Universiteit Leiden

nl en

Boya Li

Universitair docent

Naam
Dr. B. Li
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
b.li@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3046-5656

Boya Li is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op het bevorderen van sociale integratie en gelijkheid voor kinderen met autisme en andere neurologische aandoeningen.

Meer informatie over Boya Li

Boya Li is universitair docent  bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op het bevorderen van sociale integratie en gelijkheid voor kinderen met autisme en andere neurologische aandoeningen.

Onderzoek naar sociale integratie en autisme

Li onderzoekt welke mechanismen ten grondslag liggen aan sociale integratie en wat er voor nodig is om sociale integratie te bereiken. Zij doet voornamelijk onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme en gehoorverlies en onderzoekt welke omgeving hun ontwikkeling bevordert.

Li is actief betrokken bij meerdere grootschalige multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Deze projecten hebben als gemeenschappelijk doel dat zij betekenisvolle veranderingen in de samenleving willen terweegbrengen. Dit doen zij door innovatief onderzoek te doen dat zich richt op het bevorderen van gelijkheid, diversiteit en inclusie in de samenleving, zodat jongeren, ongeacht hun neurologische aandoeningen, sociale en culturele achtergrond, gelijke toegang krijgen tot leermogelijkheden en zich ten volle kunnen ontwikkelen.

Onderzoeksprojecten

 • Vanaf april 2023 is Li onderzoeker bij 'JEDI Nu! Een kennis co-creatie platform voor inclusie van diversiteit op het gebied van gerechtigheid onder individuen met een migrantenachtergrond in Nederland', welke verbonden is aan de afdeling Human-Centered Desing en gefinancieerd wordt door NWO. Zij werkt hierin samen met met Amsterdam UMC, VU, Radboud UMC en Universiteit Leiden (Governance).
 • 2021 - heden: post doc onderzoeker bij 'De cirkel doorbreken: Een inclusieve school voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeten', Universiteit Leiden.
 • 2016 - heden: coördinator van de gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen China en Nederland (1) “Emotion Control In Children With Autism Spectrum Disorder” met dr. Li Yi, Peking University, en (2) “A Longitudinal Research on the Socioemotional Development of Chinese DHH Preschoolers” met het Chineese rehabilitatie en onderzoekscentrum voor gehoor- en spraakbeperkingen en prof. Yifang Wang, Capital Normal University, Beijing, China, Universiteit Leiden.

Onderwijs

Li is ook een enthousiaste docent, toegewijd aan het doorgeven van de nieuwste wetenschappelijke inzichten aan de jongere generatie. Li heeft veel ervaring in het geven van verschillende Child and Adolescent Psychologie vakken op diverse niveaus. Li is ook co-superviseert ook verschillende promovendi in het Focus on Emotions onderzoekslab.

Ze is betrokken geweest bij de volgende cursussen:

 • Academische Vaardigheden (1e-jaar BA)
 • Perspectief op Carrièreplanning  (2e-jaar BA)
 • Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie (1e-jaar BA)
 • Clinical Child & Adolescent Psychology (3e-jaar BA specialisatie vak) (coördinator)
 • Onderzoeks MA, professionele MA en BA scriptie begeleiding.
 • Onderzoeks MA, professionele MA en BA stagebegeleiding
 • (A)typical Emotional Development (Research MA)
 • Pre-University trajecten

Kort CV

Li promoveerde in 2006 aan het Centrum voor Taalwetenschap van de Universiteit Leiden. Terwijl ze onderzoek deed naar de theorie van de Generatieve Grammatica, raakte ze gefascineerd door de taalontwikkeling en de ontwikkeling van kinderen in het algemeen. Dit motiveerde haar om een carrière in de ontwikkelingspsychologie na te streven.

In 2021 behaalde Li haar tweede doctoraat aan de Universiteit Leiden in de ontwikkelingspsychologie met een longitudinale studies uit, waarbij ze de sociaal-emotionele ontwikkeling van autistische kleuters volgde. Haar onderzoek was een van de eerste dat aantoonde dat autistische kinderen de potentie en het vermogen hebben om emotionele vaardigheden te ontwikkelen, waarmee ze het belang van de juiste leeromgeving voor deze kinderen benadrukt.

Subsidies

 • 2023, 'JEDI Nu! Een kennis co-creatie platform voor inclusie van diversiteit op het gebied van gerechtigheid onder individuen met een migrantenachtergrond in Nederland', gefinancierd door de NWO “Advancing Equity in Academia through Innovation” subsidie, mede-aanvrager (€325.000).
 • 2023, "Smart Play: A smartwatch software for measuring play with a data-driven, interdisciplinary approach", gefinancierd door het Nederlandse eScience Center, medeaanvrager (1150 uur Research Software Engineer ondersteuning).
 • 2022, “Exploring the school belongingness of Chinese autistic pre-adolescents and their mainstream school recess experience”, gefinancierd door het Chinese Scholarship Council (CSC) met beurs voor een driejarig PhD traject.  De beurs is toegekend aan Kexin Liu, co-supervisor van de beursaanvraag.
 • 2020, "The Development of social-emotional functioning in Dutch and Chinese preschool children with autism spectrum disorder: A longitudinal study", gefinancierd door de CSC-subsidie voor een vierjarig PhD project, toegekend aan Jiayin Zhao, co-supervisor van de subsidieaanvraag en van het PhD project.
 • 2019, "The Development of Social-Emotional Functioning in Chinese Preschool Children with A Cochlear Implant: A Longitudinal Study", gefinancierd door de CSC-subsidie voor een vierjarig PhD-project, toegekend aan Qi Meng, co-supervisor van de subsidieaanvraag en van het PhD-project.
 • 2016, "Emotion processing in deaf children with cochlear implants", gefinancierd door de Taiwanese overheidsbeurs voor een driejarig doctoraatsproject, toegekend aan Yung-Ting Tsou, co-supervisor van de financieringsaanvraag en van het doctoraatsproject.
 • 2016, "Facing others; Emotion control in children with autism spectrum disorder", gefinancierd door KNAW "China Exchange Programma", mede-aanvrager (€29.806).

Prijzen

 • 2023, Posterprijs tweede plaats, Nationaal Autisme Congres (NAC), co-auteur
 • 2022, Posterprijs nominatie, Female Autism Network of the Netherlands (FANN), eerste auteur

Lidmaatschappen

 • International Society for Autism Research (INSAR)
 • Nationaal Autisme Congres, evaluatiecommissie, Nederland
 • China Region Group, Universiteit Leiden, Nederland
 • China Kennis Netwerk, Instituut Clingendael, Nederland

Co-supervisie promovendi

 • 2020-heden, Zhao, J. The development of social-emotional functioning in Dutch and Chinese preschool children with autism spectrum disorder: A longitudinal study.
 • 2019-heden, Li, Z. Social emotions in young deaf and hard of hearing Chinese (& Dutch) children
 • 2019-heden, Meng Q. Development of social-emotional functioning in Chinese children with hearing loss: A longitudinal study.
 • 2016-2020, Tsou, Y.-T. Navigating the world of emotions : social information processing in children with and without hearing loss. Proefschrift verdedigd op 11 november 2020, Universiteit Leiden.
 • 2013-2019, Dahamat Azam, N. Aggression and emotions : Cultural and individual differences. Proefschrift verdedigd op 18 december 2019, Universiteit Leiden.

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B51

Contact

Onderzoeker

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B51

Contact

Promovendus / gast

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B51

Contact

Vaardigheidsdocent

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Leiden Univ Centre for Linguistics
 • ATC Vreemde Talen

Werkadres

Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Kamernummer 3.03A

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.