Universiteit Leiden

nl en

Cornelis van Kooten

Hoogleraar Experimentele Nefrologie, in het bijzonder de immunologie van transplantatie

Naam
Prof.dr. C. van Kooten
Telefoon
+31 71 526 2148
E-mail
c.van_kooten@lumc.nl
ORCID iD
0000-0002-6257-0899

Cees van Kooten is hoogleraar experimentele nefrologie, i.h.b. de immunologie van transplantatie, hoofd van het immunologisch laboratorium van de sectie nierziekten van de afdeling interne geneeskunde en onderdeel van het Einthoven laboratorium voor vasculaire en regeneratieve geneeskunde. Hij is voorzitter van de examencommissie master biomedische wetenschappen.

Meer informatie over Cornelis van Kooten

Cees van Kooten is hoogleraar experimentele nefrologie, i.h.b. de immunologie van transplantatie, hoofd van het immunologisch laboratorium van de sectie nierziekten van de afdeling interne geneeskunde en onderdeel van het Einthoven laboratorium voor vasculaire en regeneratieve geneeskunde. Hij is voorzitter van de examencommissie master biomedische wetenschappen.

Niertransplantatie

Niertransplantatie is de meest effectieve vorm van nierfunctievervangende therapie en versterkt in hoge mate de kwaliteit van leven. Ondanks zeer goede korte termijn resultaten, zijn getransplanteerde patiënten echter levenslang afhankelijk van immuunonderdrukkende medicatie. Niertransplantatie resulteert in een sterke en specifieke immuunreactie, waarbij alle armen van het immuunsysteem betrokken zijn.

De huidige uitdaging in transplantatie is om de beschadiging van het nierweefsel, zoals deze op lange termijn optreedt, af te remmen en tegelijkertijd de hoeveelheid immunosuppressieve medicatie te verminderen en meer specifiek te maken om daarmee bijbehorende complicaties te verminderen. Om dit doel te bereiken maken we gebruik van basaal, klinisch en translationeel onderzoek. Kennis van de verschillende afstotingsprocessen, gecombineerd met ‘state of the art’ methoden om de immuunreactie te meten, zijn essentieel om nieuwe behandelstrategieën te ontwikkelen, waaronder immuno- en celtherapie. Dit onderzoek op het raakvlak van transplantatie, immunologie en nierziekten geeft een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Regeneratieve Geneeskunde.

Wetenschappelijke carrière

Cees van Kooten rondde zijn studie biologie aan de Universiteit van Amsterdam af in 1987 met specialisatie in immunologie en moleculaire biologie. Na drie maanden onderzoek bij de afdeling klinische immunologie van de Universiteit van Gothenburg, Zweden, startte hij zijn promotie onderzoek bij de afdeling autoimmuunziekten van het centraal laboratorium van de bloedtransfusie (CLB, huidig Sanquin) in Amsterdam. In 1992 verdedigde hij met succes zijn proefschrift getiteld “The role of cytokines in the activation of human maligant B cells”. Hierna werkte hij twee jaar als post-doc in het vermaarde immunologische research instituut van Schering Plough in Lyon, Frankrijk. Sinds 1995 is hij werkzaam bij de afdeling Nierziekten van het LUMC, eerst als post-doc, daarna als fellow van de KNAW en vanaf 2003 als universitair hoofddocent. In 2009 is hij benoemd als hoogleraar in de experimentele nefrologie i.h.b. de immunologie van transplantatie. De titel van zijn oratie was “TOPsport op gladde bruggen”.

Cees van Kooten is (co)-auteur van meer dan 250 wetenschappelijke publicaties en heeft verscheidene onderzoek subsidies ontvangen. Hij heeft een actieve rol als reviewer bij vele wetenschappelijke tijdschriften en subsidiegevers, en is voormalig lid van de wetenschappelijk raad van de Nierstichting Nederland en voormalig penningmeester van de Nederlandse vereniging voor Immunologie (NvvI) . Op dit moment is hij lid van de werkgroep ‘Immunonephrology’ van de Europese organisatie ERA/EDTA.

Cees van Kooten is (co)-promotor van meer dan 20 promovendi en heeft een actieve rol in het onderwijs programma van het LUMC, zowel Geneeskunde als Biomedische Wetenschappen.

Prijzen en eervolle benoemingen

Cees van Kooten ontving een research fellowship van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW, 1997) en de C.J.Kok prijs van de Universiteit Leiden (1999). Hij ontving de Dolph Adams Award 2004 voor het best geciteerde review in J Leukoc Biol en de Anthony P Monaco Award 2014 voor het beste translationele artikel in Transplantation.

Meer informatie

http://www.einthovenlaboratory.com/cees-van-kooten-phd/

Volg Cornelis van Kooten op:
 | LinkedIn | Orcid | ResearchGate | PubMed

Hoogleraar Experimentele Nefrologie, in het bijzonder de immunologie van transplantatie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Interne Geneeskunde
  • Nierziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C7-35

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.