Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Elise Storck

Vakdidacticus Geschiedenis


Naam Drs. E.G.M. Storck
Telefoon +31 71 527 6489
E-mail storck@iclon.leidenuniv.nl
  • Coördinator van de  Professionele Leergemeenschap Jonge Spoorzoekers, waarbij docenten een methode ontwikkelen om leerlingen in hun eigen omgeving onderzoek te laten doen naar verhalen van migranten aan de hand van foto’s van het dagelijks leven.  
  • Van 1983 tot en met 2012 werkzaam als docent geschiedenis, ontwikkelaar van divers lesmateriaal, via Euroclio verbonden aan projecten in Estland, Letland, Turkije en Berlijn. 
  • Voorzitter van vaststellingscommissie geschiedenis havo/vwo van het College voor Examens.

Geen relevante nevenwerkzaamheden