Universiteit Leiden

nl en

Anja Schoots-Snijder

Promovendus / gast

Naam
A.J.M. Schoots-Snijder MEd
Telefoon
+31 70 800 9512
E-mail
a.j.m.schoots@iclon.leidenuniv.nl

Anja Schoots-Snijder participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague. Werktitel proefschrift: 'Leerlingparticipatie in een professionele leergemeenschap (PLG) en het effect op eigenaarschap van leerlingen'

Meer informatie over Anja Schoots-Snijder

Anja Schoots-Snijder is docent Nederlands en onderwijskundig projectleider in  het voortgezet onderwijs (havo/vwo). Zij heeft twee masters gevolgd: de master Leren  en Innoveren en de master Educational Needs. Hierover publiceerde zij in de Didactief en op het Platform voor Praktijkontwikkeling.

Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar de professionele leergemeenschap op scholen en het effect hiervan op het eigenaarschap van leerlingen. 
Eerder onderzocht zij het effect van formatief evalueren op het eigenaarschap van leerlingen en de bijdrage van de lesmethode Plot26 op het engagement van leerlingen bij het vak Nederlands.

Promovendus / gast

  • ICLON
  • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.