Universiteit Leiden

nl en

Esther van Ginneken

Universitair docent

Naam
Dr. E.F.J.C. van Ginneken
Telefoon
+31 71 527 2827
E-mail
e.f.j.c.van.ginneken@law.leidenuniv.nl

Esther van Ginneken is sinds april 2016 als Universitair Docent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Esther van Ginneken

Algemeen

Esther van Ginneken is sinds april 2016 als Universitair Docent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden.

Ze heeft een brede achtergrond in de sociale wetenschappen (BA Liberal Arts & Sciences, University College Utrecht) en heeft de MPhil Criminology aan de University of Cambridge voltooid. Daar heeft zij tevens haar proefschrift geschreven op het onderwerp The pains and gains of imprisonment, over de detentie-ervaring en voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij van mannelijke en vrouwelijke gedetineerden. Van 2013 tot 2016 heeft ze als Universitair Docent Criminologie gewerkt aan Liverpool Hope University.  

Onderzoek

In haar onderzoek slaat Esther bruggen tussen verschillende disciplines, onderzoeksgebieden en methoden. Voor haar promotieonderzoek verrichtte ze diepte-interviews en bracht sociologische en psychologische perspectieven bij elkaar om aanpassing aan detentie beter te begrijpen. Daarbij onderscheidde ze verschillende aanpassingsvormen en gebruikte het concept posttraumatische groei om de positieve detentiebeleving van enkele gedetineerden te begrijpen. Daarnaast onderzocht ze narratives of desistance van gedetineerden. Voor haar proefschrift heeft zij verschillende prijzen ontvangen: de Salje Medal voor het beste proefschrift in de Arts, Humanities en Social Sciences (2013-2014) van Clare Hall en de Nigel Walker Prize (2014) voor het beste criminologieproefschrift van het Institute of Criminology, University of Cambridge.

Esther heeft ook onderzoek gedaan naar de relatie tussen meerpersoonscelgebruik en detentiebeleving in Nederland en naar zelfdoding in gevangenissen in Engeland en Wales. Daarnaast is ze geïnteresseerd in subjectieve detentie- en strafzwaarte.

In 2017 is het boek New Perspectives on Desistance, waarvan ze co-editor is, bij Palgrave verschenen.

Esther is tot slot als senior onderzoeker betrokken bij het Life in Custody project dat het Instituut voor Strafrecht en Criminologie uitvoert in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit surveyonderzoek beoogt de relatie tussen het werkklimaat van het personeel en het leefklimaat van de gedetineerden in kaart te brengen, evenals de consequenties van het werkklimaat en het leefklimaat voor de gedetineerden tijdens detentie en na detentie in alle Nederlandse gevangenissen.

Onderwijs

Esther verzorgt in het collegejaar 2017-2018 de cursussen Misdaadanalyse (MSc Forensische Criminologie) en Criminal Justice Actors in a Comparative Perspective (MSc Criminal Justice). Tevens is zij coördinator van de Master Criminology & Criminal Justice.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.24

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie