opleiding Randstad bestuurslid
 • Sociaal Wetenschappelijk Advies en Automatisering directielid
 • Nederlands Instituut voor Pedagogisch en Psychologisch Onderzoek directie/bestuurslid