Universiteit Leiden

nl en

Erik Klok

Hoogleraar interne geneeskunde

Naam
Prof.dr. F.A. Klok
Telefoon
+31 71 526 52981
E-mail
f.a.klok@lumc.nl

Erik Klok is Hoogleraar Interne Geneeskunde en Internist Vasculaire Geneeskunde in het Leids universitair Medisch Centrum. Hij is opleider vasculaire geneeskunde, medisch leider van de trombosedienst leiden en gastwetenschapper aan de Universiteit van Mainz (Duitsland). Hij is voorzitter van de LUMC commissie Good Research Practice, Toelatingscommissie Master Geneeskunde en Commissie selectie en plaatsing, en tevens van de Nederlandse Vereniging voor Internisten Vasculaire Geneeskunde, Dutch Thrombosis Network, EXPERT-PE Europe en aankomende voorzitter van de ESC werkgroep over pulmonale circulatie en rechter ventrikel functie.

Meer informatie over Erik Klok

Erik Klok is Hoogleraar Interne Geneeskunde en Internist Vasculaire Geneeskunde in het Leids universitair Medisch Centrum. Hij is opleider vasculaire geneeskunde, medisch leider van de trombosedienst leiden en gastwetenschapper aan de Universiteit van Mainz (Duitsland). Hij is voorzitter van de LUMC commissie Good Research Practice, Toelatingscommissie Master Geneeskunde en Commissie selectie en plaatsing, en tevens van de Nederlandse Vereniging voor Internisten Vasculaire Geneeskunde, Dutch Thrombosis Network, EXPERT-PE Europe en aankomende voorzitter van de ESC werkgroep over pulmonale circulatie en rechter ventrikel functie.

Vasculaire geneeskunde

Erik Klok is benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de vasculaire geneeskunde. Eén van de hoofddoelen van zijn studies is het ontwerpen van diagnostische strategieën voor patiënten met verdenking op veneuze trombose om op een zo efficiënt mogelijke manier tot een zo nauwkeurige mogelijke diagnose te komen, waarbij moderne beeldvormende technieken gericht worden ingezet. Een tweede doel is het verbeteren van de acute zorg voor de meest bedreigde patiënten met longembolie, waarbij adequate risicostratificatie, optimaal inzetten van geavanceerde interventies en een multidisciplinaire benadering tot een betere overleving moet leiden. Een laatste doel is het meetbaar maken van de lange termijn uitkomsten van de zorg voor patiënten met veneuze trombose en de introductie van uitkomstgerichte zorg voor deze patiënten categorie.Erik Klok is benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder de vasculaire geneeskunde. Eén van de hoofddoelen van zijn studies is het ontwerpen van diagnostische strategieën voor patiënten met verdenking op veneuze trombose om op een zo efficiënt mogelijke manier tot een zo nauwkeurige mogelijke diagnose te komen, waarbij moderne beeldvormende technieken gericht worden ingezet. Een tweede doel is het verbeteren van de acute zorg voor de meest bedreigde patiënten met longembolie, waarbij adequate risicostratificatie, optimaal inzetten van geavanceerde interventies en een multidisciplinaire benadering tot een betere overleving moet leiden. Een laatste doel is het meetbaar maken van de lange termijn uitkomsten van de zorg voor patiënten met veneuze trombose en de introductie van uitkomstgerichte zorg voor deze patiënten categorie.

Wetenschappelijke carrière

Erik Klok is op 3 maart 2010 laude gepromoveerd op zijn proefschrift “Pulmonary embolism: diagnostic management and prognosis” (https://ap.lc/bpMrq). Zijn oratie getiteld “Veneuze trombo-embolie anno 2023: mag het een onsje minder wezen?” sprak hij uit op 10 maart 2023.

Hoogleraar interne geneeskunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Interne Geneeskunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • NVIVG Bestuurslid, lid onderwijs
  • Universiteit Mainz, Duitsland Gastwetenschapper
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.