Universiteit Leiden

nl en

Clara van Dam

Universitair docent

Naam
J.C.A. van Dam LLM
Telefoon
+31 71 527 1389
E-mail
j.c.a.van.dam@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6642-7600

Clara is als promovenda en docent verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Clara van Dam

Onderzoek

Sinds september 2013 verricht Clara promotieonderzoek naar de rol van guidance documenten van de Europese Commissie in de implementatie van het Europese Recht in de nationale rechtsorde. Hoe gaan de nationale wetgever, bestuur en rechter met guidance documenten om? En wat zijn daarvan de juridische implicaties? Om deze vragen te kunnen beantwoorden bestudeert Clara het gebruik van guidance documenten in Nederland op drie rechtsterreinen: Europese landbouwsubsidies, het vrij verkeer van personen en de Habitatrichtlijn.

Tijdens haar promotieonderzoek liep Clara stage bij de Europese Commissie bij het Directoraat Generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, op het terrein van de directe betalingen (september 2015 - februari 2016). Daar bracht zij de verschillende guidance documenten op het terrein van de directe betalingen in kaart en werkte zij aan een ‘guidance voor guidance’.

Clara’s belangstelling gaat in meer algemene zin uit naar ontwikkelingen die raken aan de Europeanisering van het bestuursrecht in de EU-lidstaten. In de zomer van 2017 coördineerde zij de organisatie van de summer course over de Europeanisering van nationaal bestuursrecht die in de zomer van 2017 voor het eerst werd georganiseerd.

Onderwijs

Clara is coördinator van het mastervak (10 ECTS) Bestuursrecht in de Europese rechtsorde. Dat vak bestudeert de doorwerking van het Unierecht in het Nederlandse bestuursrecht. Ook heeft Clara onderwijs gegeven in het eerstejaars bachelorvak ‘Inleiding Bestuursrecht’.

Achtergrond

Clara heeft Rechten en Politicologie gestudeerd. Zij voltooide de bachelor in beide studierichtingen  cum laude aan de Universiteit Leiden, en behaalde vervolgens het master diploma Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden (2012; cum laude). In het studiejaar 2012-2013 volgde Clara het master programma European Political and Administrative Studies aan het College of Europe in Brugge.

Overig

Tijdens haar promotietraject nam Clara deel aan de Academy of European Law Summer School aan het European University Institute in Florence (2014) en volgde zij de Summer School in Methods and Techniques; Process Tracing Methodology aan het European Consortium of Political Research (Ljubljana, 2014).

Van November 2014 tot November 2017 was Clara één van de bestuursleden van de StudieKring Europees Recht. Daarnaast is zij sinds November 2014 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Europees Recht (NVER).

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.38

Contact

  • Redactielid Nederlandse tijdschrift voor Europees recht Lid van de redactie (beoordeling artikelen en verwerven van kopij/auteurs)
  • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht Bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.