Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe impuls voor onderzoek autisme in samenwerking met China

Psychologen van de Universiteit Leiden en de Peking University onderzoeken gezamenlijk de problemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis (ASD) in emotieherkenning. De subsidie daarvoor past goed bij het beleid van Universiteit Leiden waarin intensivering van de samenwerking met China een speerpunt is.

Carolien Riefffe
Carolien Rieffe

Krachten bundelen

Het China Exchange Program (CEP) is bedoeld om onderzoekssamenwerking tussen Nederland en China te stimuleren.  In dat kader heeft de KNAW NWO China Commissie de aanvraag voor een nieuw op te zetten samenwerking tussen Universiteit Leiden en Peking University in Beijing (China) gehonoreerd. Dit betekent dat de Leidse hoogleraar ontwikkelingspsychologie Carolien Rieffe (PI) en twee gepromoveerde onderzoekers uit haar onderzoeksgroep, Boya Li en Marieke Bos krachten kunnen bundelen met Li Yi en twee van haar onderzoekers van Peking University.

Emotieherkenning in kinderen met een autismespectrumstoornis

Voor de dagelijkse sociale contacten is het belangrijk om te weten hoe een gesprekspartner zich voelt. Echter, kinderen met ASD kunnen minder goed herkennen of iemand zich boos of verdrietig voelt, in vergelijking met kinderen zonder ASD. Mogelijke oorzaken hiervoor zullen in dit nieuwe onderzoeksproject verder worden onderzocht.

Elkaars expertise versterken

Rieffe heeft expertise in onderzoek naar emotionele functionaliteit bij kinderen met ASD. Zij gebruikt daarvoor onder andere observatietaken en vragenlijsten voor de ouders. Yi heeft een sterke expertise in onderzoek naar gezichtsherkenning bij mensen met ASD en ze heeft veel ervaring met het inzetten van een eye-tracker. Met deze relatief nieuwe sensortechnologie kan ze meten hoe de proefpersoon het gezicht van de ander “leest”. Combinatie van deze twee onderzoeksgroepen geeft nu de mogelijkheid om wederzijds van elkaars expertise op het gebied van ASD onderzoek te kunnen versterken.

Bestaan er cross-culturele verschillen?

Daarnaast biedt de Nederlandse-Chinese samenwerking een unieke kans om te onderzoeken of er cross-culturele verschillen bestaan in emotionele gezichtsherkenning. Hoewel de diagnose ASD wereldwijd voorkomt, zijn tot op heden studies in dit vakgebied met name uitgevoerd in Westerse samenlevingen.

Historische band Universiteit Leiden en China

Universiteit Leiden heeft al lange tijd een speciale band met China. Het was de eerste Nederlandse universiteit met een leerstoel in de Chinese Taal sinds 1877. Momenteel is Leiden Universiteit de enige Nederlandse universiteit met een studierichting  Chinastudies (Sinologie).  In de driejarige bachelorsopleiding en de tweejarige masteropleiding in Chinastudies leren studenten niet alleen Mandarijn en kennis over de geschiedenis, cultuur en tradities van China, maar verwerven studenten ook inzicht in de dynamiek van China’s positie regionaal (Azië), en in een bredere internationale context. Alle maandelijkse activiteiten, zoals lezingen, internationale bezoekers en evenementen worden uitgebreid aangekondigd op het  China blog.

Behalve de internationaal goede reputatie van Chinastudies, staat Universiteit Leiden ook bekend als de oudste universiteit van Nederland, met een hoge internationale ranking. Dit heeft een sterke aantrekkingskracht op Chinese studenten die graag hoogwaardig onderwijs willen volgen, en in toenemende mate Universiteit Leiden weten te vinden. Ook Chinese onderzoekers komen graag naar Leiden voor samenwerking in nieuw ‘state-of-the-art’ onderzoek.

De samenwerking met China strekt zich uit over alle faculteiten. De universiteit werkt  in het kader van het Institutionele Plan 2015-2020 'Freedom to Excel ' aan een strategische visie op samenwerking met China. Doel is om een sterke focus te ontwikkelen op die gebieden waarin Universiteit Leiden en diverse Chinese partners excelleren en zij elkaar wederzijds verder versterken en verrijken met het oog op innovatief en hoogkwalitatief onderzoek en onderwijs. 

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie