Universiteit Leiden

nl en

Christi van Asperen

Hoogleraar Klinische Genetica

Naam
Prof.dr. C.J. van Asperen
Telefoon
+31 71 526 6090
E-mail
c.j.van_asperen@lumc.nl

Prof.dr. C.J. (Christi) van Asperen is hoogleraar Klinische Genetica, in het bijzonder klinisch genetisch advies in de oncogenetica en afdelingshoofd van de afdeling Klinische Genetica in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Sinds 1 januari 2018 is zij lid van de commissie wetenschappelijke integriteit, een gezamenlijke commissie van Universiteit Leiden en LUMC.

Meer informatie over Christi van Asperen

Prof.dr. C.J. (Christi) van Asperen is hoogleraar Klinische Genetica, in het bijzonder klinisch genetisch advies in de oncogenetica en afdelingshoofd van de afdeling Klinische Genetica in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Zij is coördinator in het LUMC van het NFU Expertisecentrum Familiair en erfelijke borstkanker. Daarnaast vervult zij diverse adviesfuncties voor kwaliteitsaspecten binnen de Klinische genetica, zoals de Clinical Genetic and Counseling Specialist Advisory Group (SAG) en de ESHG-Eurogentest Quality Sub-Committee.

Sinds 1 januari 2018 is zij lid van de commissie wetenschappelijke integriteit, een gezamenlijke commissie van Universiteit Leiden en LUMC.

Klinische Genetica

Het herkennen van families met een erfelijke aanleg voor kanker is van belang in verband met de mogelijkheid van preventie. Als een dergelijke aanleg blijkt te bestaan, kan men door regelmatig onderzoek van patiënt en familieleden tumoren in een vroeg stadium ontdekken, wat gunstig is voor de prognose. Ook bestaat soms de optie om al een operatie uit te voeren uit voorzorg, voordat er kwaadaardige afwijkingen zijn ontstaan. Naast de mogelijkheid van preventie is herkenning óók van belang omdat de behandeling van erfelijke vormen van kanker soms kan afwijken van die van niet-erfelijke vormen. Ongeveer 5 tot 10% van de veel voorkomende vormen van kanker blijkt erfelijk bepaald te zijn. 

Vanuit het vakgebied Klinische Genetica is omgaan met erfelijke kanker: advies geven en keuzes laten. Echter, nog lang niet alle personen die daarvoor in aanmerking komen worden verwezen. Er wordt gestreefd om het DNA onderzoek voor de oncologische patiënt onderdeel te laten worden van de standaard zorg. Het implementeren van de daarbij behorende klinische betekenis en het geven van erfelijkheidsvoorlichting zal onderdeel zijn van de leeropdracht: Klinische Genetica, in het bijzonder klinisch genetisch advies in de oncogenetica. 

Dit onderwerp sluit goed aan op de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): Route ‘Personalised medicine: uitgaan van het individu’. Binnen die route past dit bij vraag 81 van de NWA: ‘Hoe gaat kennis van genetica een rol spelen in het begrijpen van, screenen op en behandelen van (zeldzame) ziekten?’

Wetenschappelijke carrière

Prof. C.J. (Christi) van Asperen studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar medische specialisatie tot Klinische Geneticus in het AMC te Amsterdam (1991) heeft zij zich verder gespecialiseerd in de oncogenetica. 

Zij promoveerde in 2004 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift:
Risk estimation in familial breast cancer.
Promotores: Prof.dr. M.H. Breuning en prof.dr. J.C. van Houwelingen. Co-promotor: Dr. G.H. de Bock

In 2012 werd zij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Leiden bij de Faculteit der Geneeskunde, onderdeel van het LUMC, om werkzaam te zijn op het vakgebied Klinische Genetica, in het bijzonder klinisch genetisch advies in de oncogenetica. Op 24 mei 2013 hield zij haar oratie getiteld: ‘Omgaan met erfelijke kanker: advies geven en keuzes laten’.

Sinds 2013 is zij benoemd tot Afdelingshoofd Klinische Genetica in het LUMC.
De afdeling Klinische Genetica bestaat uit twee secties; sectie erfelijkheidsadvisering (polikliniek Klinische Genetica) en sectie LDGA (Laboratorium Diagnostische Genoomanalyse).

Zie ook haar wetenschappelijke artikelen op PubMed.

Hoogleraar Klinische Genetica

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Klinische Genetica

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

  • Astra Zeneca Advisory board
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.