Universiteit Leiden

nl en

PhD-project

Agency van leerlingen in het voortgezet onderwijs: Hoe kunnen docenten de leeromgeving zo inrichten dat agency ruimte krijgt om te ontwikkelen?

Agency van leerlingen wordt als een belangrijk onderwijsdoel gezien. In het onderwijs wordt agency gedefinieerd als het vermogen om in toenemende mate regie te nemen over het leerproces. Er is nog geen gedeeld inzicht in hoe agency zich ontwikkelt, hoe deze ontwikkeling gemonitord kan worden en wat docenten kunnen doen om agency van leerlingen te bevorderen.

Looptijd
2020 - 2024
Contact
Anja Schoots-Snijder

Dit onderzoek beoogt tot een model te komen waarin de relatie tussen de leeromgeving en agency wordt verhelderd. Er zullen vijf studies worden uitgevoerd: een thematische literatuurstudie, validatie van de meetinstrumenten, een beschrijvende studie, een ontwerponderzoek en een evaluatieonderzoek. 

Lees de volledige onderzoeksbeschrijving (in het Engels).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.