Universiteit Leiden

nl en

Dick Oepkes

Hoogleraar Verloskunde

Naam
Prof.dr. D. Oepkes
Telefoon
+31 71 526 2896
E-mail
d.oepkes@lumc.nl
ORCID iD
null

Prof. dr. D. Oepkes is hoogleraar Verloskunde, in het bijzonder de Foetale Therapie. Ook is hij gynaecoloog-perinatoloog en hoofd sectie Foetale Geneeskunde, afdeling Verloskunde LUMC. Prof. dr. Oepkes is fellow in het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

Meer informatie over Dick Oepkes

Prof. dr. D. Oepkes is hoogleraar Verloskunde, in het bijzonder de Foetale Therapie. Ook is hij gynaecoloog-perinatoloog en hoofd sectie Foetale Geneeskunde, afdeling Verloskunde LUMC. Prof. dr. Oepkes is fellow in het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists.

Foetale therapie

Deze voltijds strategische leerstoel is de eerste leerstoel Foetale Therapie in Nederland. De hoogleraar geeft leiding aan het nationale topreferente zorgcentrum voor foetale therapie, een door VWS en de EU erkend Centre of Excellence, waar hoogcomplexe operaties bij ongeboren kinderen worden verricht. Het centrum levert met ruim 200 foetale operaties per jaar een belangrijke bijdrage aan de reductie van perinatale sterfte in Nederland. De meeste van deze kinderen zouden niet overleven zonder de ingreep voor de geboorte.

Innovatie in de minimaal invasieve technieken wordt onderzocht in het Medical Delta samenwerkingsverband met de TU Delft en het Erasmus MC. De belangrijkste onderzoekslijnen zijn ziekten van monochoriale tweelingen, rode cel- en bloedplaatjes-immunisatie, behandeling van foetale hartafwijkingen en intra-uteriene stamcelbehandeling van osteogenesis imperfecta. Samen met neonatoloog prof. Lopriore wordt internationaal uniek onderzoek gedaan naar de langetermijn-gezondheid van kinderen die in de baarmoeder geopereerd zijn. Vragen van de Nationale Wetenschapsagenda waaraan het onderzoek een bijdrage levert, zijn: Hoe gaat kennis van genetica een rol in het begrijpen van, screenen op en behandelen van (zeldzame) ziekten (081), Zwangerschap, een kind baren en de overgang: leidt een beter inzicht tot een beter verloop? (091), Hoe ontwikkelen we minimaal-invasieve technieken en interventies voor diagnose, prognose en behandeling? (104).

Wetenschappelijke carrière

Sinds 1989 is prof. dr. Oepkes betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en behandeling van foetale ziekten, in de eerste 10 jaar vooral naar Rhesus-immunisatie en alloimmuun trombocytopenie in de zwangerschap. In 1993 volgde zijn promotie (cum laude) in geneeskunde, Universiteit Leiden, proefschrift 'Ultrasound and Doppler in the management of Red Cell Alloimmunization'. Prof. dr. Oepkes is initiatiefnemer en projectleider van internationale multicenter studies in de foetale therapie, met publicaties in NEJM en Lancet. Hij is (co-)auteur van 342 peer-reviewed artikelen, h-index 33 (Web of Science Feb 2018). Daarnaast is hij promotor of co-promotor van 19 promovendi. 
In 2012 hield hij aan de Universiteit Leiden zijn oratie 'Venit Fetus ad Medicum' (Komt een foetus bij de dokter).

Prijzen en eervolle benoemingen

  • Nederlands Ambassadeur voor de Amerikaanse SMFM (Society for Maternal Fetal Medicine)
  • Fellow ad eundem van het RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists)

Hoogleraar Verloskunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Verloskunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer K6-P

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.