Universiteit Leiden

nl en

Framing migratiecijfers door politici

Yesilgöz sprak na de val van Rutte IV in de media over ‘heel veel’ stapeling van nareisaanvragen door statushouders, die een enorme druk op onze samenleving zouden leggen en de veiligheid kunnen bedreigen. Mark Klaassen, universitair docent Immigratierecht en lid van de Adviesraad Migratie, had geen cijfers paraat, maar sterke twijfels over de uitspraak van Yesilgöz, zegt hij in het NRC.

Maakbaarheid van het migratiebeleid

Klaassen stoort zich enorm aan politici die migratie ‘politiek misbruiken’, puur voor eigen gewin. Omdat een Kamerdebat over nareiscijfers is weggestemd, heeft de IND zelf het initiatief genomen en kwam half februari met precieze cijfers naar buiten. Het blijkt dat er sinds 2019, 350 nareis op nareisaanvragen zijn gedaan, waarvan er 10 zijn gehonoreerd. De uitspraak van Yesilgöz, blijkt hiermee erg overtrokken, maar de schade door de ‘maandenlange publiciteit is al aangericht’, ziet Klaassen. Hij beschuldigt de politici van ‘te veel geloof te hechten aan de maakbaarheid van het migratiebeleid.’ Ook een opt-out om je als lidstaat te onttrekken aan de Europese migratieregels, is een voorbeeld hiervan. Dit is volgens Klaassen ‘volstrekt ondenkbaar’, omdat alle lidstaten dit moeten goedkeuren.

Gestapeld verzoek

Gezinsleden van statushouders kunnen via een nareisprocedure naar Nederland komen. Het is mogelijk dat een lid van een gezin dat zelf naar Nederland is nagereisd, zelf asiel aanvraagt in Nederland om te voorkomen dat zijn verblijf afhankelijk is van de relatie met de statushouder. Het nagereisde gezinslid met een eigen asielvergunning, mag vervolgens een aanvraag voor nareis indienen voor een ander familielid. Dit wordt als een gestapeld verzoek binnen de nareisprocedure gezien. Volgens de IND is dit ‘Onwenselijk, maar niet verboden.’

Yesilgoz’ woordvoerder zegt in het NRC, dat onze sociale voorzieningen, de definitie die we hanteren voor een kerngezin en de mogelijkheid tot nareis en nareis op nareis, Nederland aantrekkelijker maakt dan de ons omringende landen. Klaassen vindt deze aanzuigende werking aan de hand van de cijfers echter te verwaarlozen.

Het NRC bericht dat verschillende partijen voorstander van herintroducering van het tweestatusstelsel zijn, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen politieke en oorlogsvluchtelingen. Hierover werd echter geen overeenstemming bereikt. Klaassen zegt dat ‘de afschaffing de IND en rechtspraak veel werk heeft bespaard.’ Duitsland heeft dit stelsel sinds 2015 wat ertoe leidde dat het werd overstelpt met een groot aantal asielaanvragen.

(On)rechtmatigheid van beleid

Het onderwerp gezinshereniging, waarop Klaassen in 2015 promoveerde, staat sinds 2022 met de nodige regelmaat ter discussie. Met de huidige problemen in Ter Apel werd het nareisrecht door het Kabinet opgeschort. Juristen zijn normaal gesproken terughoudend in zich stellig uitspreken over de (on)rechtmatigheid van beleid. ‘Maar bij dit onderwerp was het glashelder, iedereen wist dat de huisvestingsmaatregel onhoudbaar was’, aldus Klaassen.

Meer weten?

Lees het volledige NRC-artikel (€)

Foto: Kylo via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.